Logo UMK Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PRUSY KRÓLEWSKIE
Liczba odnalezionych rekordów: 123Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora

1/123


Aut.: Kopiński Krzysztof, Tandecki Janusz, Lewandowska Liliana
Tytuł: Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich. T. 4 : (maj 1536 - wrzesień 1542) / wyd. Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki, Liliana Lewandowska.
Tytuł równoległy: Protokolle des Landtags von Königlich Preussen. Bd. 4 : (Mai 1536 - September 1542) / hrsg. von Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki, Liliana Lewandowska.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2017
Opis fiz.: 478 s.
Seria: Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; 112
ISBN: 978-83-65127-25-9
ISSN: 0082-5506
Język: POL, GER
Liczba arkuszy: 21.72
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: sejmiki generalne ; Prusy Królewskie ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000


2/123


Aut.: Kłaczkow Jarosław, Jasiński Grzegorz, Birecki Piotr
Tytuł: W 500-lecie reformacji (1517-2017) : z dziejów kościołów ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich i Książęcych. T. 1: Tereny dawnych Prus Królewskich / red. nauk. Jarosław Kłaczkow, Grzegorz Jasiński, Piotr Birecki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
Opis fiz.: 577 s., il.; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 514-538. Indeks.
ISBN: 978-83-8019-727-5
Język: POL
Liczba arkuszy: 26.23
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: reformacja ; kościoły ewangelickie ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


3/123


Aut.: Możdżeń Julia
Tytuł: The beginnings of the Reformation in the light of Gdańsk and Königsberg chroniclers of the first half of the 16th century : the activity of the first reformers.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 82 z. 1
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 71-96, streszcz. pol., niem.
ISSN: 0044-1791 ; eISSN: 2449-8637
DOI: 10.15762/ZH.2017.05
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://www.zapiskihistoryczne.pl/files/issues/1ce9a84d7ceb1057d0cf2b73486346fb_ZH_2017_1_Mozdzen_N.pdf
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: reformacja ; dziejopisarstwo ; Gdańsk ; Królewiec ; kaznodziejstwo ; Prusy Królewskie ; Prusy Książęce
Angielskie słowa kluczowe: Reformation ; historiography ; Gdańsk ; preaching ; Royal Prussia
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000
[sprawdź dostępność]


4/123


Aut.: Radzimiński Andrzej
Tytuł: Mikołaj Kopernik : duchowny w czasach przełomu.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 82 z. 2
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 51-69, streszcz. ang., niem.
ISSN: 0044-1791 ; eISSN: 2449-8637
DOI: 10.15762/ZH.2017.19
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://www.zapiskihistoryczne.pl/files/issues/8e6536cc21a1360c6ff1f0a14fe46414_ZH_2017_2_05_Radziminski_N.pdf
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Kościół ; Kapituła Warmińska ; renesans ; Prusy Królewskie ; Toruń ; reformacja
Angielskie słowa kluczowe: Church ; Ermland (Warmia) ; Royal Prussia ; Toruń ; Reformation ; Renaissance
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000
[sprawdź dostępność]


5/123


Aut.: Tomaszewski Mikołaj
Tytuł: Linia swarożyńska rodu Czapskich herbu Leliwa w czasach nowożytnych.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 82 z. 4
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 31-51, streszcz. ang., niem.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 0044-1791 ; eISSN: 2449-8637
DOI: 10.15762/ZH.2017.47
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://www.zapiskihistoryczne.pl/files/issues/640bcd99c76e79e2e3f8bd722e10510e_ZH_2017_82-4_02_Tomaszewski_N.pdf
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; szlachta ; sejmiki ziemskie ; ziemia lęborsko-bytowska ; genealogia
Angielskie słowa kluczowe: Royal Prussia ; noblemen ; dietines ; Lębork-Bytów Land ; genealogy
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000
[sprawdź dostępność]


6/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525-1548 : studium z dziejów polskiej polityki księcia Albrechta Hohenzollerna.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Wydanie: Wyd. 2 popr.
Opis fiz.: 363 s., il., mapy ; streszcz. niem.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 325-335
ISBN: 978-83-231-3627-9
Język: POL
Liczba arkuszy: 19.00
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Książęce ; Prusy Królewskie ; Albrecht Hohenzollern
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000


7/123


Aut.: Nowosad Wiesław, Kowalkowski Jacek
Tytuł: Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVIII wieku / oprac. i wyd. Wiesław Nowosad i Jacek Kowalkowski.
Opis wydawn.: Warszawa ; Bellerive-sur-Allier : Wydawnictwo DiG : Edition La Rama, 2016
Opis fiz.: 447 s.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 387-396. Indeks.
Seria: Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej
ISBN: 978-83-7181-976-6 (DiG)
ISBN: 979-10-95627-16-6 (La Rama)
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: testamenty ; szlachta ; Prusy Królewskie ; XVIII wiek
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000
[sprawdź dostępność]


8/123


Aut.: Chlewicka Katarzyna
Tytuł: Prasa Prus Królewskich w XVIII wieku : problemy recepcji w dotychczasowej historiografii i perspektywy badawcze.
Tytuł równoległy: The press in Royal Russia in the 18th century : problems of reception : state of research and new historiographic perspectives.
Czasopismo: Rocz. Hist. Prasy Pol., T. 19 z. 2
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 5-20, streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 1509-1074 ; eISSN: 2084-8552
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Polskie słowa kluczowe: recepcja prasy ; historiografia prasy ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 11.000
[sprawdź dostępność]


9/123


Aut.: Naworski Zbigniew
Tytuł: Sądy polubowne w Prusach Królewskich (1454-1772).
Tytuł wydawn. zbior.: Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu / pod red. Ewy Kozerskiej, Marka Maciejewskiego, Piotra Steca.
Opis wydawn.: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015
Opis fiz.: S. 169-182
ISBN: 978-83-7395-661-2
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: sądy polubowne ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


10/123


Aut.: Wijaczka Jacek
Tytuł: Utrzymywanie czystości w wielkich miastach Prus Królewskich XVI-XVIII wieku : studium z dziejów kultury sanitarnej w mieście nowożytnym / Dariusz Kaczor. Gdańsk 2014.
Czasopismo: Prz. Hist., T. 106 z. 4
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 849-854
ISSN: 0033-2186
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Historyczny
Polskie słowa kluczowe: miasta ; warunki zdrowotne ; służby sanitarne miejskie ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000
[sprawdź dostępność]


11/123


Aut.: Wasik Bogusz
Tytuł: Zamki pokrzyżackie w województwie chełmińskim w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Tytuł równoległy: Post-Teutonic castles in Chełmno province in the times of Polish-Lithuanian Commonwealth.
Czasopismo: Wiad. Konserw., Nr 41
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 20-35, il.; streszcz ang., pol.
ISSN: 0860-2395
Uwaga: Tekst pol. i ang.
DOI: 10.17425/wk41castles
Język: POL, ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://www.skz.pl/sites/default/files/wiadomosci_konserwatorskie/wk_41_doi.pdf
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Konserwatorskie
Polskie słowa kluczowe: zamki ; architektura ; zakon krzyżacki ; ziemia chełmińska ; Prusy Królewskie
Angielskie słowa kluczowe: castles ; architecture ; Teutonic Order ; Royal Prussia
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 13.000
[sprawdź dostępność]


12/123


Aut.: Lewandowska Liliana
Tytuł: Preussen in den Kosmographien des 17. und 18. Jahrhunderts.
Tytuł wydawn. zbior.: Vergangenes in Erinnerung rufen... : Beiträge zur Kulturgeschichte des Königlichen Preussens / Hrsg.: Liliana Lewandowska, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Włodzimierz Zientara.
Opis wydawn.: Münster : LIT Verlag, 2014
Opis fiz.: S. 87-101
Seria: Kulturgeschichte ; Bd. 1
ISBN: 978-3-643-12639-9
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2313
Polskie słowa kluczowe: kosmografia ; Prusy Królewskie ; wyobrażenie wszechświata
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000


13/123


Aut.: Krupska Katarzyna
Tytuł: Srebrne plakietki wotywne z warsztatu toruńskiego złotnika Jana Letyńskiego.
Czasopismo: Szt. Kult., T. 2
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 107-144, il.; streszcz. ang.
ISSN: 2300-5335
DOI: 10.12775/SZiK.2014.004
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3808
Pełny tytuł czasop.: Sztuka i Kultura
Polskie słowa kluczowe: Letyński Jan ; wota ; złotnictwo ; praktyki religijne ; Prusy Królewskie ; XVIII wiek
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


14/123


Aut.: Łyczak Bartłomiej
Tytuł: Nieznany epizod z życia architekta Pompea Ferrariego, związany z odbudową Torunia po oblężeniu 1703 roku.
Czasopismo: Szt. Kult., T. 2
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 81-106, il.; streszcz. ang.
ISSN: 2300-5335
DOI: 10.12775/SZiK.2014.003
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3806
Pełny tytuł czasop.: Sztuka i Kultura
Polskie słowa kluczowe: Ferrari Pompeo ; architektura ; artyści włoscy ; barok ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


15/123


Aut.: Awianowicz Bartosz
Tytuł: Królewiec i Prusy Królewskie w życiu i twórczości Jana Kochanowskiego.
Czasopismo: Terminus, R. 16 z. 1
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 1-19, streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 2082-0984 ; eISSN: 2084-3844
DOI: 10.4467/20843844TE.14.001.2369
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Terminus : półrocznik poświęcony tradycji antycznej w kulturze europejskiej
Polskie słowa kluczowe: Królewiec ; Prusy Królewskie ; Kochanowski Jan
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000
[sprawdź dostępność]


16/123


Aut.: Imańska Iwona
Tytuł: Księgarze i ich klienci : handel księgarski w XVIII wieku na przykładzie Prus Królewskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Europejski wiek osiemnasty : uniwersalizm myśli, różnorodność dróg : studia i materiały / pod red. Marka Dębowskiego, Anny Grześkowiak-Krwawicz i Michała Zwierzykowskiego.
Opis wydawn.: Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2013
Opis fiz.: S. 513-521
ISBN: 978-83-61033-66-0
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: księgarze ; księgarstwo ; Prusy Królewskie ; XVIII wiek
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


17/123


Aut.: Obremski Krzysztof
Tytuł: Panegiryk biskupi Prus Królewskich? Biskupi Chełmińscy Stanisław Hozjusz i Kazimierz Jan Opaliński.
Tytuł wydawn. zbior.: Panegiryk jako element życia literackiego doby staropolskiej i oświeceniowej / pod red. Moniki Sulejewicz-Nowickiej i Zbigniewa Gruszki.
Opis wydawn.: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
Opis fiz.: S. 79-94
ISBN: 978-83-7525-933-9
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: panegiryk biskupi ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


18/123


Aut.: Kowalkowski Jacek, Nowosad Wiesław
Tytuł: Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku / oprac. i wyd. Jacek Kowalkowski i Wiesław Nowosad.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013
Opis fiz.: 436 s.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 381-391. Indeksy
Seria: Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej
ISBN: 978-83-7181-799-1
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: testamenty ; szlachta ; Prusy Królewskie ; XVII wiek
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000
[sprawdź dostępność]


19/123


Aut.: Nowosad Wiesław
Tytuł: Źródła do dziejów Prus Królewskich w zespole "Książęta Radziwiłłowie" (Fond 694) w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku.
Czasopismo: Arch. Kancel. Zbiory, nr 4 (6)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 11-32, streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 1895-9075
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Archiwa, Kancelarie, Zbiory
Polskie słowa kluczowe: źródła historyczne XVI-XVIII w. ; Prusy Królewskie ; szlachta Prus Królewskich XVI-XVIII w. ; Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku ; archiwa szlacheckie ; archiwum radziwiłłowskie ; Wejherowo ; Przebendowscy ; Radziwiłłowie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


20/123


Aut.: Możdżeń Julia
Tytuł: Jakob Lubbes Familienaufzeichnungen als Zeugnis der Lebensselbstdarstellung eines Krämers im Danzig um die Wende des 15. Jahrhunderts.
Czasopismo: Biul. Pol. Misji Hist., Nr 8
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 187-233, streszcz. pol., ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 2083-7755
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/914/BPMH.2013.006%2cMozdzen.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; Gdańsk ; kupcy ; księgi handlowe
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


21/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Między sztuką a religią : dramat i teatr protestancki w Prusach Królewskich (Gdańsk, Toruń, Elbląg, 1550-1650) na tle mieszczańskiej kultury materialnej i duchowej / Monika Kuleczka. Kraków 2011.
Czasopismo: Gdań. Rocz. Ewang., Vol. 7
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 354-357
ISSN: 1898-1127
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://www.gre.luteranie.pl/roczniki/GRE_rocznik_2013.pdf
Pełny tytuł czasop.: Gdański Rocznik Ewangelicki
Polskie słowa kluczowe: życie artystyczne ; teatr ; dramat protestancki ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


22/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Witold Szczuczko (1947-2012).
Czasopismo: Zap. Hist., T. 78 z. 3
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 153-161, streszcz. niem., ang.
ISSN: 0044-1791 ; eISSN: 2449-8637
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Szczuczko Witold ; Górski Karol ; historiografia ; tabliczki woskowe ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000
[sprawdź dostępność]


23/123


Aut.: Tylicki Jacek
Tytuł: Sztuka Prus Królewskich : malarstwo i rysunek.
Tytuł wydawn. zbior.: Prusy Królewskie : społeczeństwo, kultura, gospodarka : szkice z dziejów / pod red. Edmunda Kizika.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2012
Opis fiz.: S. 309-362, 529-547 tabl., il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: malarstwo ; Prusy Królewskie
Punktacja: 4.000


24/123


Aut.: Wijaczka Jacek
Tytuł: Gospodarka Prus Królewskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Prusy Królewskie : społeczeństwo, kultura, gospodarka : szkice z dziejów / pod red. Edmunda Kizika.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2012
Opis fiz.: S. 131-202, tab.
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; gospodarka
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000


25/123


Aut.: Wijaczka Jacek
Tytuł: Prusy Królewskie : dzieje polityczne do 1660 r.
Tytuł wydawn. zbior.: Prusy Królewskie : społeczeństwo, kultura, gospodarka : szkice z dziejów / pod red. Edmunda Kizika.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2012
Opis fiz.: S. 34-70
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000


26/123


Aut.: Mikołajewska Anna
Tytuł: Der kindlische Raum zwischen Glauben und Schule im frühneuzeitlichen Thorn.
Czasopismo: Doc. Prag., Vol. 31
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 329-349, il.; streszcz. ang.
Uwaga: Tytuł tomu: Děti ve velkoměstech od středověku až na práh industriální doby : stati a rozšířené příspěvky z 29. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 12. a 13. října 2010 v Clam-Gallasově paláci v Praze / sest. Olga Fejtová [et al.]
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
Pełny tytuł czasop.: Documenta Pragensia
Polskie słowa kluczowe: nauczanie ; Gimnazjum Akademickie (Toruń) ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000


27/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Prusy polskie w XV-XVIII w. : dążenia unifikacyjne a partykularyzm pruski.
Czasopismo: Stud. Iurid. Tor., T. 10
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 167-183, streszcz. ang.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1329/SIT.2012.008%2cMallek.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Studia Iuridica Toruniensia
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; unifikacja ; partykularyzm
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


28/123


Aut.: Kopiński Krzysztof, Tandecki Janusz
Tytuł: Kontrybucja, supliki, skargi i sprawy poruszane w Malborku w 1531 r. (uzupełnienie recesu Sejmiku Generalnego Prus Królewskich z 8 maja).
Tytuł wydawn. zbior.: A Pomerania ad ultimas terras : studia ofiarowane Barbarze Popielas-Szultce w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / pod red. Jarosława Sochackiego i Agnieszki Teterycz-Puzio.
Opis wydawn.: Słupsk : Wydawnictwo 6 Akademii Pomorskiej, 2011
Opis fiz.: S. 245-266
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: sejmiki szlacheckie ; Prusy Królewskie ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


29/123


Aut.: Imańska Iwona
Tytuł: Sprawy książki w listach do Józefa Andrzeja Załuskiego od jego korespondentów z Prus Królewskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Bracia Załuscy - ich epoka i dzieło : zbiór studiów / pod red. nauk. Doroty Dukwicz.
Opis wydawn.: Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2011
Opis fiz.: S. 146-162
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Załuski Józef Andrzej ; korespondencja ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


30/123


Aut.: Tylicki Jacek
Tytuł: Artyści z Prus Królewskich w służbie królów polskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Obok : Polska - Niemcy : 1000 lat historii w sztuce / red. nauk. Małgorzata Omilanowska ; współpraca Tomasz Torbus.
Opis wydawn.: Berlin ; Warszawa : Martin-Gropius-Bau : DuMont Buchverlag : Zamek Królewski, 2011
Opis fiz.: S. 326-331, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FRP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; życie artystyczne
[sprawdź dostępność]


31/123


Aut.: Tandecki Janusz
Tytuł: Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich (od 1526) i problemy ich edycji.
Tytuł wydawn. zbior.: Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI-XVIII w.) / pod red. Adama Perłakowskiego.
Opis wydawn.: Kraków : Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2011
Opis fiz.: S. 105-113
Seria: Studia Edytorskie ; t. 1
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: sejmiki generalne ; Prusy Królewskie ; protokół
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


32/123


Aut.: Targowski Michał
Tytuł: Życie codzienne szlachty na pograniczu Prus Królewskich i Korony w XVI-XVIII wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Życie codzienne w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Waldemara Rozynkowskiego i Małgorzaty Strzeleckiej.
Opis wydawn.: Toruń : Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2011
Opis fiz.: S. 71-92
Seria: Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego ; t. 1
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: szlachta ; obyczaje i zwyczaje ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000


33/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Tradycje samorządowe na Pomorzu w czasach nowożytnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Parlamentarne i samorządowe tradycje Rzeczypospolitej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 26 listopada 2009 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z okazji dziewięćdziesiątej pierwszej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę / pod red. Wojciecha Polaka, Michała Białkowskiego, Jakuba Kufla.
Opis wydawn.: Toruń : Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2010
Opis fiz.: S. 11-24
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: samorządność ; sejmiki generalne ; administracja ; sądy ; samorządy miejskie ; samorządy wiejskie ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


34/123


Aut.: Biskup Marian, Kopiński Krzysztof, Oliński Piotr, Tandecki Janusz
Tytuł: Protokolle des Landtags von Königlich Preussen. Bd. 3, (November 1530 - Oktober 1535) / wyd. Marian Biskup, Krzysztof Kopiński, Piotr Oliński, Janusz Tandecki.
Tytuł równoległy: Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich. T. 3, (Listopad 1530 - październik 1535).
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2010
Opis fiz.: XXIX, [1], 316 s.
Bibliogr.: Bibliogr. Indeksy
Seria: Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; 102
Uwaga: Wstęp, komentarze, spis treści także w j. niem. Źródła w j. staroniem. i łac.
Język: GER, POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: sejmiki szlacheckie ; Prusy Królewskie ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000


35/123


Aut.: Szczerbowska-Prusevicius Katarzyna
Tytuł: Die Rezeption des polnischen Schrifttums im Königlichen Preussen am Beispiel der deutschsprachigen Zeitschrift "Thornische Nachrichten von Gelehrten Sachen"
Tytuł wydawn. zbior.: Wschód - Zachód : dialog kultur : Studien zur Sprache und Literatur / pod red. Marioli Smolińskiej i Barbary Widawskiej.
Opis wydawn.: Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2010
Opis fiz.: S. 167-175
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: recepcja literatury polskiej ; Prusy Królewskie ; Thornische Nachrichten von Gelehrten Sachen (czasopismo) ; Toruń ; XVIII wiek
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


36/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Kronika Szymona Grunaua / Sławomir Zonenberg. Bydgoszcz 2009.
Czasopismo: Arch. Reformationsgesch. Beih. Literaturber., Vol. 39
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 111-112
Uwaga: OMÓWIENIE
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REZ
Pełny tytuł czasop.: Archiv für Reformationsgeschichte. Beiheft Literaturbericht
Polskie słowa kluczowe: Grunau Szymon ; historiografia pruska ; Państwo Krzyżackie ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


37/123


Aut.: Mikołajewska Anna
Tytuł: Konferencja o dialogu międzykulturowym w miastach Prus Królewskich.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 75 z. 1
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 159-162
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: dialog międzykulturowy ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


38/123


Aut.: Mosingiewicz Anna, Okoń Emanuel
Tytuł: O obrazach, skrzynce cechowej i "sztukach towarzyskich" : uwagi o kształceniu artystycznym Toruniu i Gdańsku na marginesie działalności Christiana Ernsta Ulricha, osiemnastowiecznego malarza w Toruniu
Czasopismo: Zap. Hist., T. 75 z. 1
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 31-64, il.; streszcz. ang., niem.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: malarstwo nowożytne ; cechy ; malarstwo cechowe ; cechowe kształcenie artystyczne ; Toruń ; Gdańsk ; Prusy Królewskie ; Ulrich Christian Ernst
Angielskie słowa kluczowe: early modern painting ; guilds ; guild paintings ; artistic education in guild ; Toruń ; Gdańsk ; Royal Prussia ; Ulrich Christian Ernst
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000
[sprawdź dostępność]


39/123


Aut.: Awianowicz Bartosz
Tytuł: Humanizm renesansowy w miastach Prus Królewskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Humanizm : historie pojęcia / red. nauk. tomu Andrzej Borowski.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2009
Opis fiz.: S. 149-197
Seria: Humanizm : idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej. Syntezy ; t. 2
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: humanizm ; Prusy Królewskie ; renesans
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


40/123


Aut.: Woźniak Michał
Tytuł: Prusy Królewskie a Norymberga : garść uwag o powiązaniach w dziedzinie złotnictwa i o transferze rozwiązań w zakresie typu i formy luksusowych srebrnych przedmiotów.
Tytuł wydawn. zbior.: Album amicorum : między Wilnem a Toruniem : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Poklewskiemu / [kom. red. Elżbieta Basiul et al.].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: S. 375-394, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; Norymberga ; złotnictwo
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


41/123


Aut.: Szramowski Wojciech
Tytuł: Wpływ epidemii na demografię małego miasta Prus Królewskich na przykładzie Sztumu.
Tytuł wydawn. zbior.: Homo doctus in se semper divitias habet : księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin i pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej / pod red. Wojciecha Polaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008
Opis fiz.: S. 162-170, wykr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: demografia ; epidemie ; małe miasta ; Sztum ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


42/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Wspólna ordynacja Prus Królewskich i Prus Książęcych z 1529 r. i jej geneza.
Tytuł wydawn. zbior.: Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań : XVI-XVIII wiek / pod red. Tomasza Ciesielskiego i Anny Filipczak-Kocur.
Opis wydawn.: Warszawa ; Opole : Wydawnictwo DiG, 2008
Opis fiz.: S. 23-60
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; Prusy Książęce
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


43/123


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Prusy Królewskie w strukturach Rzeczypospolitej (1569-1772).
Tytuł wydawn. zbior.: Rzeczpospolita w XVI-XVIII wieku : państwo czy wspólnota : zbiór studiów / pod red. Bogusława Dybasia, Pawła Hanczewskiego, Tomasza Kempy.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 159-168
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


44/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Rozwój reformacji na Pomorzu.
Czasopismo: Gdań. Rocz. Ewang., Vol. 1
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 67-77
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://www.gre.luteranie.pl/roczniki/GRE_rocznik_2007.pdf
Pełny tytuł czasop.: Gdański Rocznik Ewangelicki
Polskie słowa kluczowe: protestantyzm ; reformacja ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000
[sprawdź dostępność]


45/123


Aut.: Kucharski Adam
Tytuł: Prusy Królewskie w świetle wybranych relacji z podróży (1600-1772) : przyczynek do dziejów regionu.
Czasopismo: Kom. Mazur.-Warm., nr 4 (258)
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 471-490, streszcz. niem.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Komunikaty Mazursko-Warmińskie
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; relacje z podróży
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


46/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich. T. 1-2 / wyd. Marian Biskup, Bogusław Dybaś, Janusz Tandecki. Toruń 2001, 2005.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 72 z. 1
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 186-188
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Sejmik Generalny Pruski ; sejmiki ; źródła ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


47/123


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Königliches Preussen und polnisch-litauischer Staat (1466-1772).
Tytuł wydawn. zbior.: Reiche und Territorien in Ostmitteleuropa : historische Beziehungen und politische Herrschaftslegitimation / hrsg. von Dietmar Willoweit und Hans Lemberg.
Opis wydawn.: München : R. Oldenbourg Verlag, 2006
Opis fiz.: S. 83-91
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


48/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Problematyka dziejowa pruskiej reformacji.
Czasopismo: Odrodz. Reform. Pol., T. 50
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 273-281
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Odrodzenie i Reformacja w Polsce
Polskie słowa kluczowe: reformacja ; protestantyzm ; Prusy Królewskie ; Prusy Książęce
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


49/123


Aut.: Nowosad Wiesław
Tytuł: Osadnictwo olęderskie w dobrach w dobrach prywatnych szlachty Prus Królewskich : stan źródeł i możliwości badawcze.
Tytuł wydawn. zbior.: Archiwa, kancelarie, zbiory. T. 1 / red. Waldemar Chorążyczewski, Robert Degen, Krzysztof Syta.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
Opis fiz.: S. 87-115, streszcz. ang.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: szlachta ; osadnictwo olęderskie ; Prusy Królewskie ; historiografia
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


50/123


Aut.: Maliszewski Kazimierz
Tytuł: Bürgerliche Formen und Methoden gesellschaftlicher Kommunikation in den Metropolen des Koniglichen Preussen im 17. und 18. Jahrhundert.
Tytuł wydawn. zbior.: Kulturgeschichte Preussens königlich polnischen Anteils in der frühen Neuzeit / hrsg. von Sabine Beckmann und Klaus Garber.
Opis wydawn.: Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2005
Opis fiz.: S. 575-596
Seria: Frühe Neuzeit ; Bd. 103
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: komunikacja społeczna ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


51/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Die Sehnsucht nach Einheit : das Colloquium Charitativum in Thorn im Jahre 1645.
Tytuł wydawn. zbior.: Kulturgeschichte Preussens königlich polnischen Anteils in der frühen Neuzeit / hrsg. von Sabine Beckmann und Klaus Garber.
Opis wydawn.: Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2005
Opis fiz.: S. 213-225
Seria: Frühe Neuzeit ; Bd. 103
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: Colloquium Charitativum 1645 ; Toruń ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


52/123


Aut.: Nowosad Wiesław
Tytuł: Wąglikowscy w Prusach Królewskich w XVII i XVIII wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Pomorskie rody ziemiańskie w czasach nowożytnych / pod red. Włodzimierza Jastrzębskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Mado, 2005
Opis fiz.: S. 275-300
Uwaga: Toż w: Pomorskie rody ziemiańskie w czasach nowożytnych. Toruń 2004
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: genealogia ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


53/123


Aut.: Nowosad Wiesław
Tytuł: Archiwa szlachty Prus Królewskich.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005
Opis fiz.: 257 s.
Bibliogr.: Bibliogr. S. 234-244
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: szlachta ; Prusy Zachodnie ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


54/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Polska wobec luteranizacji Prus.
Czasopismo: Odrodz. Reform. Pol., T. 49
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 7-16, streszcz. ang.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Odrodzenie i Reformacja w Polsce
Polskie słowa kluczowe: luteranizm ; Prusy Królewskie ; Prusy Książęce
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


55/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: The estates system of politics and political culture in the two part of Prussia (Royal Prussia and the Duchy of Prussia) in early modern times.
Czasopismo: Parliam. Estates Represent., Vol. 25
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 11-22
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
Pełny tytuł czasop.: Parliaments, Estates and Representation
Polskie słowa kluczowe: Prusy Książęce ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK


56/123


Aut.: Nowosad Wiesław
Tytuł: Wąglikowscy w Prusach Królewskich w XVII i XVIII wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Pomorskie rody ziemiańskie w czasach nowożytnych / pod red. Włodzimierza Jastrzębskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Mado, 2004
Opis fiz.: S. 275-300
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: genealogia ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


57/123


Aut.: Naworski Zbigniew
Tytuł: Szlachecki wymiar sprawiedliwości w Prusach Królewskich (1454-1772) : organizacja i funkcjonowanie.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004
Opis fiz.: 380 s., streszcz. niem.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 296-309
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; wymiar sprawiedliwości ; XV-XVIII wiek
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


58/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Stany pruskie a kwestia toleracji religijnej w XVI i XVII wieku.
Czasopismo: Ann. Acad. Paedagog. Crac. Stud. Hist., Nr 3
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 279-285
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica
Polskie słowa kluczowe: tolerancja religijna ; Prusy Książęce ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


59/123


Aut.: Szramowski Wojciech
Tytuł: Dokumenty małych miast Prus Królewskich z lat 1762-1763 dotyczące uprawnień handlowych.
Czasopismo: Rocz. Elbl., T. 19
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 171-188
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Elbląski
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; handel ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


60/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Philipp Melanchthons Beziehungen zu Danzig und zu Königlich-Preussen.
Tytuł wydawn. zbior.: Deutsch-slawische Wechselbeziehungen : 1. Kaschubei und Danzig ; 2. Masuren / Konzeption und Gesamtred.: Heinz Radke, Dorothee Radke.
Opis wydawn.: Oberschleissheim : Ost- und Westpreussenstiftung in Bayern, 2003
Opis fiz.: S. 53-62, il.
Seria: Acta Borussica ; 6. Publikationsreihe der Ost- und Westpreussenstiftung in Bayern ; 28
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: Melanchthon Philipp ; Gdańsk ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


61/123


Aut.: Szramowski Wojciech
Tytuł: Sztum wobec związku małych miast Prus Królewskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Z dziejów Sztumu i okolic. Cz. 3.
Opis wydawn.: Sztum : Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej, 2003
Opis fiz.: S. 35-44
Seria: Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej ; t. 5
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; Sztum ; małe miasta
[sprawdź dostępność]


62/123


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Rozkwit oświecenia na Pomorzu Wschodnim (1753-1793).
Czasopismo: Wiek Oświec., T. 19
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 11-42
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Wiek Oświecenia
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; oświecenie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


63/123


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Die Frühaufklärung in Königlichen Preussen polnischen Anteils.
Tytuł wydawn. zbior.: Das geistige Leben in Preussen in der Zeit der Frühaufklärung / Hrsg.: Christoph Marx, Barbara Sapała.
Opis wydawn.: Olsztyn : Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002
Opis fiz.: S. 27-42
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: życie intelektualne ; oświecenie ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


64/123


Aut.: Mikulski Krzysztof
Tytuł: Kryzys średniej szlachty w Prusach Królewskich w XVII wieku i powstanie nowej elity średnioszlacheckiej na przełomie XVII i XVIII wieku : (przyczynek do dyskusji na temat modelu rozwoju gospodarczego i społecznego Polski).
Tytuł wydawn. zbior.: Między Zachodem a Wschodem : studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej / pod red. Jacka Staszewskiego, Krzysztofa Mikulskiego i Jarosława Dumanowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002
Opis fiz.: S. 263-276
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: szlachta ; elity ; Prusy Królewskie


65/123


Aut.: Długokęcki Wiesław, Sieradzan Wiesław, Mierzwiński Mariusz, Chwiałkowski Dariusz, Noryśkiewicz Agnieszka M.
Tytuł: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 5: Malbork / oprac. hist. Wiesław Długokęcki, Wiesław Sieradzan przy współpr. Mariusza Mierzwińskiego ; oprac. kartograficzne Dariusz Chwiałkowski, Agnieszka Noryśkiewicz, Wiesław Sieradzan.
Tytuł równoległy: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 5: Marienburg.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Muzeum Zamkowe w Malborku : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2002
Opis fiz.: Teka (30, [1] s., 21 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy
Bibliogr.: Bibliogr. s. 26-27.
Seria: Atlas Historyczny Miast Polskich ; t. 1
ISBN: 83-231-1537-0
Uwaga: Tekst pol. i niem.
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: MPP
Polskie słowa kluczowe: Malbork ; miasta ; Polska ; atlasy historyczne ; Prusy Królewskie ; Warmia
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


66/123


Aut.: Naworski Zbigniew
Tytuł: Sądy wojewodzińskie w Prusach Królewskich w latach 1466-1772.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia integra : księga pamiątkowa ofiarowana prof. Stanisławowi Salmonowiczowi w siedemdziesięciolecie urodzin / pod red. Danuty Janickiej i Ryszarda Łaszewskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2001
Opis fiz.: S. 209-231
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: sądownictwo ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


67/123


Aut.: Biskup Marian, Dybaś Bogusław, Tandecki Janusz
Tytuł: Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich. T. 1: (1526 - połowa 1528) / wyd. Marian Biskup, Bogusław Dybaś, Janusz Tandecki.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2001
Opis fiz.: XXIII, 198 s.
Bibliogr.: Bibliogr. s. XIV. Indeksy
Seria: Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; 89
Język: GER, POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: sejmiki szlacheckie ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


68/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Początki humanizmu w Prusach.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 66 z. 4
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 19-27, streszcz. niem.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: humanizm ; kultura ; Prusy Królewskie ; Prusy Książęce
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


69/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Zwei Teile Preussens - eine neuere Sicht.
Tytuł wydawn. zbior.: Das Preussenland als Forschungsaufgabe : eine europäische Region in ihren geschichtlichen Bezügen : Festschrift für Udo Arnold zum 60. Geburtstag / hrsg. von Bernhart Jähnig und Georg Michels.
Opis wydawn.: Lüneburg : Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk, 2000
Opis fiz.: S. 125-131
Seria: Einzelschriften der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung ; Bd. 20
Uwaga: Wcześniej w jęz. pol. w: Prusy Książęce i Prusy Królewskie w XVI-XVIII wieku / pod red. Jacka Wijaczki. Kielce 1997
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; Prusy Książęce
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


70/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Prusy Królewskie i Prusy Książęce w czasach nowożytnych : stan i perspektywy badawcze.
Tytuł wydawn. zbior.: Historiograficzna prognoza 2000 : stan i potrzeby badań nad dziejami regionów kujawsko-pomorskiego i sąsiednich / pod red. Maksymiliana Grzegorza.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000
Opis fiz.: S. 223-234
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; Prusy Książęce ; historiografia
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


71/123


Aut.: Mikulski Krzysztof
Tytuł: Badania nad historią gospodarczą i społeczną Prus Królewskich (XVI-XVIII wiek) w drugiej połowie XX wieku : próba bilansu i perspektywy badawcze.
Tytuł wydawn. zbior.: Historiograficzna prognoza 2000 : stan i potrzeby badań nad dziejami regionów kujawsko-pomorskiego i sąsiednich / pod red. Maksymiliana Grzegorza.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000
Opis fiz.: S. 265-280
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; historia gospodarcza ; historia społeczna


72/123


Aut.: Nowak Zenon Hubert
Tytuł: Sądownictwo Torunia w czasach krzyżackich i w Prusach Królewskich (1233-1793).
Tytuł wydawn. zbior.: Toruń jako ośrodek wymiaru sprawiedliwości w przeszłości i współcześnie : materiały z konferencji naukowej odbytej w Toruniu 24.5.1999 / red. Tadeusz Zakrzewski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia, 2000
Opis fiz.: S. 9-16
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; Toruń ; sądownictwo
[sprawdź dostępność]


73/123


Aut.: Naworski Zbigniew
Tytuł: Szlachecki wymiar sprawiedliwości w Prusach Królewskich na tle sądownictwa Rzeczypospolitej (1454-1772) : przegląd problematyki.
Tytuł wydawn. zbior.: Dzieje wymiaru sprawiedliwości / pod red. Tadeusza Maciejewskiego.
Opis wydawn.: Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Miscellanea, 1999
Opis fiz.: S. 149-202
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: prawo procesowe ; historia ; Prusy Królewskie ; Polska
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


74/123


Aut.: Imańska Iwona
Tytuł: Książka na loterii w Prusach Królewskich w XVIII w.
Tytuł wydawn. zbior.: Szkice z dziejów piśmiennictwa pomorskiego XVI-XIX wieku / pod red. Bronisławy Woźniczki-Paruzel.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999
Opis fiz.: S. 69-75
ISBN: 83-231-0968-0
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: książki ; Prusy Królewskie ; XVIII wiek
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


75/123


Aut.: Dygdała Jerzy
Tytuł: Szlachta Prus Królewskich wobec reform wewnętrznych Rzeczypospolitej w początkach panowania Stanisława Augusta (1764-1768).
Tytuł wydawn. zbior.: Szlachta, społeczeństwo, państwo między Warmią a Rugią w XVIII-XX wieku : praca zbiorowa / pod red. Mieczysława Jaroszewicza i Włodzimierza Stępińskiego.
Opis wydawn.: Szczecin ; Słupsk : Muzeum Pomorza Środkowego, 1999
Opis fiz.: S. 227-240
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: szlachta ; Prusy Królewskie ; Rzeczpospolita
[sprawdź dostępność]


76/123


Aut.: Nowak Zenon Hubert, Kozieł Zenon
Tytuł: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 3: Chełmno / oprac. hist. Zenon Hubert Nowak ; oprac. kartograficzne Zenon Kozieł.
Tytuł równoległy: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 3: Kulm.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1999
Opis fiz.: Teka (17, [3] s., 14 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy
Bibliogr.: Bibliogr. s. 17-18.
Seria: Atlas Historyczny Miast Polskich ; t. 1
ISBN: 83-87639-16-8
Uwaga: Tekst pol. i niem.
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: MPP
Polskie słowa kluczowe: Chełmno (województwo kujawsko-pomorskie) ; Prusy Królewskie ; atlasy historyczne ; miasta ; Polska
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


77/123


Aut.: Maliszewski Kazimierz
Tytuł: Klasztory w Prusach Królewskich w dobie kontrreformacji : zarys problematyki.
Tytuł wydawn. zbior.: Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej X-XX wiek : materiały z międzynarodowego seminarium pt.: Atlas ruchu zakonnego w Europie Środkowo-Wschodniej X-XX wiek, Lublin, 25-27 listopada 1993 / red. nauk. Henryk Gapski, Jerzy Kłoczowski.
Opis wydawn.: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1999
Opis fiz.: S. 244-257
ISBN: 83-85854-31-2
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: klasztory ; Prusy Królewskie ; kontrreformacja
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


78/123


Aut.: Dygdała Jerzy
Tytuł: Biskupi chełmińscy i kujawscy doby potrydenckiej i ich rola w życiu Prus Krolewskich (1569-1772).
Czasopismo: Stud. Pelp., T. 29
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 103-122
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Studia Pelplińskie
Polskie słowa kluczowe: Kościół ; Prusy Królewskie
[sprawdź dostępność]


79/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Zwischen polnischer Ständegesellschaft und preussischem Obrigkeitsstaat : vom Königlichen Preussen zu Westpreussen (1756-1806) / Hans-Jürgen Bömelburg. München 1995.
Czasopismo: Z. Ostmitteleur.-Forsch., Jg. 48 H. 3
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 426-427
Uwaga: RECENZJE
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REZ
Pełny tytuł czasop.: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung
Polskie słowa kluczowe: Prusy Zachodnie ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


80/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Konfessionelle Identitäten im frühneuzeitlichen Preussen (Königlicher und Herzöglicher Teil) : Versuch eines Vergleichs.
Tytuł wydawn. zbior.: Ständische und religiöse Identitäten in Mittelalter und früher Neuzeit / hrsg. von Stefan Kwiatkowski und Janusz Małłek.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998
Opis fiz.: S. 191-199
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: wyznania ; Prusy Królewskie ; Prusy Książęce
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


81/123


Aut.: Dygdała Jerzy
Tytuł: Protestanci w dobrach prywatnych w Prusach Królewskich od drugiej połowy XVII do drugiej połowy XVIII wieku / Aleksander Klemp. Gdańsk 1994.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 63 z. 2
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 217-219
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: protestanci ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


82/123


Aut.: Szczuczko Witold
Tytuł: Rola Gdańska w reprezentacji stanowej i parlamentarnej Prus Królewskich od połowy XV do połowy XVII wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Mieszczaństwo gdańskie : sesja naukowa, 21-23.11.1996 / [red. nauk. Stanisław Salmonowicz]
Opis wydawn.: Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1997
Opis fiz.: S. 119-129
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; Prusy Królewskie ; mieszczaństwo


83/123


Aut.: Imańska Iwona
Tytuł: Sytuacja książki w Prusach Królewskich w pierwszej połowie XVIII wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Między barokiem a oświeceniem : apogeum sarmatyzmu : kultura polska drugiej połowy XVII wieku : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka.
Opis wydawn.: Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych, 1997
Opis fiz.: S. 121-125
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: książki ; Prusy Królewskie ; XVIII wiek
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


84/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Filip Melanchthon i Prusy polskie : (w 500 rocznicę urodzin).
Tytuł wydawn. zbior.: Protestantyzm i protestanci na Pomorzu / pod red. Jana Iluka, Danuty Mariańskiej.
Opis wydawn.: Gdańsk ; Koszalin : Wydawnictwo Miscellanea, 1997
Opis fiz.: S. 9-18
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Melanchthon Philipp ; protestanci ; protestantyzm ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


85/123


Aut.: Sieradzan Wiesław, Kozieł Zenon
Tytuł: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 4: Grudziądz / oprac. hist. Wiesław Sieradzan ; oprac. kartograficzne Zenon Kozieł.
Tytuł równoległy: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 4: Graudenz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: Teka (20 s., 22 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy
Bibliogr.: Bibliogr. s. 18.
Seria: Atlas Historyczny Miast Polskich ; t. 1
ISBN: 83-231-0824-2
Uwaga: Tekst pol. i niem.
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: MPP
Polskie słowa kluczowe: Grudziądz ; atlasy historyczne ; miasta ; Polska ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


86/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Prusy Królewskie - region autonomiczny (1466-1569).
Tytuł wydawn. zbior.: Szlakami przeszłości i czasów współczesnych : księga ofiarowana profesorowi Lechowi Mokrzeckiemu z okazji jego jubileuszu / pod red. Kazimierza Puchowskiego i Józefa Żerki.
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1996
Opis fiz.: S. 114-123
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


87/123


Aut.: Zientara Włodzimierz
Tytuł: Die schlesischen Lehrer und Schüler ab den Akademischen Gymnasien Königlich Preussens in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
Czasopismo: Acta UWr. Ger. Wratisl., Z. 114
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 215-222
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; gimnazja akademickie ; XVIII wiek ; Śląsk


88/123


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: O sytuacji kulturalnej Prus Królewskich w XVI-XVII w.
Tytuł wydawn. zbior.: Niderlandyzm w sztuce polskiej : materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Toruń, grudzień 1992 / [red. Teresa Hrankowska].
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995
Opis fiz.: S. 81-91
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; kultura ; sztuka ; Pomorze Gdańskie


89/123


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Kultura Prus Królewskich (XVI-XVIII w.).
Tytuł wydawn. zbior.: Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. T. 1 cz. 2 / pod red. Jacka Staszewskiego.
Opis wydawn.: Gdańsk ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1995
Opis fiz.: S. 273-279
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: RFP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; Pomorze Gdańskie ; kultura
Praca afiliowana przez UMK


90/123


Aut.: Tandecki Janusz, Kozieł Zenon
Tytuł: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 2: Toruń / oprac. hist. Janusz Tandecki ; oprac. kartograficzne Zenon Kozieł.
Tytuł równoległy: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 2: Thorn.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: Teka (24 s., 17 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy
Bibliogr.: Bibliogr. s. 22.
Seria: Atlas Historyczny Miast Polskich ; t. 1
ISBN: 83-231-0664-9
Uwaga: Tekst pol. i niem.
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: MPP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; Toruń ; atlasy historyczne ; Polska ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


91/123


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Zwischen polnischer Ständegesellschaft und preussischem Obrigkeitsstaat : vom Königlichen Preussen zu Westpreussen (1756-1806) / Hans-Jürgen Bömelburg. München 1995.
Czasopismo: Prz. Hist., T. 86 z. 2
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 219-225
Uwaga: Tyt. rec.: O narodzinach Prus Zachodnich (1772-1806) : na marginesie pracy ...
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Historyczny
Polskie słowa kluczowe: Prusy Zachodnie ; Prusy Królewskie
[sprawdź dostępność]


92/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Verfassung, Verwaltung, Recht und Militär im Königlichen Preussen.
Tytuł wydawn. zbior.: Handbuch der Geschichte Ost- und Westpreussens. Tl. 2/1: Von der Teilung bis zum Schwedisch-Polnischen Krieg 1466-1655 / hrsg. von Ernst Opgenoorth.
Opis wydawn.: Lüneburg : Institut Nordostdeutsches Kulturwerk, 1994
Opis fiz.: S. 51-81
Seria: Einzelschriften der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung ; Bd. 10
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


93/123


Aut.: Naworski Zbigniew
Tytuł: Rola Torunia w życiu parlamentarnym i publicznym Prus Królewskich oraz Rzeczypospolitej.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Torunia. T. 2 cz. 2: W czasach renesansu, reformacji i wczesnego baroku (1548-1660) / pod red. Mariana Biskupa.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1994
Opis fiz.: S. 93-139
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; Prusy Królewskie ; Rzeczpospolita ; XVI-XVII wiek ; sejmiki generalne
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


94/123


Aut.: Tomczak Andrzej
Tytuł: Kancelarie okresu księgi wpisów w Prusach Królewskich : materiały sesji odbytej 20-21 listopada 1992 roku w Archiwum Państwowym w Toruniu / red. Andrzej Tomczak.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 1994
Opis fiz.: 147 s.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: kancelarie ; Prusy Królewskie


95/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Dzieje Prus Królewskich i Książęcych w powojennej historiografii pomorskiej : (polityka, ustrój, stany, kultura)
Czasopismo: Kom. Mazur.-Warm., nr 2-3 (204-205)
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 171-182, streszcz. niem.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Komunikaty Mazursko-Warmińskie
Polskie słowa kluczowe: historiografia ; Prusy Królewskie ; Prusy Książęce
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


96/123


Aut.: Imańska Iwona
Tytuł: Rola książki w okresie wczesnego oświecenia na przykładzie Prus Królewskich.
Czasopismo: Rocz. Bibl., R. 38 z. 1-2
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 97-109, streszcz. fran.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Roczniki Biblioteczne
Polskie słowa kluczowe: książki ; oświecenie ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


97/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Od Prus Książęcych do Królestwa Pruskiego : studia z dziejów prusko-pomorskich / Stanisław Salmonowicz. Olsztyn 1992.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 59 z. 4
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 149-150
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Prusy Książęce ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


98/123


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Profesor Jan Sartorius (1656-1729) : z dziejów filozofii eklektycznej w Prusach Królewskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Strefa bałtycka w XVI-XVIII w. : polityka, społeczeństwo, gospodarka : ogólnopolska sesja naukowa zorganizowana z okazji 70-lecia urodzin profesora Edmunda Cieślaka / red. Jerzy Trzoska.
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo Marpress, 1993
Opis fiz.: S. 185-196
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Sartorius Jan ; filozofia eklektyczna ; Prusy Królewskie


99/123


Aut.: Mikulski Krzysztof, Dygdała Jerzy
Tytuł: Zmiany w elicie władzy Prus Królewskich w XVI-XVIII.
Tytuł wydawn. zbior.: Szlachta i ziemiaństwo na Pomorzu w XVI-XIX wieku : (przemiany struktur wewnętrznych) : materiały sympozjum w Toruniu, 9 IV 1992 r. / pod red. Jerzego Dygdały.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1993
Opis fiz.: S. 7-29
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: elity władzy ; Prusy Królewskie
[sprawdź dostępność]


100/123


Aut.: Czaja Roman, Kozieł Zenon
Tytuł: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 1: Elbląg / oprac. hist. Roman Czaja ; oprac. kartograficzne Zenon Kozieł.
Tytuł równoległy: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 1: Elbing.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: Teka (16 s., 11 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy
Bibliogr.: Bibliogr. s. 15.
Seria: Atlas Historyczny Miast Polskich ; t. 1
ISBN: 83-231-0477-8
Uwaga: Tekst pol. i niem.
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: MPP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; Elbląg ; atlasy historyczne ; Polska ; miasta ; Warmia
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


101/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Ze studiów nad dwuizbowym systemem reprezentacji w Prusach Zakonnych, Prusach Królewskich i Prusach Książęcych od XV do XVIII wieku.
Czasopismo: Czas. Praw.-Hist., T. 45 z. 1-2
Opis wydawn.: 1993 [1994]
Opis fiz.: S. 231-243, streszcz. fr.
Uwaga: Wcześniej w jęz. niem. w: Bicameralisme : tweekamerstelsel vroeger en nu [...] / red. H. W. Blom, W. P. Blockmans, H. de Schepper.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Czasopismo Prawno-Historyczne
Polskie słowa kluczowe: ustrój ; parlamenty ; bikameralizm ; Państwo Krzyżackie ; Prusy Królewskie ; Prusy Książęce
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


102/123


Aut.: Janicka Danuta
Tytuł: Zbiory wilkierzy w miastach państwa zakonnego od 1454 r. i Prus Królewskich lokowanych na prawie chełmińskim / Tadeusz Maciejewski. Gdańsk 1989.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 58 z. 1
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 152-154
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: historia państwa i prawa ; prawo chełmińskie ; Prusy Królewskie ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


103/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Bikamerismus in Ordenspreussen, Königlich-Preussen und Herzogtum Preussen von 15. bis 18. Jahrhundert.
Tytuł wydawn. zbior.: Bicameralisme : tweekamerstelsel vroeger en nu : handelingen van de Internationale Conferentie ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal in de Nederlanden / red. H. W. Blom, W. P. Blockmans, H. de Schepper.
Opis wydawn.: 's-Gravenhage : Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, 1992
Opis fiz.: S. 175-187
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: bikameralizm ; parlamenty ; zakon krzyżacki ; Prusy Królewskie ; Prusy Książęce
Praca afiliowana przez UMK


104/123


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Od Prus Książęcych do Królestwa Pruskiego : studia z dziejów prusko-pomorskich.
Opis wydawn.: Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1992
Opis fiz.: 150, [2] s.
Bibliogr.: Bibliogr.
Seria: Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 128
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Książęce ; Prusy Królewskie ; XVI-XIX wiek ; dzieje prusko-pomorskie


105/123


Aut.: Naworski Zbigniew
Tytuł: Sejmik generalny Prus Królewskich 1569-1772 : organizacja i funkcjonowanie na tle systemu zgromadzeń stanowych prowincji.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1992
Opis fiz.: 216 s., il.; streszcz. niem.
Bibliogr.: Bibliogr.
Seria: Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: sejmiki generalne ; Prusy Królewskie ; 1569-1772
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


106/123


Aut.: Nowak Zenon Hubert
Tytuł: A brief history of the Jews in Royal Prussia before 1772.
Czasopismo: Polin, Vol. 7
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 3-11
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
Pełny tytuł czasop.: Polin : a journal of Polish-Jewish studies
Polskie słowa kluczowe: Żydzi ; Prusy Królewskie
[sprawdź dostępność]


107/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Untersuchungen zur Geschichte von Königlich Preussen, Ermland und Herzogtum Preussen (Politik, Verfassung, Ständewesen und Kultur) in den wissenschaftlichen Zentren Nordostpolens.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 57 z. 1
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 125-140
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: historiografia ; Prusy Królewskie ; Prusy Książęce ; Warmia
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


108/123


Aut.: Maliszewski Kazimierz
Tytuł: Mieszczańskie formy i metody komunikacji społecznej w wielkich miastach Prus Królewskich w XVII-XVIII w.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 57 z. 4
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 39-62
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: historia nowożytna Polski ; komunikacja społeczna ; Prusy Królewskie ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


109/123


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Pomorze nowożytne (1466-1793).
Tytuł wydawn. zbior.: Pomorze w dziejach Polski.
Opis wydawn.: Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1991
Opis fiz.: S. 133-174
Seria: Pomorze Gdańskie ; nr 19
Uwaga: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FPP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Książęce ; Pomorze Zachodnie ; Prusy Królewskie ; 1466-1793


110/123


Aut.: Nowak Zenon Hubert
Tytuł: Dzieje Żydów w Prusach Królewskich do roku 1772 : charakterystyka.
Tytuł wydawn. zbior.: Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej : materiały z konferencji "Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej", Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, UJ 22-26 IX 1986.
Opis wydawn.: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991
Opis fiz.: S. 136-143
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Żydzi ; Prusy Królewskie


111/123


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Zur Kulturgeschichte Königlich-Preussens im 17. Jahrhundert.
Tytuł wydawn. zbior.: Deutschland und Polen im 17. und 18. Jahrhundert / [Hrsg.: Johannes Kalisch].
Opis wydawn.: Rostock : Wilhelm-Pieck-Univ., 1989
Opis fiz.: S. 25-32
Seria: Studien zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen ; 15
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FPZ
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; historia kultury ; XVII wiek


112/123


Aut.: Mikulski Krzysztof
Tytuł: Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII wieku : spisy / oprac. Krzysztof Mikulski.
Opis wydawn.: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990
Opis fiz.: 243 s.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 40-47
Seria: Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku ; t. 5. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Pomorze - Prusy Królewskie ; z. 2
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: urzędnicy ; szlachta ; spisy ; Prusy Królewskie
[sprawdź dostępność]


113/123


Aut.: Naworski Zbigniew
Tytuł: Sejmik generalny Prus Królewskich jako trybunał apelacyjny prowincji.
Czasopismo: Acta UNC Prawo, Z. 30
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 125-145
Uwaga: Tyt. tomu: Studia z dawnego prawa sądowego i miejskiego
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://kpbc.umk.pl/publication/12040
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prawo
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; sejmiki generalne ; trybunał apelacyjny ; historia prawa procesowego
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


114/123


Aut.: Kruszelnicki Zygmunt
Tytuł: Tematyka krzyżacka w nowożytnej sztuce Prus Królewskich.
Czasopismo: Rocz. Gdań., T. 50 z. 1
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 85-108, il.; streszcz. ang., ros.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Gdański
Polskie słowa kluczowe: sztuka nowożytna ; Prusy Królewskie ; zakon krzyżacki
[sprawdź dostępność]


115/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Opór jako środek w walce politycznej reprezentacji stanowej przeciw władcom Prus Książęcych i Prus Królewskich od XVI do XVIII w.
Czasopismo: Rocz. Gdań., T. 49 z. 1
Opis wydawn.: 1989 [1990]
Opis fiz.: S. 51-71, streszcz. ang., ros.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Gdański
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; Prusy Książęce
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


116/123


Aut.: Naworski Zbigniew
Tytuł: "Pacyfikacyjne" sejmiki generalne Prus Królewskich za panowania Władysława IV Wazy.
Czasopismo: Acta UNC Prawo, Z. 26
Opis wydawn.: 1988
Opis fiz.: S. 27-44
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://kpbc.umk.pl/publication/11978
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prawo
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; sejmiki generalne ; Władysław IV Waza, król Polski ; sejmiki pacyfikacyjne
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


117/123


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Prusy Królewskie i Książęce jako terytorium "styku" dwóch kultur (XVI XVIII w.).
Tytuł wydawn. zbior.: Śląsk i Pomorze w stosunkach polsko-niemieckich od XVI do XVIIII w. : XIV Konferencja Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL - RFN Historyków, 9-14 VI 1981 r., Zamość / red. Antoni Czubiński, Zbigniew Kulak.
Opis wydawn.: Poznań : Instytut Zachodni, 1987
Opis fiz.: S. 69-92
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; Prusy Książęce ; kultura ; historia


118/123


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Tiedemann Giese (1480-1550) w życiu wewnętrznym Warmii i Prus Królewskich / Teresa Borawska. Olsztyn 1984.
Czasopismo: Acta Pol. Hist., Vol. 56
Opis wydawn.: 1987
Opis fiz.: S. 224-226
Uwaga: RECENZJA
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Acta Poloniae Historica
Polskie słowa kluczowe: Giese Tiedemann ; biografie ; Warmia ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


119/123


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Szkoły jezuickie a gimnazja akademickie w Prusach Królewskich XVII-XVIII wieku : próba porównania.
Czasopismo: Rocz. Gdań., T. 47 z. 1
Opis wydawn.: 1987 [1988]
Opis fiz.: S. 151-166
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Gdański
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; szkolnictwo ; Jezuici ; szkoły jezuickie ; gimnazja akademickie


120/123


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Das Königliche Preussen im öffentlichen Recht der polnisch-litauischen Republik (1569-1772).
Czasopismo: Stud. Marit., Vol. 6
Opis wydawn.: 1987
Opis fiz.: S. 41-62, streszcz. pol.
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Studia Maritima
Polskie słowa kluczowe: Prusy ; Prusy Królewskie ; historia ustroju politycznego
[sprawdź dostępność]


121/123


Aut.: Nowak Zenon Hubert
Tytuł: Studenci z Prus Królewskich i Książęcych w nacji niemieckiej artystów uniwersytetu padewskiego w latach 1553-1649.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruńskie studia polsko-włoskie = Studi polacco-italiani di Toruń. T. 1 / red. nauk. Andrzej Tomczak.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1986
Opis fiz.: S. 59-92, streszcz. wł.
Seria: Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; Prusy Książęce ; studenci ; artyści ; uniwersytety ; Padwa ; 1553-1649
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


122/123


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Profesor J. Starnawski i erudyci Prus Królewskich, czyli o pożytkach ze studiowania bibliografii.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 51 z. 2
Opis wydawn.: 1986
Opis fiz.: S. 75-81
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; Starnawski Jerzy ; bibliografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


123/123


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Jesuitenschulen und akademische Gymnasien in Königlich Preussen (16.-18. Jh.) : vergleichende Betrachtung.
Czasopismo: Zesz. Nauk. UG Pedagog. Hist. Wych., Nr 15
Opis wydawn.: 1986
Opis fiz.: S. 15-27
Uwaga: Tytuł tomu: Wkład Pomorza Gdańskiego do rozwoju nauki i oświaty : materiały z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej (10-11 XI 1983)
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Naukowe. Pedagogika, Historia Wychowania / Uniwersytet Gdański
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; Jezuici ; szkolnictwo
[sprawdź dostępność]


stosując format:
Nowe wyszukiwanie