Logo UMK Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Wynik wyszukiwania

Zapytanie: GDAŃSK
Liczba odnalezionych rekordów: 169Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora

1/169


Aut.: Tylicki Jacek
Tytuł: To, co widzimy : inspiracje formalne gdańskiego malarstwa i rysunku XVI-XVIII wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej : w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra. T. 1: Eseje / pod red. Edmunda Kizika i Sławomira Kościelaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2017
Opis fiz.: S. 135-157, il.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISBN: 978-83-63185-18-3
Język: POL
Liczba arkuszy: 1.84
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; sztuka nowożytna ; malarstwo gdańskie ; rysunek gdański
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


2/169


Aut.: Grupa Małgorzata
Tytuł: Pochówki z kościoła Trójcy Świętej w Gdańsku XVII-XVIII wiek.
Tytuł wydawn. zbior.: Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej : w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra. T. 2: Katalog / [red. nauk. Piotr Paluchowski, Agata Larczyńska, Monika Płuciennik].
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2017
Opis fiz.: S. 204-207, il.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISBN: 978-83-63185-22-0
Język: POL
Liczba arkuszy: 0.25
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: krypty ; jedwab ; protestanci ; Gdańsk
Angielskie słowa kluczowe: crypts ; silk ; Protestants ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


3/169


Aut.: Kozłowski Tomasz, Krajewska Magdalena, Szurowska Edyta, Czechlowska-Nabożna Monika, Kalinowska Paulina, Pudło Aleksandra
Tytuł: Ślady wybranych zmian chorobowych na szczątkach kostnych pochodzących z gdańskich ossuariów jako przyczynek do poznania stanu zdrowia dawnej ludności miasta : analiza wstępna.
Tytuł równoległy: Traces of selected pathological changes on skeletal remains from Gdańsk ossuaries : contribution to studies on physical condition of city's historical populations : a preliminary analysis.
Tytuł wydawn. zbior.: Nowożytne ossuaria z klasztoru dominikańskiego w Gdańsku : wyniki badań interdyscyplinarnych = Early modern ossuaries from the Dominican monastery in Gdańsk : interdisciplinary research results / pod red. Aleksandry Pudło i Macieja Henneberga.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2017
Opis fiz.: S. 221-254, il., tab.; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
Seria: Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae ; t. 6
ISBN: 978-83-85824-87-9
Język: POL
Liczba arkuszy: 1.55
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: wskaźniki stresu ; zmiany patologiczne ; paleoepidemiologia ; ossuarium ; Gdańsk
Angielskie słowa kluczowe: stress indicators ; pathological lesions ; paleoepidemiology ; ossuary ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


4/169


Aut.: Grupa Dawid
Tytuł: Wczesnośredniowieczne wełniane woreczki jako wyraz magicznych zachowań wczesnośredniowiecznych mieszkańców osady rzemieślniczo-rybackiej w Gdańsku.
Tytuł równoległy: Woolen pouches as an expression of the magical behaviors of the early medieval inhabitants of the crafting-fishing settlement in Gdańsk.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 35
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 101-112, il.; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 0137-6616 ; eISSN: 2392-1234
DOI: 10.12775/AUNC_ARCH.2017.005
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ARCH/article/view/17913
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Polskie słowa kluczowe: wierzenia ; tkaniny wełniane ; Gdańsk ; wczesne średniowiecze
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


5/169


Aut.: Markiewicz Małgorzata
Tytuł: Późnośredniowieczne i nowożytne wyroby szklane ze stanowiska przy ulicy Tokarskiej w Gdańsku.
Tytuł równoległy: Late medieval and post-medieval glassware from the site at Tokarska Street in Gdańsk.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 35
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 113-127, il.; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 0137-6616 ; eISSN: 2392-1234
DOI: 10.12775/AUNC_ARCH.2017.006
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ARCH/article/view/17917
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Polskie słowa kluczowe: wyroby szklane ; importy, pochodzenie ; chronologia ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


6/169


Aut.: Skibiński Franciszek
Tytuł: Przyczynki do dziejów nowożytnego budownictwa i kamieniarstwa w Gdańsku na podstawie historii budowy Spichrza Królewskiego (1606-1608) tzw. Starej Apteki (1636-1638) i Małej Zbrojowni (1643-1645).
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 48
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 57-72, streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 0208-533X ; eISSN: 2392-1250
DOI: 10.12775/AUNC_ZiK.2017.003
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZiK/article/view/AUNC_ZiK.2017.003
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Polskie słowa kluczowe: architektura ; budownictwo ; kamieniarstwo ; mistrzowie budowlani ; Richter Wilhelm ; Mała Zbrojownia (Gdańsk) ; Stara Apteka (Gdańsk) ; Spichrz Królewski (Gdańsk) ; Gdańsk
Angielskie słowa kluczowe: architecture ; building industry ; stonecutting ; building masters ; Richter Wilhelm ; Small Armory (Gdańsk) ; Old Farmacy (Gdańsk) ; Royal Granary (Gdańsk) ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000
[sprawdź dostępność]


7/169


Aut.: Szmelter-Fausek Bożena, Olszewska-Świetlik Justyna
Tytuł: Painting works by Anton Möller on the background of Gdańsk's painting workshop of the last quarter of the 16th and the first half of the 17th century.
Tytuł równoległy: Anton Möller na tle gdańskiego warsztatu malarskiego ostatniej ćwierci XVI i pierwszej połowy XVII w.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 48
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 133-175, il., tab.; streszcz. pol.
ISSN: 0208-533X ; eISSN: 2392-1250
DOI: 10.12775/AUNC_ZiK.2017.007
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZiK.2017.007
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Polskie słowa kluczowe: Möller Anton ; Gdańsk ; malarstwo sztalugowe ; malarstwo XVI/XVII w.
Angielskie słowa kluczowe: Möller Anton ; Gdańsk ; easel painting ; painting of 16/17th century
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000
[sprawdź dostępność]


8/169


Aut.: Imańska Iwona
Tytuł: Polonika historyczne i prawno-polityczne w księgozbiorze syndyka gdańskiego Gotfryda Lengnicha (1689-1774).
Czasopismo: Folia Tor., T. 17
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 59-74, streszcz. ang., niem.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 1641-3792
DOI: 10.12775/FT.2017.005
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/FT/article/view/13354
Pełny tytuł czasop.: Folia Toruniensia
Polskie słowa kluczowe: Gotfryd Lengnich ; biblioteki prywatne ; aukcje książek ; Gdańsk ; XVIII wiek
Angielskie słowa kluczowe: Gottfried Lengnich ; private libraries ; auctions of books ; Gdańsk ; 18th century
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


9/169


Aut.: Markiewicz Małgorzata
Tytuł: Nowożytne wyroby szklane ze stanowiska "Teatr Szekspirowski" przy ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku.
Tytuł równoległy: Modern glass artefacts from "Shakespeare Theatre" site on Podwale street in Gdańsk.
Czasopismo: Szkło Ceram., R. 68 nr 2
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 13-16, il.; streszcz. ang.
ISSN: 0039-8144
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Szkło i Ceramika
Polskie słowa kluczowe: wyroby szklane ; importy ; chronologia ; archeologia ; Gdańsk
Angielskie słowa kluczowe: glasswere ; import ; chronology ; archaeology ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000
[sprawdź dostępność]


10/169


Aut.: Imańska Iwona
Tytuł: Praktyki wydawnicze Georga Markusa Knocha, gdańskiego księgarza i nakładcy z XVIII wieku.
Tytuł równoległy: Publishing practices of Georg Markus Knoch, Gdańsk's bookseller and publisher from the 18th century.
Czasopismo: Z Bad. Książ. Księgozb. Hist., T. 11
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 71-86, streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 1897-0788 ; eISSN: 2544-8730
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi
Polskie słowa kluczowe: Knoch Georg Markus ; księgarz ; nakładca ; reedycje tytułowe ; Gdańsk ; XVIII wiek
Angielskie słowa kluczowe: Knoch Georg Markus ; bookseller ; publisher ; title edition ; Gdańsk ; 18th century
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000
[sprawdź dostępność]


11/169


Aut.: Możdżeń Julia
Tytuł: The beginnings of the Reformation in the light of Gdańsk and Königsberg chroniclers of the first half of the 16th century : the activity of the first reformers.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 82 z. 1
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 71-96, streszcz. pol., niem.
ISSN: 0044-1791 ; eISSN: 2449-8637
DOI: 10.15762/ZH.2017.05
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://www.zapiskihistoryczne.pl/files/issues/1ce9a84d7ceb1057d0cf2b73486346fb_ZH_2017_1_Mozdzen_N.pdf
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: reformacja ; dziejopisarstwo ; Gdańsk ; Królewiec ; kaznodziejstwo ; Prusy Królewskie ; Prusy Książęce
Angielskie słowa kluczowe: Reformation ; historiography ; Gdańsk ; preaching ; Royal Prussia
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000
[sprawdź dostępność]


12/169


Aut.: Makowiecka Marzena, Makowiecki Daniel
Tytuł: Wyniki badań archeozoologicznych z Twierdzy Wisłoujście
Tytuł równoległy: Analysis of archaeozoological remains from Wisłoujście Fortress.
Tytuł wydawn. zbior.: Gdańsk, Twierdza Wisłoujście : badania archeologiczno-architektoniczne w latach 2013-2014 = Wisłoujście Fortress, Gdańsk : archaeological and architectural investigations, 2013-2014 / [red. Joanna Dąbal, Katarzyna Krawczyk, Tadeusz Widerski].
Opis wydawn.: Gdańsk : Instytut Archeologii i Etnologii. Uniwersytet Gdański : Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2015
Opis fiz.: S. 407-425, il., tab., wykr.; streszcz. ang., pol.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISBN: 978-83-61077-41-1
Uwaga: Tekst pol. i ang.
Język: ENG, POL
Liczba arkuszy: 0.85
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: archeozoologia ; konsumpcja mięsa ; Gdańsk ; Twierdza Wisłoujście ; czasy nowożytne
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


13/169


Aut.: Affelt Waldemar J., Błyskosz Tomasz, Gawlicki Andrzej
Tytuł: Studium wyboru form ochrony konserwatorskiej terenów i obiektów postoczniowych w Gdańsku / red. nauk. Marcin Gawlicki ; zespół aut.: Waldemar Affelt, Tomasz Błyskosz, Marcin Gawlicki.
Opis wydawn.: Gdańsk : Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, 2015
Opis fiz.: 100 s., [32] s. tabl., il.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 92-96.
Uwaga: Dokument elektroniczny.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 004
Typ merytoryczny publikacji: RAP
https://mlodemiasto.files.wordpress.com/2015/08/icomos.pdf
Polskie słowa kluczowe: tereny poprzemysłowe ; ochrona konserwatorska ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK


14/169


Aut.: Lewandowska Liliana
Tytuł: Samuel Schelwig (1643-1715) : dem (un)bekannten Danziger zum dreihundertsten Todestag.
Tytuł równoległy: Samuel Schelwig (1643-1715) : (Nie)znanemu gdańszczaninowi w trzechsetną rocznicę śmierci.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2015
Opis fiz.: 138 s., il.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 125-132.
ISBN: 978-83-65127-01-3
Uwaga: Tekst równol. niem. i pol.
Język: GER, POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: Schelwig Samuel ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


15/169


Aut.: Tandecki Janusz
Tytuł: Wallfahrten der Bürger aus den grossen preussischen Städten im Mittelalter und an der Schwelle zur Neuzeit.
Czasopismo: Biul. Pol. Misji Hist., Nr 10
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 95-118, streszcz. pol., ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 2083-7755 ; eISSN: 2391-792X
DOI: 10.12775/BPMH.2015.003
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3397
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission
Polskie słowa kluczowe: miasta ; mieszczanie ; pielgrzymki ; Gdańsk ; Elbląg ; Toruń ; Prusy
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000
[sprawdź dostępność]


16/169


Aut.: Affelt Waldemar J.
Tytuł: Fin de siècle symbolizmu, czyli semantyczny urok detalu architektonicznego pierwszych budynków Politechniki Gdańskiej.
Tytuł równoległy: Fin de siècle of Symbolism or semantic charm of architectural detail of the Gdańsk University of Technology early edifices.
Tytuł wydawn. zbior.: Dziedzictwo na nowo odkrywane : detal architektoniczny 1850-1939 = Discovering heritage again : architectural detail 1850-1939 / pod red. Jadwigi Roguskiej.
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja Hereditas, 2014
Opis fiz.: S. 378-430, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-937739-4-7
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: architektura ; dekoracja architektoniczna ; historyzm ; neorenesans ; symbolizm ; Gdańsk
Angielskie słowa kluczowe: architecture ; architecture decoration ; Historicism ; Neo-Renaissance ; Symbolism ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


17/169


Aut.: Krajniak Radosław
Tytuł: Wulzak Nikolaus (około 1360 Gdańsk - 15 IX 1429 Elbląg), kanonik i oficjał warmiński, pleban elbląski.
Tytuł wydawn. zbior.: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński.
Opis wydawn.: Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2014
Opis fiz.: S. 1-2
Uwaga: Dokument elektroniczny.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
http://www.encyklopediagdanska.pl/index.php?title=WULZAK_NIKOLAUS
Polskie słowa kluczowe: Wulzak Nikolaus ; biografie ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK


18/169


Aut.: Krajniak Radosław
Tytuł: Tiergart Nikolaus (zm. po 12 I 1434), członek kapituły katedralnej w Chełmży.
Tytuł wydawn. zbior.: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński.
Opis wydawn.: Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2014
Opis fiz.: S. 1
Uwaga: Dokument elektroniczny.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
http://gedanopedia.pl/index.php?title=TIERGART_NIKOLAUS
Polskie słowa kluczowe: Tiergart Nikolaus ; biografie ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK


19/169


Aut.: Krajniak Radosław
Tytuł: Tiergart Augustin (zm. przed 16 IV 1466), członek warmińskiej kapituły katedralnej, proboszcz kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (NMP).
Tytuł wydawn. zbior.: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński.
Opis wydawn.: Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2014
Opis fiz.: S. 1
Uwaga: Dokument elektroniczny.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
http://www.encyklopediagdanska.pl/index.php?title=TIERGART_AUGUSTIN
Polskie słowa kluczowe: Tiergart Nikolaus ; biografie ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK


20/169


Aut.: Krajniak Radosław
Tytuł: Stapel Arnold (po 1360 Prusy - 31 V 1416 Lubawa), duchowny zakonu krzyżackiego, proboszcz kościoła św. Katarzyny w Gdańsku, biskup chełmiński.
Tytuł wydawn. zbior.: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński.
Opis wydawn.: Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2014
Opis fiz.: S. 1
Uwaga: Dokument elektroniczny.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
http://www.encyklopedia.gda.pl/index.php?title=STAPEL_ARNOLD
Polskie słowa kluczowe: Stapel Arnold ; biografie ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK


21/169


Aut.: Krajniak Radosław
Tytuł: Ruperti Andreas (zm. 22 VII 1447 Rzym), profesor teologii, proboszcz kościoła NMP w Gdańsku.
Tytuł wydawn. zbior.: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński.
Opis wydawn.: Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2014
Opis fiz.: S. 1
Uwaga: Dokument elektroniczny.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
http://gedanopedia.pl/index.php?title=RUPERTI_ANDREAS
Polskie słowa kluczowe: Ruperti Andreas ; biografie ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK


22/169


Aut.: Krajniak Radosław
Tytuł: Molnsdorf Paul von (zm. przed 1368), pisarz wielkiego mistrza, notariusz publiczny, kanonik włocławski, proboszcz kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (NMP).
Tytuł wydawn. zbior.: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński.
Opis wydawn.: Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2014
Opis fiz.: S. 1
Uwaga: Dokument elektroniczny.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
http://www.encyklopediagdanska.pl/index.php?title=PAUL_von_MOLNSDORF
Polskie słowa kluczowe: Molnsdorf Paul von ; biografie ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK


23/169


Aut.: Krajniak Radosław
Tytuł: Lumpe Andreas (zm. przed 5 IX 1488), kanonik warmiński, kustosz wrocławski.
Tytuł wydawn. zbior.: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński.
Opis wydawn.: Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2014
Opis fiz.: S. 1
Uwaga: Dokument elektroniczny.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
http://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=LUMPE_ANDREAS
Polskie słowa kluczowe: Lumpe Andreas ; biografie ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK


24/169


Aut.: Krajniak Radosław
Tytuł: Linow Martin von (około 1350 - po 26 II 1414), kleryk diecezji chełmińskiej, elekt chełmiński, proboszcz kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gdańsku.
Tytuł wydawn. zbior.: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński.
Opis wydawn.: Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2014
Opis fiz.: S. 1
Uwaga: Dokument elektroniczny.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
http://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=LINOW_MARTIN_von
Polskie słowa kluczowe: Linow Martin von ; biografie ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK


25/169


Aut.: Krajniak Radosław
Tytuł: Lindenau Jakob (zm. po 8 IV 1382), kanonik warmiński.
Tytuł wydawn. zbior.: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński.
Opis wydawn.: Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2014
Opis fiz.: S. 1
Uwaga: Dokument elektroniczny.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
http://www.encyklopediagdanska.pl/index.php?title=LINDENAU_JAKOB
Polskie słowa kluczowe: Lindenau Jakob ; biografie ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK


26/169


Aut.: Krajniak Radosław
Tytuł: Lindau Johann (około 1425 - około 1480/1483), duchowny, dyplomata, kronikarz.
Tytuł wydawn. zbior.: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński.
Opis wydawn.: Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2014
Opis fiz.: S. 1
Uwaga: Dokument elektroniczny.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
http://www.encyklopediagdanska.pl/index.php?title=LINDAU_JOHANN
Polskie słowa kluczowe: Lindau Johann ; biografie ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK


27/169


Aut.: Krajniak Radosław
Tytuł: Kunisch Andreas (zm. po 1457), duchowny zakonu krzyżackiego, proboszcz kościoła NMP w Gdańsku.
Tytuł wydawn. zbior.: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński.
Opis wydawn.: Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2014
Opis fiz.: S. 1
Uwaga: Dokument elektroniczny.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 004
Typ merytoryczny publikacji: HEP
http://www.gedanopedia.pl/index.php?title=KUNISCH_ANDREAS
Polskie słowa kluczowe: Kunisch Andreas ; biografie ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK


28/169


Aut.: Krajniak Radosław
Tytuł: Crowel Johann (około 1400 Gdańsk - po 20 II 1456), archidiakon pomorski, kanonik warmiński, biskup Ozylii (obecnie Estonia).
Tytuł wydawn. zbior.: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński.
Opis wydawn.: Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2014
Opis fiz.: S. 1
Uwaga: Dokument elektroniczny.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
http://www.encyklopediagdanska.pl/index.php?title=CROWEL_JOHANN
Polskie słowa kluczowe: Crowel Johann ; biografie ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK


29/169


Aut.: Krajniak Radosław
Tytuł: Zankenczyn Lorenz (zm. 1457), gdańszczanin, kanonik chełmżyński, elekt na biskupstwo chełmińskie.
Tytuł wydawn. zbior.: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński.
Opis wydawn.: Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2014
Opis fiz.: S. 1
Uwaga: Dokument elektroniczny.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
http://www.encyklopediagdanska.pl/index.php?title=ZANKENCZYN_LORENZ
Polskie słowa kluczowe: Zankenczyn Lorenz ; biografie ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK


30/169


Aut.: Krajniak Radosław
Tytuł: Crowel Antonius (Creyl; lata 20. XV wieku Gdańsk - około 1467), kanonik warmiński.
Tytuł wydawn. zbior.: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński.
Opis wydawn.: Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2014
Opis fiz.: S. 1
Uwaga: Dokument elektroniczny.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
http://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=CROWEL_ANTONIUS
Polskie słowa kluczowe: Crowel Antonius ; biografie ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK


31/169


Aut.: Krajniak Radosław
Tytuł: Blumenau Laurentius (około 1415 Gdańsk - 25 XII 1484 klasztor La Grande Chartreuse, Francja), uczony, kronikarz, dyplomata.
Tytuł wydawn. zbior.: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński.
Opis wydawn.: Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2014
Opis fiz.: S. 1
Uwaga: Dokument elektroniczny.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
http://www.gedanopedia.pl/index.php?title=BLUMENAU_LAURENTIUS
Polskie słowa kluczowe: Blumenau Laurentius ; biografie ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK


32/169


Aut.: Krajniak Radosław
Tytuł: Beke Erazm (zm. 15 III 1423 Frombork), kanonik warmiński.
Tytuł wydawn. zbior.: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński.
Opis wydawn.: Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2014
Opis fiz.: S. 1
Uwaga: Dokument elektroniczny.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
http://www.encyklopediagdanska.pl/index.php?title=BEKE_ERAZM
Polskie słowa kluczowe: Beke Erazm ; biografie ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK


33/169


Aut.: Krajniak Radosław
Tytuł: Schonaw Andreas (zm. 26 VII 1444 Rzym), kanonik warmiński i wrocławski, pleban kościołów parafialnych w diecezjach pruskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński.
Opis wydawn.: Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2014
Opis fiz.: S. 1
Uwaga: Dokument elektroniczny.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
http://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=SCHONAW_ANDREAS
Polskie słowa kluczowe: Schonaw Andreas ; biografie ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK


34/169


Aut.: Grupa Małgorzata, Drążkowska Anna
Tytuł: Kilka uwag na temat nowożytnych koronek klockowych z odzieży grobowej.
Tytuł wydawn. zbior.: Rzeczy i ludzie : kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym : studia dedykowane Marii Dąbrowskiej / red. Magdalena Bis, Wojciech Bis.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2014
Opis fiz.: S. 325-334, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-63760-22-9
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5410
Polskie słowa kluczowe: odzież grobowa ; koronki klockowe ; badania archeologiczne ; Lublin ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


35/169


Aut.: Olszewska-Świetlik Justyna, Proniewicz Edyta, Szmelter-Fausek Bożena, Pięta Ewa
Tytuł: Wybrane materiały w gdańskich warsztatach malarskich od XV do XVIII wieku w świetle badań metodą spektroskopii Ramana (RS).
Opis wydawn.: Toruń : Pracownia Wydawnicza Eikon Dorota Dominiak, 2014
Opis fiz.: 113 s., il., tab., wykr.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 113.
ISBN: 978-83-64869-01-3
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: malarstwo ; techniki malarskie ; spektroskopia Ramana ; Gdańsk ; XVI-XVIII wiek
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000
[sprawdź dostępność]


36/169


Aut.: Lewandowska Liliana
Tytuł: Zwischen der lutherischen Orthodoxie und dem Pietismus in Danzig im Ausgang des 17. Jahrhunderts.
Czasopismo: Doc. Prag., Vol. 33
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 483-505, streszcz. ang.
ISBN: 978-80-86852-67-6
ISBN: 978-80-88013-24-2
ISSN: 0231-7443
Uwaga: Tytuł tomu: Město v prěvratech konfesionalizace v 15. až 18. století : stati a rozšířené příspěvky z 31. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i., a Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 9. a 10. října 2012 v Clam-Gallasově paláci v Praze = The town in the upheaval of confessionalisation between the fifteenth century and eighteenth century : papers and expanded works from the 31st research conference of the Prague City Archives held in cooperation with the Institute of History at the Academy of Sciences of the Czech Republic and the Institute of International Studies in the Faculty of Social Sciences of Charles University on 9-10 October 2012 at the Clam-Gallas Palace in Prague / sest. Olga Fejtová [et al.].
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3327
Pełny tytuł czasop.: Documenta Pragensia
Polskie słowa kluczowe: ortodoksja luterańska ; pietyzm ; Schelwig Samuel ; Spener Philipp Jacob ; Schütz Constantin ; XVII wiek ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000


37/169


Aut.: Przybylak Rajmund, Filipiak Janusz, Oliński Piotr
Tytuł: Obserwacje meteorologiczne Gottfrieda Reygera w Gdańsku w latach 1722-1769 i ich przydatność do badań zmian klimatu.
Tytuł równoległy: Meteorological observations of Gottfried Reyger in Gdańsk from 1722 to 1769 and their applicability to climate change analysis.
Czasopismo: Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ., Nr 66
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 360-375, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 1732-9353
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://iks_pn.sggw.pl/z66/art4.pdf
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Polskie słowa kluczowe: temperatura powietrza ; opady atmosferyczne ; Gdańsk ; klimatologia historyczna
Angielskie słowa kluczowe: air temperature ; atmospheric precipitation ; Gdańsk ; historical climatology
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000


38/169


Aut.: Górska Liliana
Tytuł: Samuel Schelwig als Gegner pietistischer Tendenzen im Danzig des 17./18. Jahrhunderts.
Czasopismo: Westpr.-Jahrb., Bd. 64
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 57-66
ISSN: 0511-8484
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2227
Pełny tytuł czasop.: Westpreussen-Jahrbuch
Polskie słowa kluczowe: Schelwig Samuel ; pietyzm ; ortodoksja luterańska ; spory wyznaniowe ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000


39/169


Aut.: Szmelter-Fausek Bożena
Tytuł: Sąd Ostateczny w twórczości Antona Möllera i artystów z jego warsztatu malarskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Czas Apokalipsy : wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej od starożytności do wieku XVII / pod red. Katarzyny Zalewskiej-Lorkiewicz.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2013
Opis fiz.: S. 207-212, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-7543-270-1
Język: POL
Liczba arkuszy: 0.64
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Sąd Ostateczny w sztuce ; malarstwo gdańskie ; Möller Anton ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


40/169


Aut.: Krakowiak Piotr, Janowicz Anna
Tytuł: Hospicjum w Gdańsku : 30 lat historii.
Tytuł wydawn. zbior.: Dzieje pallotyńskiego hospicjum w Gdańsku : trzydzieści lat w służbie umierającym 1983-2013 / pod red. Piotra Krakowiaka i Anny Janowicz.
Opis wydawn.: Gdańsk : Fundacja Hospicyjna, 2013
Wydanie: Wyd. 2, zm. i rozszerz.
Opis fiz.: S. 23-178, il.
Seria: Biblioteka Fundacji Hospicyjnej ; 14
ISBN: 978-83-931389-6-8
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: hospicja ; opieka terminalna ; Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC (Gdańsk) ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


41/169


Aut.: Krakowiak Piotr
Tytuł: Introduction to the history of hospice movement in Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: Dzieje pallotyńskiego hospicjum w Gdańsku : trzydzieści lat w służbie umierającym 1983-2013 / pod red. Piotra Krakowiaka i Anny Janowicz.
Opis wydawn.: Gdańsk : Fundacja Hospicyjna, 2013
Wydanie: Wyd. 2, zm. i rozszerz.
Opis fiz.: S. 291-303
Seria: Biblioteka Fundacji Hospicyjnej ; 14
ISBN: 978-83-931389-6-8
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: hospicja ; opieka terminalna ; Kraków ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


42/169


Aut.: Dominiczak Jan, Szlaga Michał, Affelt Waldemar J., Błyskosz Tomasz
Tytuł: Stocznia Szlaga / [red. Jacek Dominiczak, Michał Szlaga ; zdj. Michał Szlaga ; koment. do fot. Michał Szlaga i Waldemar J. Affelt we współpr. z Tomaszem Błyskoszem et al.].
Tytuł równoległy: Shipyard Szlaga.
Opis wydawn.: Gdańsk : Fundacja Karrenwall, 2013
Opis fiz.: 269, [2] s., il.
Seria: Przemyśleć Miasto : perspektywy gdańskie ; 2
Uwaga: Tekst pol. i ang.
Język: POL, ENG
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: ALP
Polskie słowa kluczowe: Stocznia Gdańska ; fotografia dokumentalna ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK


43/169


Aut.: Kowalewska Danuta
Tytuł: Toruńskie i gdańskie kalendarze Pawła Patera.
Tytuł wydawn. zbior.: Kalendarze staropolskie / pod red. Iwony M. Dackiej-Górzyńskiej i Joanny Partyki.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013
Opis fiz.: S. 169-181
Seria: Staropolskie Teksty Paraliterackie
ISBN: 978-83-7181-811-0
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: kalendarze ; Pater Paweł ; Toruń ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


44/169


Aut.: Affelt Waldemar J.
Tytuł: Jeżeli tu nie ostanie się nic...
Tytuł równoległy: If nothing remains...
Tytuł wydawn. zbior.: Stocznia Szlaga = Shipyard Szlaga / [red. Jacek Dominiczak, Michał Szlaga ; zdj. Michał Szlaga ; koment. do fot. Michał Szlaga i Waldemar J. Affelt we współpr. z Tomaszem Błyskoszem et al.].
Opis wydawn.: Gdańsk : Fundacja Karrenwall, 2013
Opis fiz.: S. 239, 241
Seria: Przemyśleć Miasto : perspektywy gdańskie ; 2
Uwaga: Tekst równol. pol. i ang.
Język: POL, ENG
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: IEP
Polskie słowa kluczowe: Stocznia Gdańska ; architektura przemysłowa ; rewitalizacja ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK


45/169


Aut.: Skibiński Franciszek
Tytuł: The expansion of Gdańsk and the rise of taste for Netherlandish sculpture in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the sixteenth and seventeenth centuries.
Tytuł wydawn. zbior.: The low countries at the crossroads : Netherlandish architecture as an export product in early modern Europe (1480-1680) / ed. by Konrad Ottenheym, Krista De Jonge.
Opis wydawn.: Turnhout : Brepols, 2013
Opis fiz.: S. 159-176, il.
Seria: Architectura Moderna ; 8
ISBN: 978-2-503-54333-8
Język: ENG
Liczba arkuszy: 1.80
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: rzeźba niderlandzka ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000


46/169


Aut.: Drążkowska Anna
Tytuł: Sposoby zdobienia wyrobów skórzanych i motywy dekoracyjne na przykładzie wybranych zabytków pozyskanych z badań na ulicy Panieńskiej w Gdańsku.
Tytuł wydawn. zbior.: XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych / pod red. Henryka Panera i Mirosława Fudzińskiego.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2013
Opis fiz.: S. 447-456, il.; streszcz. niem.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISBN: 978-83-85824-54-1
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: badania archeologiczne ; zabytki skórzane ; zdobienia i dekoracje ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


47/169


Aut.: Przybylak Rajmund, Filipiak Janusz, Oliński Piotr
Tytuł: Obserwacje meteorologiczne Gottfrieda Reygera w Gdańsku w latach 1722-1769 i ich przydatność do badań zmian klimatu.
Tytuł równoległy: Meteorological observations of Gottfried Reyger in Gdańsk from 1722 to 1769 and their applicability to climate change analysis.
Tytuł wydawn. zbior.: XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, 18-20 września 2013, SGGW w Warszawie : streszczenia prac.
Opis wydawn.: [Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydawnictwo], 2013
Opis fiz.: S. 60
ISBN: 978-83-7583-477-2
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: KSP
Polskie słowa kluczowe: temperatura powietrza ; opady atmosferyczne ; klimatologia historyczna ; Gdańsk
Angielskie słowa kluczowe: air temperature ; atmospheric precipitation ; historical climatology ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK


48/169


Aut.: Możdżeń Julia
Tytuł: Jakob Lubbes Familienaufzeichnungen als Zeugnis der Lebensselbstdarstellung eines Krämers im Danzig um die Wende des 15. Jahrhunderts.
Czasopismo: Biul. Pol. Misji Hist., Nr 8
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 187-233, streszcz. pol., ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 2083-7755
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/914/BPMH.2013.006%2cMozdzen.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; Gdańsk ; kupcy ; księgi handlowe
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


49/169


Aut.: Tylicki Jacek
Tytuł: Dwa nieznane rysunki gdańskie w zbiorach Rijksprentenkabinet w Amsterdamie.
Tytuł wydawn. zbior.: Całe srebro Rzeczypospolitej : panu Michałowi Gradowskiemu ofiarowane / red. Jacek Kriegseisen.
Opis wydawn.: Wilanów : Muzeum Pałac, 2012
Opis fiz.: S. 117-127, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: rysunek ; XVII wiek ; Gdańsk ; Rijksmuseum (Amsterdam)
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


50/169


Aut.: Górska Liliana
Tytuł: Rola i działalność kaznodziejów w czasie epidemii dżumy w Gdańsku.
Tytuł wydawn. zbior.: Dżuma, ospa, cholera : w trzechsetną rocznicę wielkiej epidemii w Gdańsku i na ziemiach Rzeczypospolitej w latach 1708-1711 / pod red. Edmunda Kizika.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2012
Opis fiz.: S. 85-98
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: epidemie ; dżuma ; Gdańsk ; duszpasterstwo
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


51/169


Aut.: Tylicki Jacek
Tytuł: The history of art studies in Gdańsk.
Tytuł wydawn. zbior.: History of art history in Central, Eastern and South-Eastern Europe. Vol. 1 / ed. by Jerzy Malinowski.
Opis wydawn.: Toruń : Society of Modern Art : Tako Publishing House, 2012
Opis fiz.: S. 206-216, il.
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: studia artystyczne ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


52/169


Aut.: Grupa Małgorzata
Tytuł: Zespół zabytków tekstylnych z kościoła św. Jana w Gdańsku : analiza technologiczna tkanin.
Tytuł wydawn. zbior.: Kościół św. Jana w Gdańsku : w kręgu kultury sepulkralnej / red. nauk. Jakub Szczepański.
Opis wydawn.: Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2012
Opis fiz.: S. 181-188
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: zabytki tekstylne ; badania archeologiczne ; kościół św. Jana w Gdańsku ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


53/169


Aut.: Skibiński Franciszek
Tytuł: Manieryzm a rzeźba niderlandzka w Gdańsku.
Tytuł wydawn. zbior.: Maniera, manieryzm, manieryczność : materiały LX Ogólnopolskiej Sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, 24-25 listopada 2011 / pod red. Jacka Friedricha ; przy współpr. Małgorzaty Omilanowskiej i Jacka Bielaka.
Opis wydawn.: Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2012
Opis fiz.: S. 169-184, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: manieryzm ; rzeźba niderlandzka ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


54/169


Aut.: Górska Liliana
Tytuł: "Die Pest der Seele" - zur religiösen Pestbewältigung in Danzig 1709.
Tytuł wydawn. zbior.: Seuche und Mensch : Herausforderung in den Jahrhunderten : Ergebnisse der internationalen Tagung vom 29.-31. Oktober 2010 in Rostock / hrsg. von Carl Christian Wahrmann [et al.].
Opis wydawn.: Berlin : Duncker & Humblot, 2012
Opis fiz.: S. 121-135
Seria: Historische Forschungen ; Bd. 95
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/316/L.Gorska_Die%20Pest%20der%20Seele.pdf?sequence=1
Polskie słowa kluczowe: epidemie ; dżuma ; Gdańsk ; kaznodziejstwo
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000


55/169


Aut.: Grupa Małgorzata
Tytuł: Wełniane tekstylia pospólstwa i plebsu gdańskiego (XIV-XVII w) i ich konserwacja.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: 346 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 291-320
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: tekstylia wełniane ; konserwacja ; Gdańsk ; XIV-XVII wiek
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000
[sprawdź dostępność]


56/169


Aut.: Affelt Waldemar J., Szlaga Michał
Tytuł: Stocznia Gdańska - rewitalizacja pamięci czy obiektu?
Tytuł wydawn. zbior.: Zakres i granice ingerencji konserwatorskiej w adaptacji obiektów i zespołów poprzemysłowych - Prorevita 2010 / [red. Anetta Kępczyńska-Walczak].
Opis wydawn.: Łódź : Politechnika Łódzka : Urząd Miasta Łodzi, [2012]
Opis fiz.: S. 75-112
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Sygnatura: Z.XXII.49 Biblioteka Wydziału Sztuk Pięknych
Polskie słowa kluczowe: zabytki techniki ; architektura przemysłowa ; rewitalizacja ; Stocznia Gdańska ; Gdańsk
Punktacja: 4.000


57/169


Aut.: Pepłowska Katarzyna
Tytuł: Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (1946-1955) / Dariusz Burczyk. Gdańsk 2012.
Czasopismo: Arch. Kancel. Zbiory, nr 3 (5)
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 272-274
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Archiwa, Kancelarie, Zbiory
Polskie słowa kluczowe: sądy wojskowe ; Gdańsk ; inwentarze archiwalne
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000
[sprawdź dostępność]


58/169


Aut.: Skibiński Franciszek
Tytuł: Kilka uwag o Hansie Strakowskim, Simonie Herle i architekturze gdańskiej przełomu XVI i XVII w.
Czasopismo: Porta Aurea, Vol. 11
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 123-135, streszcz. ang.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Porta Aurea
Polskie słowa kluczowe: architektura ; Strakowski Hans ; Herle Simon ; Gdańsk
Punktacja: 10.000
[sprawdź dostępność]


59/169


Aut.: Zimnowoda-Krajewska Bożena
Tytuł: Zabytkowa architektura Gdańska w latach 1945-1951 : kształtowanie koncepcji konserwacji i odbudowy / Marcin Gawlicki. Gdańsk 2012.
Czasopismo: Rocz. Gdań., T. 71-72
Opis wydawn.: 2011-2012 [2013]
Opis fiz.: S. 174-176
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Gdański
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; architektura ; odbudowa ze zniszczeń wojennych (1939-1951)
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


60/169


Aut.: Górska Liliana
Tytuł: Die Naturforschende Gesellschaft in Danzig und die gemeinnützige Aufklärung.
Tytuł wydawn. zbior.: Die Entdeckung von Volk, Erziehung und Ökonomie im europäischen Netzwerk der Aufklärung / hrsg. von Hanno Schmitt [et al.].
Opis wydawn.: Bremen : Edition Lumière, 2011
Opis fiz.: S. 97-114
Seria: Presse und Geschichte : neue Beiträge ; Bd. 58. Philanthropismus und populäre Aufklärung ; Bd. 1
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/315/L.Gorska_Die%20Naturforschende%20Gesellschaft%20in%20Danzig.pdf?sequence=1
Polskie słowa kluczowe: Towarzystwo Przyrodoznawcze w Gdańsku ; oświecenie ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000


61/169


Aut.: Awianowicz Bartosz
Tytuł: Środki perswazji retorycznej w konstytucjach i drukowanych programach gimnazjów akademickich w Gdańsku i Toruniu od 1568 roku do końca XVI wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Rhetorica regina artis scientiaeque / [red. nauk. Sławomir Górzyński].
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011
Opis fiz.: S. 25-32, streszcz. ang.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: gimnazja akademickie ; Gdańsk ; Toruń ; XVI wiek
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


62/169


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Die Anfänge preussischer Hansestädte im Lichte der historischen und archäologischen Quellen : Danzig/Gdańsk, Elbing/Elbląg, Thorn/Toruń.
Tytuł wydawn. zbior.: Stadtgründung und Stadtwerdung : Beiträge von Archäologie und Stadtgeschichtsforschung / hrsg. von Ferdinand Opll.
Opis wydawn.: Linz : Österreichischer Arbeitskreis für Stadtgeschichtsforschung, 2011
Opis fiz.: S. 59-74, il.
Seria: Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas ; 22
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: miasta hanzeatyckie ; Gdańsk ; Elbląg ; Toruń
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000


63/169


Aut.: Oliński Piotr
Tytuł: Die Hanse in den Danziger Chroniken.
Tytuł wydawn. zbior.: Das Bild der Hanse in der städtischen Geschichtsschreibung des Mittelalters und der frühen Neuzeit / hrsg. von Volker Henn und Jürgen Sarnowsky
Opis wydawn.: Trier : Prota Alba Verlag, 2010
Opis fiz.: S. 49-58
Seria: Hansische Studien ; 20
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: Hanza ; Gdańsk ; kroniki ; historiografia
Praca afiliowana przez UMK


64/169


Aut.: Kucharski Adam
Tytuł: Möller (Moller, Moeller, Miller) Anton (Antoni) (1563-1611), malarz gdański i tor.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 113-116
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Moller Anton ; malarze ; Gdańsk ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


65/169


Aut.: Olszewska-Świetlik Justyna
Tytuł: Gdański warsztat malarski schyłku XVII i w XVIII wieku na przykładach wybranych portretów przedstawiających protestanckich duchownych.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: 119 s., il.; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 111-114
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: malarstwo portretowe ; techniki malarskie ; duchowieństwo protestanckie ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000
[sprawdź dostępność]


66/169


Aut.: Tylicki Jacek
Tytuł: O gdańskiej historii sztuki i numizmatyce raz jeszcze
Czasopismo: Porta Aurea, Vol. 9
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 171-181, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Porta Aurea
Polskie słowa kluczowe: historia sztuki ; numizmatyka ; Gdańsk
Punktacja: 10.000
[sprawdź dostępność]


67/169


Aut.: Mosingiewicz Anna, Okoń Emanuel
Tytuł: O obrazach, skrzynce cechowej i "sztukach towarzyskich" : uwagi o kształceniu artystycznym Toruniu i Gdańsku na marginesie działalności Christiana Ernsta Ulricha, osiemnastowiecznego malarza w Toruniu
Czasopismo: Zap. Hist., T. 75 z. 1
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 31-64, il.; streszcz. ang., niem.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: malarstwo nowożytne ; cechy ; malarstwo cechowe ; cechowe kształcenie artystyczne ; Toruń ; Gdańsk ; Prusy Królewskie ; Ulrich Christian Ernst
Angielskie słowa kluczowe: early modern painting ; guilds ; guild paintings ; artistic education in guild ; Toruń ; Gdańsk ; Royal Prussia ; Ulrich Christian Ernst
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000
[sprawdź dostępność]


68/169


Aut.: Jakubek-Raczkowska Monika
Tytuł: Der Jakobsaltar der Danziger Marienkirche als Beispiel für den Andachtskastentypus der spätgotischen Plastik
Tytuł wydawn. zbior.: Ecclesiae ornatae : Kirchenausstattungen des Mittelalters und der frühen Neuzeit zwischen Denkmalwert und Funktionalität / Gerhard Eimer, Ernst Gierlich, Matthias Müller (Hg.).
Opis wydawn.: Bonn : Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen, 2009
Opis fiz.: S. 161-175, 10 il.
Seria: Kunsthistorische Arbeiten der Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen ; Bd. 6
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: ołtarze ; Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Gdańsk) ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


69/169


Aut.: Polak Wojciech
Tytuł: Wydawnictwo "Alternatywy" : z dziejów gdańskiej poligrafii podziemnej : "A"
Opis wydawn.: Gdańsk ; Toruń ; Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Finna : Wojciech Polak : Oficyna Wydawnicza Excalibur, 2009
Opis fiz.: 285 s., il.
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; gdańska poligrafia podziemna ; drukarstwo ; stan wojenny w Polsce (1981-1983)
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000
[sprawdź dostępność]


70/169


Aut.: Oliński Piotr
Tytuł: Zakon krzyżacki a rzeczywistość fundacyjna w Gdańsku.
Tytuł wydawn. zbior.: Szpital i kościół św. Jakuba : 600 lat fundacji gildii szyprów w Gdańsku / red. Adam Sroka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009
Opis fiz.: S. 102-124, streszcz. niem.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: zakon krzyżacki ; fundacje religijne ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


71/169


Aut.: Mosingiewicz Anna, Kaczor Dariusz
Tytuł: Emblematyka w służbie władzy : Adama Jacoba Martiniego corpus emblematicum, czyli projekt chorągwi gdańskich straży obywatelskich z okazji intrady Ludwiki Marii Gonzagi do Gdańska w 1646 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: Sztuka w kręgu władzy : materiały LVII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki poświęconej pamięci profesora Szczęsnego Dettloffa (1878-1961) w 130. rocznicę urodzin, Toruń, 13-15 listopada 2008 / pod red. Elżbiety Pileckiej i Katarzyny Kluczwajd.
Opis wydawn.: Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2009
Opis fiz.: S. 161-177, il., streszcz. ang.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: emblematyka ; Martini Adam Jacob ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


72/169


Aut.: Drążkowska Anna
Tytuł: Jedwabne XVIII-wieczne dodatki do odzieży z kościoła pw. św. Mikołaja w Gdańsku.
Tytuł wydawn. zbior.: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 22-24 listopada 2007 r. Cz. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych / [red.: Andrzej Janowski, Krzysztof Kowalski, Sławomir Słowiński].
Opis wydawn.: Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, 2009
Opis fiz.: S. 241-246, il.; streszcz. niem.
Bibliogr.: Bibliogr.
Seria: Acta Archaeologica Pomoranica ; t. 3 cz. 2
ISBN: 978-83-906963-7-9
ISBN: 978-83-86136-87-2
ISBN: 978-83-86136-87-2
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: odzież grobowa ; badania archeologiczne ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


73/169


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Die Aufzeichnungen des Dominikaners Martin Gruneweg (1562 - ca. 1618) über seine Familie in Danzig, seine Handelsreisen in Osteuropa und sein Klosterleben in Polen. Bd. 1-4 / Hrsg.: Almut Bues. Wiesbaden 2008.
Czasopismo: Arch. Reformationsgesch. Beih. Literaturber., Vol. 38
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 128
Uwaga: Toż w jęz. pol. w: Gdański Rocznik Ewangelicki Vol. 3 2009 S. 151-152
Uwaga: OMÓWIENIE
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REZ
Pełny tytuł czasop.: Archiv für Reformationsgeschichte. Beiheft Literaturbericht
Polskie słowa kluczowe: Gruneweg Martin ; życie zakonne i monastyczne ; opisy i relacje z podróży ; źródła ; Gdańsk ; Europa Wschodnia ; XVI-XVII wiek
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


74/169


Aut.: Awianowicz Bartosz
Tytuł: Gdańskie Gimnazjum Akademickie. T. 1-4. Gdańsk 2008.
Czasopismo: Terminus, R. 11 z. 1-2
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 289-302
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Terminus : półrocznik poświęcony tradycji antycznej w kulturze europejskiej
Polskie słowa kluczowe: Gimnazjum Akademickie ; Gdańsk ; Pomorze
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


75/169


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Czynsz gdański w polityce Kazimierza Jagiellończyka i jego synów (1468-1516) / Beata Możejko. Gdańsk 2004.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 74 z. 3
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 145-148
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: finanse publiczne ; podatek ; Gdańsk ; XV wiek
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


76/169


Aut.: Mikołajczak Sebastian Piotr
Tytuł: [Bez tytułu].
Tytuł wydawn. zbior.: 8sme Międzynarodowe Warsztaty Odlewnicze 2008, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku = 8th International Iron Workshops 2008, Academy of Fine Arts in Gdansk / [projekt graficzny Rajmund Dziemaszkiewicz].
Opis wydawn.: Gdańsk : Akademia Sztuk Pięknych, 2008
Opis fiz.: S. 17, 1 il.
ISBN: 978-83-926816-5-6
Język: POL
Typ formalny publikacji: 014
Typ merytoryczny publikacji: IDP
Polskie słowa kluczowe: Mikołajczak Sebastian ; rzeźba ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK


77/169


Aut.: Zientara Włodzimierz
Tytuł: Die Litterati im städtischen Regierungsapparat Danzigs.
Tytuł wydawn. zbior.: Město a intelektuálové : od středověku do roku 1848 : sborník statí a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy [...] / red. S. O. Fejtová [et al.].
Opis wydawn.: Praha : Scriptorium, 2008
Opis fiz.: S. 439-450
Seria: Documenta Pragensia ; 27
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; kształcenie
Praca afiliowana przez UMK


78/169


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: Eine Datenbank zu den Stadtbüchern von Thorn und Danzig.
Tytuł wydawn. zbior.: Methodik - Amtsbücher, Digitale Edition - Projekte : Editionswissenschaftliche Kolloquien 2005/2007 / hrsg. von Matthias Thumser und Janusz Tandecki unter Mitarb. von Antje Thumser.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2008
Opis fiz.: S. 65-72
Seria: Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition ; t. 4
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: księgi miejskie ; Toruń ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


79/169


Aut.: Karwacki Arkadiusz, Piątek Krzysztof
Tytuł: Nowe akademickie ośrodki polityki społecznej : Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin, Olsztyn
Tytuł wydawn. zbior.: Polityka społeczna : badania, dydaktyka, rozwój : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rączaszka.
Opis wydawn.: Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008
Opis fiz.: S. 145-154
Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: polityka społeczna ; Toruń ; Bydgoszcz ; Gdańsk ; Szczecin ; Olsztyn ; ośrodki akademickie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


80/169


Aut.: Kopiński Krzysztof, Oliński Piotr
Tytuł: Księgi Młodego Miasta Gdańska 1400-1455 [1458-1459] / wyd. Krzysztof Kopiński, Piotr Oliński.
Tytuł równoległy: Bücher der Jungstadt Danzig 1400-1455 [1458-1459].
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2008
Opis fiz.: [264] s. pag. varia
Seria: Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; 100
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Tekst w jęz. pol. i niem.
Język: GER, POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; Rada Miejska ; średniowiecze ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000
[sprawdź dostępność]


81/169


Aut.: Grabarek Józef
Tytuł: Die mittelalterlichen Strassennamen im Zentrum von Danzig : ihre Genese und Gliederung.
Tytuł wydawn. zbior.: Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft / hrsg. von Grażyna Łopuszańska.
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007
Opis fiz.: S. 27-37
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: język niemiecki ; nazewnictwo ; ulice ; Gdańsk ; średniowiecze
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


82/169


Aut.: Drążkowska Anna
Tytuł: Dziecięcy jedwabny czepek z XVIII wieku wydobyty w gdańskim kościele św. Jana.
Tytuł wydawn. zbior.: Archeologia Gdańska. T. 3 / [kom. red.: Zbigniew Borcowski, Leszek Kajzer, Henryk Paner].
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2007
Opis fiz.: S. 129-134, il.; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: wyposażenie pochówków ; czepki ; konserwacja jedwabiu ; badania archeologiczne ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


83/169


Aut.: Kucharski Adam
Tytuł: Opbergen (Obbergen, Opberghen) Antoni (Anton) Van (1543-1611), architekt i fortyfikator niderlandzki i gd., autor projektu manierystycznej przebudowy Ratusza Starego Miasta w Toruniu.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 145-148
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Opbergen Antoni van ; architektura ; Gdańsk ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


84/169


Aut.: Kucharski Adam, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Jenny (Jenni, Jenii) Jacob (1672-1749), złotnik gd. i tor.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 67-69
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Jenny Jacob ; złotnictwo ; mieszczaństwo ; Gdańsk ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


85/169


Aut.: Kucharski Adam
Tytuł: Neisser Fabian (1559-1605), malarz gd. i tor.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruński słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 142-143
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Neisser Fabian ; malarze ; Gdańsk ; Toruń ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


86/169


Aut.: Drążkowska Anna
Tytuł: Kwiaty i wianki elementem wyposażenia grobowego osiemnastowiecznych pochówków na podstawie znalezisk z kościoła św. Jana i z kościoła św. Trójcy w Gdańsku.
Tytuł wydawn. zbior.: XV Sesja Pomorzoznawcza : materiały z konferencji 30 listopada - 02 grudnia 2005 / pod red. Grażyny Nawrolskiej.
Opis wydawn.: Elbląg : Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2007
Opis fiz.: S. 491-496, il.; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: RFP
Polskie słowa kluczowe: zwyczaje pogrzebowe ; wyposażenie pochówków ; badania archeologiczne ; Gdańsk
[sprawdź dostępność]


87/169


Aut.: Górska Liliana
Tytuł: Funeralkultur in Danzig : vom frühneuzeitlichen Übergang ins Jenseits.
Czasopismo: Stud. Ger. Gedan., Bd. 17
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 17-31
Uwaga: Tytuł tomu czasopisma: Kultur in Danzig und Gdańsk im Wandel der Zeit / hrsg. von Andrzej Kątny
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Studia Germanica Gedanensia
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; cmentarze
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


88/169


Aut.: Dumanowski Jarosław
Tytuł: Les harengs et la bière : la nourriture a Gdańsk aux XVIIe et XVIIIe siècles
Tytuł wydawn. zbior.: La table et les ports : cuisine et société a Bordeaux et dans les villes portuaires / sous la dir. de Annie Hubert et Michel Figeac
Opis wydawn.: Pessac : Presses Universitaires de Bordeaux, 2006
Opis fiz.: S. 283-295
Język: FRE
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: kuchnia polska ; napoje alkoholowe ; Gdańsk ; XVII wiek ; XVIII wiek
Praca afiliowana przez UMK


89/169


Aut.: Oliński Piotr
Tytuł: Zmiany własności fundacji w kościołach parafialnych na przykładach z kościoła parafialnego Najświętszej Marii Panny w Głównym Mieście Gdańsku.
Tytuł wydawn. zbior.: Sociální svět středověkého města / ed. Martin Nodl.
Opis wydawn.: Praha : Filosofia, 2006
Opis fiz.: S. 247-258
Seria: Colloquia Mediaevalia Pragensia ; 5
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: kościoły parafialne ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK


90/169


Aut.: Oliński Piotr
Tytuł: Die Danziger Stadtbücher im 14. und der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
Tytuł wydawn. zbior.: Verwaltung und Schriftlichkeit in den Hansestädten / hrsg. von Jürgen Sarnowsky.
Opis wydawn.: Trier : Porta Alba Verlag, 2006
Opis fiz.: S. 109-122
Seria: Hansische Studien ; Bd. 16
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


91/169


Aut.: Jakubek-Raczkowska Monika
Tytuł: Rzeźba gdańska przełomu XIV i XV wieku
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2006
Opis fiz.: 250 s., il.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 189-209
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: rzeźba renesansowa ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


92/169


Aut.: Mosingiewicz Anna, Kaczor Dariusz
Tytuł: Portret ponad wszystko : Jacob Wessel i jego wiek : sztuka gdańska XVIII wieku : katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Gdańsku 15.12.2005 - 26.02.2006 / pod red. Anny Mosingiewicz i Dariusza Kaczora
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2005
Opis fiz.: 344 s., il.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 333-338. Indeks.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=38217&dirids=1
Polskie słowa kluczowe: Wessel Jacob ; portrety ; Gdańsk ; XVIII wiek ; katalogi wystaw
[sprawdź dostępność]


93/169


Aut.: Mosingiewicz Anna
Tytuł: Effigies ante omnia : Jacob Wessel i malarstwo portretowe w Gdańsku XVIII wieku
Tytuł wydawn. zbior.: Portret ponad wszystko : Jacob Wessel i jego wiek : sztuka gdańska XVIII wieku : katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Gdańsku 15.12.2005 - 26.02.2006 / red. Anna Mosingiewicz, Dariusz Kaczor
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2005
Opis fiz.: S. 32-40, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=38217&dirids=1
Polskie słowa kluczowe: Wessel Jacob ; malarstwo portretowe ; Gdańsk ; XVIII wiek
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


94/169


Aut.: Wojciechowski Mieczysław
Tytuł: Jakub Gliniecki (1849-1932) : działacz narodowy w Gdańsku w ostatnim trzydziestoleciu XX wiek : wspomnienia córki Jadwigi z Glinieckich Kurowskiej
Tytuł wydawn. zbior.: Siły zbrojne - polityka : studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Przybylskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Piotra Kurlendy [et al.]
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005
Opis fiz.: S. 431-436
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: historia Polski 1918-1939 ; Gdańsk ; Gliniecki Jakub


95/169


Aut.: Jakubek-Raczkowska Monika
Tytuł: Czeskie filiacje w rzeźbie gdańskiej na przełomie XIV i XV wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Teka Komisji Historii Sztuki. T. 10: Materiały sesji naukowej poświęconej pamięci profesora Gwidona Chmarzyńskiego w trzydziestą rocznicę śmierci, Toruń, 12-14 grudnia 2003 roku / pod red. Józefa Poklewskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2005
Opis fiz.: S. 96-112, il.
Seria: Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; t. 37 z. 3
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: rzeźba sakralna ; sztuka czeska ; wpływy artystyczne ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


96/169


Aut.: Olszewska-Świetlik Justyna
Tytuł: Technologia i technika gdańskiego malarstwa tablicowego drugiej połowy XV wieku.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
Opis fiz.: 405 s., 1 k. tabl. złoż., fot., rys., wykr.; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 281-299
Seria: Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: malarstwo tablicowe ; techniki malarskie ; sztuka gdańska ; konserwacja dzieł sztuki ; Gdańsk ; XV wiek
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


97/169


Aut.: Budzowski Krzysztof, Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz
Tytuł: Gotyk w Gdańsku / [fot. Krzysztof Budzowski ; teksty Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski].
Opis wydawn.: Toruń : Toruńska Oficyna Wydawnicza, [2004]
Opis fiz.: 96 s., il.
ISBN: 83-917354-5-1
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: ALP
Polskie słowa kluczowe: wydawnictwa ilustrowane ; sztuka gotycka ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK


98/169


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Philipp Melanchthons Beziehungen zu Danzig und zu Königlich-Preussen.
Tytuł wydawn. zbior.: Deutsch-slawische Wechselbeziehungen : 1. Kaschubei und Danzig ; 2. Masuren / Konzeption und Gesamtred.: Heinz Radke, Dorothee Radke.
Opis wydawn.: Oberschleissheim : Ost- und Westpreussenstiftung in Bayern, 2003
Opis fiz.: S. 53-62, il.
Seria: Acta Borussica ; 6. Publikationsreihe der Ost- und Westpreussenstiftung in Bayern ; 28
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: Melanchthon Philipp ; Gdańsk ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


99/169


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Martin Luther und die Reformation in Danzig, im übrigen Königlichen Preussen und im Herzogtum Preussen.
Tytuł wydawn. zbior.: Deutsch-slawische Wechselbeziehungen : 1. Kaschubei und Danzig ; 2. Masuren / Konzeption und Gesamtred.: Heinz Radke, Dorothee Radke.
Opis wydawn.: Oberschleissheim : Ost- und Westpreussenstiftung in Bayern, 2003
Opis fiz.: S. 39-52, il.
Seria: Acta Borussica ; 6. Publikationsreihe der Ost- und Westpreussenstiftung in Bayern ; 28
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: reformacja ; Luther Martin ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


100/169


Aut.: Wenta Jarosław
Tytuł: Gdańskie aspekty zaginionej kroniki dominikańskiej
Tytuł wydawn. zbior.: Dominikanie : Gdańsk-Polska-Europa : materiały z konferencji międzynarodowej pt. Gdańskie i europejskie dziedzictwo - zakon Dominikanów w dziejach Gdańska [...] / pod red. D. A. Dekańskiego, A. Gołembnika, M. Grubki
Opis wydawn.: Gdańsk ; Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2003
Opis fiz.: S. 541-548
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: RFP
Polskie słowa kluczowe: dominikanie ; Gdańsk ; Europa
[sprawdź dostępność]


101/169


Aut.: Oliński Piotr
Tytuł: Związki o charakterze nieformalnym w średniowiecznym mieście jako problem badawczy : (na podstawie wybranych przykładów Gdańska i Torunia)
Tytuł wydawn. zbior.: Miasta i mieszczaństwo w Europie Środkowowschodniej do połowy XIX wieku / red. Dorota Michaluk, Krzysztof Mikulski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003
Opis fiz.: S. 19-30
Seria: Studia ad Historiam Civitatum Pertinentia ; 1
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: miasta średniowieczne ; mieszczaństwo ; Gdańsk ; Toruń
[sprawdź dostępność]


102/169


Aut.: Tylicki Jacek
Tytuł: Echa niderlandzkie w dziełach niektórych nowożytnych artystów gdańskich i elbląskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych / pod red. M. Kapustki, A. Kozieła i P. Oszczanowskiego.
Opis wydawn.: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003
Opis fiz.: S. 256-275, il.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis ; 2508. Historia Sztuki ; 17
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: sztuka ; wpływy niderlandzkie ; Gdańsk ; Elbląg ; artyści
[sprawdź dostępność]


103/169


Aut.: Oliński Piotr
Tytuł: Quelleneditionen zur mittelalterlichen Geschichte Danzigs.
Tytuł wydawn. zbior.: Quellenvielfalt und editorische Methoden / hrsg. von Matthias Thumser und Janusz Tandecki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003
Opis fiz.: S. 153-168
Seria: Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition ; 2
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; źródłoznawstwo ; średniowiecze
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


104/169


Aut.: Tylicki Jacek
Tytuł: Bartłomiej Milwitz i Adolf Boy : addenda et corrigenda.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z historii sztuki i kultury Gdańska i Europy Północnej : prace poświęcone pamięci doktor Katarzyny Cieślak : materiały z sesji naukowej Gdańsk 2002 / pod red. Jacka Friedricha i Edmunda Kizika.
Opis wydawn.: Gdańsk : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2003
Opis fiz.: S. 145-166, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Milwitz Bartłomiej ; Boy Adolf ; malarstwo ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


105/169


Aut.: Jach Dariusz
Tytuł: Oświata dorosłych wobec wykluczenia społecznego : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, 12-14 września 2003 r., Gdańsk-Starbienino
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 10
Opis wydawn.: 2003 [2004]
Opis fiz.: S. 186-188
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: andragogika ; oświata dorosłych ; wykluczenie społeczne ; konferencje naukowe ; Gdańsk ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


106/169


Aut.: Sziling Jan
Tytuł: Policy of the German occupant towards the Poles, the ethnic and the religious minorities in the Gdańsk - West Prussia Reich District from 1939 till 1945.
Tytuł wydawn. zbior.: Neighborhood dilemmas : the Poles, the Germans and the Jews in Pomerania along the Vistula River in the 19th and 20th century : a collection of studies / ed. Jan Sziling and Mieczysław Wojciechowski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: S. 157-177
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: okupacja niemiecka ; Polacy ; Niemcy ; mniejszości etniczne ; mniejszości religijne ; Gdańsk ; Prusy Zachodnie


107/169


Aut.: Przybyszewski Kazimierz
Tytuł: Szepetys Stanisław (1879-1933), inż. technolog, naczelnik Dyrekcji Kolejowej w Gdańsku, Oddziału Mechanicznego w Toruniu, działacz społeczny
Tytuł wydawn. zbior.: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. Suplement 2 / pod red. Zbigniewa Nowaka.
Opis wydawn.: Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 2002
Opis fiz.: S. 271-272
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: HEP
Polskie słowa kluczowe: Szepetys Stanisław ; biografie ; Gdańsk ; Toruń
[sprawdź dostępność]


108/169


Aut.: Pilecka Elżbieta
Tytuł: Die Tradition des architektonischen Stils der Ordenbaukunst in Danzig nach 1454.
Tytuł wydawn. zbior.: Castella Maris Baltici 3-4 / [eds.: Kaur Alttoa et al.].
Opis wydawn.: Turku ; Malbork : Society for Medieval Archaeology : Castle Museum, 2001
Opis fiz.: S. 135-145
Seria: Archaeologia Medii Aevi Finlandiae ; 5
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; architektura
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


109/169


Aut.: Kruszelnicki Zygmunt
Tytuł: Weichselstädte zwischen Thorn/Toruń und Danzig/Gdańsk in einer deutschen und einer polnischen Vedutenserie des 19. Jahrhunderts.
Tytuł wydawn. zbior.: Lüneburger Beiträge zur Vedutenforschung. Bd. 2: Beiträge zum II. Veduten-Colloquium in Lüneburg 7.-9.X.1983, III. Veduten-Colloquium in Regensburg 3.-6.X.1985 / hrsg. von Angelika Marsch und Eckhard Jäger.
Opis wydawn.: Lüneburg : Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk, 2001
Opis fiz.: S. 135-175, il.
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; Gdańsk ; widoki miast


110/169


Aut.: Zientara Włodzimierz
Tytuł: Die Fremden im Danzig des 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
Tytuł wydawn. zbior.: Národnostní skupiny, menšiny a cizinci ve městech : Praha - město zpráv a zpravodajství : sborník příspěvků z 14. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy [...] / sest. Olga Fejtová [et al.]
Opis wydawn.: Praha : Scriptorium, 2001
Opis fiz.: S. 101-108
Seria: Documenta Pragensia ; 19
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


111/169


Aut.: Zientara Włodzimierz
Tytuł: Anfänge der gelehrten Zeitschiften im 18. Jahrhundert im Danzig.
Tytuł wydawn. zbior.: Národnostní skupiny, menšiny a cizinci ve městech : Praha - město zpráv a zpravodajství : sborník příspěvků z 14. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy [...] / sest. Olga Fejtová [et al.]
Opis wydawn.: Praha : Scriptorium, 2001
Opis fiz.: S. 281-289
Seria: Documenta Pragensia ; 19
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; czasopiśmiennictwo
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


112/169


Aut.: Waszak Tomasz
Tytuł: Die Stadt als Ort deutsch-polnischer Begegnung : Danzig und Breslau in der neuesten polnischen Literatur.
Tytuł wydawn. zbior.: Zur polnisch-deutschen Kulturkommunikation in der Geschichte : Materialien / hrsg. von Jan Papiór.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2001
Opis fiz.: S. 341-350, tab.
Seria: Polnisch-deutsche Wechselbeziehungen im Zweiten Millennium ; 1
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; Wrocław ; stosunki polsko-niemieckie ; literatura polska
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


113/169


Aut.: Wołos Mariusz
Tytuł: Historia Gdańska : opracowanie zbiorowe. T. 4 cz. 1-2 / pod red. Edmunda Cieślaka. Sopot 1998. - T. 5: Bibliografia Gdańska / oprac. Jan Kucharski, Przemysław Szafran. Sopot 1997.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 64 z. 2
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 126-132
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; bibliografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


114/169


Aut.: Nowak Zenon Hubert
Tytuł: Erich Keyser (1893-1968) - ein Historiker aus Danzig.
Tytuł wydawn. zbior.: Das Preussenland als Forschungsaufgabe : eine europäische Region in ihren geschichtlichen Bezügen : Festschrift für Udo Arnold zum 60. Geburtstag / hrsg. von Bernhart Jähnig und Georg Michels.
Opis wydawn.: Lüneburg : Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk, 2000
Opis fiz.: S. 627-638, 1 il.
Seria: Einzelschriften der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung ; Bd. 20
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: Keyser Erich ; historycy ; Gdańsk
[sprawdź dostępność]


115/169


Aut.: Zuber Andrzej, Sadurski Andrzej
Tytuł: Isotope and noble gas data of the Gdańsk Cretaceous Aguifer, Northern Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: Hydrology of the coastal aquifers : proceedings of the 16th Salt Water Intrusion Meeting, Międzyzdroje - Wolin Island (Poland), 12-15 June 2000 / ed. by Andrzej Sadurski.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: S. 181-186, il.
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: RFP
Polskie słowa kluczowe: izotopy ; gaz szlachetny ; kredowe warstwy wodonośne ; Gdańsk


116/169


Aut.: Imańska Iwona
Tytuł: Raz jeszcze o księgozbiorze Jana Ernesta Seilera : bibliofila z Gdańska z przełomu XVII i XVIII w.
Czasopismo: Acta UNC Bibliol., Z. 4
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 191-202
ISSN: 1505-3040
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://kpbc.umk.pl/publication/11178
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia
Polskie słowa kluczowe: księgozbiory ; Seiler Jan Ernest ; bibliofile ; Gdańsk ; XVII i XVIII wiek
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


117/169


Aut.: Zientara Włodzimierz
Tytuł: Siedemnastowieczne niemieckojęzyczne opisy podróży do Gdańska.
Czasopismo: Barok, R. 7 nr 1
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 207-216, streszcz. niem.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Barok : historia, literatura, sztuka
Polskie słowa kluczowe: podróżnictwo ; źródła ; Gdańsk ; Niemcy ; XVII wiek
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


118/169


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Zweite Reformation und ständische Autonomie im Königlichen Preussen : Danzig, Elbing und Thorn in der Epoche der Konfessionalisierung (1557-1660) / Michael G. Müller. Berlin 1997.
Czasopismo: Z. Ostmitteleur.-Forsch., Jg. 49 H. 1
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 101-102
Uwaga: RECENZJA
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REZ
Pełny tytuł czasop.: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung
Polskie słowa kluczowe: reformacja ; tolerancja religijna ; Elbląg ; Gdańsk ; Toruń ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


119/169


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Die preussischen Stände, unter besonderer Berücksichtigung der Städte Danzig, Thorn und Elbing und das Problem der religiösen Toleranz im 16. und 17. Jahrhundert.
Tytuł wydawn. zbior.: "Kopet uns werk by tyden" : Beiträge zur hansischen und preussischen Geschichte : Walter Stark zum 75. Geburtstag / hrsg. von Nils Jörn, Detlef Kattinger und Horst Wernicke.
Opis wydawn.: Schwerin : Thomas Helms Verlag, 1999
Opis fiz.: S. 241-244
ISBN: 3-931185-58-3
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: tolerancja religijna ; Gdańsk ; Toruń ; Elbląg ; XVI-XVII wiek
Praca afiliowana przez UMK


120/169


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Zweite Reformation und ständische Autonomie im Königlichen Preussen : Danzig, Elbing und Thorn in der Epoche der Konfessionalisierung (1557-1660) / Michael G. Müller. Berlin 1997.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 64 z. 3-4
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 185-186
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: reformacja ; tolerancja religijna ; Elbląg ; Gdańsk ; Toruń ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


121/169


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Die protestantischen Gymnasien Thorns, Elbings und Danzig und ihre Rolle für die regionale Identität (16.-18. Jh.).
Tytuł wydawn. zbior.: Ständische und religiöse Identitäten in Mittelalter und früher Neuzeit / hrsg. von Stefan Kwiatkowski und Janusz Małłek.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998
Opis fiz.: S. 201-208
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; Elbląg ; Gdańsk ; szkolnictwo ; gimnazja protestanckie


122/169


Aut.: Imańska Iwona
Tytuł: Biblioteka Jana Ernesta Seilera : gdańskiego prawnika z przełomu XVII i XVIII w.
Czasopismo: Acta UNC Bibliol., Z. 2-3
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 421-434, streszcz. ang.
ISSN: 1505-3040
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://kpbc.umk.pl/publication/5620
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia
Polskie słowa kluczowe: Seiler Jan Ernest ; biblioteki ; prawnicy ; Gdańsk ; XVII i XVIII wiek
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


123/169


Aut.: Mosingiewicz Anna, Tylicki Jacek
Tytuł: Katarzyna Cieślak.
Czasopismo: Collage Wydz. Szt. Pięknych UMK, nr 5
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 6
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ARP
Pełny tytuł czasop.: Collage Wydziału Sztuk Pięknych UMK
Polskie słowa kluczowe: Cieślak Katarzyna ; historycy sztuki ; Gdańsk


124/169


Aut.: Kamińska Krystyna
Tytuł: Sądownictwo miasta Gdańska na tle ustroju sądów wybranych miast Niemiec i Polski.
Czasopismo: Czas. Praw.-Hist., T. 50 z. 1
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 279-286
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Czasopismo Prawno-Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; Niemcy ; sądownictwo ; historia
[sprawdź dostępność]


125/169


Aut.: Alabrudzińska Elżbieta
Tytuł: Kościół ewangelicki a polityka narodowosocjalistyczna w tzw. Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie (1939-1945).
Czasopismo: Rocz. Teol. ChAT, T. 40 z. 1-2
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 255-282
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Teologiczny / Chrześcijańska Akademia Teologiczna
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; Kościół ewangelicki ; wojna światowa (1939-1945)
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


126/169


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Mieszczaństwo gdańskie : sesja naukowa, 21-23.11.1996 / red. Stanisław Salmonowicz.
Opis wydawn.: Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1997
Opis fiz.: 488, [5] s., il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: Polska ; Niemcy ; Gdańsk ; mieszczaństwo


127/169


Aut.: Maliszewski Kazimierz
Tytuł: Gdańsk jako ośrodek transferu informacji i komunikacji społecznej w Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII-XVIII wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Mieszczaństwo gdańskie : sesja naukowa, 21-23.11.1996 / [red. nauk. Stanisław Salmonowicz].
Opis wydawn.: Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1997
Opis fiz.: S. 223-238
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; komunikacja społeczna


128/169


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Kontakty gospodarcze Gdańska z zakonem krzyżackim w XV wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Mieszczaństwo gdańskie : sesja naukowa, 21-23.11.1996 / [red. nauk. Stanisław Salmonowicz].
Opis wydawn.: Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1997
Opis fiz.: S. 12-23
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: historia średniowieczna ; Gdańsk ; miasta ; zakon krzyżacki ; gospodarka
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


129/169


Aut.: Dygdała Jerzy
Tytuł: Politycy gdańscy doby oświecenia : szkic do portretu zbiorowego.
Tytuł wydawn. zbior.: Mieszczaństwo gdańskie : sesja naukowa, 21-23.11.1996 / [red. nauk. Stanisław Salmonowicz].
Opis wydawn.: Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1997
Opis fiz.: S. 143-153
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; mieszczaństwo


130/169


Aut.: Szczuczko Witold
Tytuł: Rola Gdańska w reprezentacji stanowej i parlamentarnej Prus Królewskich od połowy XV do połowy XVII wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Mieszczaństwo gdańskie : sesja naukowa, 21-23.11.1996 / [red. nauk. Stanisław Salmonowicz]
Opis wydawn.: Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1997
Opis fiz.: S. 119-129
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; Prusy Królewskie ; mieszczaństwo


131/169


Aut.: Czacharowski Antoni
Tytuł: Gdańszczanie w Toruniu w latach 1363-1456 w świetle ksiąg ławniczych.
Tytuł wydawn. zbior.: Mieszczaństwo gdańskie : sesja naukowa, 21-23.11.1996 / [red. nauk. Stanisław Salmonowicz].
Opis wydawn.: Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1997
Opis fiz.: S. 25-34
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; Gdańsk ; mieszczanie ; księgi ławnicze


132/169


Aut.: Zientara Włodzimierz
Tytuł: Gottfried Lengnich ein Danziger Historiker in der Zeit der Aufklärung. Tl. 2.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: 116, [1] s.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 69-102.
Język: GER
Typ formalny publikacji: 008
Polskie słowa kluczowe: Lengnich Gottfried ; historiografia ; Gdańsk ; biografie ; bibliografia
[sprawdź dostępność]


133/169


Aut.: Dygdała Jerzy
Tytuł: Historia Gdańska. T. 3. Cz. 1: 1655-1793. Gdańsk 1993.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 61 z. 4
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 138-141
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; miasta ; historia nowożytna Polski
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


134/169


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Königsberg, Thorn und Danzig : zur Geschichte Königsbergs als Zentrum der Aufklärung.
Tytuł wydawn. zbior.: Königsberg und Riga / hrsg. von Heinz Ischreyt.
Opis wydawn.: Tübingen : Niemeyer, 1995
Opis fiz.: S. 9-28
Seria: Zentren der Aufklärung ; 2. Wolfenbütteler Studien zur Aufklärung ; 16
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: Królewiec ; Toruń ; Gdańsk ; oświecenie


135/169


Aut.: Nowak Zenon Hubert
Tytuł: Starania Karola Górskiego o dostęp do archiwów Gdańska i Królewca w latach 1933-1938.
Tytuł wydawn. zbior.: Polska i jej sąsiedzi w czasach najnowszych : studia i materiały ofiarowane profesorowi Karolowi Grünbergowi w 70-lecie urodzin / [red. Mieczysław Wojciechowski].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: S. 107-117
Seria: Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN: 83-231-0624-X
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Górski Karol ; archiwa ; Gdańsk ; Królewiec
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


136/169


Aut.: Zientara Włodzimierz
Tytuł: Gottfried Lengnich ein Danziger Historiker in der Zeit der Aufklärung. Tl. 1.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: 108 s., [1] k. tabl.
Język: GER
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: Lengnich Gottfried ; historiografia ; Gdańsk ; biografie
[sprawdź dostępność]


137/169


Aut.: Roznerska-Świerczewska Ewa
Tytuł: Chrystus z grupy "Ukrzyżowanie" z kaplicy Jedenastu Dziewic Bazyliki NMP w Gdańsku : historia, technika wykonania, problemy konserwacji dzieła.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 26
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 147-156, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://kpbc.umk.pl/publication/11795
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Polskie słowa kluczowe: sztuka sakralna ; rzeźba sakralna ; konserwacja rzeźby ; kościoły gotyckie ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


138/169


Aut.: Tylicki Jacek
Tytuł: Nowa odmiana unikalnego szeląga gdańskiego Zygmunta Starego z 1549 r.
Czasopismo: Gdań. Zap. Numiz., 1995 z 20 V
Opis wydawn.: 1995
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ARP
Pełny tytuł czasop.: Gdańskie Zapiski Numizmatyczne
Polskie słowa kluczowe: numizmatyka ; Gdańsk ; Zygmunt I Stary, król Polski


139/169


Aut.: Tylicki Jacek
Tytuł: Nowa odmiana unikalnego szeląga gdańskiego Zygmunta Starego z 1549 r.
Czasopismo: Gdań. Zesz. Numiz., Nr 20
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 3-6, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne
Polskie słowa kluczowe: pieniądze ; monety ; numizmatyka ; Gdańsk ; XVI wiek
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


140/169


Aut.: Nowak Zenon Hubert
Tytuł: Gymnasia academica di Chełmno (Culma), Toruń, Gdańsk (Danzica) ed Elbląg (Elbinga) e le loro relazioni con l'Italia.
Tytuł wydawn. zbior.: La via dell'ambra dal Baltico all'Alma Mater : atti del convegno italo-baltico svoltosi all'Universita di Bologna dal 18 al 20 settembre 1991 / a cura di Riccardo Casimiro Lewanski.
Opis wydawn.: Bologna : Universita degli Studi di Bologna, 1994
Opis fiz.: S. 74-83
Seria: Dimensions du Voyage ; 5. Peregrinatio Academica - Universita degli Studi di Bologna ; 1
Język: ITA
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: historia oświaty ; Gdańsk ; Elbląg ; Toruń ; Chełmno (województwo kujawsko-pomorskie)
[sprawdź dostępność]


141/169


Aut.: Pilecka Elżbieta
Tytuł: Charakter hanzeatyckiej sztuki miast pruskich późnego średniowiecza na przykładzie sakralnej architektury Gdańska.
Tytuł wydawn. zbior.: Sztuka Prus XIII-XVIII wieku / [red. serii Michał Woźniak].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1994
Opis fiz.: S. 39-69, il.; streszcz. niem.
Seria: Studia Borussico-Baltica Torunensia Historiae Artium ; 1
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: sztuka sakralna ; sztuka hanzeatycka ; Gdańsk ; Prusy
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


142/169


Aut.: Szczuczko Witold
Tytuł: Die Rolle Danzigs im politischen Leben Königlich-Preussen und die Krone Polens in der zweiten Hälfte des 16. Jh.
Tytuł wydawn. zbior.: Zwei hanseatische Städte Bremen und Danzig im Laufe der Jahrhunderte / Red. A. Groth.
Opis wydawn.: Gdańsk, 1994
Opis fiz.: S. 51-69
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: historia nowożytna Polski ; Gdańsk ; miasta


143/169


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Die Entwicklung der Reformation in Königlich-Preussen mit besonderer Berücksichtigung Danzigs.
Tytuł wydawn. zbior.: Zwei hanseatische Städte Bremen und Danzig im Laufe der Jahrhunderte : Materialien des wissenschaftlichen Kolloquiums vom 10./11. Dezember 1993 an der Universität Gdańsk (Danzig) / wiss. Red. Andrzej Groth.
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo Marpress, 1994
Opis fiz.: S. 39-50
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; miasta ; historia nowożytna Polski
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


144/169


Aut.: Poksińska Maria
Tytuł: Polichromia kamiennej rzeźby św. Anna Samotrzecia z kościoła mariackiego w Gdańsku.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 23
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 121-132, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://kpbc.umk.pl/publication/11507
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Polskie słowa kluczowe: rzeźba średniowieczna ; sztuka sakralna ; Gdańsk ; Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Gdańsk)
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


145/169


Aut.: Pilecka Elżbieta
Tytuł: Późnogotycka rzeźba św. Anny Samotrzeciej z kościoła Najświętszej Marii Panny w Gdańsku.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 23
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 97-119, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://kpbc.umk.pl/publication/11507
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Polskie słowa kluczowe: rzeźba średniowieczna ; sztuka sakralna ; Gdańsk ; Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Gdańsk)
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


146/169


Aut.: Woźniak Michał
Tytuł: Uwagi o pochodzeniu mistrzów i czeladników gdańskiego cechu złotniczego.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 25
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 127-140, streszcz. niem.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://kpbc.umk.pl/publication/11508
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Polskie słowa kluczowe: złotnictwo gdańskie ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


147/169


Aut.: Malinowski Jan Adam
Tytuł: Faszyzm w Gdańsku (1930-1945) / Edward Cichy. Toruń 1993.
Czasopismo: Kult. Eduk., nr 3
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 164
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kultura i Edukacja
Polskie słowa kluczowe: faszyzm ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


148/169


Aut.: Zientara Włodzimierz
Tytuł: Jakub i Jan Filip Breyenowie : studia z dziejów kultury książki XVII i XVIII wieku / Alicja Kurkowa. Wrocław 1989.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 58 z. 1
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 162-163
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Breyene Jakub ; Breyene Jan Filip ; Gdańsk ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


149/169


Aut.: Nowak Zenon Hubert
Tytuł: Historycy gdańscy - Erich Keyser i Walther Recke.
Tytuł wydawn. zbior.: Dzieje historiografii Pomorza Gdańskiego i Prus Wschodnich 1920-1939 (1944) : (kierunki, ośrodki, najwybitniejsi przedstawiciele) : materiały sesji w Toruniu, 15-16 XI 1991 r. / pod red. Andrzeja Tomczaka.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1992
Opis fiz.: S. 103-112
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: historiografia ; Gdańsk ; historycy ; Keyser Erich ; Recke Walther


150/169


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Toruń i Gdańsk w polskiej kulturze lat czterdziestych i pięćdziesiątych XVIII w.
Tytuł wydawn. zbior.: Kultura literacka połowy XVIII wieku w Polsce : studia i szkice / pod red. Teresy Kostkiewiczowej.
Opis wydawn.: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992
Opis fiz.: S. 97-112
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; Gdańsk ; kultura ; XVIII wiek


151/169


Aut.: Imańska Iwona
Tytuł: Czytelnie i wypożyczalnie książek w Gdańsku i Elblągu w końcu XVIII w.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia o bibliotekach i zbiorach polskich. T. 4 / pod red. Bohdana Ryszewskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1992
Opis fiz.: S. 17-27
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: bibliotekoznawstwo ; czytelnie ; wypożyczalnie książek ; Gdańsk ; Elbląg ; XVIII wiek
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


152/169


Aut.: Kozerski Bohdan, Kwaterkiewicz Andrzej, Sadurski Andrzej
Tytuł: Zagrożenia wód podziemnych strefy brzegowej morza w rejonie Gdańska.
Tytuł wydawn. zbior.: W służbie polskiej geologii : materiały sesji naukowej poświęconej jubileuszom profesora Antoniego S. Kleczkowskiego - 70-lecia urodzin, 45-lecia pracy dla polskiej geologii / [red. materiałów Andrzej Szczepański, Jadwiga Szczepańska].
Opis wydawn.: Kraków : Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, 1992
Opis fiz.: S. 117-131, il.
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: wody podziemne ; Gdańsk ; strefa brzegowa
[sprawdź dostępność]


153/169


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Ludwik Muzyczka 1900-1977 : polityk i żołnierz : przyczynek do dziejów Armii Krajowej.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk : Oficyna Wydawnicza "Gryf", 1992
Opis fiz.: 103 s.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: Muzyczka Ludwik ; biografie ; Armia Krajowa ; Gdańsk ; Polskie Siły Zbrojne
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


154/169


Aut.: Guć-Jednaszewska Teresa, Jakubowska Bogna, Kruszelnicki Zygmunt
Tytuł: Studia z historii sztuki Gdańska i Pomorza.
Opis wydawn.: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992
Opis fiz.: 254 s., il.; streszcz. niem.
Seria: Teka Gdańska ; 2
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: sztuka ; zabytki ; konserwacja i restauracja ; Gdańsk ; Pomorze Gdańskie
[sprawdź dostępność]


155/169


Aut.: Żydowicz Marek
Tytuł: Średniowieczna kaplica pw. św. Anny przy franciszkańskim kościele św. Trójcy w Gdańsku.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 16
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 51-89, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://kpbc.umk.pl/publication/11797
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Polskie słowa kluczowe: kościoły średniowieczne ; Polska ; kościół św. Trójcy w Gdańsku ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


156/169


Aut.: Woźniak Michał
Tytuł: Złotnictwo gdańskie XVIII wieku.
Czasopismo: Rocz. Gdań., T. 51 z. 1
Opis wydawn.: 1991
Opis fiz.: S. 157-171, streszcz. ros.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Gdański
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; złotnictwo polskie XVIII w. ; sztuka użytkowa XVIII w. ; sztuka sakralna
[sprawdź dostępność]


157/169


Aut.: Zientara Włodzimierz
Tytuł: Statut Gdańskiego Towarzystwa Naukowego Societas Litteraria 1720-1727 : wyd. Włodzimierz Zientara.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 56 z. 1
Opis wydawn.: 1991
Opis fiz.: S. 77-92
Uwaga: Tekst Statutu s. 81-92
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Gdańskie Towarzystwo Naukowe Societas Litteraria ; statuty ; Gdańsk ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


158/169


Aut.: Sadurski Andrzej
Tytuł: Uwagi do "Koncepcji wykorzystania wód podziemnych do zaopatrzenia Gdańska w wodę pitną".
Czasopismo: Inż. Morska, R. 11 nr 2
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 71-72, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: IEP
Pełny tytuł czasop.: Inżynieria Morska
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; wody podziemne ; wody pitne
Praca afiliowana przez UMK


159/169


Aut.: Burzyński Kazimierz, Sadurski Andrzej
Tytuł: Groundwater outflow to the Baltic sea in the Gdańsk region.
Czasopismo: Mitt. Ing. Hydrogeol., H. 37
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 125-148, il.; streszcz. pol.
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
Pełny tytuł czasop.: Mitteilungen zur Ingenieurgeologie und Hydrogeologie
Polskie słowa kluczowe: wody podziemne ; morze Bałtyckie ; Gdańsk


160/169


Aut.: Zientara Włodzimierz
Tytuł: Gotfryd Lengnich, profesor Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego w latach 1729-1750.
Czasopismo: Rocz. Gdań., T. 50 z. 1
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 149-163
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Gdański
Polskie słowa kluczowe: Lengnich Gottfried ; Gdańskie Gimnazjum Akademickie ; Gdańsk ; biografie


161/169


Aut.: Cackowski Stefan
Tytuł: Das Territorium der Stadt Danzig und die Danziger Hospitalgüter bei der Preussischen Landesaufnahme von 1793. Bd. 1-2 / von Ernst Bahr. Hamburg 1986-1987.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 55 z. 4
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 145-148
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: historia nowożytna Polski ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


162/169


Aut.: Żydowicz Marek
Tytuł: Przebudowa średniowiecznego klasztoru pofranciszkańskiego w Gdańsku jako przyczynek do XIX-wiecznej problematyki konserwatorskiej Prus.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 13
Opis wydawn.: 1989
Opis fiz.: S. 93-119, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://kpbc.umk.pl/publication/11428
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Polskie słowa kluczowe: konserwacja zabytków ; architektura sakralna ; Prusy ; konserwatorstwo XIX w. ; Gdańsk
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


163/169


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Paweł Pater (1656-1724) : gdański astronom i fizyk.
Czasopismo: Fiz. Szk., R. 35 nr 5
Opis wydawn.: 1989
Opis fiz.: S. 297-300
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Fizyka w Szkole
Polskie słowa kluczowe: Pater Paweł ; biografie ; astronomia ; nauka ; fizyka ; Gdańsk
[sprawdź dostępność]


164/169


Aut.: Jasiński Kazimierz
Tytuł: Das topographische Problem der deutschrechtlichen Stadt Danzig im 13. Jahrhundert / Heine Lingenberg. In: Danzig in acht Jahrhunderten. Münster Westf. 1985. S. 23-60.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 54 z. 1
Opis wydawn.: 1989
Opis fiz.: S. 128-129
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; miasta
[sprawdź dostępność]


165/169


Aut.: Kruszelnicki Zygmunt
Tytuł: Współczesna historiografia sztuki Gdańska i Pomorza.
Czasopismo: Rocz. Gdań., T. 48 z. 1
Opis wydawn.: 1988
Opis fiz.: S. 87-113, streszcz. ang., ros.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Gdański
Polskie słowa kluczowe: historia sztuki ; Gdańsk ; Pomorze
[sprawdź dostępność]


166/169


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Związki kulturalne Torunia i Gdańska z Królewcem w XVIII wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Kultura polska a kultura europejska : prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin / red. Maria Bogucka i Jerzy Kowecki.
Opis wydawn.: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987
Opis fiz.: S. 251-265
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; Gdańsk ; Królewiec ; kultura ; historia


167/169


Aut.: Zdrójkowski Zbigniew
Tytuł: Prawo sądowe w ustawodawstwie miasta Gdańska w XVIII wieku / Tadeusz Maciejewski. Gdańsk 1984.
Czasopismo: Czas. Praw.-Hist., T. 39 z. 2
Opis wydawn.: 1987
Opis fiz.: S. 236-239
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Czasopismo Prawno-Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; prawo chełmińskie
[sprawdź dostępność]


168/169


Aut.: Kotłowski Jan
Tytuł: Wilnianin, Woldenberczyk, Gdańszczanin : z okazji wystawy retrospektywnej Stanisława Żukowskiego w Muzeum Narodowym w Gdańsku.
Czasopismo: Fakty, R. 29 nr 18
Opis wydawn.: 1987
Opis fiz.: S. 12
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ARP
Pełny tytuł czasop.: Fakty : tygodniowy magazyn kulturalny
Polskie słowa kluczowe: Żukowski Stanisław ; Muzeum Narodowe w Gdańsku ; wystawy ; Wilno (Litwa) ; Gdańsk ; Dobiegniew (Woldenberg)
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


169/169


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Sprawy gdańskie przed sądami zadwornymi oraz ingerencja królów w gdański wymiar sprawiedliwości XVI-XVII w. / Zygfryd Rymaszewski. Wrocław 1985.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 52 z. 1
Opis wydawn.: 1987
Opis fiz.: S. 205-207
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; historia prawa procesowego ; historia wymiaru sprawiedliwości ; sądy zadworne
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


stosując format:
Nowe wyszukiwanie