Logo UMK Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ŹRÓDŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 194Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora

1/194


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof, Tandecki Janusz
Tytuł: Księga ławnicza Starego Miasta Torunia (1479-1515). Cz. 1: (1479-1501) ; Cz. 2 (1502-1515) / wyd. Krzysztof Kopiński, Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki.
Tytuł równoległy: Liber scabinorum Veteris Civitatis Torunensis (1479-1515). Pars 1: (1479-1501) ; Pars 2 (1502-1515).
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2018
Opis fiz.: XXXVI, 998 s.
Seria: Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; 113
ISBN: 978-83-65127-32-2
ISSN: 0082-5506
Język: GER
Liczba arkuszy: 63.00
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; księgi ławnicze ; źródła ; średniowiecze
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000


2/194


Aut.: Poliński Dariusz
Tytuł: Domniemany cmentarz ludności ewangelickiej i mennonickiej w Pniu w świetle badań archeologicznych.
Tytuł równoległy: The suposed cemetery of Evangelicals and Mennonities in Pień in the light of excavations.
Czasopismo: Kwart. Hist. Kult. Mater., R. 66 nr 3
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 289-307, il.; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 0023-5881
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
Polskie słowa kluczowe: cmentarz ; protestanci ; źródła ; archeologia ; nowożytność ; Pień (województwo kujawsko-pomorskie)
Angielskie słowa kluczowe: cemetery ; Protestants ; sources ; archaeology ; Early Modern Period ; Pień (Kuyavian-Pomeranian Voivodeship)
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000
[sprawdź dostępność]


3/194


Aut.: Kopiński Krzysztof, Tandecki Janusz, Lewandowska Liliana
Tytuł: Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich. T. 4 : (maj 1536 - wrzesień 1542) / wyd. Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki, Liliana Lewandowska.
Tytuł równoległy: Protokolle des Landtags von Königlich Preussen. Bd. 4 : (Mai 1536 - September 1542) / hrsg. von Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki, Liliana Lewandowska.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2017
Opis fiz.: 478 s.
Seria: Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; 112
ISBN: 978-83-65127-25-9
ISSN: 0082-5506
Język: POL, GER
Liczba arkuszy: 21.72
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: sejmiki generalne ; Prusy Królewskie ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000


4/194


Aut.: Rezmer Waldemar
Tytuł: W wojsku polskim 1917-1938. T. 2 : W wojsku polskim 1921-1930 / Leon Mitkiewicz ; wstęp i oprac. nauk. Waldemar Rezmer.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
Opis fiz.: 365, [2] s., [50] s. tabl.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 343-351.
ISBN: 978-83-231-3799-3
Język: POL
Liczba arkuszy: 16.68
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: Mitkiewicz Leon ; kawaleria ; Wojsko Polskie ; pamiętniki ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000
[sprawdź dostępność]


5/194


Aut.: Polak Wojciech, Galij-Skarbińska Sylwia
Tytuł: Pamiętnik Lwowianki (1914-1919) / Jadwiga Rutkowska ; wstęp, oprac. i red. nauk. Wojciech Polak i Sylwia Galij-Skarbińska.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
Opis fiz.: 226 s., il.
Seria: Wojna i pamięć
ISBN: 978-83-231-3871-6
Język: POL
Liczba arkuszy: 10.27
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: Rutkowska Jadwiga ; pamiętniki ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000


6/194


Aut.: Kucharski Adam
Tytuł: Dzienniki i listy z podróży po Europie (1765-1771) / Ignacy Potocki ; wstęp i oprac. Adam Kucharski.
Tytuł wydawn. zbior.: Staropolskie podróżowanie / pod red. Bogdana Roka i Filipa Wolańskiego.
Opis wydawn.: Kraków ; [Wrocław] : Księgarnia Akademicka : Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016
Opis fiz.: S. 89-262, 1 mapa złoż.
Seria: Peregrinationes Sarmatarum ; vol. 4
ISBN: 978-83-7638-729-1
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: Potocki Ignacy ; dzienniki ; opisy i relacje z podróży ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


7/194


Aut.: Kania Krzysztof, Kloc Krzysztof, Żukowski Przemysław M.
Tytuł: "On May 12th in the afternoon…", czyli zamach stanu Józefa Piłsudskiego oczami Augusta Zaleskiego : fragment wspomnień pierwszego ministra spraw zagranicznych po zamachu majowym w 1926 r.
Czasopismo: Pol. Prz. Dyplomatyczny, nr 1 (67)
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 128-140
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: EDZ
Pełny tytuł czasop.: Polski Przegląd Dyplomatyczny
Polskie słowa kluczowe: Zaleski August ; Piłsudski Józef ; zamach majowy 1926 ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


8/194


Aut.: Filip Krzysztof, Golon Mirosław
Tytuł: Aneks źródłowy : "Problemy z gośćmi" : żołnierze i oficerowie garnizonu Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w Bornem Sulinowie w wybranych dokumentach z zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej z lat 1962-1986 / [wyd.] Krzysztof Filip, Mirosław Golon.
Tytuł wydawn. zbior.: Armia Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944-1993 : studia i szkice / pod red. Krzysztofa Filipa i Mirosława Golona.
Opis wydawn.: Gdańsk [etc.] : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015
Wydanie: [Dodr. wyd. z 2014].
Opis fiz.: S. 275-300
Seria: Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t. 41
ISBN: 978-83-7629-581-7
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: Armia Radziecka ; Borne Sulinowo (województwo zachodniopomorskie) ; Instytut Pamięci Narodowej (IPN) ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


9/194


Aut.: Falkowska Joanna
Tytuł: Dzienniki Urzędowe c.k. Rady Szkolnej Krajowej jako źródło do dziejów oświaty w Galicji.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania historyczne w pedagogice : konteksty źródłowe / pod red. Władysławy Szulakiewicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
Opis fiz.: S. 77-109
Seria: Pedagogika Toruńska ; t. 5
ISBN: 978-83-231-3418-3
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: oświata ; szkolnictwo ; źródła ; Galicja
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


10/194


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Statut o obronności Królewca z początku XVI wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Memoria viva : studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967-2014) / red. Grażyna Rutkowska i Antoni Gąsiorowski.
Opis wydawn.: Warszawa ; Poznań : Instytut Historii PAN, 2015
Opis fiz.: S. 728-735
ISBN: 978-83-63352-47-9
Język: POL
Liczba arkuszy: 0.50
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Królewiec ; statuty ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


11/194


Aut.: Rezmer Waldemar
Tytuł: W wojsku polskim 1917-1938. T. 1: W wojsku polskim 1917-1921 / Leon Mitkiewicz ; wstęp i oprac. nauk. Waldemar Rezmer.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
Opis fiz.: 337 s., [40] s. tabl., il.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 321-328. Indeks.
ISBN: 978-83-231-3273-8
Język: POL
Liczba arkuszy: 20.00
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: Mitkiewicz Leon ; kawaleria ; Wojsko Polskie (1918-1939) ; pamiętniki ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000
[sprawdź dostępność]


12/194


Aut.: Żelazna Jolanta
Tytuł: "Radykalne oświecenie" : demiurgiczna rola Spinozy w formowaniu idei oświecenia?
Czasopismo: Stud. Hist. Filoz., R. 6 nr 1
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 73-85, streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 2083-1978
DOI: 10.12775/szhf.2015.005
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2015.005
Pełny tytuł czasop.: Studia z Historii Filozofii
Polskie słowa kluczowe: filozofia ; oświecenie ; Spinoza Baruch de ; Israel Jonatha Irvine ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000
[sprawdź dostępność]


13/194


Aut.: Filip Krzysztof, Golon Mirosław
Tytuł: Aneks źródłowy : "Problemy z gośćmi" : żołnierze i oficerowie garnizonu Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w Bornem Sulinowie w wybranych dokumentach z zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej z lat 1962-1986 / [wyd.] Krzysztof Filip, Mirosław Golon.
Tytuł wydawn. zbior.: Armia Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944-1993 : studia i szkice / pod red. Krzysztofa Filipa i Mirosława Golona.
Opis wydawn.: Gdańsk [etc.] : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014
Opis fiz.: S. 275-300
Seria: Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t. 41
ISBN: 978-83-7629-581-7
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: Armia Radziecka ; Borne Sulinowo (województwo zachodniopomorskie) ; Instytut Pamięci Narodowej (IPN) ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


14/194


Aut.: Tandecki Janusz
Tytuł: Nieznane źródło do dziejów przestępczości w średniowiecznym Toruniu.
Tytuł wydawn. zbior.: Ecclesia, regnum, fontes : studia z dziejów średniowiecza / kom. red. Sławomir Gawlas [et al.].
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
Opis fiz.: S. 543-550
ISBN: 978-83-235-1617-0
ISBN: 978-83-64806-28-5
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: przestępczość ; źródła ; średniowiecze ; Toruń
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


15/194


Aut.: Święcicki Jan, Kupś Tomasz
Tytuł: Listy z Królewca / Jan Święcicki ; oprac. nauk. Tomasz Kupś.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: 184 s., tab., il.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 44-48
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: Święcicki Jan ; Malinowski Franciszek ; korespondencja ; źródła ; Królewiec
Praca afiliowana przez UMK


16/194


Aut.: Tandecki Janusz, Kopiński Krzysztof
Tytuł: Edytorstwo źródeł historycznych.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014
Opis fiz.: 477, [2] s., il., streszcz. niem.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 277-310
Seria: Nauki Pomocnicze Historii. Seria Nowa
ISBN: 978-83-7181-839-4
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: edytorstwo naukowe ; edytorstwo źródeł ; źródła ; historia ; podręczniki akademickie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000
[sprawdź dostępność]


17/194


Aut.: Golon Mirosław, Rozynkowski Waldemar
Tytuł: Wydarzenia z 6-7 października 1961 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: Z dziejów redemptorystów w Toruniu w latach 1939-1989 / pod red. Waldemara Rozynkowskiego.
Opis wydawn.: Kraków : Wydawnictwo Homo Dei, 2014
Opis fiz.: S. 113-131, il.
ISBN: 978-83-64451-16-4
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5118
Polskie słowa kluczowe: redemptoryści ; zakony ; duchowieństwo ; represje polityczne ; Kościół a państwo ; Parafia pw. św. Józefa (Toruń) ; Kowalczyk Fryderyk ; Szulc Henryk ; źródła ; Toruń
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


18/194


Aut.: Nowosad Wiesław
Tytuł: Dokument vs dokument - czyli rzecz o obiektywizmie źródła : studium jednego przypadku.
Tytuł wydawn. zbior.: Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki : prace dedykowane profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Waldemar Chorążyczewski, Anna Żeglińska.
Opis wydawn.: Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2014
Opis fiz.: S. 337-348
ISBN: 978-83-64806-09-4
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: zasoby archiwalne ; źródła ; obiektywizm
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000


19/194


Aut.: Tandecki Janusz
Tytuł: Księga ławnicza miasta Nowego nad Wisłą (1416-1527) / wyd. Krzysztof Mikulski, Wiesław Nowosad. Toruń 2012.
Czasopismo: Archeion, T. 115
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 629-632
ISSN: 0066-6041
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Archeion
Polskie słowa kluczowe: sądy ; księgi ławnicze ; źródła ; Nowe (powiat świecki)
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000
[sprawdź dostępność]


20/194


Aut.: Janicka Danuta
Tytuł: Kulmer Handfeste.
Tytuł wydawn. zbior.: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte. 18. Lieferung: Kreittmayr, Franz Xaver Wiguläus Aloysius von - Landflucht / hrsg. von Albrecht Cordes [et al.].
Opis wydawn.: Berlin : Erich Schmidt Verlag, 2013
Wydanie: 2., völlig überarb. und erw. Aufl.
Opis fiz.: Sp. 307-309
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEZ
Polskie słowa kluczowe: prawo chełmińskie ; źródła
Praca afiliowana przez UMK


21/194


Aut.: Kłodziński Karol, Królczyk Krzysztof, Olszaniec Szymon, Pawlak Marcin, Tatarkiewicz Anna, Wojciechowski Przemysław
Tytuł: The Roman Empire in the light of epigraphical and normative sources.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: 175 s., il., tab.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 153-175.
Seria: Society and Religions : studies in Greek and Roman history ; vol. 4
ISBN: 978-83-231-2869-4
Język: ENG
Liczba arkuszy: 10.00
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: Rzym (państwo) ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000
[sprawdź dostępność]


22/194


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Polskojęzyczne publikacje na temat głodu na Ukrainie w latach dwudziestych i trzydziestych XX w.
Czasopismo: Ìst. Arh., Vip. 11
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 48-55, streszcz. ang., ukr.
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
Pełny tytuł czasop.: Ìstoričnij Arhìv
Polskie słowa kluczowe: Wielki Głód (Ukraina, 1932-1933) ; historiografia polska ; źródła
Praca afiliowana przez UMK


23/194


Aut.: Krzemiński Krzysztof
Tytuł: Apologia Kościoła Katolickiego w listach Episkopatu Polski 1945-1970 / Marek Żmudziński. Olsztyn 2013.
Czasopismo: Teol. Człow., Nr 24
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 183-191
ISSN: 1731-5638 ; eISSN: 2391-7598
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.12775/TiCz.2013.060
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1930
Pełny tytuł czasop.: Teologia i Człowiek
Polskie słowa kluczowe: Kościół katolicki ; Episkopat Polski ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


24/194


Aut.: Wróbel Łukasz
Tytuł: Korespondencja Jana Śniadeckiego jako źródło w edukacji historycznej.
Czasopismo: Wiad. Hist., R. 56 nr 3
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 17-21, il.
ISSN: 0511-9162
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Historyczne
Polskie słowa kluczowe: edukacja historyczna ; korespondencja ; źródła ; Śniadecki Jan
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


25/194


Aut.: Gajda Ewa
Tytuł: Prawo wyznaniowe : wspólnoty religijne i ich osoby prawne / oprac. Ewa Gajda.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2012
Opis fiz.: 280 s.
Bibliogr.: Bibliogr.
Seria: Excerpta ; 1
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: prawo wyznaniowe ; wspólnoty religijne ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000


26/194


Aut.: Tomczak Andrzej
Tytuł: Materiały do biografii biskupa Kazimierza Tomczaka w zbiorach rodzinnych.
Czasopismo: Pr. Mater. Hist. Arch. Archidiec. Łódź, T. 9
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 99-108, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: NBP
Pełny tytuł czasop.: Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej
Polskie słowa kluczowe: Tomczak Kazimierz ; duchowieństwo katolickie ; źródła ; Łódź
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


27/194


Aut.: Czyżak Marta
Tytuł: Akta oficjalatu i wikariatu generalnego krakowskiego do połowy XVI wieku / Elżbieta Knapek. Kraków 2010.
Czasopismo: Stud. Źródłozn., T. 50
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 161-164
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Studia Źródłoznawcze
Polskie słowa kluczowe: sądy kościelne ; źródła ; Kraków ; średniowiecze
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000
[sprawdź dostępność]


28/194


Aut.: Markuszewska Agnieszka
Tytuł: Gwiazda Zygmunta Krasińskiego : dzieje tekstu / (oprac. tekstologiczne Agnieszka Markuszewska).
Czasopismo: Szt. Edycji, nr 2 (3)
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 89-108
ISSN: 2084-7963 ; eISSN: 2391-7903
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Pełny tytuł czasop.: Sztuka Edycji
Polskie słowa kluczowe: Krasiński Zygmunt ; Gwiazda ; Reeve Henry ; korespondencja ; edytorstwo ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


29/194


Aut.: Kopiński Krzysztof, Tandecki Janusz
Tytuł: Kontrybucja, supliki, skargi i sprawy poruszane w Malborku w 1531 r. (uzupełnienie recesu Sejmiku Generalnego Prus Królewskich z 8 maja).
Tytuł wydawn. zbior.: A Pomerania ad ultimas terras : studia ofiarowane Barbarze Popielas-Szultce w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / pod red. Jarosława Sochackiego i Agnieszki Teterycz-Puzio.
Opis wydawn.: Słupsk : Wydawnictwo 6 Akademii Pomorskiej, 2011
Opis fiz.: S. 245-266
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: sejmiki szlacheckie ; Prusy Królewskie ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


30/194


Aut.: Tomczak Andrzej
Tytuł: "Takie były początki..." : o pierwszych inicjatywach edytorskich w Polsce po 1945 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI-XVIII w.) / pod red. Adama Perłakowskiego.
Opis wydawn.: Kraków : Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2011
Opis fiz.: S. 12-21
Seria: Studia Edytorskie ; t. 1
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: edytorstwo ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


31/194


Aut.: Galij-Skarbińska Sylwia
Tytuł: Uniwersytet wobec inwigilacji : postawy polityczne środowiska akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1970-1980 w świetle akt Służby Bezpieczeństwa.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Grado, 2011
Opis fiz.: 461 s., streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 437-448. Indeks
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń) ; Służba Bezpieczeństwa (SB) ; nauczyciele akademiccy ; komunizm ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000
[sprawdź dostępność]


32/194


Aut.: Sieradzan Wiesław
Tytuł: Bernhard Schmid (1872-1947) jako członek kościoła unijnego w świetle referatu wygłoszonego na synodzie superintendentury malborskiej w 1929/1930 r.
Czasopismo: Gdań. Rocz. Ewang., Vol. 5
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 118-155, il., streszcz. niem.
Uwaga: Tekst źródłowy niem. i pol., S. 139-153
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://www.gre.luteranie.pl/roczniki/GRE_rocznik_2011.pdf
Pełny tytuł czasop.: Gdański Rocznik Ewangelicki
Polskie słowa kluczowe: Schmid Bernhard ; Kościół ewangelicko-unijny ; Malbork ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000
[sprawdź dostępność]


33/194


Aut.: Witkowska-Chrzczonowicz Katarzyna
Tytuł: Czechy - wyrok Sądu Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie zgodności z konstytucją Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.
Czasopismo: Prz. Sejm., R. 19 nr 1
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 209-228
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sejmowy
Polskie słowa kluczowe: Czechy ; Sąd Konstytucyjny ; Traktat Lizboński (2007) ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


34/194


Aut.: Bizior-Dombrowska Magdalena
Tytuł: "Poważnie i nie całkiem poważnie" o literaturze : list Wacława Borowego do Romana Ingardena z 27 marca 1937 / oprac. Magdalena Bizior-Dombrowska.
Czasopismo: Szt. Edycji, nr 1
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 63-67
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Pełny tytuł czasop.: Sztuka Edycji
Polskie słowa kluczowe: Borowy Wacław ; Ingarden Roman ; korespondencja ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


35/194


Aut.: Strzyżewski Mirosław
Tytuł: Pigoń - Górski : starcie edytorskich gigantów w "umysłowym turnieju" / oprac. Mirosław Strzyżewski.
Czasopismo: Szt. Edycji, nr 1
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 69-84
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Pełny tytuł czasop.: Sztuka Edycji
Polskie słowa kluczowe: Górski Konrad ; Pigoń Stanisław ; edytorstwo ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


36/194


Aut.: Mycio Andrzej
Tytuł: Neue Quellen zur Geschichte der Deutschbalten : zu Archivalien in der Universitätsbibliothek in Thorn (Toruń).
Czasopismo: Z. Ostmitteleur.-Forsch., Jg. 60 H. 3
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 418-429
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
Pełny tytuł czasop.: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung
Polskie słowa kluczowe: Niemcy (naród) ; Bałtyk (region) ; źródła ; Biblioteka Uniwersytecka (Toruń)
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 14.000
[sprawdź dostępność]


37/194


Aut.: Czwołek Arkadiusz
Tytuł: Indagowanie alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie przez Służbę Bezpieczeństwa w czasie wakacji letnich w 1964 roku
Tytuł wydawn. zbior.: Między Drugą a Trzecią Rzeczpospolitą : studia i materiały z najnowszej historii Polski i powszechnej dedykowane profesorowi Ryszardowi Kozłowskiemu w 70. rocznicę urodzin / red. Ryszard Sudziński, Mirosław Golon, Marcin Czyżniewski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 285-299
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie ; alumni ; indagacja ; Służba Bezpieczeństwa (SB) ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


38/194


Aut.: Wojdyło Witold
Tytuł: Epistolaria jako źródło informacji o działalności społeczno-politycznej Stanisława Grabskiego w strukturach Krajowej Rady Narodowej
Tytuł wydawn. zbior.: Między Drugą a Trzecią Rzeczpospolitą : studia i materiały z najnowszej historii Polski i powszechnej dedykowane profesorowi Ryszardowi Kozłowskiemu w 70. rocznicę urodzin / red. Ryszard Sudziński, Mirosław Golon, Marcin Czyżniewski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 101-108
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Grabski Stanisław ; Krajowa Rada Narodowa ; korespondencja ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


39/194


Aut.: Kłaczkow Jarosław
Tytuł: Obraz Polski i Kościoła ewangelicko-augsburskiego w relacji delegata Ewangelickiego Kościoła Saksonii pastora Güntera Brücknera (3-18 października 1965 r.).
Tytuł wydawn. zbior.: Między Drugą a Trzecią Rzeczpospolitą : studia i materiały z najnowszej historii Polski i powszechnej dedykowane profesorowi Ryszardowi Kozłowskiemu w 70. rocznicę urodzin / red. Ryszard Sudziński, Mirosław Golon, Marcin Czyżniewski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 265-283
Uwaga: Tekst źródłowy w jęz. niem.
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Brückner Günter ; kościół ewangelicko-augsburski w Polsce ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


40/194


Aut.: Kalembka Urszula, Kalembka Sławomir
Tytuł: Garść dokumentów dyplomatycznych skierowanych do Szwajcarii w 1834 roku w związku z próbą emigrantów politycznych wywołania przewrotu w Królestwie Sardynii
Tytuł wydawn. zbior.: Polityka, religia, edukacja : studia z dziejów XX i XXI wieku dedykowane profesorowi Ryszardowi Michalskiemu / pod red. Zbigniewa Karpusa, Katarzyny Kąckiej i Patryka Tomaszewskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010
Opis fiz.: S. 163-172
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Szwajcaria ; emigracja polska ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


41/194


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Raport Attache Wojskowego przy Ambasadzie RP w Moskwie ppłk. dypl. Konstantego Zaborowskiego z podróży po ZSRS odbytej latem 1936 r.
Tytuł wydawn. zbior.: Polska dyplomacja na Wschodzie w XX - początkach XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Henryka Strońskiego i Grzegorza Seroczyńskiego
Opis wydawn.: Olsztyn ; Charków : Wydawnictwo Littera, 2010
Opis fiz.: S. 344-373
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Zaborowski Konstanty ; wywiad wojskowy ; Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


42/194


Aut.: Giętkowski Mirosław, Karpus Zbigniew, Rezmer Waldemar
Tytuł: Twierdza Toruń : stan w latach dwudziestych XX wieku : dokumenty.
Opis wydawn.: Toruń : Dom Wydawniczy DUET, 2010
Opis fiz.: 229 s., il.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 220-229.
ISBN: 978-83-61185-77-2
Uwaga: [Uwaga wewnętrzna]
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; fortyfikacje ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


43/194


Aut.: Biskup Marian, Kopiński Krzysztof, Oliński Piotr, Tandecki Janusz
Tytuł: Protokolle des Landtags von Königlich Preussen. Bd. 3, (November 1530 - Oktober 1535) / wyd. Marian Biskup, Krzysztof Kopiński, Piotr Oliński, Janusz Tandecki.
Tytuł równoległy: Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich. T. 3, (Listopad 1530 - październik 1535).
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2010
Opis fiz.: XXIX, [1], 316 s.
Bibliogr.: Bibliogr. Indeksy
Seria: Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; 102
Uwaga: Wstęp, komentarze, spis treści także w j. niem. Źródła w j. staroniem. i łac.
Język: GER, POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: sejmiki szlacheckie ; Prusy Królewskie ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000


44/194


Aut.: Flachenecker Helmut, Tandecki Janusz
Tytuł: Zahlen und Erinnerung : von der Vielfalt der Rechnungsbücher und vergleichbarer Quellengattungen : Editionswissenschaftliches Kolloquium 2009 / hrsg. von Helmut Flachenecker und Janusz Tandecki.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2010
Opis fiz.: 283, [1] s., il., tab.
Język: GER, ENG
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: źródła ; edytorstwo
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


45/194


Aut.: Szramowski Wojciech
Tytuł: Osiemnastowieczny druk okolicznościowy autorstwa sztumianina Michaela Georga Nebe
Tytuł wydawn. zbior.: Z dziejów Sztumu i okolic. Cz. 6.
Opis wydawn.: Sztum : Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej, 2010
Opis fiz.: S. 7-13
Seria: Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej ; t. 8
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Nebe Michael Georg ; Sztum ; druki ulotne ; źródła
[sprawdź dostępność]


46/194


Aut.: Szweda Adam
Tytuł: Trzy dokumenty do dziejów ziemi chojnickiej z I połowy XIV w.
Tytuł wydawn. zbior.: Ziemia chojnicka w okresie zmagań Polski z zakonem krzyżackim / pod red. Jacka Knopka.
Opis wydawn.: Chojnice : na zlec. Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : Przedsiębiorstwo Marketingowe "LOGO", 2010
Opis fiz.: S. 54-62
Seria: Biblioteka Chojnicka ; t. 12
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Chojnice (województwo pomorskie; region) ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


47/194


Aut.: Szweda Adam
Tytuł: Dwa listy związane z bitwą pod Chojnicami w 1454 r.
Tytuł wydawn. zbior.: Ziemia chojnicka w okresie zmagań Polski z zakonem krzyżackim / pod red. Jacka Knopka.
Opis wydawn.: Chojnice : na zlec. Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : Przedsiębiorstwo Marketingowe "LOGO", 2010
Opis fiz.: S. 33-37
Seria: Biblioteka Chojnicka ; t. 12
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: bitwa pod Chojnicami (1454) ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


48/194


Aut.: Czyżak Marta
Tytuł: Volens de bonis et rebus suis sibi a Deo collatis anime sue saluti providere : testamenty kanoników i wikariuszy gnieźnieńskich w pierwszej połowie XV wieku
Czasopismo: Rocz. Hist., R. 76
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 103-140, streszcz. niem.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Roczniki Historyczne
Polskie słowa kluczowe: testamenty ; źródła ; duchowieństwo ; kultura religijna ; średniowiecze ; Gniezno
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000
[sprawdź dostępność]


49/194


Aut.: Rozynkowski Waldemar
Tytuł: Działania Służby Bezpieczeństwa mające na celu konfliktowanie środowiska kościelnego powiatu wąbrzeskiego : w świetle wybranych dokumentów
Tytuł wydawn. zbior.: Diecezja chełmińska w czasach komunizmu (1945-1990). T. 2 / pod red. Wojciecha Polaka, Waldemara Rozynkowskiego, Jana Szilinga.
Opis wydawn.: Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2009
Opis fiz.: S. 143-161
Uwaga: Aneks źródłowy s. 147-161
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Służba Bezpieczeństwa (SB) ; duchowieństwo katolickie ; Wąbrzeźno (region) ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


50/194


Aut.: Karpus Zbigniew, Rezmer Waldemar, Rosowska Ewa, Kostûško Ivan
Tytuł: Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922 : materiały archiwalne / oprac.: Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer, Ewa Rosowska, Iwan Kostiuszko.
Opis wydawn.: Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Wydział Edukacji, 2009
Opis fiz.: 654 s., tab.
ISBN: 978-83-89115-92-8
Uwaga: Indeksy.
Uwaga: Tekst częśc. ros.
Język: POL, RUS
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: jeńcy wojenni polscy ; wojna polsko-bolszewicka (1919-1920) ; źródła ; Rosja
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000
[sprawdź dostępność]


51/194


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Corpus epistularum Ioannis Dantisci. Pt. 1: Ioannis Dantistci epistulae latinae. Vol. 1: Ioannes Dantiscus' latin letters, 1537 / ed. by Jerzy Axer with collab. of Anna Skolimowska. Warsaw, Cracow 2004.
Czasopismo: Arch. Reformationsgesch. Beih. Literaturber., Vol. 38
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 120-122
Uwaga: RECENZJA
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REZ
Pełny tytuł czasop.: Archiv für Reformationsgeschichte. Beiheft Literaturbericht
Polskie słowa kluczowe: Dantyszek Jan ; służba dyplomatyczna ; korespondencja ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


52/194


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Corpus epistularum Ioannis Dantisci. Pt. 2: Amicorum sermones mutui. Vol. 1: Ioannes Dantiscus' correspondence with Sigmund von Herberstein / ed. by Jerzy Axer and Anna Skolimowska. Warsaw, Cracow 2008.
Czasopismo: Arch. Reformationsgesch. Beih. Literaturber., Vol. 38
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 122-123
Uwaga: OMÓWIENIE
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REZ
Pełny tytuł czasop.: Archiv für Reformationsgeschichte. Beiheft Literaturbericht
Polskie słowa kluczowe: Dantyszek Jan ; służba dyplomatyczna ; korespondencja ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


53/194


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Die Aufzeichnungen des Dominikaners Martin Gruneweg (1562 - ca. 1618) über seine Familie in Danzig, seine Handelsreisen in Osteuropa und sein Klosterleben in Polen. Bd. 1-4 / Hrsg.: Almut Bues. Wiesbaden 2008.
Czasopismo: Arch. Reformationsgesch. Beih. Literaturber., Vol. 38
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 128
Uwaga: Toż w jęz. pol. w: Gdański Rocznik Ewangelicki Vol. 3 2009 S. 151-152
Uwaga: OMÓWIENIE
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REZ
Pełny tytuł czasop.: Archiv für Reformationsgeschichte. Beiheft Literaturbericht
Polskie słowa kluczowe: Gruneweg Martin ; życie zakonne i monastyczne ; opisy i relacje z podróży ; źródła ; Gdańsk ; Europa Wschodnia ; XVI-XVII wiek
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


54/194


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Pisma pomniejsze / Mikołaj Kopernik ; do dr. przygot. Tadeusz Bieńkowski [et al.] ; przedm. i red. nauk. Andrzej Wyczański. Warszawa 2007.
Czasopismo: Arch. Reformationsgesch. Beih. Literaturber., Vol. 38
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 118
Uwaga: OMÓWIENIE
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REZ
Pełny tytuł czasop.: Archiv für Reformationsgeschichte. Beiheft Literaturbericht
Polskie słowa kluczowe: Kopernik Mikołaj ; astronomia renesansowa ; pieniądze ; recepty lekarskie ; korespondencja ; źródła ; Warmia
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


55/194


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Corpus epistularum Ioannis Dantisci. Pt. 4: Inventory of Ioannes Dantiscus' correspondence. Vol. 1: Inventory of Ioannes Dantiscus' German-language correspondence, a. 1500-1548 / ed. by Jerzy Axer with collab. of Anna Skolimowska. Warsaw, Cracow 2007.
Czasopismo: Arch. Reformationsgesch. Beih. Literaturber., Vol. 38
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 123-124
Uwaga: OMÓWIENIE
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REZ
Pełny tytuł czasop.: Archiv für Reformationsgeschichte. Beiheft Literaturbericht
Polskie słowa kluczowe: Dantyszek Jan ; służba dyplomatyczna ; korespondencja ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


56/194


Aut.: Sieradzan Wiesław
Tytuł: Uzupełnienia do dziejów kartografii Grudziądza
Czasopismo: Rocz. Grudz., T. 18
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 235-243, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Grudziądzki
Polskie słowa kluczowe: Grudziądz ; kartografia ; źródła
[sprawdź dostępność]


57/194


Aut.: Cichosz Wojciech
Tytuł: Gdańskie Gimnazjum Akademickie. T. 3: Wybór źródeł od XVI do XVIII wieku / pod red. Zbigniewa Nowaka. Gdańsk 2008.
Czasopismo: Stud. Gdań., T. 24
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 321-325
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Studia Gdańskie
Polskie słowa kluczowe: nauka ; źródła ; Gimnazjum Akademickie w Gdańsku
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


58/194


Aut.: Knopek Jacek
Tytuł: Telegramy okolicznościowe wysyłane z okazji 25. rocznicy wyzwolenia Chojnic (Chojnice, 14 lutego 1970).
Czasopismo: Zesz. Chojnickie, Nr 24
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 154-159
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Chojnickie
Polskie słowa kluczowe: Chojnice (województwo pomorskie) ; telegramy okolicznościowe ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


59/194


Aut.: Syta Krzysztof
Tytuł: Testament Marcjana Antoniego Ogińskiego, kasztelana Mścisławskiego : przyczynek do dziejów rodziny z zasobu archiwum Ogińskich w Litewskim Historycznym Archiwum Państwowym w Wilnie.
Tytuł wydawn. zbior.: Archiwa, kancelarie, zbiory. T. 2 / red. Waldemar Chorążyczewski, Robert Degen, Krzysztof Syta.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: S. 219-231
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Ogiński Marcjan Antoni ; Litewskie Historyczne Archiwum Państwowe w Wilnie ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


60/194


Aut.: Knopek Jacek
Tytuł: Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego. T. 4: Dzieje ziemi chojnickiej w wypisach / wybór i oprac. Jacek Knopek.
Opis wydawn.: Chojnice : Przedsiębiorstwo Marketingowe LOGO na zlecenie Powiatu Chojnickiego, 2008
Opis fiz.: 252 s.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 245-248
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: Chojnice (województwo pomorskie; region) ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000
[sprawdź dostępność]


61/194


Aut.: Rozynkowski Waldemar
Tytuł: Plany rozpracowania Kurii Biskupiej Chełmińskiej z 1961 roku
Tytuł wydawn. zbior.: Diecezja chełmińska w czasach komunizmu (1945-1990). T. 1 / pod red. Wojciecha Polaka, Waldemara Rozynkowskiego, Jana Szilinga.
Opis wydawn.: Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2008
Opis fiz.: S. 189-199
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: diecezja chełmińska ; kuria biskupia ; duchowieństwo ; Służba Bezpieczeństwa (SB) ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


62/194


Aut.: Tarnowska Anna
Tytuł: Polskie dokumenty konstytucyjne 1790-1848 / red. Anna Tarnowska.
Tytuł równoległy: Polish constitutional documents 1790-1848.
Opis wydawn.: München : Saur, 2008
Opis fiz.: 301 s.
Seria: Constitutions of the World from the late 18th Century to the Middle of the 19th Century. Europe ; vol. 5
Uwaga: Indeks
Język: POL, ENG
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDZ
Polskie słowa kluczowe: historia prawa ; konstytucje ; Polska ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 24.000


63/194


Aut.: Kaczmarek Tomasz
Tytuł: Varsavien. Beatificationis seu declarationis martyrii Servi Dei Georgii Popiełuszko Sacerdotis Dioecesani in odium fidei, uti fertur, interfecti (+1984) positio super martyrio / [oprac. Tomasz Kaczmarek].
Opis wydawn.: Roma : Tipografia Nova Res, 2008
Opis fiz.: VIII, 460, IX, 687 p., XVI p. tab., il.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 385-406
Seria: Congregatio de Causis Sanctorum ; prot. n. 2137
Język: ITA
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNZ
Polskie słowa kluczowe: Popiełuszko Jerzy, bł. ; proces beatyfikacyjny ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000


64/194


Aut.: Kopiński Krzysztof, Oliński Piotr
Tytuł: Księgi Młodego Miasta Gdańska 1400-1455 [1458-1459] / wyd. Krzysztof Kopiński, Piotr Oliński.
Tytuł równoległy: Bücher der Jungstadt Danzig 1400-1455 [1458-1459].
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2008
Opis fiz.: [264] s. pag. varia
Seria: Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; 100
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Tekst w jęz. pol. i niem.
Język: GER, POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; Rada Miejska ; średniowiecze ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000
[sprawdź dostępność]


65/194


Aut.: Machcewicz Paweł, Chinciński Tomasz
Tytuł: Bydgoszcz 3-4 września 1939 : studia i dokumenty / red. nauk. Tomasz Chinciński, Paweł Machcewicz
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008
Opis fiz.: 885 s., [16] s. tabl., [2] k. tabl. luz., il., tab.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 827-842. Indeks
Seria: Monografie / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 45
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: Bydgoszcz ; Bydgoszcz, zbrodnia 1939 ; historiografia ; źródła ; działalność dywersyjna
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


66/194


Aut.: Polak Wojciech, Rozynkowski Waldemar
Tytuł: Relacja z wydarzeń w dniu 24 października 1956 roku w Toruniu.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 35
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 201-210
Uwaga: Tekst źródłowy s. 206-210
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Polskie słowa kluczowe: Październik 1956 r. ; Toruń ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


67/194


Aut.: Jóźwiak Sławomir, Rozynkowski Waldemar
Tytuł: Porządek liturgiczny na zamku w Malborku w pierwszej połowie XV wieku : źródło do dziejów liturgii w zakonie krzyżackim
Czasopismo: Zap. Hist., T. 73 z. 4
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 123-132
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Państwo Krzyżackie ; Malbork ; liturgia katolicka ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


68/194


Aut.: Denkiewicz-Szczepaniak Emilia
Tytuł: Józef Piłsudski w norweskiej opini publicznej : na przykładzie korespondencji posła nadzwyczajnego Królestwa Norwegii w Polsce dr. Samuela Eydego.
Tytuł wydawn. zbior.: Józef Piłsudski wobec Europy i wybranych zagadnień wewnętrznych Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1935) w 70. rocznicę śmierci : studia / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego i Zbigniewa Karpusa.
Opis wydawn.: Włocławek ; Toruń : Włocławskie Towarzystwo Naukowe : Instytut Stosunków Międzynarodowych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 23-34, streszcz. nor.
ISBN: 978-83-60150-31-3
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Piłsudski Józef ; Eyde Samuel ; Królestwo Norwegii ; opinia publiczna ; korespondencja ; źródła
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


69/194


Aut.: Kopiński Krzysztof, Tandecki Janusz
Tytuł: Księga ławnicza Starego Miasta Torunia (1456-1479) / wyd. Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki.
Tytuł równoległy: Schöffenbuch der Altstadt Thorn (1456-1479).
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2007
Opis fiz.: XXXII, [2], 548 s.
Seria: Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; 99
Uwaga: Wstęp także w j. niem. Źródła w j. staroniem. i łac.
Język: GER, POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; księgi ławnicze ; średniowiecze ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000
[sprawdź dostępność]


70/194


Aut.: Kopiński Krzysztof, Mikulski Krzysztof, Tandecki Janusz
Tytuł: Księga kamlarii miasta Torunia z lat 1453-1495 / wyd. Krzysztof Kopiński, Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki.
Tytuł równoległy: Kämmereibuch der Stadt Thorn von 1453 bis 1495.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: XXXI, 438 s.
Bibliogr.: Wstęp także w j. niem. Źródła w j. staroniem. i łac.
Seria: Źródła do Dziejów Średniowiecznego Torunia ; cz. 3
Język: GER, POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; finanse ; średniowiecze ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000
[sprawdź dostępność]


71/194


Aut.: Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta, Sojak Sławomir
Tytuł: Tractatus XI de computis et scripturis : summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità / Luca Pacioli ; [red. Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak, Sławomir Sojak].
Opis wydawn.: Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007
Opis fiz.: 131 s., il.
Uwaga: Tekst łac. i pol.
Język: LAT, POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: Pacioli Luca ; rachunkowość ; źródła
Angielskie słowa kluczowe: Pacioli Luca
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000
[sprawdź dostępność]


72/194


Aut.: Supruniuk Mirosław Adam
Tytuł: Emigracja i SB : jeden dokument, wiele pytań / wyd. Mirosław Adam Supruniuk.
Czasopismo: Arch. Emigr., Z. 9
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 203-229
Uwaga: Zawiera: Paczyński, Stanisław: Komunistyczny aparat do rozróbki emigracji politycznej, s. 205-229
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: EDP
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=51390&from=publication
Pełny tytuł czasop.: Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty
Polskie słowa kluczowe: Służba Bezpieczeństwa (SB) ; emigracja ; źródła ; Paczyński Stanisław
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000
[sprawdź dostępność]


73/194


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich. T. 1-2 / wyd. Marian Biskup, Bogusław Dybaś, Janusz Tandecki. Toruń 2001, 2005.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 72 z. 1
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 186-188
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Sejmik Generalny Pruski ; sejmiki ; źródła ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


74/194


Aut.: Jóźwiak Sławomir, Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Wykaz świadczeń czynszowych z obszaru komturstwa nieszawskiego i domen krzyżackich na Kujawach z 1407 roku
Czasopismo: Ziemia Kuj., T. 20
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 81-92, mapa
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Ziemia Kujawska
Polskie słowa kluczowe: czynsze ; komturstwo nieszawskie ; Kujawy ; zakon krzyżacki ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000
[sprawdź dostępność]


75/194


Aut.: Rozynkowski Waldemar
Tytuł: O roku liturgicznym zakonu krzyżackiego w świetle inwentarzy domów zakonnych w Prusach.
Tytuł wydawn. zbior.: Ecclesia cultura potestas : studia z dziejów kultury i społeczeństwa / pod red. Pawła Krasa [et al.].
Opis wydawn.: Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2006
Opis fiz.: S. 367-376
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Państwo Krzyżackie ; liturgia chrześcijańska ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


76/194


Aut.: Roszak Stanisław, Strzelecka Małgorzata, Wieczorek Agnieszka
Tytuł: Źródła w edukacji historycznej / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej, Agnieszki Wieczorek.
Opis wydawn.: Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2006
Opis fiz.: 320 s., il.
Seria: Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ; t. 3
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: edukacja historyczna ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


77/194


Aut.: Strzelecka Małgorzata
Tytuł: "Tygodnik Powszechny" jako źródło do poznania okresu PRL.
Tytuł wydawn. zbior.: Źródła w edukacji historycznej / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej, Agnieszki Wieczorek.
Opis wydawn.: Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2006
Opis fiz.: S. 66-75
Seria: Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ; t. 3
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Tygodnik Powszechny (czasopismo) ; Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


78/194


Aut.: Krotofil Maciej
Tytuł: Sytuacja militarna i perspektywy Ukraińskiej Republiki Ludowej na przełomie 1918 i 1919 r. - ukraiński raport wojskowy.
Czasopismo: Dzieje Najnow., R. 38 nr 4
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 207-215
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Dzieje Najnowsze
Polskie słowa kluczowe: siły zbrojne ; źródła ; Ukraina
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


79/194


Aut.: Radzimiński Andrzej
Tytuł: Zakon krzyżacki i jego państwo w Prusach : wybór tekstów źródłowych.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
Opis fiz.: 160 s.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: zakon krzyżacki ; Państwo Krzyżackie ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


80/194


Aut.: Jóźwiak Sławomir, Szweda Adam
Tytuł: List starosty bydgoskiego Janusza Brzozogłowego do wielkiego mistrza Michała Küchmeistra z 27 maja 1418 roku : przyczynek do przygranicznych stosunków polsko-krzyżackich w końcu drugiej dekady XV wieku.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 70 z. 2-3
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 125-134
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: zakon krzyżacki ; historia średniowieczna powszechna ; stosunki polsko-krzyżackie ; Janusz Brzozogłowy ; Michael Küchmeister, wielki mistrz krzyżacki ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


81/194


Aut.: Kempa Tomasz
Tytuł: "...in nostra Livonia" : dakumental'nyâ krynìcy na gìstoryì palìtyčnyh adnosìnau pamìž Vâlìkìm Knâstvam Lìtouskìm ì Lìvonìâj u kancy XV - peršaj palove XVI stst. : sìstèmatyzacyâ ì aktavy analìz. T. 1. / Aleg Ì. Dzârnovìč. Mìnsk 2003.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 70 z. 4
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 162-165
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: zakon krzyżacki ; Inflanty ; Wielkie Księstwo Litewskie ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


82/194


Aut.: Karpus Zbigniew, Rezmer Waldemar
Tytuł: Predislovie pol'skoj storony : rossijskie voennoplennye v lagerâh v Pol'še v 1919-1921 gg.
Tytuł wydawn. zbior.: Krasnoarmejcy v pol'skom plenu v 1919-1922 gg. : sbornik dokumentov i materialov / ross. red.: V. P. Kozlov [et al.] ; pol. red.: D. Nalenč [et al.].
Opis wydawn.: Moskva ; Sankt Peterburg : Letnij Sad, 2004
Opis fiz.: S. 17-28
ISBN: 5-94381-135-4
Język: RUS
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: jeńcy wojenni sowieccy ; obozy jenieckie ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


83/194


Aut.: Szweda Adam, Szybkowski Sobiesław
Tytuł: Dwa dokumenty do genealogii pomorskiej rodziny Ściborowiców.
Tytuł wydawn. zbior.: Mieszczanie, wasale, zakonnicy / pod red. Błażeja Śliwińskiego.
Opis wydawn.: Malbork : Muzeum Zamkowe w Malborku, 2004
Opis fiz.: S. 371-382, streszcz. niem.
Seria: Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza ; nr 10
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Ściborowice, rodzina ; rycerstwo ; genealogia ; źródła ; Pomorze
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


84/194


Aut.: Kozlov Vladimir P., [et al.] , Nałęcz Daria, Gregorowicz Stanisław, Wójcik Waldemar, Karpus Zbigniew, Rezmer Waldemar, Rosowska Ewa, Stępniak Władysław
Tytuł: Krasnoarmejcy v pol'skom plenu v 1919-1922 gg. : sbornik dokumentov i materialov / ross. red.: V. P. Kozlov [et al.] ; pol. red.: D. Nalenč, S. Gregorovič, V. Vujcik, Z. Karpus, V. Rezmer, È. Rosovska, W. Stempnâk.
Opis wydawn.: Moskva ; Sankt Peterburg : Letnij Sad, 2004
Opis fiz.: 911 s., 24 s. tabl., il.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 869-873.
ISBN: 5-94381-135-4
Język: RUS
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZZ
Polskie słowa kluczowe: jeńcy wojenni sowieccy ; obozy jenieckie ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


85/194


Aut.: Nowosad Wiesław
Tytuł: Dokumenty miasta Poznania [1253] 1254-1790 (CD-ROM) / Adam Bieniaszewski, Rafał Prinke. Poznań 2003.
Czasopismo: Archiwista Pol., R. 9 nr 2
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 91-95
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Archiwista Polski
Polskie słowa kluczowe: Poznań ; dokumenty ; archiwa ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


86/194


Aut.: Kempa Tomasz
Tytuł: Nieznane listy biskupów unickich do kanclerza Lwa Sapiehy : źródła ukazujące sytuację wyznaniową w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszej połowie XVII wieku.
Czasopismo: Białorus. Zesz. Hist., Nr 22
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 183-223
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Białoruskie Zeszyty Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Sapieha Lew ; Kościół unicki ; korespondencja ; źródła ; Wielkie Księstwo Litewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


87/194


Aut.: Kempa Tomasz
Tytuł: Nieznany list Melecjusza Smotryckiego (do Adama Chreptowicza).
Czasopismo: Nasza Przeszł., T. 102
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 437-448, streszcz. ang.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Nasza Przeszłość
Polskie słowa kluczowe: Smotric'kij Meletiì ; Chreptowicz Adam ; korespondencja ; źródła ; Kościoły prawosławne ; Kościół greckokatolicki ; XVII wiek
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


88/194


Aut.: Szramowski Wojciech
Tytuł: Dokumenty małych miast Prus Królewskich z lat 1762-1763 dotyczące uprawnień handlowych.
Czasopismo: Rocz. Elbl., T. 19
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 171-188
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Elbląski
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; handel ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


89/194


Aut.: Golon Mirosław, Rozynkowski Waldemar
Tytuł: Źródło do przebiegu zajść w parafii św. Józefa w Toruniu w dniach 6-7 X 1961 roku.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 31
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 227-241
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Polskie słowa kluczowe: redemptoryści ; polityka wyznaniowa ; źródła ; Toruń
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


90/194


Aut.: Kempa Tomasz
Tytuł: Listy Radziwiłłów z okresu unii lubelskiej (1568-1569).
Czasopismo: Zap. Hist., T. 69 z. 4
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 87-109
ISSN: 0044-1791
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: unia lubelska (1569) ; Radziwiłł Mikołaj ; Radziwiłł Mikołaj Krzysztof ; Radziwiłł Krzysztof ; korespondencja ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


91/194


Aut.: Thumser Matthias, Tandecki Janusz, Thumser Antje
Tytuł: Quellenvielfalt und editorische Methoden / hrsg. von Matthias Thumser und Janusz Tandecki unter Mitarb. von Antje Thumser.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003
Opis fiz.: 363 s., il.
Seria: Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition ; 2
Język: GER
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: historia ; źródła ; edytorstwo
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


92/194


Aut.: Girzyński Zbigniew
Tytuł: Jerzy Giedroyc a "przełom październikowy" w Polsce.
Czasopismo: Arch. Emigr., Z. 5-6
Opis wydawn.: 2002-2003 [2003]
Opis fiz.: S. 143-153
Uwaga: Dokument źródłowy, s. 146-153
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=51387&from=publication
Pełny tytuł czasop.: Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty
Polskie słowa kluczowe: Giedroyc Jerzy ; Kultura (Paryż; czasopismo) ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


93/194


Aut.: Szweda Adam
Tytuł: Na polsko-krzyżackim pograniczu : działalność starosty nakielskiego Jarosława z Iwna (1413-1423).
Czasopismo: Rocz. Hist., R. 69
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 105-126, streszcz. niem.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Roczniki Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Jarosław z Iwna ; pogranicze polsko-krzyżackie ; źródła ; średniowiecze
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


94/194


Aut.: Radzimiński Andrzej
Tytuł: Rachunki plebana kościoła parafialnego Świętych Janów w Starym Mieście Toruniu z lat 1445-1446
Czasopismo: Rocz. Hist., R. 69
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 167-187, Zsfg.
Język: POL, LAT
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Roczniki Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Katedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (Toruń) ; średniowiecze ; źródła


95/194


Aut.: Sieradzan Wiesław
Tytuł: Źródła do procesów polsko-krzyżackich w XIV i XV w. w zasobie Centralnego Archiwum Zakonu Niemieckiego w Wiedniu.
Czasopismo: Stud. Źródłozn., T. 41
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 87-89
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Studia Źródłoznawcze
Polskie słowa kluczowe: historia średniowieczna powszechna ; procesy polsko-krzyżackie ; Centralne Archiwum Zakonu Niemieckiego w Wiedniu ; źródła


96/194


Aut.: Kopiński Krzysztof, Oliński Piotr
Tytuł: Regesty dokumentów i wzmianek źródłowych do dziejów średniowiecznego Torunia i Prus w tzw. Zbiorze Klosego w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Cz. 1.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 68 z. 2-3
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 145-160
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; Prusy ; źródła ; Archiwum Państwowe we Wrocławiu ; średniowiecze
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


97/194


Aut.: Kopiński Krzysztof, Oliński Piotr
Tytuł: Regesty dokumentów i wzmianek źródłowych do dziejów średniowiecznego Torunia i Prus w tzw. Zbiorze Klosego w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Cz. 2.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 68 z. 4
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 109-132
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; Prusy ; średniowiecze ; źródła ; Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


98/194


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Charakterystyka źródeł i stanu badań.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Pomorza. T. 4: (1850-1918). Cz. 2: Polityka i kultura / pod red. Stanisława Salmonowicza.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego, 2002
Opis fiz.: S. 7-19
Bibliogr.: zz2002944146
ISBN: 83-87639-46-X
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Pomorze ; źródła
Praca afiliowana przez UMK


99/194


Aut.: Nehring Przemysław, Starowieyski Marek, Szaszka Renata
Tytuł: Pisma monastyczne / Święty Augustyn ; wstęp i oprac. Przemysław Nehring ; przekł. Przemysław Nehring, Marek Starowieyski, Renata Szaszka.
Opis wydawn.: Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2002
Opis fiz.: 528 s.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 137-148.
Seria: Źródła Monastyczne ; 27. Źródła Monastyczne. Starożytność ; 19
ISBN: 83-7354-002-4
ISBN: 83-7354-003-2
ISSN: 1230-6711
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: Augustyn, św. ; duchowość monastyczna ; reguły monastyczne ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


100/194


Aut.: Giętkowski Mirosław, Karpus Zbigniew, Rezmer Waldemar
Tytuł: Twierdza Toruń : stan w latach dwudziestych XX wieku : dokumenty.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002
Opis fiz.: 229 s., [3] s. tabl., il.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 220-229.
ISBN: 83-7322-354-1
Uwaga: [Uwaga wewnętrzna]
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; fortyfikacje ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


101/194


Aut.: Mikulski Krzysztof, Tandecki Janusz
Tytuł: Księgi małoletnich z lat 1376-1429 / wyd. Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki.
Tytuł równoległy: Mündelbücher aus den Jahren 1376-1429
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: XXVII, 111 s.
Seria: Źródła do Dziejów Średniowiecznego Torunia ; cz. 2
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


102/194


Aut.: Mikulski Krzysztof, Tandecki Janusz, Czacharowski Antoni
Tytuł: Księgi szosu i wykazy obciążeń mieszkańców Starego Miasta Torunia z lat 1394-1435 / wydali Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki, Antoni Czacharowski.
Tytuł równoległy: Schossbücher uns Lastenverzeichnisse der Einwohner der Altstadt Thorn von 1394 bis 1435
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: XLVIII, 267 s., 1 pl. złoż.
Seria: Źródła do Dziejów Średniowiecznego Torunia ; cz. 1
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; podatek ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


103/194


Aut.: Dybaś Bogusław
Tytuł: Inflantijas zemes 1676. gada : galvasnaudas nodokla registrs
Czasopismo: Latv. Vestn. Inst. Ž., no. 3
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 152-179
Język: LAV
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
Pełny tytuł czasop.: Latvijas Vestures Institūta Žurnals
Polskie słowa kluczowe: Inflanty ; źródła
[sprawdź dostępność]


104/194


Aut.: Szweda Adam, Czapczyk Anna, Zagórska Barbara
Tytuł: Liber Regestrorum in quo proventus ecclesiae parochialis Conecensis tum quoque fructus praepositum eiusdem ecclesiae concernentes ac alia pro meliori successorum informatione memoriae digna fideliter suis locis annotantur, Anno Domini MDCCXXXVIII die prima decembris / [z oryg. odczytał i przekł. polski sporządził Adam Szweda ; red. Anna Czapczyk, Barbara Zagórska].
Tytuł równoległy: Księga rejestrów w której wiernie w swoich miejscach opisano dochody kościoła parafialnego w Chojnicach a także dołączono dochody proboszczów tegoż kościoła oraz inne rzeczy godne pamięci dla pełniejszej wiedzy następców, dnia pierwszego grudnia roku Pańskiego 1738.
Opis wydawn.: Chojnice : Muzeum Historyczno-Etnograficzne, 2001
Opis fiz.: 174 s., il.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 161-163. Indeksy
Uwaga: Tekst oryg. łac., niem., staropol. i równol. tłum. pol.
Język: LAT, POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: Chojnice (województwo pomorskie) ; źródła ; Kościół pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela (Chojnice)
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


105/194


Aut.: Giętkowski Mirosław, Karpus Zbigniew, Rezmer Waldemar
Tytuł: Twierdza Toruń : stan w latach dwudziestych XX wieku : dokumenty.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001
Opis fiz.: 229 s., [3] s. tabl., il.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 220-229.
ISBN: 83-7174-742-X
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; fortyfikacje ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


106/194


Aut.: Thumser Matthias, Tandecki Janusz, Heckmann Dieter
Tytuł: Edition deutschsprachiger Quellen aus dem Ostseeraum (14.-16. Jahrhundert) / hrsg. von Matthias Thumser, Janusz Tandecki und Dieter Heckmann.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001
Opis fiz.: 340 s., tabl.
Język: GER
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: edytorstwo ; źródła ; Bałtyk (region) ; średniowiecze
Praca afiliowana przez UMK


107/194


Aut.: Wojciechowski Mieczysław
Tytuł: Wszechnica Pomorska jest koniecznością : memoriał Instytutu Bałtyckiego w Toruniu z 1934 roku w sprawie organizacji szkolnictwa wyższego na Pomorzu.
Tytuł wydawn. zbior.: W kraju i na wychodźstwie : księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Sławomirowi Kalembce w sześćdziesięciopięciolecie urodzin / red. nauk. Zbigniew Karpus [et al.]
Opis wydawn.: Toruń ; Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001
Opis fiz.: S. 499-509
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 2]
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Instytut Bałtycki w Toruniu ; szkolnictwo wyższe ; Pomorze ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


108/194


Aut.: Wołos Mariusz
Tytuł: Polska widziana z Paryża w grudniu 1920 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: W kraju i na wychodźstwie : księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Sławomirowi Kalembce w sześćdziesięciopięciolecie urodzin / red. nauk. Zbigniew Karpus [et al.].
Opis wydawn.: Toruń ; Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001
Opis fiz.: S. 827-835
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 2]
Uwaga: Dokument źródłowy w jęz. fr.
Język: POL, FRE
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Paryż ; 1920 r. ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


109/194


Aut.: Kempa Tomasz
Tytuł: Nieznany list wojewody witebskiego Jana Zawiszy do arcybiskupa Jozafata Kuncewicza : przyczynek do wyjaśnienia zabójstwa arcybiskupa połockiego.
Czasopismo: Białorus. Zesz. Hist., Nr 15
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 210-219
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Białoruskie Zeszyty Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Kuncewicz Jozafat, św. ; Zawisza Jan ; bazylianie ; Kościół unicki ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


110/194


Aut.: Kurlenda Piotr, Rozynkowski Waldemar
Tytuł: Źródła do dziejów Ligi Katolickiej na Pomorzu.
Czasopismo: Stud. Pelp., T. 31
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 161-167
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Studia Pelplińskie
Polskie słowa kluczowe: Liga Katolicka ; Pomorze ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


111/194


Aut.: Radzimiński Andrzej
Tytuł: Piętnastowieczny formularz z Uppsali jako źródło do badania dziejów Kościoła w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach.
Tytuł wydawn. zbior.: Aetas media, aetas moderna : studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Halina Manikowska, Agnieszka Bartoszewicz, Wojciech Fałkowski.
Opis wydawn.: Warszawa : IH UW, 2000
Opis fiz.: S. 231-246
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: XV wiek ; zakon krzyżacki ; Diecezja Chełmińska i Warmińska ; źródła ; Uppsala
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


112/194


Aut.: Nowak Zenon Hubert
Tytuł: Nastroje antykrzyżackie w Bydgoszczy (1446 r.)
Tytuł wydawn. zbior.: Aetas media, aetas moderna : studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Halina Manikowska, Agnieszka Bartoszewicz, Wojciech Fałkowski.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2000
Opis fiz.: S. 210-221
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Bydgoszcz ; zakon krzyżacki ; źródła
[sprawdź dostępność]


113/194


Aut.: Czyżak Marta
Tytuł: Relacje kapituły gnieźnieńskiej z Władysławem Jagiełłą w świetle metryki kapitulnej z lat 1408-1448.
Tytuł wydawn. zbior.: Duchowieństwo kapitulne w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej : studia nad pochodzeniem i funkcjonowaniem elity kościelnej / pod red. Andrzeja Radzimińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: S. 215-228
Seria: Opera ad Historiam Ecclesiam Spectantia. Ser. 1: Colloquia ; 1
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: kapituła gnieźnieńska ; kapituły katedralne ; metryki kapitulne ; Kościół katolicki ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


114/194


Aut.: Strzyżewski Mirosław
Tytuł: Listy Michała Podczaszyńskiego ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu.
Czasopismo: Akta THL Paryż, T. 5
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 5-16
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
Pełny tytuł czasop.: Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu
Polskie słowa kluczowe: Podczaszyński Michał ; romantyzm polski ; Biblioteka Polska w Paryżu ; korespondencja ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


115/194


Aut.: Zientara Włodzimierz
Tytuł: Siedemnastowieczne niemieckojęzyczne opisy podróży do Gdańska.
Czasopismo: Barok, R. 7 nr 1
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 207-216, streszcz. niem.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Barok : historia, literatura, sztuka
Polskie słowa kluczowe: podróżnictwo ; źródła ; Gdańsk ; Niemcy ; XVII wiek
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


116/194


Aut.: Kempa Tomasz
Tytuł: Nieznane listy dotyczące genezy unii brzeskiej (1595/1596).
Czasopismo: Odrodz. Reform. Pol., T. 44
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 107-128
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Odrodzenie i Reformacja w Polsce
Polskie słowa kluczowe: unia brzeska (1596) ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


117/194


Aut.: Rozynkowski Waldemar
Tytuł: Kronika parafii nieszawskiej z lat 1945-1946 : źródło do dziejów stosunków państwo-Kościół w okresie powojennym.
Czasopismo: Zap. Kuj.-Dobrz., T. 14
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 269-276
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Polskie słowa kluczowe: Nieszawa ; parafie ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


118/194


Aut.: Bieniak Janusz
Tytuł: Jeszcze jeden cenny falsyfikat : (rzekomy dokument księcia kujawskiego Kazimierza dla archidiakona dobrzyńskiego z 1252 r.).
Tytuł wydawn. zbior.: Prusy, Polska, Europa : studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych : prace ofiarowane profesorowi Zenonowi Hubertowi Nowakowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / pod red. Andrzeja Radzimińskiego i Janusza Tandeckiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999
Opis fiz.: S. 173-185
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Kazimierz I Konradowic, książę kujawski ; źródła ; falsyfikat


119/194


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Spór cechów chełmińskich z radą miejską : przyczynek do konfliktów społecznych w miastach pruskich w średniowieczu.
Tytuł wydawn. zbior.: Prusy, Polska, Europa : studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych : prace ofiarowane profesorowi Zenonowi Hubertowi Nowakowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / pod red. Andrzeja Radzimińskiego i Janusza Tandeckiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999
Opis fiz.: S. 327-337
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Chełmno (województwo kujawsko-pomorskie) ; cechy rzemieślnicze ; miasta pruskie ; źródła ; średniowiecze
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


120/194


Aut.: Radzimiński Andrzej, Tandecki Janusz
Tytuł: Katalog dokumentów i listów królewskich z Archiwum Państwowego w Toruniu (1345-1789).
Opis wydawn.: Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : Wydawnictwo DiG, 1999
Opis fiz.: XVIII, 282 s.
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: Archiwum Państwowe w Toruniu ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


121/194


Aut.: Polak Wojciech
Tytuł: List Marcina Kromera i Jana Dymitra Solikowskiego do króla Zygmunta Augusta / oprac. Wojciech Polak.
Czasopismo: Alm. Hist., T. 1
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 245-251
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Pełny tytuł czasop.: Almanach Historyczny
Polskie słowa kluczowe: Kromer Marcin ; Solikowski Jan ; Zygmunt II August, król Polski ; korespondencja ; dyplomacja ; źródła
[sprawdź dostępność]


122/194


Aut.: Okoń Emanuel
Tytuł: Ostromecko czy Ostromęczyn? Z badań źródłowych nad Ostromeckiem.
Czasopismo: Mater. Dziejów Kult. Szt. Bydg. Reg., Z. 4
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 169-176
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=49795&from=publication
Pełny tytuł czasop.: Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu
Polskie słowa kluczowe: źródła ; architektura nowożytna ; Ostromecko
[sprawdź dostępność]


123/194


Aut.: Podlasiak Marek
Tytuł: Austria obala testament Bernharda.
Czasopismo: Prz. Artyst.-Lit., R. 8 nr 1-2
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 100-103
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki
Polskie słowa kluczowe: literatura austriacka ; źródła ; Bernhard Thomas ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


124/194


Aut.: Bobkowski Andrzej, Ćwikliński Krzysztof
Tytuł: Trzy listy do Józefa Wittlina / Andrzej Bobkowski ; oprac. Krzysztof Ćwikliński.
Czasopismo: Prz. Artyst.-Lit., R. 8 nr 6
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 46-49
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Pełny tytuł czasop.: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki
Polskie słowa kluczowe: Bobkowski Andrzej ; Wittlin Józef ; korespondencja ; źródła
[sprawdź dostępność]


125/194


Aut.: Polak Wojciech
Tytuł: Cztery listy hetmana Stanisława Żółkiewskiego do prymasa Wawrzyńca Gembickiego z 1619 roku ze sztokholmskiego Riksarkivet.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 64 z. 1
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 129-143
Uwaga: Korespondencja, s. 135-143
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Żółkiewski Stanisław ; Gembicki Wawrzyniec ; korespondencja ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


126/194


Aut.: Nowak Zenon Hubert
Tytuł: Nieznane źródła do dziejów książek rękopiśmiennych w zakonie krzyżackim w Prusach z pierwszej połowy XV wieku.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 64 z. 2
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 119-129
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Prusy ; zakon krzyżacki ; historia książki ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


127/194


Aut.: Giętkowski Mirosław, Karpus Zbigniew, Rezmer Waldemar
Tytuł: Twierdza Toruń : stan w latach dwudziestych XX wieku : dokumenty / oprac. Mirosław Giętkowski, Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. Józefa Bema, 1998
Opis fiz.: 112, [2] s., [45] s. tabl., il.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 107-112.
ISBN: 83-85650-20-2
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; fortyfikacje ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


128/194


Aut.: Giętkowski Mirosław, Karpus Zbigniew, Rezmer Waldemar
Tytuł: Twierdza Toruń.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. Józefa Bema, 1998
Opis fiz.: 139 s., il.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 134-138.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; fortyfikacje ; źródła
Praca afiliowana przez UMK


129/194


Aut.: Karpus Zbigniew, Rezmer Waldemar, Klawon Krzysztof
Tytuł: Tuchola : obóz jeńców i internowanych 1914-1923. Cz. 2: Choroby zakaźne i walka z nimi (1920-1922) / oprac. Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer ; współpr. Krzysztof Klawon.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998
Opis fiz.: LXXIII, 158 s., [25] s. tabl., [5] k. tabl. złoż., il., tab.; streszcz. ang., ros., ukr.
Bibliogr.: Bibliogr. s. LV-LVIII. Indeksy.
ISBN: 83-231-0965-6
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
http://kpbc.umk.pl/publication/8469
Polskie słowa kluczowe: jeńcy wojenni sowieccy ; jeńcy wojenni ukraińscy ; internowani ; obozy jenieckie ; choroby zakaźne ; zdrowie i higiena ; źródła ; Tuchola (województwo kujawsko-pomorskie)
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


130/194


Aut.: Radzimiński Andrzej, Tandecki Janusz
Tytuł: Katalog dokumentów i listów krzyżackich oraz dotyczących wojny trzynastoletniej z Archiwum Państwowego w Toruniu. T. 2: (1454-1510).
Opis wydawn.: Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : Wydawnictwo DiG, 1998
Opis fiz.: XVIII, 185 s.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: Archiwum Państwowe w Toruniu ; źródła ; wojna trzynastoletnia ; zakon krzyżacki
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


131/194


Aut.: Supruniuk Mirosław Adam
Tytuł: Archiwa Orchard Lake.
Czasopismo: Arch. Emigr., Z. 1
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 237-239
Uwaga: Autor podpisany: Karol Amski
Uwaga: Recenzja książek: Catalog of the Polish American Archives at Orchard Lake. Vol. 1 / Roman Nir. Orchard Lake 1996; - Catalog of the collection of dr Edward and Loda Różański at Orchard Lake. Vol. 1 / Roman Nir. Orchard Lake 1997
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=51381&from=publication
Pełny tytuł czasop.: Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty
Polskie słowa kluczowe: mniejszości narodowe ; emigracja ; Centralne Archiwum Polonii Amerykańskiej ; Orchard Lake (Stany Zjednoczone) ; katalogi ; źródła
[sprawdź dostępność]


132/194


Aut.: Ćwikliński Krzysztof
Tytuł: Appendix : "sprawa Bobkowskiego".
Czasopismo: Arch. Emigr., Z. 1
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 86-94
Uwaga: Teksty listów K.A. Jeleńskiego i M. Grydzewskiego, S. 90-93
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: EDP
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=51381&from=publication
Pełny tytuł czasop.: Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty
Polskie słowa kluczowe: literatura współczesna ; literatura emigracyjna ; Bobkowski Andrzej ; Jeleński Konstanty Aleksander ; Grydzewski Mieczysław ; korespondencja ; źródła
[sprawdź dostępność]


133/194


Aut.: Ćwikliński Krzysztof
Tytuł: Andrzej Bobkowski do Mieczysława Grydzewskiego : listy / oprac. Krzysztof Ćwikliński.
Czasopismo: Arch. Emigr., Z. 1
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 61-85
Uwaga: Teksty 26 listów A. Bobkowskiego, S. 63-85
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: EDP
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=51381&from=publication
Pełny tytuł czasop.: Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty
Polskie słowa kluczowe: literatura współczesna ; literatura emigracyjna ; Bobkowski Andrzej ; Grydzewski Mieczysław ; korespondencja ; źródła
[sprawdź dostępność]


134/194


Aut.: Wołos Mariusz
Tytuł: Stanowisko Francji wobec wojny polsko-bolszewickiej (23 VII - 15 VIII 1920).
Czasopismo: Czasy Nowoż., T. 5
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 133-154
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Czasy Nowożytne
Polskie słowa kluczowe: Francja ; wojna polsko-bolszewicka ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


135/194


Aut.: Jóźwiak Sławomir
Tytuł: Trzy nieznane źródła dotyczące krzyżackich posiadłości na Kujawach na przełomie XIV-XV wieku
Czasopismo: Ziemia Kuj., T. 13
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 137-143
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Ziemia Kujawska
Polskie słowa kluczowe: Kujawy ; zakon krzyżacki ; źródła ; XIV-XV wiek
[sprawdź dostępność]


136/194


Aut.: Kalembka Sławomir
Tytuł: Dokument do dziejów OO. Jezuitów w Toruniu w epoce stalinowskiej / wyd. Sławomir Kalembka.
Tytuł wydawn. zbior.: Jezuici w Toruniu 1596-1996 : materiały konferencji zorganizowanej w Toruniu 17-23 XI 1996 r. z okazji Jubileuszu 400 lecia przybycia Jezuitów do miasta / red. Kazimierz Maliszewski, Waldemar Rozynkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Scriptor M&A, 1997
Opis fiz.: S. 145-147
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; Jezuici ; okres stalinizmu ; źródła


137/194


Aut.: Nowak Zenon Hubert, Tandecki Janusz
Tytuł: Metryka uczniów Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego 1600-1817. Cz. 1: (1600-1717) / wyd. Zenon Hubert Nowak, Janusz Tandecki.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1997
Opis fiz.: XXVII, 267 s.
Seria: Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; t. 83
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: Toruńskie Gimnazjum Akademickie ; uczniowie ; rejestry ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


138/194


Aut.: Barecki Grzegorz, Kamińska Krystyna
Tytuł: Wybór źródeł do historii administracji / wybór Grzegorz Barecki, Krystyna Kamińska.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Wspierania Nauki "Glob", 1997
Opis fiz.: 207 s.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: administracja ; źródła


139/194


Aut.: Karpus Zbigniew, Rezmer Waldemar
Tytuł: Tuchola : obóz jeńców i internowanych 1914-1923. [Cz. 1] / oprac. Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: LXXXVIII, 236 s., [16] s. tabl., [1] k. map złoż., il.; streszcz. ros., ang.
Bibliogr.: Bibliogr. s. LXVI-LXXI. Indeksy.
ISBN: 83-231-0847-1
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=19400&dirids=1
Polskie słowa kluczowe: jeńcy wojenni sowieccy ; jeńcy wojenni ukraińscy ; internowani ; obozy jenieckie ; źródła ; Tuchola (województwo kujawsko-pomorskie)
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


140/194


Aut.: Wroniszewski Jan
Tytuł: List dobrego urodzenia Gawina ze Smogorzowa z 1445 roku a problem autorstwa tzw. Klejnotów Długoszowych.
Tytuł wydawn. zbior.: Venerabiles, nobiles et honesti : studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej : prace ofiarowane profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej / red. nauk. Andrzej Radzimiński, Anna Supruniuk, Jan Wroniszewski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 401-417
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: źródła ; średniowiecze ; Polska
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


141/194


Aut.: Nowak Zenon Hubert
Tytuł: Przyczynek do sprawy służby wojskowej na Mazowszu w pierwszej połowie XV wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Venerabiles, nobiles et honesti : studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej : prace ofiarowane profesorowi Januszowi Bieniakowi [...] / red. nauk. Andrzej Radzimiński [et al.].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 207-212
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: historia średniowieczna ; Mazowsze ; źródła ; służba wojskowa


142/194


Aut.: Tylicki Jacek
Tytuł: Kilka nowych dokumentów dotyczących Bartłomieja Strobla.
Czasopismo: Biul. Hist. Szt., R. 59 nr 3-4
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 227-237, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Historii Sztuki
Polskie słowa kluczowe: Strobel Bartłomiej ; malarstwo ; biografie ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


143/194


Aut.: Kalembka Sławomir
Tytuł: Królewiec i Berlin widziane w 1817 roku okiem architekta wileńskiego : raport Karola Podczaszyńskiego.
Czasopismo: Kom. Mazur.-Warm., nr 2
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 175-184
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Komunikaty Mazursko-Warmińskie
Polskie słowa kluczowe: Podczaszyński Karol ; Królewiec ; Berlin ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


144/194


Aut.: Wojciechowski Mieczysław
Tytuł: Władysław Raczkiewicz - działacz społeczny i państwowy na Wileńszczyźnie i Pomorzu w okresie międzywojennym : (ocena jego działalności w nieznanym przemówieniu z lipca-sierpnia 1939 r.).
Tytuł wydawn. zbior.: Europa Orientalis : Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność : studia i materiały ofiarowane profesorowi Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65 rocznicę urodzin / red. nauk. Zbigniew Karpus, Tomasz Kempa, Dorota Michaluk.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: S. 483-492
ISBN: 83-231-0821-8
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 2]
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Raczkiewicz Władysław ; Wileńszczyzna ; Pomorze ; okres międzywojenny ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


145/194


Aut.: Nowak Zenon Hubert, Tandecki Janusz
Tytuł: Plan badań nad dziejami Pomorza Nadwiślańskiego Ericha Keysera z 1936 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: Europa Orientalis : Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność : studia i materiały ofiarowane profesorowi Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65 rocznicę urodzin / red. nauk. Zbigniew Karpus, Tomasz Kempa, Dorota Michaluk.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: S. 585-599
ISBN: 83-231-0821-8
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Keyser Erich ; Pomorze Gdańskie ; historycy ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


146/194


Aut.: Polak Wojciech
Tytuł: Nieznany list hetmana Stanisława Żółkiewskiego do króla Zygmunta III Wazy z 26 września 1610 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: Europa Orientalis : Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność : studia i materiały ofiarowane profesorowi Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65 rocznicę urodzin / red. nauk. Zbigniew Karpus, Tomasz Kempa, Dorota Michaluk.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: S. 251-257
ISBN: 83-231-0821-8
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Żółkiewski Stanisław ; Zygmunt III Waza ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


147/194


Aut.: Karpus Zbigniew
Tytuł: Wojskowa kartografia Armii Czerwonej w świetle źródeł polskich (1919-1922).
Tytuł wydawn. zbior.: Kartografia wojskowa krajów strefy bałtyckiej XVI-XX w. : materiały konferencji naukowej, Toruń, 20-22 października 1994 r. / pod red. Stanisława Alexandrowicza, Zbigniewa Karpusa, Waldemara Rezmera.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: S. 203-218, streszcz. ang.
ISBN: 83-231-0734-3
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: kartografia ; topografia wojskowa ; Armia Czerwona ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


148/194


Aut.: Wenta Jarosław
Tytuł: Nowe źródło do krytyki franciszkańskich Roczników toruńskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu : studia ofiarowane profesorowi Antoniemu Czacharowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / red. nauk. Roman Czaja i Janusz Tandecki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: S. 269-283
Seria: Studia Polonica Historiae Urbanae ; t. 2
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: historia średniowieczna Polski ; Toruń ; miasta ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


149/194


Aut.: Wroniszewski Jan
Tytuł: Dokument zrzeczenia się przez Władysława III Choszczna na rzecz Krzyżaków z 20 maja 1436 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu : studia ofiarowane profesorowi Antoniemu Czacharowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / red. nauk. Roman Czaja i Janusz Tandecki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: S. 303-308
Seria: Studia Polonica Historiae Urbanae ; t. 2
Uwaga: Dokument źródłowy w jęz. łac.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: historia średniowieczna Polski ; Choszczno ; Władysław III Warneńczyk ; zakon krzyżacki ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


150/194


Aut.: Brzeziński Bogumił, Kalinowski Marek
Tytuł: Orzeczenia sądów w sprawach podatkowych : zobowiązania podatkowe, procedura podatkowa, zagadnienia ogólne / wybór i oprac. Bogumił Brzeziński, Marek Kalinowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1996
Opis fiz.: 261, [1] s.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: prawo podatkowe ; postępowanie w sprawach podatkowych ; prawo finansowe ; podatki ; orzecznictwo administracyjne ; zobowiązania podatkowe ; procedura podatkowa ; źródła
[sprawdź dostępność]


151/194


Aut.: Stępień Marek
Tytuł: Kodeks Hammurabiego / przeł. Marek Stępień.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Alfa, 1996
Opis fiz.: 175 s.
ISBN: 83-7001-940-4
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: TLP
Polskie słowa kluczowe: Kodeks Hammurabiego ; prawo asyryjsko-babilońskie ; źródła
[sprawdź dostępność]


152/194


Aut.: Mencel Tadeusz, Kallas Marian
Tytuł: Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego. T. 3 cz. 2 / oprac. Tadeusz Mencel i Marian Kallas.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1996
Opis fiz.: 174, [2] s.
Seria: Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; 79
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: Rada Stanu ; Księstwo Warszawskie ; Polska ; ustrój ; historia ; władza państwowa ; źródła
[sprawdź dostępność]


153/194


Aut.: Kryszak Janusz
Tytuł: Tajemnica tożsamości : trzy listy Czesława Miłosza / oprac. Janusz Kryszak.
Czasopismo: Kwart. Artyst., nr 1 (9)
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 45-48, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Artystyczny
Polskie słowa kluczowe: literatura współczesna ; literatura emigracyjna ; Miłosz Czesław ; Czuchnowski Marian ; korespondencja ; źródła
[sprawdź dostępność]


154/194


Aut.: Jóźwiak Sławomir
Tytuł: Wczesnośredniowieczne grodziska ziemi chełmińskiej : katalog źródeł / red. Jadwiga Chudziakowa, Wojciech Chudziak. Toruń 1994.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 61 z. 2/3
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 85-87
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: ziemia chełmińska ; archeologia ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


155/194


Aut.: Karpus Zbigniew
Tytuł: Raport o sytuacji jeńców i internowanych oraz o stanie obozu w Dąbiu koło Krakowa od listopada 1918 do listopada 1920 r.
Tytuł wydawn. zbior.: Polska i jej sąsiedzi w czasach najnowszych : studia i materiały ofiarowane profesorowi Karolowi Grünbergowi w 70-lecie urodzin / [red. Mieczysław Wojciechowski].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: S. 65-73
Seria: Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN: 83-231-0624-X
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: jeńcy wojenni sowieccy ; jeńcy wojenni ukraińscy ; internowani ukraińscy ; obozy jenieckie ; źródła ; Dąbie (dzielnica Krakowa) ; Kraków
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


156/194


Aut.: Alexandrowicz Stanisław
Tytuł: Trzy listy profesora Stanisława Swianiewicza z 1942 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: Pomorze, Polska, Europa : studia i materiały z dziejów XIX i XX wieku / red. nauk. Zbigniew Karpus, Jan Sziling, Zofia Waszkiewicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: S. 297-310
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 2]
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Swianiewicz Stanisław ; korespondencja ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


157/194


Aut.: Bączyk Mirosław
Tytuł: Wprowadzenie.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo bankowe i inne teksty prawne : teksty jednolite / z indeksem rzeczowym i wprow. Mirosława Bączyka.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 1995
Wydanie: Stan prawny: październik 1994 r.
Opis fiz.: S. VII-XLII
Seria: Teksty Ustaw Becka
ISBN: 83-7110-009-4
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Sygnatura: 699674 BU
Sygnatura: 6099-6100 BWPiA
Polskie słowa kluczowe: prawo bankowe ; prawo dewizowe ; prawo o obrocie papierami wartościowymi ; prawo wekslowe ; prawo czekowe ; banki ; czeki ; dewizy ; papiery wartościowe ; źródła
Praca afiliowana przez UMK


158/194


Aut.: Bączyk Mirosław
Tytuł: Wprowadzenie.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo bankowe i inne teksty prawne : teksty jednolite / z indeksem rzeczowym i wprow. Mirosława Bączyka.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 1995
Wydanie: Wyd. 2., rozszerz. Stan prawny: sierpień 1995 r.
Opis fiz.: S. VII-XLIX
Seria: Teksty Ustaw Becka
ISBN: 83-7110-035-3
ISBN: 3-406-40249-6
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: prawo bankowe ; prawo dewizowe ; prawo o obrocie papierami wartościowymi ; prawo wekslowe ; prawo czekowe ; banki ; czeki ; dewizy ; papiery wartościowe ; źródła
Praca afiliowana przez UMK


159/194


Aut.: Wajda Kazimierz
Tytuł: Źródła do dziejów Pomorza Wschodniego w XIX i początkach XX wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Stan badań i potrzeby edycji źródłowych dla historii Pomorza i innych krajów południowej strefy bałtyckiej : materiały z konferencji ogólnopolskiej z 25-26 listopada 1994 r. w Toruniu / pod red. Mariana Biskupa.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1995
Opis fiz.: S. 75-80
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: historiografia ; źródła


160/194


Aut.: Brzeziński Bogumił, Kalinowski Marek
Tytuł: Kodeks podatkowy : zbiór przepisów podatkowych / zebr. i oprac. Bogumił Brzeziński, Marek Kalinowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1995
Wydanie: Wyd. 3, stan na dzień 31 stycznia 1995 r.
Opis fiz.: 730 s.
ISBN: 83-85709-66-5
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: prawo podatkowe ; prawo finansowe ; podatek ; źródła ; kodeks podatkowy
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


161/194


Aut.: Pawlak Józef
Tytuł: Kierunki filozofii współczesnej. Cz. 2 / red. nauk. Józef Pawlak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995
Wydanie: Wyd. 2 rozsz. i uzup.
Opis fiz.: 327 s.
Bibliogr.: Bibliogr. przy pracach
Seria: Skrypty i Teksty Pomocnicze / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: filozofia ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


162/194


Aut.: Alexandrowicz Stanisław, Karpus Zbigniew, Rezmer Waldemar
Tytuł: Zwycięzcy za drutami : jeńcy polscy w niewoli (1919-1922) : dokumenty i materiały / oprac. i do druku przygot. Stanisław Alexandrowicz, Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: XVI, 288 s., 11 s. tabl., il., tab.
ISBN: 87-231-0627-4 [błędny]
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: wojna polsko-bolszewicka (1919-1920) ; jeńcy wojenni polscy ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


163/194


Aut.: Duczkowska-Moraczewska Henryka
Tytuł: Powstanie i pierwsze dziesięć lat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-1956 : wybór źródeł / wyd. i wstęp Henryka Duczkowska-Moraczewska.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: XII, 431, [1] s., [1] tabl.
Seria: Źródła do Dziejów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ; t. 1
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń) ; 1945-1956 ; źródła


164/194


Aut.: Mencel Tadeusz, Kallas Marian
Tytuł: Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego. T. 3 cz. 1 / oprac. Tadeusz Mencel, Marian Kallas.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1995
Opis fiz.: 281, [3] s., il.
Seria: Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; 79
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: Rada Stanu ; Księstwo Warszawskie ; Polska ; ustrój ; historia ; władza państwowa ; źródła


165/194


Aut.: Nowak Zenon Hubert
Tytuł: Sprawa zaopatrzenia "emerytalnego" w zakonie krzyżackim w pierwszej połowie XV wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Zakon krzyżacki a społeczeństwo państwa w Prusach : zbiór studiów / pod red. Zenona Huberta Nowaka.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1995
Opis fiz.: S. 83-101, streszcz. niem.
Seria: Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu ; R. 86 z. 3
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: zakon krzyżacki ; zabezpieczenia ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


166/194


Aut.: Wojdyło Witold, Strzelecki Michał
Tytuł: Droga Stanisława Łempickiego do katedry uniwersyteckiej.
Czasopismo: Kult. Eduk., nr 2
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 125-134, streszcz. ang.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Kultura i Edukacja
Polskie słowa kluczowe: Łempicki Stanisław ; oświata ; wychowanie ; historia ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


167/194


Aut.: Niedzielska Magdalena
Tytuł: Konferencja w Toruniu o edycji źródeł dla historii Pomorza i południowej strefy Bałtyku.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 60 z. 4
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 183-186
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: źródła ; edytorstwo ; historiografia ; Pomorze Gdańskie ; Bałtyk (region)
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


168/194


Aut.: Radzimiński Andrzej
Tytuł: Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. T. 1: Lata 1232-1550 / Stanisław Librowski. Włocławek 1994.
Czasopismo: Zap. Kuj.-Dobrz., T. 9
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 331-333
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Polskie słowa kluczowe: Archiwum Diecezjalne we Włocławku ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


169/194


Aut.: Kallas Marian
Tytuł: Opis Lubrańca z 1820 roku.
Czasopismo: Zap. Kuj.-Dobrz., T. 9
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 259-269
Uwaga: Tyt. tomu czasop.: Gospodarka i społeczeństwo.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Polskie słowa kluczowe: Lubraniec ; historia ; źródła
[sprawdź dostępność]


170/194


Aut.: Brzeziński Bogumił, Kalinowski Marek
Tytuł: Kodeks podatkowy : zbiór przepisów podatkowych / zebr. i oprac. Bogumił Brzeziński, Marek Kalinowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1994
Wydanie: Wyd. 2, stan na dzień 31 stycznia 1994 r.
Opis fiz.: 682 s.
ISBN: 83-85709-15-0
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: prawo finansowe ; podatek ; źródła ; kodeks podatkowy
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


171/194


Aut.: Justyński Janusz
Tytuł: Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych / wybór i oprac. Janusz Justyński.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1994
Opis fiz.: 306 s.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: historia doktryn polityczno-prawnych ; źródła


172/194


Aut.: Radzimiński Andrzej, Tandecki Janusz
Tytuł: Katalog dokumentów i listów krzyżackich Archiwum Państwowego w Toruniu. T. 1: (1251-1454).
Opis wydawn.: Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : Wydawnictwo DiG, 1994
Opis fiz.: XX, 148 s.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: Archiwum Państwowe w Toruniu ; źródła ; zakon krzyżacki
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


173/194


Aut.: Karpus Zbigniew
Tytuł: Obóz jeńców bolszewickich i internowanych ukraińskich w Wadowicach : raport z listopada 1920 roku.
Czasopismo: Wojsk. Prz. Hist., R. 39 nr 4
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 158-165
ISSN: 0043-7182
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Wojskowy Przegląd Historyczny
Polskie słowa kluczowe: jeńcy wojenni sowieccy ; jeńcy wojenni ukraińscy ; internowani ukraińscy ; obozy jenieckie ; źródła ; Wadowice
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


174/194


Aut.: Nowak Zenon Hubert, Kalembka Sławomir
Tytuł: Epizod kujawsko-pomorski insurekcji 1794 roku.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 59 z. 2/3
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 31-47, streszcz. niem.
Uwaga: Aneks / oprac. Zenon Hubert Nowak, s. 42-46
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: powstanie kościuszkowskie ; Kujawy ; Pomorze ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


175/194


Aut.: Roszak Stanisław
Tytuł: Spór "oświeconych sarmatów" o ponowne otwarcie Biblioteki Publicznej w świetle korespondencji z 1747 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: Między wielką polityką a szlacheckim partykularzem : studia z dziejów nowożytnej Polski i Europy : ku czci profesora Jacka Staszewskiego / [kom. red. Kazimierz Wajda et al.].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: S. 155-162
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
http://kpbc.umk.pl/publication/33303
Polskie słowa kluczowe: Biblioteka Załuskich (Warszawa) ; Załuscy, rodzina ; korespondencja ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


176/194


Aut.: Brzeziński Bogumił, Kalinowski Marek
Tytuł: Kodeks podatkowy : zbiór przepisów podatkowych / zebr. i oprac. Bogumił Brzeziński, Marek Kalinowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1993
Wydanie: Stan na dzień 30 lipca 1993 r.
Opis fiz.: 498 s.
ISBN: 83-85709-15-0
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: prawo finansowe ; podatek ; źródła ; kodeks podatkowy
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


177/194


Aut.: Gronowska Bożena, Jasudowicz Tadeusz, Mik Cezary
Tytuł: Prawa człowieka : dokumenty międzynarodowe / oprac. i przekł. Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Cezary Mik.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Comer, 1993
Wydanie: Wyd. 2 (edycja szkolna) popr., uaktual. i uzup.
Opis fiz.: 372 s.
ISBN: 83-85149-10-4
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: PSP
Polskie słowa kluczowe: prawa człowieka ; prawo międzynarodowe ; źródła ; podręczniki dla szkół średnich
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


178/194


Aut.: Zdrójkowski Zbigniew
Tytuł: Rewizja nowomiejska prawa chełmińskiego 1580 (1814) zwana także Ius Culmense Emendatum lub Ius Culmense Polonicum / [red. ogólna, wybór podst. wyd., wstęp ogólny od red. nauk. Zbigniew Zdrójkowski].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: 162 s., il.
Seria: Teksty Pomników Prawa Chełmińskiego w Przekładach Polskich ; nr 6
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: prawo chełmińskie ; Ius Culmense Emendatum ; Ius Culmense Polonicum ; źródła ; XVI wiek
[sprawdź dostępność]


179/194


Aut.: Wenta Jarosław
Tytuł: Tradycja rękopiśmienna Roczników Jana Długosza : studium analityczne ksiąg X-XII / Piotr Dymmel. Warszawa 1992.
Czasopismo: Kwart. Hist., R. 100 nr 1
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 136-138
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historyczny
Polskie słowa kluczowe: Długosz Jan ; Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae ; krytyka i interpretacja ; źródła
[sprawdź dostępność]


180/194


Aut.: Kallas Marian
Tytuł: "Mała konstytucja" w praktyce ustrojowej Rzeczypospolitej Polskiej.
Czasopismo: Prz. Sejm., R. 1 nr 2
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 25-40
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sejmowy
Polskie słowa kluczowe: historia państwa i prawa ; Polska ; konstytucje ; źródła
[sprawdź dostępność]


181/194


Aut.: Janicka Danuta
Tytuł: Zbiory wilkierzy w miastach państwa zakonnego od 1454 r. i Prus Królewskich lokowanych na prawie chełmińskim / Tadeusz Maciejewski. Gdańsk 1989.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 58 z. 1
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 152-154
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: historia państwa i prawa ; prawo chełmińskie ; Prusy Królewskie ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


182/194


Aut.: Zielińska-Melkowska Krystyna
Tytuł: Nieznany dokument Przemysła Ziemomysłowica z 1309 r.
Czasopismo: Acta UNC Hist., Z. 26
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 77-91, il., streszcz. niem.
ISSN: 0137-5830
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://kpbc.umk.pl/publication/12140
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia
Polskie słowa kluczowe: historia średniowieczna Polski ; źródła ; Przemysł, książę kujawski
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


183/194


Aut.: Zientara Włodzimierz
Tytuł: Statut Gdańskiego Towarzystwa Naukowego Societas Litteraria 1720-1727 : wyd. Włodzimierz Zientara.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 56 z. 1
Opis wydawn.: 1991
Opis fiz.: S. 77-92
Uwaga: Tekst Statutu s. 81-92
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Gdańskie Towarzystwo Naukowe Societas Litteraria ; statuty ; Gdańsk ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


184/194


Aut.: Bojarski Władysław
Tytuł: Speculum Saxonum i Ius Municipale jako źródła prawa w dziełach Tucholczyka.
Czasopismo: Acta UNC Prawo, Z. 30
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 39-56
ISSN: 0208-5283
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://kpbc.umk.pl/publication/12040
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prawo
Polskie słowa kluczowe: Cervus Jan ; Speculum saxonum ; XVI wiek ; prawo saskie ; źródła
Angielskie słowa kluczowe: Speculum saxonum ; Ius municipale
[sprawdź dostępność]


185/194


Aut.: Radzimiński Andrzej
Tytuł: Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka. T. 2: 1495-1586 / wyd. Stella M. Szacherska. Warszawa 1987.
Czasopismo: Archeion, T. 87
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 224-226
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Archeion
Polskie słowa kluczowe: Płock ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


186/194


Aut.: Radzimiński Andrzej
Tytuł: Zwei Briefe des Hochmeisters Michael Küchmeister an den Thorner Stadtrat vom Jahre 1421 aus der Sammlung des Thorner Staatsarchivs.
Czasopismo: Nordost-Arch., Bd. 23 H. 98
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 1-8, il.
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
Pełny tytuł czasop.: Nordost-Archiv
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; Michael Küchmeister, wielki mistrz krzyżacki ; Archiwum Państwowe w Toruniu ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


187/194


Aut.: Kallas Marian
Tytuł: Diariusze sejmów Księstwa Warszawskiego : Diariusz Sejmowy z roku 1812 / oprac. Marian Kallas.
Czasopismo: Teki Arch., T. 21
Opis wydawn.: 1989
Opis fiz.: S. 109-170
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Teki Archiwalne
Polskie słowa kluczowe: Księstwo Warszawskie ; historia prawa ; źródła


188/194


Aut.: Jasiński Kazimierz
Tytuł: Registra Supplicationum w Archiwum Watykańskim (XIX-XV w.) / Wacława Szelińska // In: Informationes: biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych T. 3. Rzym, Warszawa 1984.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 54 z. 2-3
Opis wydawn.: 1989
Opis fiz.: S. 133-135
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: źródła ; historia średniowieczna powszechna
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


189/194


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Z dziejów wschodniopruskich kodyfikacji prowincjonalnych (XVII-XIX w.) : przyczynek do losów prawa chełmińskiego w państwie brandenbursko-pruskim.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia culmensia historico-juridica czyli Księga pamiątkowa 750-lecia prawa chełmińskiego. T. 2 / pod red. Zbigniewa Zdrójkowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1988
Opis fiz.: S. 271-326, streszcz. niem.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: prawo chełmińskie ; Prusy ; źródła


190/194


Aut.: Justyński Janusz
Tytuł: Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki w ocenach współczesnej historiografii amerykańskiej.
Czasopismo: Zesz. Nauk. USzczec. Acta Polit., Nr 1
Opis wydawn.: 1988
Opis fiz.: S. 137-157
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Naukowe. Acta Politica / Uniwersytet Szczeciński
Polskie słowa kluczowe: historia prawa ; źródła ; historia źródeł ; prawo państwowe


191/194


Aut.: Brzeziński Bogumił, Jezierski Jerzy
Tytuł: Wybór źródeł prawa finansowego / [wybór] Bogumił Brzeziński, Jerzy Jezierski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1987
Wydanie: Stan prawny na na 1 stycznia 1987 r.
Opis fiz.: 292 s.
Seria: Skrypty i Teksty Pomocnicze / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: prawo finansowe ; źródła
[sprawdź dostępność]


192/194


Aut.: Kasjan Jan Mirosław
Tytuł: Dwie pieśni z archiwum Rubinkowskich.
Czasopismo: Lit. Lud., R. 31 nr 3
Opis wydawn.: 1987
Opis fiz.: S. 39-51
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Literatura Ludowa
Polskie słowa kluczowe: folklorystyka ; poezja ludowa ; źródła
[sprawdź dostępność]


193/194


Aut.: Witkowski Zbigniew
Tytuł: Materiały dotyczące formy aktów urzędowych prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1922-1923).
Czasopismo: Teki Arch., T. 9
Opis wydawn.: 1987
Opis fiz.: S. 56-95
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Teki Archiwalne
Polskie słowa kluczowe: historia prawa ; Polska ; urząd prezydenta ; okres międzywojenny ; źródła


194/194


Aut.: Zielińska-Melkowska Krystyna, Zdrójkowski Zbigniew, Wróblewski Witold
Tytuł: Przywilej chełmiński 1233 i 1251.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1986
Opis fiz.: 70, XIV s., fot.; streszcz. niem.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 66-68
Seria: Teksty Pomników Prawa Chełmińskiego w Przekładach Polskich ; nr 1
Język: POL, LAT
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: przywilej chełmiński ; źródła
[sprawdź dostępność]


stosując format:
Nowe wyszukiwanie