Logo UMK Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Wynik wyszukiwania

Zapytanie: KOPIŃSKI KRZYSZTOF
Liczba odnalezionych rekordów: 98Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora

1/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof, Tandecki Janusz
Tytuł: Księga ławnicza Starego Miasta Torunia (1479-1515). Cz. 1: (1479-1501) ; Cz. 2 (1502-1515) / wyd. Krzysztof Kopiński, Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki.
Tytuł równoległy: Liber scabinorum Veteris Civitatis Torunensis (1479-1515). Pars 1: (1479-1501) ; Pars 2 (1502-1515).
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2018
Opis fiz.: XXXVI, 998 s.
Seria: Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; 113
ISBN: 978-83-65127-32-2
ISSN: 0082-5506
Język: GER
Liczba arkuszy: 63.00
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; księgi ławnicze ; źródła ; średniowiecze
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000


2/98


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: Oceny edycji źródłowych do dziejów średniowiecza i okresu wczesnonowożytnego w Prusach w "Zapiskach Historycznych" i "Studiach Źródłoznawczych. Commentationes".
Tytuł wydawn. zbior.: Wokół metodyki archiwalnej : księga dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin / pod red. Waldemara Chorążyczewskiego, Agnieszki Rosy i Mateusza Zmudzińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 329-351
ISBN: 978-83-231-4029-0
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]
Język: POL
Liczba arkuszy: 1.05
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


3/98


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: Andrzej Tomczak (12 IX 1922 - 8 II 2017).
Czasopismo: Zap. Hist., T. 83 z. 1
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 193-203
ISSN: 0044-1791 ; eISSN: 2449-8637
DOI: 10.15762/ZH.2018.08
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Tomczak Andrzej ; historycy ; archiwiści ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000
[sprawdź dostępność]


4/98


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: Działalność toruńskich członków Tajnej Rady Związku Pruskiego w okresie od kwietnia 1453 r. do lipca 1454 r.
Tytuł wydawn. zbior.: Polska i ziemie pruskie po pokoju toruńskim (1466 r.) : skutki i znaczenie dla ziem pruskich : pamięci profesorów Karola Górskiego i Mariana Biskupa / red. nauk. Dariusz Makiłła.
Opis wydawn.: Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2017
Opis fiz.: S. 9-16
ISBN: 978-83-88953-30-9
Język: POL
Liczba arkuszy: 0.50
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


5/98


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: Studia podyplomowe w zakresie Kancelarii Tajnej i Ochrony Informacji Niejawnych : refleksje z dwóch lat funkcjonowania.
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy nauczania ustawicznego po studiach historycznych, archiwistycznych i pokrewnych / red. Mariusz Ausz, Małgorzata Szabaciuk.
Opis wydawn.: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
Opis fiz.: S. 129-137, tab., wykr.
ISBN: 978-83-227-9040-3
Język: POL
Liczba arkuszy: 0.50
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


6/98


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: Beurteilungen der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Quelleneditionen zur Geschichte Preussens in polnischen Zeitschriften.
Tytuł wydawn. zbior.: Quelleneditionen zur Geschichte des Deutschen Ordens und anderer geistlicher Institutionen : Editionswissenschaftliches Kolloquium 2017 / hrsg. von Helmut Flachenecker, Krzysztof Kopiński und Janusz Tandecki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
Opis fiz.: S. 271-292
Seria: Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition ; 9
ISBN: 978-83-231-3915-7
ISBN: 978-83-231-3916-4
ISBN: 978-83-231-3984-3
Język: GER
Liczba arkuszy: 1.42
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


7/98


Aut.: Flachenecker Helmut, Kopiński Krzysztof, Tandecki Janusz
Tytuł: Einleitung.
Tytuł wydawn. zbior.: Quelleneditionen zur Geschichte des Deutschen Ordens und anderer geistlicher Institutionen : Editionswissenschaftliches Kolloquium 2017 / hrsg. von Helmut Flachenecker, Krzysztof Kopiński und Janusz Tandecki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
Opis fiz.: S. 9-11
Seria: Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition ; 9
ISBN: 978-83-231-3915-7
ISBN: 978-83-231-3916-4
ISBN: 978-83-231-3984-3
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: PWP
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


8/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mrozowicz Wojciech, Tandecki Janusz
Tytuł: Editiones sine fine. T. 1 / pod red. Krzysztofa Kopińskiego, Wojciecha Mrozowicza i Janusza Tandeckiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2017
Opis fiz.: 260 s., il., tab., wykr.
ISBN: 978-83-65127-24-2
Język: POL
Liczba arkuszy: 11.81
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000


9/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Tandecki Janusz, Lewandowska Liliana
Tytuł: Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich. T. 4 : (maj 1536 - wrzesień 1542) / wyd. Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki, Liliana Lewandowska.
Tytuł równoległy: Protokolle des Landtags von Königlich Preussen. Bd. 4 : (Mai 1536 - September 1542) / hrsg. von Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki, Liliana Lewandowska.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2017
Opis fiz.: 478 s.
Seria: Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; 112
ISBN: 978-83-65127-25-9
ISSN: 0082-5506
Język: POL, GER
Liczba arkuszy: 21.72
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: sejmiki generalne ; Prusy Królewskie ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000


10/98


Aut.: Flachenecker Helmut, Kopiński Krzysztof, Tandecki Janusz
Tytuł: Quelleneditionen zur Geschichte des Deutschen Ordens und anderer geistlicher Institutionen : Editionswissenschaftliches Kolloquium 2017 / hrsg. von Helmut Flachenecker, Krzysztof Kopiński und Janusz Tandecki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
Opis fiz.: 292 s.
Seria: Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition ; 9
ISBN: 978-83-231-3915-7
ISBN: 978-83-231-3916-4
ISBN: 978-83-231-3984-3
Język: GER
Liczba arkuszy: 16.00
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


11/98


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: Introligatorzy toruńscy od XV do XVI/XVII wieku : typologia cech warsztatowych / Judyta Zamrzycka. Toruń 2014.
Czasopismo: Folia Tor., T. 17
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 253-259, streszcz. ang., niem.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 1641-3792
Uwaga: RECENZJA
Uwaga: Punktacja według wytycznych UMK
DOI: 10.12775/FT.2017.016
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/FT/article/view/FT.2017.016
Pełny tytuł czasop.: Folia Toruniensia
Polskie słowa kluczowe: introligatorzy ; Toruń ; średniowiecze ; wczesna nowożytność ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska (Toruń) ; Archiwum Państwowe w Toruniu ; inkunabuły ; rękopisy ; oprawy
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000
[sprawdź dostępność]


12/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Tandecki Janusz
Tytuł: Belliculum diplomaticum VI Thorunense : od dyplomatyki i archiwistyki do dokumentu elektronicznego / pod red. Krzysztofa Kopińskiego i Janusza Tandeckiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2016
Opis fiz.: 233 s., il., tab.
ISBN: 978-83-65127-10-5
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: dyplomatyka ; archiwistyka ; dokumenty elektroniczne
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000


13/98


Aut.: Flachenecker Helmut, Kopiński Krzysztof, Tandecki Janusz
Tytuł: Die Geschichte im Bild : Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015 / hrsg. von Helmut Flachenecker, Krzysztof Kopiński und Janusz Tandecki.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2016
Opis fiz.: 373 s., il.
Seria: Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition ; 8
ISBN: 978-83-65127-09-9
Język: GER
Liczba arkuszy: 26.00
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000


14/98


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: Słownik gwary używanej w Chełmży i okolicach (tzw. gwara chełmińska) / Dariusz Meller. Chełmża 2015.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 43
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 341-347
ISSN: 0557-2177
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


15/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Tandecki Janusz
Tytuł: Das neue Handbuch der historischen Quelleneditionen in Polen.
Tytuł wydawn. zbior.: Neuere Editionen der sogennanten "Ego-Dokumente" und andere Projekte in den Editionswissenchaften : Editionswissenschaftliches Kolloquium 2013 / hrsg. von Helmut Flachenecker und Janusz Tandecki ; unter Mitarb. von Krzysztof Kopiński.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2015
Opis fiz.: S. 245-258
ISBN: 978-83-65127-00-6
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000


16/98


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: Profesor Janusz Tandecki : edytor źródeł, archiwista, historyk.
Tytuł wydawn. zbior.: Piśmienność pragmatyczna - edytorstwo źródeł historycznych - archiwistyka : studia ofiarowane profesorowi Januszowi Tandeckiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin / pod red. Romana Czai i Krzysztofa Kopińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2015
Opis fiz.: S. 13-26
ISBN: 978-83-65127-04-4
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Tandecki Janusz ; historycy ; archiwiści ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000


17/98


Aut.: Mikulski Krzysztof, Kopiński Krzysztof
Tytuł: Herbarz patrycjatu toruńskiego. T. 2.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia, 2015
Opis fiz.: 340 s., il.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 305-316. Indeksy.
ISBN: 978-83-927097-5-6
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: herby ; mieszczaństwo ; Toruń ; genealogia ; herbarze ; średniowiecze
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000
[sprawdź dostępność]


18/98


Aut.: Czaja Roman, Kopiński Krzysztof
Tytuł: Piśmienność pragmatyczna - edytorstwo źródeł historycznych - archiwistyka : studia ofiarowane profesorowi Januszowi Tandeckiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin / pod red. Romana Czai i Krzysztofa Kopińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2015
Opis fiz.: 706 s., il.
ISBN: 978-83-65127-04-4
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000


19/98


Aut.: Flachenecker Helmut, Tandecki Janusz, Kopiński Krzysztof
Tytuł: Neuere Editionen der sogennanten "Ego-Dokumente" und andere Projekte in den Editionswissenchaften : Editionswissenschaftliches Kolloquium 2013 / hrsg. von Helmut Flachenecker und Janusz Tandecki ; unter Mitarb. von Krzysztof Kopiński.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2015
Opis fiz.: 363 s., il., tab.
ISBN: 978-83-65127-00-6
Język: GER, ENG
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


20/98


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: Prawne i techniczne aspekty archiwizacji dokumentów elektronicznych / Mariusz Jabłoński, Tomasz Radziszewski. Wrocław 2014.
Czasopismo: Archiwista Pol., R. 20 nr 1
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 110-114
ISSN: 1425-9893
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Archiwista Polski
Polskie słowa kluczowe: archiwa elektroniczne
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


21/98


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: Edytorstwo : jak wydawać współczesne teksty literackie / Łukasz Garbal. Warszawa 2011.
Czasopismo: Folia Tor., T. 15
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 121-127
ISSN: 1641-3792
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Folia Toruniensia
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


22/98


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: Profesor Antoni Czacharowski (1931-2015), historyk, wybitny dydaktyk, prorektor UMK.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 42
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 299-308
ISSN: 0557-2177
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Polskie słowa kluczowe: Czacharowski Antoni ; historycy
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


23/98


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: Mikołaj Kopernik : środowisko społeczne, pochodzenie i młodość / Krzysztof Mikulski. Toruń 2015
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 42
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 326-331
ISSN: 0557-2177
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


24/98


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: Źródła drukowane do dziejów średniowiecznego Nowego Miasta Torunia.
Tytuł wydawn. zbior.: Nowe Miasto Toruń : 750 lat od lokacji / red. nauk.: Krzysztof Mikulski, Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek : Towarzystwo Miłośników Torunia, 2014
Opis fiz.: S. 100-116
Seria: Biblioteka ToMiTo
ISBN: 978-83-8019-063-4
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


25/98


Aut.: Tandecki Janusz, Kopiński Krzysztof
Tytuł: Edytorstwo źródeł historycznych.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014
Opis fiz.: 477, [2] s., il., streszcz. niem.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 277-310
Seria: Nauki Pomocnicze Historii. Seria Nowa
ISBN: 978-83-7181-839-4
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: edytorstwo naukowe ; edytorstwo źródeł ; źródła ; historia ; podręczniki akademickie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000
[sprawdź dostępność]


26/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Tandecki Janusz
Tytuł: Słownik wyrazów niemieckojęzycznych z polskich źródeł średniowiecznych - idea i stan realizacji opracowania.
Czasopismo: Archiwista Pol., R. 19 nr 2
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 53-60, streszcz. ang.
ISSN: 1425-9893
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Archiwista Polski
Polskie słowa kluczowe: słowniki ; polskie źródła średniowieczne
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


27/98


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: Duchowieństwo kapituły katedralnej w Chełmży do 1466 roku : studium prozopograficzne / Radosław Krajniak. Toruń 2013.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 41
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 265-273
ISSN: 0557-2177
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Polskie słowa kluczowe: duchowieństwo ; średniowiecze ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


28/98


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: Wykazy mieszczan toruńskich pożyczających pieniądze na zapłaty dla Ulryka Czerwonki w okresie wojny trzynastoletniej.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 39
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 137-146
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


29/98


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: Die Rolle der Schriftlichkeit in den Geistlichen Ritterorden des Mittelalters : innere Organisation, Sozialstruktur, Politik / hrsg. von Roman Czaja und Jürgen Sarnowsky. Toruń 2009.
Czasopismo: Stud. Źródłozn., T. 50
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 164-167
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Studia Źródłoznawcze
Polskie słowa kluczowe: zakony rycerskie ; średniowiecze
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000
[sprawdź dostępność]


30/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Tandecki Janusz
Tytuł: Kontrybucja, supliki, skargi i sprawy poruszane w Malborku w 1531 r. (uzupełnienie recesu Sejmiku Generalnego Prus Królewskich z 8 maja).
Tytuł wydawn. zbior.: A Pomerania ad ultimas terras : studia ofiarowane Barbarze Popielas-Szultce w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / pod red. Jarosława Sochackiego i Agnieszki Teterycz-Puzio.
Opis wydawn.: Słupsk : Wydawnictwo 6 Akademii Pomorskiej, 2011
Opis fiz.: S. 245-266
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: sejmiki szlacheckie ; Prusy Królewskie ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


31/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Tandecki Janusz
Tytuł: Glosarium wyrazów i zwrotów ze średniowiecznych źródeł pruskich / oprac. Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2011
Opis fiz.: 416 s.
Seria: Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; 104
Uwaga: Tyt. także w j. ang., niem.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: Prusy ; źródła historyczne ; słowniki wielojęzyczne ; średniowiecze
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000
[sprawdź dostępność]


32/98


Aut.: Flachenecker Helmut, Tandecki Janusz, Kopiński Krzysztof
Tytuł: Quellen kirchlicher Provenienz Neue Editionsvorhaben und aktuelle EDV-Projekte : Editionswissenschaftliches Kolloquium 2011 / hrsg. von Helmut Flachenecker und Janusz Tandecki, unter Mitarbeit von Krzysztof Kopiński.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2011
Opis fiz.: 447 s., il., tab.
Seria: Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition ; 6
ISBN: 978-83-61487-74-6
Język: GER
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


33/98


Aut.: Chorążyczewski Waldemar, Tandecki Janusz, Kopiński Krzysztof
Tytuł: Belliculum diplomaticum IV Thorunense : dyplomatyka staropolska : stan obecny i perspektywy badań / pod red. Waldemara Chorążyczewskiego i Janusza Tandeckiego, przy współpr. Krzysztofa Kopińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
Opis fiz.: 170 s.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000


34/98


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: "Księgi pruskie w Internecie" : projekt finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
Czasopismo: Stud. Źródłozn., T. 49
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 143-153, streszcz. ang.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Studia Źródłoznawcze
Polskie słowa kluczowe: księgi pruskie ; internet ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu (TNT)
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000


35/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Rubit (Robit, Robyt, Rubith, Rubyt) Reinhard (Reineke) (ok. 1422 - zm. 1494/95), mieszczanin tor., właściciel Turzna.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 168-169
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Rubit Reinhard ; mieszczaństwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


36/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Rubit (Robit, Robyt, Rubith, Rubyt) Jerzy II (ok. 1450 - zm. 1522), ławnik tor., właściciel Turzna i Zakrzewka.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 168
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Rubit Jerzy II ; mieszczaństwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


37/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Rubit (Robit, Robyt, Rubith, Rubyt) Jan III (ok. 1365 - zm. 1439), rajca i dyplomata tor., starszy kwartału prusko-westfalskiego w Brugii, właściciel folwarku w Mirakowie.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 166-168
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Rubit Jan III ; mieszczaństwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


38/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Rubit (Robit, Robyt, Rubith, Rubyt) Grzegorz (ok. 1375 - zm. przed 1422), mieszczanin tor., starszy kwartału prusko-westfalskiego w Brugii.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 165-166
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Rubit Grzegorz ; mieszczaństwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


39/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Rubit (Robit, Robyt, Rubith, Rubyt) Gotfryd II (ok. 1414 - zm. po 1477), ławnik i rajca tor., reprezentant rycerstwa chełm., właściciel Turzna i Orłowa, dowódca na zamku w Brodnicy w czasie wojny trzynastoletniej.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 162-165
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Rubit Gotfryd II ; mieszczaństwo ; rycerstwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


40/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Rockendorff (Rackendorf, Rackendorff) Jan VII (ok. 1425-1483), rajca i dyplomata tor., witryk kościoła św. Janów, fundator ołtarzy w kościele św. Janów.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 160-162
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Rockendorff Jan VII ; mieszczaństwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


41/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Reusse (Rawse, Rawsse, Rewse, Rewsse, Russe, Rüsse, Rutenus, Ruthenus) Piotr II (ok. 1344-1414), rajca i burmistrz tor.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 158-159
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Reusse Piotr II ; mieszczaństwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


42/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Reusse (Rawse, Rawsse, Rewse, Rewsse, Russe, Rüsse, Rutenus, Ruthenus) Łukasz II (ok. 1380 - zm. 1443), ławnik i rajca tor.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 157-158
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Reusse Łukasz II ; mieszczaństwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


43/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Reusse (Rawse, Rawsse, Rewse, Rewsse, Russe, Rüsse, Rutenus, Ruthenus) Jan IV (ok. 1415-1473), burmistrz tor., burgrabia królewski w Toruniu.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 155-157
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Reusse Jan IV ; mieszczaństwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


44/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Reusse (Rawse, Rawsse, Rewse, Rewsse, Russe, Rüsse, Rutenus, Ruthenus) Jan II (ok. 1345-1414), ławnik i rajca tor.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 154-155
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Reusse Jan II ; mieszczaństwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


45/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Rawze (Rawsse, Rawsze) Piotr I (ok. 1400-1450), karczmarz, ławnik i rajca w Nowym M. Toruniu.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 152-153
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Rawze Piotr I ; mieszczanie ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


46/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Putten (Patton, Potten, Pottin, Pottyng, Puteo, Putte, Puttem, Putting, Puttyng) Werner I von (de, van, vom) (ok. 1297-1376), rajca i burmistrz tor.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 152
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Putten Werner I von ; mieszczaństwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


47/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Putten (Patton, Potten, Pottin, Pottyng, Puteo, Putte, Puttem, Putting, Puttyng) Jan II von (de, van, vom) (ok. 1375-1439), ławnik i rajca tor.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 151-152
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Putten Jan II von ; mieszczaństwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


48/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Putten (Patton, Potten, Pottin, Pottyng, Puteo, Putte, Puttem, Putting, Puttyng) Jan I von (de, van, vom) (ok. 1330-1406), rajca i burmistrz tor., dyplomata.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 149-151
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Putten Jan I von ; mieszczaństwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


49/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Musing (Mewsing, Mewsingk, Mewsinger, Meusing, Mwsing, Muesing, Mueszinge, Musinger, Musinch, Musinghe, Musyng, Muzing, Muzink, Newsynge) Arnold II (ok. 1382-1446), burmistrz i dyplomata tor.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 117-119
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Musing Arnold II ; mieszczaństwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


50/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Ludenscheide (Lewdescheide, Lewdenscheide, Ludescheide, Ludenscheyd) Konrad I (ok. 1353-1411), ławnik tor., starszy kwartału prusko-westfalskiego w Brugii, dowódca oddz. tor. wyprawionych na Gotlandię.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 99-100
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Angielskie słowa kluczowe: Ludenscheide Konrad I ; mieszczaństwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


51/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Ludenscheide (Lewdescheide, Lewdenscheide, Ludescheide, Ludenscheyd) Bertram II (ok. 1379-1428), ławnik i rajca tor., właściciel folwarku w Folsągu.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 98-99
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Ludenscheide Bertram II ; mieszczaństwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


52/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Loe (Lave, Lewe, Louwe, Loch, Lo, Lö, Loo, Lohe, Louch, Loye) Jan VI vom (de, von, von der) (ok. 1388-1460), dyplomata i burmistrz tor., jeden z przywódców Zw. Pruskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 94-98
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Loe Jan VI vom ; mieszczaństwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


53/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Loe (Lave, Lewe, Louwe, Loch, Lo, Lö, Loo, Lohe, Louch, Loye) Jan III vom (de, von, von der) (ok. 1312-1383), rajca i burmistrz tor.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 93-94
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Loe Jan III vom ; mieszczaństwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


54/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Loe (Lave, Lewe, Louwe, Loch, Lo, Lö, Loo, Lohe, Louch, Loye) Filip vom (de, von, von der) (ok. 1385-1452), kupiec i ławnik tor.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 92-93
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Loe Filip vom ; kupcy ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


55/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Loe (Lave, Lewe, Louwe, Loch, Lo, Lö, Loo, Lohe, Louch, Loye) Arnold II vom (de, von, von der) (ok. 1350-1416/18), ławnik i rajca tor.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 90-91
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Loe Arnold II vom ; mieszczaństwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


56/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Jachin (Iachin, Iachim, Iachyn, Jachen, Jachim, Jachyn, Yachin) Piotr I (ok. 1405 - po 1475), kupiec tor., właściciel folwarku w Mirakowie.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 53-55
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Jachin Piotr I ; kupcy ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


57/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Weise (Jungeweise, Jungeweize, Jungeweyse, Weisse, Weisze, Weyse, Weysze, Weyze, Wise, Wize, Wyse, Wyze) Bertold II (ok. 1320-1393), rajca Nowego i Starego M. Torunia.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 185-186
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Weise Bertold II ; mieszczaństwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


58/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Weise (Weisse, Weisze, Weyse, Weysze, Weyze, Wise, Wize, Wyse, Wyze) Maciej I (ok. 1327-1393), burmistrz Starego M. Torunia.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 186-187
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Weise Maciej I ; mieszczaństwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


59/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Weise (Weisse, Weisze, Weyse, Weysze, Weyze, Wise, Wize, Wyse, Wyze) Maciej III (ok. 1395-przed 1463), ławnik i rajca tor., właściciel Zalesia.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 187-188
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Weise Maciej III ; mieszczaństwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


60/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Reusse (Rawse, Rawsse, Rewse, Rewsse, Russe, Rüsse, Rutenus, Ruthenus) Albrecht (ok. 1355-1404), rajca tor., dowódca hanzeatycki na zamku w Sztokholmie.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 153-154
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Reusse Albrecht ; mieszczaństwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


61/98


Aut.: Biskup Marian, Kopiński Krzysztof, Oliński Piotr, Tandecki Janusz
Tytuł: Protokolle des Landtags von Königlich Preussen. Bd. 3, (November 1530 - Oktober 1535) / wyd. Marian Biskup, Krzysztof Kopiński, Piotr Oliński, Janusz Tandecki.
Tytuł równoległy: Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich. T. 3, (Listopad 1530 - październik 1535).
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2010
Opis fiz.: XXIX, [1], 316 s.
Bibliogr.: Bibliogr. Indeksy
Seria: Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; 102
Uwaga: Wstęp, komentarze, spis treści także w j. niem. Źródła w j. staroniem. i łac.
Język: GER, POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: sejmiki szlacheckie ; Prusy Królewskie ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000


62/98


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: Die Preussischen Bücher im Internet : ein Projekt der Stiftung für die Polnische Wissenschaft und der Wissenschaftlichen Gesellschaft zu Thorn.
Tytuł wydawn. zbior.: Zahlen und Erinnerung : von der Vielfalt der Rechnungsbücher und vergleichbarer Quellengattungen : Editionswissenschaftliches Kolloquium 2009 / hrsg. von Helmut Flachenecker und Janusz Tandecki.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2010
Opis fiz.: S. 33-44
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: księgi pruskie ; internet ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu (TNT) ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


63/98


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: List do Umberta Eco : (czyli jak urządzić archiwum publiczne)
Czasopismo: Arch. Kancel. Zbiory, nr 1 (3)
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 245-254, streszcz. ang.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Archiwa, Kancelarie, Zbiory
Polskie słowa kluczowe: archiwa
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


64/98


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: Konrad Theudenkus urzędnik i polityk toruński : życie i działalność (początek XV wieku - 1471 rok) / Renata Skowrońska-Kamińska. Toruń 2009.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 37
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 281-285
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
[sprawdź dostępność]


65/98


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: Czy w Chełmży mieszkali tylko Polacy?
Tytuł wydawn. zbior.: Śladami pamięci powiatów bydgoskiego, chełmińskiego, nakielskiego i toruńskiego
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, 2009
Opis fiz.: S. 30-37, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 005
Typ merytoryczny publikacji: FRP
Polskie słowa kluczowe: Chełmża ; stosunki narodowościowe


66/98


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: Z problemów zarządzania informacją naukową w archiwach państwowych : próba oceny skutków uproszczonego opracowania zespołów archiwalnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie : pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Olsztyn, 6-8 września 2007 r. / pod red. Jarosława Porazinskiego i Krzysztofa Stryjkowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, 2008
Opis fiz.: S. 473-482
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: informacja naukowa ; archiwa państwowe ; zespoły archiwalne
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


67/98


Aut.: Mikulski Krzysztof, Kopiński Krzysztof
Tytuł: Rodzina Jachin z Torunia w XIV i XV wieku : przykład średniozamożnych mieszczan.
Tytuł wydawn. zbior.: Homo doctus in se semper divitias habet : księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin i pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej / pod red. Wojciecha Polaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008
Opis fiz.: S. 237-250
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Jachin, rodzina ; mieszczaństwo ; Toruń ; XIV-XV wiek
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


68/98


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: Eine Datenbank zu den Stadtbüchern von Thorn und Danzig.
Tytuł wydawn. zbior.: Methodik - Amtsbücher, Digitale Edition - Projekte : Editionswissenschaftliche Kolloquien 2005/2007 / hrsg. von Matthias Thumser und Janusz Tandecki unter Mitarb. von Antje Thumser.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2008
Opis fiz.: S. 65-72
Seria: Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition ; t. 4
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: księgi miejskie ; Toruń ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


69/98


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: Geschichtsquellen auf polnischen Internetseiten.
Tytuł wydawn. zbior.: Methodik - Amtsbücher, Digitale Edition - Projekte : Editionswissenschaftliche Kolloquien 2005/2007 / hrsg. von Matthias Thumser und Janusz Tandecki unter Mitarb. von Antje Thumser.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2008
Opis fiz.: S. 193-204
Seria: Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition ; t. 4
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: źródła historyczne ; strony www ; Polska
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


70/98


Aut.: Mikulski Krzysztof, Kopiński Krzysztof
Tytuł: Z Westfalii przez Toruń i Kraków za węgierską miedzią : rodzina von der Linde od XIV do pierwszej połowy XVI wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Miasta, ludzie, instytucje, znaki : księga jubileuszowa ofiarowana profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin / pod red. Zenona Piecha.
Opis wydawn.: Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana : Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008
Opis fiz.: S. 263-288
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Linde von der, rodzina ; imigracje ; Państwo Krzyżackie ; XIV-XVI wiek
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000


71/98


Aut.: Mikulski Krzysztof, Kopiński Krzysztof
Tytuł: Herbarz patrycjatu toruńskiego. T. 1
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2008
Opis fiz.: 303 s., il.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 267-279. Indeksy
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: herby ; mieszczaństwo ; Toruń ; genealogia ; herbarze ; średniowiecze
Punktacja: 12.000
[sprawdź dostępność]


72/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Oliński Piotr
Tytuł: Księgi Młodego Miasta Gdańska 1400-1455 [1458-1459] / wyd. Krzysztof Kopiński, Piotr Oliński.
Tytuł równoległy: Bücher der Jungstadt Danzig 1400-1455 [1458-1459].
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2008
Opis fiz.: [264] s. pag. varia
Seria: Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; 100
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Tekst w jęz. pol. i niem.
Język: GER, POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; Rada Miejska ; średniowiecze ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000
[sprawdź dostępność]


73/98


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: Problem powtarzalności danych w wypełnianiu komputerowych baz archiwów państwowych.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 10
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 135-144
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: archiwa państwowe ; komputerowe bazy danych ; aplikacje internetowe
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


74/98


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: Zasady szczegółowe zarządzania dokumentacją w świetle w normy międzynarodowej ISO 15489.
Tytuł wydawn. zbior.: Materialy pokonferencyjne Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości : Karpacz 10-12 listopada 2005 r., Szczecin 18-21 kwietnia 2007 r. T. 1.
Opis wydawn.: Wrocław : [s.n.], 2007
Opis fiz.: S. 70-78
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: RFP
Polskie słowa kluczowe: zarządzanie dokumentacją ; normy
Praca afiliowana przez UMK


75/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Linde (Lynde) Gerhard I von der (ok. 1392 - przed 1462), właściciel Ostaszewa, Ostaszewka i Obrębu, ławnik tor.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 104-105
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Linde Gerhard I von der ; Linde von der, rodzina ; mieszczaństwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


76/98


Aut.: Mikulski Krzysztof, Kopiński Krzysztof
Tytuł: Linde (Lynde) Herman II von der (ok. 1360 - przed 1445), burmistrz i dyplomata tor., starszy kwartału prusko-westfalskiego w Brugii.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 105-106
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Linde Herman II von der ; Linde von der, rodzina ; mieszczaństwo ; Toruń ; Brugia ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


77/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Linde (Lynde) Jan IV von der (ok. 1390-1454/5), właściciel Ostaszewa i Tylic, ławnik ziemski chełm., mieszczanin tor.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 107-108
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Linde Jan IV von der ; Linde von der, rodzina ; mieszczaństwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


78/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Linde (Lynde) Mikołaj I von der (ok. 1310-1365), rajca tor., protoplasta rodziny.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 108
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Linde Mikołaj I von der ; Linde von der, rodzina ; mieszczaństwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


79/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Linde (Lynde) Mikołaj II von der (ok. 1362 - przed 1432), starszy ławnik i dyplomata, kupiec i finansista tor.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 108-110
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Linde Mikołaj II von der ; Linde von der, rodzina ; mieszczaństwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


80/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Linde (Lynde) Mikołaj IV von der (ok. 1429-1480), burmistrz tor., ławnik ziemski chełm., właściciel Tylic i części Ostaszewa.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 110-111
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Linde Mikołaj IV von der ; Linde von der, rodzina ; mieszczaństwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


81/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Pape (Pappe, Papaw) Piotr (ok. 1380 - po 1448), ławnik tor., patron altarii św. Krzyża w kościele śś. Janów.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 155-156
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Pape Piotr ; Rada Miejska Torunia ; kościół śś Janów w Toruniu ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


82/98


Aut.: Mikulski Krzysztof, Kopiński Krzysztof
Tytuł: Pape Eberhard II (ok. 1330 - po 1401), ławnik i rajca tor., właściciel Wytrębowic.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 153
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Pape Eberhard II ; Rada Miejska Torunia ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


83/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Pape Herman IV (ok. 1420-1477/84), ławnik tor., właściciel Wybcza.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 154-155
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Pape Herman IV ; Rada Miejska Torunia ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


84/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Rebber (Rebbir, Reber, Rebir, Reeber) Albrecht IV (Olbrecht) (ok. 1370 - po 1450), kupiec tor., szpieg krzyżacki.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 175-176
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Rebber Albrecht IV ; kupcy ; szpieg krzyżacki ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


85/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Rebber (Reber) Albrecht III (Olbrecht) (ok. 1345 - po 1417), kupiec tor., właściciel Piwnic k. Torunia.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 174-175
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Rebber Albrecht III ; kupcy ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


86/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Rebber (Reber, Rebir, Riber) Gotfryd I (Gatcze, Gocze, Gotcze, Gotke) (ok. 1340-1415/17), burmistrz tor., dyplomata.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 176-177
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Rebber Gotfryd I ; Rada Miejska Torunia ; dyplomacja ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


87/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Rebber (Reber, Rewer) Marek (Marcus) (ok. 1385-1428), ławnik i kupiec tor.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 177-178
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Rebber Marek ; Rada Miejska Torunia ; kupcy ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


88/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Rebber (Ribber) Albrecht II (ok. 1320 - po 1398), ławnik i rajca tor., kupiec.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 173-174
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Rebber Albrecht II ; Rada Miejska Torunia ; kupcy ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


89/98


Aut.: Mikulski Krzysztof, Kopiński Krzysztof
Tytuł: Pape Eberhard V (ok. 1400-1453), ławnik i rajca tor.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 153-154
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Pape Eberhard V ; Rada Miejska Torunia ; mieszczaństwo ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


90/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Tandecki Janusz
Tytuł: Księga ławnicza Starego Miasta Torunia (1456-1479) / wyd. Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki.
Tytuł równoległy: Schöffenbuch der Altstadt Thorn (1456-1479).
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2007
Opis fiz.: XXXII, [2], 548 s.
Seria: Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; 99
Uwaga: Wstęp także w j. niem. Źródła w j. staroniem. i łac.
Język: GER, POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; księgi ławnicze ; średniowiecze ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000
[sprawdź dostępność]


91/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof, Tandecki Janusz
Tytuł: Księga kamlarii miasta Torunia z lat 1453-1495 / wyd. Krzysztof Kopiński, Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki.
Tytuł równoległy: Kämmereibuch der Stadt Thorn von 1453 bis 1495.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: XXXI, 438 s.
Bibliogr.: Wstęp także w j. niem. Źródła w j. staroniem. i łac.
Seria: Źródła do Dziejów Średniowiecznego Torunia ; cz. 3
Język: GER, POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; finanse ; średniowiecze ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000
[sprawdź dostępność]


92/98


Aut.: Rogoziński Michał, Czarnecki Aleksander, Golon Mirosław, Jeziorski Paweł A., Kopiński Krzysztof, Rozynkowski Waldemar, Urbańska Iwona
Tytuł: Słownik historyczno-geograficzny / oprac. Michał Rogoziński przy współpr. Aleksandra Czarneckiego, Mirosława Golona, Pawła A. Jeziorskiego, Krzysztofa Kopińskiego, Waldemara Rozynkowskiego, Iwony Urbańskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 1 / pod red. Romana Czai.
Opis wydawn.: Wąbrzeźno : Urząd Gminy Wąbrzeźno, 2006
Opis fiz.: S. 277-394
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Wąbrzeźno ; nazwy geograficzne ; geografia historyczna ; słowniki
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


93/98


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: Terytorium gminy Wąbrzeźno w czasach pruskich 1772-1914.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 1 / pod red. Romana Czai.
Opis wydawn.: Wąbrzeźno : Urząd Gminy Wąbrzeźno, 2006
Opis fiz.: S. 91-126
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Wąbrzeźno (region) ; Wąbrzeźno ; zabór pruski ; XVIII-XX wiek
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


94/98


Aut.: Mikulski Krzysztof, Kopiński Krzysztof
Tytuł: Rodzina Pape - kupcy i bankierzy z Torunia w średniowiecznej Europie.
Czasopismo: Prz. Nauk Hist., R. 5 nr 1
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 21-39
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Nauk Historycznych
Polskie słowa kluczowe: społeczeństwo miejskie ; genealogia mieszczańska ; działalność gospodarcza ; Prusy
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


95/98


Aut.: Mikulski Krzysztof, Kopiński Krzysztof
Tytuł: Rebberowie w XIV-XV w. : w kręgu toruńskich kupców, patrycjuszy i szpiegów.
Czasopismo: Rocz. Elbl., T. 20
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 243-255
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Elbląski
Polskie słowa kluczowe: Elbląg ; patrycjat elbląski ; Toruń
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


96/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Milewska-Kozłowska Joanna
Tytuł: Stare druki w bibliotece Archiwum Państwowego w Toruniu.
Czasopismo: Folia Tor., T. 2-3
Opis wydawn.: 2002 [2003]
Opis fiz.: S. 133-175, streszcz. niem.
ISSN: 1641-3792
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=24016&tab=3
Pełny tytuł czasop.: Folia Toruniensia
Polskie słowa kluczowe: stare druki ; Archiwum Państwowe w Toruniu
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


97/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Oliński Piotr
Tytuł: Regesty dokumentów i wzmianek źródłowych do dziejów średniowiecznego Torunia i Prus w tzw. Zbiorze Klosego w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Cz. 1.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 68 z. 2-3
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 145-160
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; Prusy ; źródła ; Archiwum Państwowe we Wrocławiu ; średniowiecze
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


98/98


Aut.: Kopiński Krzysztof, Oliński Piotr
Tytuł: Regesty dokumentów i wzmianek źródłowych do dziejów średniowiecznego Torunia i Prus w tzw. Zbiorze Klosego w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Cz. 2.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 68 z. 4
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 109-132
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; Prusy ; średniowiecze ; źródła ; Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


stosując format:
Nowe wyszukiwanie