Logo UMK Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PRUSY ZACHODNIE
Liczba odnalezionych rekordów: 74Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora

1/74


Aut.: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Przynależność narodowościowo-wyznaniowa uczennic średnich szkół żeńskich w Prusach Zachodnich w dziewiętnastym stuleciu : zarys problemu.
Tytuł wydawn. zbior.: Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej, Michała Targowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
Opis fiz.: S. 55-77, tab.
Seria: Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości
ISBN: 978-83-231-3623-1
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: narodowość ; wyznania ; Prusy Zachodnie ; XIX wiek
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


2/74


Aut.: Zielińska Agnieszka
Tytuł: Kościoły ewangelickie na terenie Prus Zachodnich w latach 1772-1920.
Tytuł wydawn. zbior.: W 500-lecie reformacji (1517-2017) : z dziejów kościołów ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich i Książęcych. T. 1: Tereny dawnych Prus Królewskich / red. nauk. Jarosław Kłaczkow, Grzegorz Jasiński, Piotr Birecki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
Opis fiz.: S. 89-133, tab., wykr.
ISBN: 978-83-8019-727-5
Język: POL
Liczba arkuszy: 2.04
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: kościoły ewangelickie ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


3/74


Aut.: Birecki Piotr
Tytuł: Ewangelickie kościoły garnizonowe w Prusach Zachodnich.
Tytuł równoległy: Lutheran garrison churches in West Prussia.
Czasopismo: Rocz. Grudz., T. 25
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 37-48, streszcz. ang.
ISSN: 0080-3464
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Grudziądzki
Polskie słowa kluczowe: kościoły ewangelickie ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


4/74


Aut.: Niedzielska Magdalena
Tytuł: "Pomniki żelazne" I wojny światowej w Prusach Zachodnich i Wschodnich.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 36
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 69-90, il.; streszcz. ang.
ISSN: 1643-8191
DOI: 10.12775/KLIO.2016.004
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://apcz.pl/czasopisma/index.php/KLIO/article/view/KLIO.2016.004
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: pomniki wojenne ; wojna światowa (1939-1945) ; Prusy Wschodnie ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 13.000
[sprawdź dostępność]


5/74


Aut.: Niedzielska Magdalena
Tytuł: Towarzystwa naukowe w XIX wieku w Prusach Zachodnich i ich zbiory.
Tytuł wydawn. zbior.: Nauka, sztuka, edukacja : 140 lat działalności Towarzystwa Naukowego w Toruniu / red. nauk. Aleksandra Mierzejewska, Magdalena Niedzielska.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2015
Opis fiz.: S. 9-19
ISBN: 978-83-65127-05-1
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: towarzystwa naukowe ; zbiory ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000


6/74


Aut.: Skibiński Franciszek
Tytuł: Willem van den Blocke : niderlandzki rzeźbiarz nad Bałtykiem w XVI i na początku XVII w.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2015
Opis fiz.: 580 s., il.; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 480-567.
ISBN: 978-83-65127-15-0
Język: POL
Liczba arkuszy: 20.00
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: rzeźba niderlandzka ; Blocke Willem van den ; Prusy Wschodnie (prowincja) ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000
[sprawdź dostępność]


7/74


Aut.: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Średnie szkolnictwo żeńskie w Prusach Zachodnich w latach 1815-1914.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2014
Opis fiz.: 306 s., tab.; streszcz. niem.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 265-294.
Seria: Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu ; R. 94 z. 3
ISBN: 978-83-61487-33-3
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: szkolnictwo żeńskie ; Prusy Zachodnie ; XIX i XX wiek
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000


8/74


Aut.: Birecki Piotr
Tytuł: Ewangelickie budownictwo kościelne w Prusach Zachodnich : relacje między państwem a Kościołem ewangelicko-unijnym.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: 474 s., il.; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 421-436
ISBN: 978-83-231-3183-0
Język: POL
Liczba arkuszy: 20.00
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: budownictwo ewangelickie ; świątynie ewangelickie ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000
[sprawdź dostępność]


9/74


Aut.: Radzimiński Andrzej
Tytuł: Die Entdeckung des "Heidentums" in Preussen : die Prussen in den Reformdiskursen des Spätmittelalters und der Reformation / Michael Brauer. Berlin 2011.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 79 z. 3
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 183-187
ISSN: 0044-1791 ; eISSN: 2449-8637
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: chrystianizacja ; misje ; zakon krzyżacki ; reformacja ; Prusy Wschodnie ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000
[sprawdź dostępność]


10/74


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Inne szkice pruskie : szkice z dziejów Prus Polskich i Książęcych.
Opis wydawn.: Dąbrówno : Oficyna Retman, 2012
Opis fiz.: 254 s.
Bibliogr.: Bibliogr. przy rozdz. Indeksy
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Wschodnie ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000
[sprawdź dostępność]


11/74


Aut.: Niedzielska Magdalena
Tytuł: Niemieckie towarzystwa naukowe w Prusach Zachodnich : historia polityczna.
Tytuł wydawn. zbior.: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk a towarzystwa naukowe na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku / pod red. Witolda Molika i Aliny Hinc.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2012
Opis fiz.: S. 137-156
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: niemieckie towarzystwa naukowe ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000


12/74


Aut.: Woźniak Michał
Tytuł: Złotnictwo sakralne Prus Królewskich : studium typologiczno - morfologiczne : ilustracje.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: 398 s.
Uwaga: Spis ilustracji s. 365-398.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: złotnictwo ; Prusy Zachodnie ; sztuka sakralna
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000
[sprawdź dostępność]


13/74


Aut.: Woźniak Michał
Tytuł: Złotnictwo sakralne Prus Królewskich : studium typologiczno - morfologiczne. T. 1.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: 464 s., streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 335-366
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: złotnictwo ; Prusy Zachodnie ; sztuka sakralna
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000
[sprawdź dostępność]


14/74


Aut.: Górska Liliana
Tytuł: Abseits der Aufklärungszentren : die Volksbildungssituation in der gemischtsprachigen Provinz Westpreussen um 1800.
Tytuł równoległy: Away from the centres of enlightenment : popular education in the mixed-language province of West Prussia around 1800.
Tytuł wydawn. zbior.: Volksbildung durch Lesestoffe im. 18. und 19. Jahrhundert. Voraussetzungen - Media - Topographie = Educating the people through reading material in the 18th and 19th centuries : principles - media - topography / Hrsg. von Reinhart Siegert in Zusammenarbeit mit Peter Hoare und Peter Vodosek
Opis wydawn.: Bremen : Edition Lumière, 2012
Opis fiz.: S. 301-322, mapy; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
Seria: Philanthropismus und populäre Aufklärung ; Bd. 5. Presse und Geschichte ; Bd. 68
ISBN: 978-3-943245-03-5
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: edukacja ; oświecenie ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000


15/74


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Ruch narodowy na Pomorzu wobec zaborcy w XIX wieku.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 77 z. 1
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 147-155, streszcz. ang., niem.
Uwaga: Uwagi o pracy Szczepana Wierzchosławskiego pt. Orzeł czarny i orzeł biały : problemy modernizacji społeczeństwa polskiego prowincji Prusy Zachodnie w XIX i na początku XX stulecia. Olsztyn 2011.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Prusy Zachodnie ; społeczeństwo ; modernizacja
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000


16/74


Aut.: Gzella Grażyna
Tytuł: Drukarze-redaktorzy : udział pracowników poligrafii w tworzeniu prasy Prus Zachodnich (do 1914 roku).
Tytuł wydawn. zbior.: Ludzie i książki : studia i szkice bibliologiczno-biograficzne : księga pamiątkowa dedykowana Profesor Hannie Tadeusiewicz / [red. Ewa Andrysiak].
Opis wydawn.: Łódź : Wydawnictwo Ibidem, 2011
Opis fiz.: S. 225-234
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: prasa polska ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


17/74


Aut.: Wierzchosławski Szczepan
Tytuł: Orzeł czarny i orzeł biały : problemy modernizacji społeczeństwa polskiego prowincji Prusy Zachodnie w XIX i na początku XX stulecia.
Opis wydawn.: Olsztyn : Wydawnictwo Littera, 2011
Opis fiz.: 227 s.
Uwaga: Indeks
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: ruchy społeczne ; tożsamość społeczna ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000
[sprawdź dostępność]


18/74


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Polen und Preussen vom 15. bis zum 18. Jahrhundert : Bestandsaufnahme und Perspektiven.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
Opis fiz.: 575 s.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 531-535. Indeksy
Seria: Opera Selecta ; vol. 1
Język: GER
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Wschodnie ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000
[sprawdź dostępność]


19/74


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Regionalne i narodowe tożsamości oraz etniczne i konfesyjne mniejszości w Prusach w XIX i XX wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: W kręgu nowożytnej i najnowszej historii ustroju Polski : księga dedykowana profesorowi Marianowi Kallasowi / kom. red. Sławomir Godek, Dariusz Makiłła, Magdalena Wilczek-Karczewska.
Opis wydawn.: Warszawa : InterLeones Halina Dyczkowska, 2010
Opis fiz.: S. 303-310
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: mniejszości etniczne ; mniejszości wyznaniowe ; tożsamość narodowa ; Prusy Wschodnie ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


20/74


Aut.: Wenta Jarosław
Tytuł: Fundacje mieszczańskie w miastach pruskich w okresie średniowiecza i na progu czasów nowożytnych : (Chełmno, Toruń, Elbląg, Gdańsk, Królewiec, Braniewo) / Piotr Oliński. Toruń, 2008.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 66 H. 2
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 882
Uwaga: [Omówienie]
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REZ
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Polskie słowa kluczowe: miasta pruskie ; mieszczaństwo ; fundacje ; Państwo Krzyżackie ; Prusy Wschodnie ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


21/74


Aut.: Eimer Gerhard, Gierlich Ernst, Müller Matthias, Pospieszny Kazimierz
Tytuł: Terra sanctae Mariae : mittelalterliche Bildwerke der Marienverehrung im Deutschordensland Preussen / Hrsg.: Gerhard Eimer, Ernst Gierlich, Matthias Müller, Kazimierz Pospieszny.
Opis wydawn.: Bonn : Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen, 2009
Opis fiz.: 320 s., [14] s. tabl., il.
Seria: Kunsthistorische Arbeiten der Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen ; Bd. 7
Język: GER
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZZ
Polskie słowa kluczowe: Maria (Matka Jezusa Chrystusa) ; sztuka chrześcijańska ; Prusy Wschodnie ; Prusy Zachodnie ; średniowiecze
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


22/74


Aut.: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Secondary schools for girls in Western Prussia, 1807-1911.
Czasopismo: Acta Pol. Hist., Vol. 99
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 137-160
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Acta Poloniae Historica
Polskie słowa kluczowe: edukacja dziewcząt ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000
[sprawdź dostępność]


23/74


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Inne Prusy : Prusy Królewskie i Polska między wolnością a wolnościami (1569-1772) / Karin Friedrich. Poznań 2005.
Czasopismo: Arch. Reformationsgesch. Beih. Literaturber., Vol. 38
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 125-126
Uwaga: Toż w jęz. pol. w: Gdański Rocznik Ewangelicki Vol. 3 2009 S. 149-150
Uwaga: OMÓWIENIE
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REZ
Pełny tytuł czasop.: Archiv für Reformationsgeschichte. Beiheft Literaturbericht
Polskie słowa kluczowe: Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


24/74


Aut.: Kempf Gabriele, Zaborska Urszula, Garbers Peter
Tytuł: Bibliographie zur Geschichte Ost- und Westpreussens 2000 / bearb. von Gabriele Kempf und Urszula Zaborska ; unter Mitarbeit von Peter Garbers
Tytuł równoległy: Bibliografia historii Pomorza Gdańskiego i Prus Wschodnich 2000
Opis wydawn.: Marburg : Verlag Herder-Institut, 2008
Opis fiz.: LII, 346 s.
Seria: Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas ; 45
Język: GER, MUL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: BIZ
Polskie słowa kluczowe: Prusy Wschodnie ; Prusy Zachodnie ; Pomorze Gdańskie ; bibliografie
[sprawdź dostępność]


25/74


Aut.: Polak Wojciech
Tytuł: Homo doctus in se semper divitias habet : księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin i pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej / pod red. Wojciecha Polaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008
Opis fiz.: 472 s.
Bibliogr.: Bibliogr. prac Janusza Małłka s. 30-59
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: Małłek Janusz ; bibliografie ; protestantyzm ; reformacja ; Prusy Wschodnie ; Prusy Zachodnie ; Toruń
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


26/74


Aut.: Oliński Piotr
Tytuł: Fundacje mieszczańskie w miastach pruskich w okresie średniowiecza i na progu czasów nowożytnych : (Chełmno, Toruń, Elbląg, Gdańsk, Królewiec, Braniewo).
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: 629 s., streszcz. niem.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 555-590. Indeks
Seria: Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: miasta pruskie ; mieszczaństwo ; fundacje ; Państwo Krzyżackie ; Prusy Wschodnie ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000
[sprawdź dostępność]


27/74


Aut.: Kenéz Csaba János, Zaborska Urszula, Kempf Gabriele
Tytuł: Bibliographie zur Geschichte Ost- und Westpreussens 1999 / bearb. von Csaba János Kenéz, Urszula Zaborska, Gabriele Kempf.
Tytuł równoległy: Bibliografia historii Pomorza Gdańskiego i Prus Wschodnich 1999
Opis wydawn.: Marburg : Verlag Herder-Institut, 2007
Opis fiz.: LV, [2], 343 s.
Seria: Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas ; 41
Język: GER, POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: BIZ
Polskie słowa kluczowe: Prusy Wschodnie ; Prusy Zachodnie ; Pomorze Gdańskie ; bibliografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


28/74


Aut.: Niewęgłowska Aneta
Tytuł: Średnie szkolnictwo żeńskie w Prusach Zachodnich w latach 1807-1911.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 72 z. 2/3
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 89-110, streszcz. ang., niem.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: edukacja dziewcząt ; Prusy Zachodnie
Punktacja: 6.000


29/74


Aut.: Kenéz Csaba János, Zaborska Urszula, Kempf Gabriele
Tytuł: Bibliographie zur Geschichte Ost- und Westpreussens 1998 / bearb. von Csaba János Kenéz und Urszula Zaborska ; unter Mitarbeit von Gabriele Kempf.
Tytuł równoległy: Bibliografia historii Pomorza Gdańskiego i Prus Wschodnich 1998.
Opis wydawn.: Marburg : Verlag Herder-Institut, 2006
Opis fiz.: LVII, 294 s.
Seria: Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas ; 38
Język: GER, MUL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: BIZ
Polskie słowa kluczowe: Prusy Wschodnie ; Prusy Zachodnie ; Pomorze Gdańskie ; bibliografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


30/74


Aut.: Kwiatkowska Wiesława
Tytuł: Kancelaria Ewangelickiego Kościoła Unijnego w Prusach Zachodnich w latach 1817-1920 i pozostałe po niej akta.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006
Opis fiz.: 250 s., il.; streszcz. niem.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 239-247
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: Ewangelicki Kościół Unijny ; archiwistyka ; mniejszości wyznaniowe ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


31/74


Aut.: Schattkowsky Ralph
Tytuł: Westpreussen als Gegenstand neuerer Nationalismusforschung.
Tytuł wydawn. zbior.: Nad Bałtykiem : w kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku : księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Mieczysławowi Wojciechowskiemu : zbiór studiów / pod red. Zbigniewa Karpusa, Jarosława Kłaczkowa, Mariusza Wołosa.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
Opis fiz.: S. 149-175
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Zachodnie ; nacjonalizm ; Polska ; badania naukowe
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


32/74


Aut.: Nowosad Wiesław
Tytuł: Archiwa szlachty Prus Królewskich.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005
Opis fiz.: 257 s.
Bibliogr.: Bibliogr. S. 234-244
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: szlachta ; Prusy Zachodnie ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


33/74


Aut.: Pilecka Elżbieta
Tytuł: Średniowieczne Dwory Artusa w Prusach : świadectwo kształtowania się nowej świadomości mieszczańskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
Opis fiz.: 390 s., il.; streszcz. ang., niem.
Bibliogr.: Bibliogr. s. [327]-367
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: dwory Artusa ; Prusy Zachodnie ; średniowiecze
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


34/74


Aut.: Zaborska Urszula, Kenéz Csaba János
Tytuł: Bibliographie zur Geschichte Ost- und Westpreussens 1997
Tytuł równoległy: Bibliografia historii Pomorza Gdańskiego i Prus Wschodnich 1997
Opis wydawn.: Marburg : Verlag Herder-Institut, 2004
Opis fiz.: LII, 271 s.
Seria: Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas ; 33
Język: GER, MUL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: BIZ
Polskie słowa kluczowe: Prusy Wschodnie ; Prusy Zachodnie ; Pomorze Gdańskie ; bibliografie
[sprawdź dostępność]


35/74


Aut.: Gzella Grażyna
Tytuł: Konsekwencje artykułów o strajku szkolnym (1906-1907) dla redaktorów "Gazety Grudziądzkiej".
Czasopismo: Rocz. Grudz., T. 15
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 39-53
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Grudziądzki
Polskie słowa kluczowe: Gazeta Grudziądzka (czasopismo) ; strajki szkolne ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


36/74


Aut.: Janus Eligiusz, Zaborska Urszula
Tytuł: Bibliographie zur Geschichte Ost- und Westpreussens 1996 : bearb. von Eligiusz Janus und Urszula Zaborska
Tytuł równoległy: Bibliografia historii Pomorza Gdańskiego i Prus Wschodnich 1996
Opis wydawn.: Marburg : Verlag Herder-Institut, 2002
Opis fiz.: XLIX, 315 s.
Seria: Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas ; 29
Język: GER, MUL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: BIZ
Polskie słowa kluczowe: Pomorze Gdańskie ; Prusy Wschodnie ; Prusy Zachodnie ; bibliografie
[sprawdź dostępność]


37/74


Aut.: Niedzielska Magdalena
Tytuł: The Jews in West Prussia 1887-1920.
Tytuł wydawn. zbior.: Neighborhood dilemmas : the Poles, the Germans and the Jews in Pomerania along the Vistula River in the 19th and 20th century : a collection of studies / ed. Jan Sziling and Mieczysław Wojciechowski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: S. 21-37
ISBN: 83-231-1459-5
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Żydzi ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


38/74


Aut.: Sziling Jan
Tytuł: Policy of the German occupant towards the Poles, the ethnic and the religious minorities in the Gdańsk - West Prussia Reich District from 1939 till 1945.
Tytuł wydawn. zbior.: Neighborhood dilemmas : the Poles, the Germans and the Jews in Pomerania along the Vistula River in the 19th and 20th century : a collection of studies / ed. Jan Sziling and Mieczysław Wojciechowski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: S. 157-177
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: okupacja niemiecka ; Polacy ; Niemcy ; mniejszości etniczne ; mniejszości religijne ; Gdańsk ; Prusy Zachodnie


39/74


Aut.: Wojciechowski Mieczysław
Tytuł: Miejsce traktatu wersalskiego w procesie kształtowania granic powojennej Europy w latach 1919-1920 : (na przykładzie realizacji decyzji traktatowej o podziale prowincji Prusy Zachodnie)
Tytuł wydawn. zbior.: Przełomy w historii : XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław, 15-18 września 1999 roku : pamiętnik. T. 3 cz. 2
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002
Opis fiz.: S. 37-44
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Traktat Wersalski ; granice państwowe ; Prusy Zachodnie
[sprawdź dostępność]


40/74


Aut.: Kozieł Zenon
Tytuł: Prusy Zachodnie : mapa podziału administracyjnego prowincji z 1878 roku
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Pomorza. T. 4: (1850-1918). Cz. 1: Ustrój, gospodarka, społeczeństwo / pod red. Stanisława Salmonowicza.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego, 2000
Opis fiz.: 1 mapa złoż. luzem
ISBN: 83-87639-35-4
Język: POL
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: MPP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Zachodnie ; historia Pomorza ; podział administracyjny ; mapy
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


41/74


Aut.: Wojciechowski Mieczysław
Tytuł: Rola traktatu wersalskiego w kształtowaniu stosunków międzypaństwowych w Europie Środkowo-Wschodniej na przykładzie realizacji przez Niemcy postanowień traktatowych w sprawie przekazania Polsce części prowincji Prusy Zachodnie w latach 1918-1945.
Tytuł wydawn. zbior.: Polska wobec idei integracji europejskiej w latach 1918-1945 : zbiór studiów / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: S. 135-153
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Traktat Wersalski ; Niemcy ; Europa Środkowo-Wschodnia ; Prusy Zachodnie


42/74


Aut.: Chamot Marek
Tytuł: Autostereotyp Polaka na łamach polskiej prasy Prus Zachodnich i Poznańskiego na przełomie XIX i XX wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Społeczeństwo w dobie modernizacji : Polacy i Niemcy w XIX i XX wieku : studia ofiarowane profesorowi Kazimierzowi Wajdzie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Roman Bäcker, Marek Chamot, Zbigniew Karpus.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: S. 233-242
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Polska ; XIX-XX wiek ; prasa polska ; Prusy Zachodnie ; Poznań (region) ; stereotypy
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


43/74


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Zweite Reformation und ständische Autonomie im Königlichen Preussen : Danzig, Elbing und Thorn in der Epoche der Konfessionalisierung (1557-1660) / Michael G. Müller. Berlin 1997.
Czasopismo: Z. Ostmitteleur.-Forsch., Jg. 49 H. 1
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 101-102
Uwaga: RECENZJA
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REZ
Pełny tytuł czasop.: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung
Polskie słowa kluczowe: reformacja ; tolerancja religijna ; Elbląg ; Gdańsk ; Toruń ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


44/74


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Landesordnungen in Preussen vom 16. bis 18. Jahrhundert / Thomas Berg. Lüneburg 1998.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 65 z. 1
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 184-186
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: prawo państwowe ; Prusy ; Prusy Wschodnie ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


45/74


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Handbuch der Geschichte Ost- und Westpreussens. Tl. 3-4. Lüneburg 1997-1998.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 65 z. 2
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 206-209
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Pomorze Gdańskie ; Prusy Wschodnie ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


46/74


Aut.: Gzella Grażyna
Tytuł: Prasa polska Prus Zachodnich w latach 1848-1914 / Jacek Banach. Gdańsk 1999.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 65 z. 3-4
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 238-241
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: prasa ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


47/74


Aut.: Janus Eligiusz, Zaborska Urszula
Tytuł: Bibliographie zur Geschichte Ost- und Westpreussens 1995 / bearb. von Eligiusz Janus und Urszula Zaborska.
Opis wydawn.: Marburg : Verlag Herder-Institut, 1999
Opis fiz.: XLIX, 220 s.
Seria: Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas ; 23
Język: GER, MUL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: BIZ
Polskie słowa kluczowe: Prusy Wschodnie ; Prusy Zachodnie ; Pomorze Gdańskie ; bibliografie
[sprawdź dostępność]


48/74


Aut.: Denkiewicz-Szczepaniak Emilia
Tytuł: Polish workers from the Reichsgau Danzig-Westpreussen (The Gdańsk-Western Prussia) in Organisation Todt in Finland and Norway (1942-1945)
Czasopismo: Acta Pol. Hist., Vol. 80
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 117-142, 4 tabl.
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Acta Poloniae Historica
Polskie słowa kluczowe: Organisation Todt (OT) ; Finlandia ; Norwegia ; 1942-1945 ; roboty przymusowe ; Prusy Zachodnie
[sprawdź dostępność]


49/74


Aut.: Niedzielska Magdalena
Tytuł: Towarzystwa naukowe w Prusach Zachodnich w XIX wieku.
Czasopismo: Probl. Społ. Ruchu Nauk., R. 5 nr 1
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 35-53
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Problemy Społecznego Ruchu Naukowego
Polskie słowa kluczowe: nauka ; towarzystwa naukowe ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


50/74


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Zwischen polnischer Ständegesellschaft und preussischem Obrigkeitsstaat : vom Königlichen Preussen zu Westpreussen (1756-1806) / Hans-Jürgen Bömelburg. München 1995.
Czasopismo: Z. Ostmitteleur.-Forsch., Jg. 48 H. 3
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 426-427
Uwaga: RECENZJE
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REZ
Pełny tytuł czasop.: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung
Polskie słowa kluczowe: Prusy Zachodnie ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


51/74


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Zweite Reformation und ständische Autonomie im Königlichen Preussen : Danzig, Elbing und Thorn in der Epoche der Konfessionalisierung (1557-1660) / Michael G. Müller. Berlin 1997.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 64 z. 3-4
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 185-186
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: reformacja ; tolerancja religijna ; Elbląg ; Gdańsk ; Toruń ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


52/74


Aut.: Kwiatkowski Stefan, Małłek Janusz
Tytuł: Ständische und religiöse Identitäten in Mittelalter und Früher Neuzeit / hrsg. von Stefan Kwiatkowski und Janusz Małłek.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998
Opis fiz.: 228, [1] s., [5] tabl., il.
Język: GER
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: życie religijne ; tożsamość społeczna ; Prusy Wschodnie ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


53/74


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Dwie części Prus - nowsze spojrzenie.
Tytuł wydawn. zbior.: Prusy Książęce i Prusy Królewskie w XVI-XVIII wieku / pod red. Jacka Wijaczki.
Opis wydawn.: Kielce : Wydawnictwo Takt, 1997
Opis fiz.: S. 7-15, streszcz. niem.
Seria: Prace Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach ; nr 6
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Wschodnie ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


54/74


Aut.: Wojciechowski Mieczysław
Tytuł: Deutsche, Polen und Juden in Westpreussen in den Jahren 1877-1920.
Czasopismo: Beitr. Gesch. Westpr., Nr. 15
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 121-137, streszcz. ang.
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
Pełny tytuł czasop.: Beiträge zur Geschichte Westpreussens
Polskie słowa kluczowe: Żydzi ; Niemcy ; Prusy Zachodnie ; 1877-1920
[sprawdź dostępność]


55/74


Aut.: Zaborska Urszula, Mrowka Heinrich
Tytuł: Bibliographie der Geschichte von Ost- und Westpreussen 1994.
Opis wydawn.: Marburg : Verlag Herder-Institut, 1996
Opis fiz.: XVII, 106 s.
Seria: Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas ; 17
Język: GER
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: BIP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Wschodnie ; Prusy Zachodnie ; bibliografie
[sprawdź dostępność]


56/74


Aut.: Wojciechowski Mieczysław
Tytuł: Stosunki narodowościowe w Prusach Zachodnich w początkach XX wieku (1900-1920).
Tytuł wydawn. zbior.: Regiony pograniczne Europy Środkowo-Wschodniej w XVI-XX wieku : społeczeństwo, gospodarka, polityka : zbiór studiów / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego i Ralpha Schattkowsky'ego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: S. 71-91
ISBN: 83-231-0767-X
Uwaga: Toż w jęz. niem. w: Historische Grenzlandschaften Ostmitteleuropas im 16.-20. Jh. : Gesellschaft, Wirtschaft, Politik : Studiensammlung / unter der Red. von M. Wojciechowski und R. Schattkowsky. Toruń 1996.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: stosunki narodowościowe ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


57/74


Aut.: Wojciechowski Mieczysław
Tytuł: Społeczeństwo polskie w Prusach Zachodnich w dobie I wojny światowej (1914-1918).
Tytuł wydawn. zbior.: Społeczeństwo polskie na ziemiach pod panowaniem pruskim w okresie I wojny światowej (1914-1918) : zbiór studiów / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: S. 47-51
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: wojna światowa (1914-1918) ; Prusy Zachodnie ; społeczeństwo polskie


58/74


Aut.: Wajda Kazimierz
Tytuł: Gospodarka wojenna Prus Zachodnich (1914-1918).
Tytuł wydawn. zbior.: Społeczeństwo polskie na ziemiach pod panowaniem pruskim w okresie I wojny światowej (1914-1918) : zbiór studiów / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: S. 37-50
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: wojna światowa (1914-1918) ; gospodarka ; Prusy Zachodnie


59/74


Aut.: Zientara Włodzimierz
Tytuł: Od demokracji do państwa autorytarnego.
Czasopismo: Borussia, Nr 12
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 207-209
ISSN: 0867-6402
Uwaga: Recenzja książki: Zwischen polnischer Ständegesellschaft und preussischem Obrigkeitsstaat : vom Königlichen Preussen zu Westpreussen (1756-1806) / Hans-Jürgen Bömelburg. München 1995.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Borussia : kultura, literatura, historia
Polskie słowa kluczowe: historia stosunków polsko-niemieckich ; Prusy Zachodnie
[sprawdź dostępność]


60/74


Aut.: Gzella Grażyna
Tytuł: Polski ruch wydawniczy w Prusach Zachodnich, 1848-1914 : próba syntezy / Bronisława Woźniczka-Paruzel. Toruń 1993.
Czasopismo: Rocz. Bibl. Nar., T. 32
Opis wydawn.: 1996 [1998]
Opis fiz.: S. 392-394
ISSN: 0083-7261 ; eISSN: 1689-3182
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Biblioteki Narodowej
Polskie słowa kluczowe: edytorstwo ; wydawcy ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


61/74


Aut.: Janicka Danuta
Tytuł: Provinz Westpreussen und Provinz Ostpreussen - 1824 vereinigt zur Provinz Preussen.
Tytuł wydawn. zbior.: Repertorium ungedruckter Quellen zur Rechtsprechung : Deutschland 1800-1945. Halbbd. 1 / hrsg. von Barbara Dölemeyer.
Opis wydawn.: Frankfurt am Main : Klostermann, 1995
Opis fiz.: S. 55-69
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: zabór pruski ; Prusy Wschodnie ; Prusy Zachodnie ; Poznań (region) ; Prusy


62/74


Aut.: Wajda Kazimierz
Tytuł: Prusy Zachodnie pod rządami pruskimi (1815-1919).
Tytuł wydawn. zbior.: Toruń i Pomorze pod władzą pruską : materiały konferencji z 10-11 grudnia 1993 r. w Toruniu / pod red. Szczepana Wierzchosławskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1995
Opis fiz.: S. 51-62
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Zachodnie ; Pomorze
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


63/74


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Problem prowincji Prusy Zachodnie (1815-1918).
Tytuł wydawn. zbior.: Toruń i Pomorze pod władzą pruską : materiały konferencji z 10-11 grudnia 1993 r. w Toruniu / pod red. Szczepana Wierzchosławskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1995
Opis fiz.: S. 37-50
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Zachodnie ; administracja ; sejm prowincjonalny ; 1815-1918
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


64/74


Aut.: Rietz Henryk
Tytuł: Die Kultur West- und Ostpreussen in den Jahren 1772 bis 1815.
Tytuł wydawn. zbior.: Zentren der Aufklärung. Bd. 2: Königsberg und Riga / hrsg. von Heinz Ischreyt.
Opis wydawn.: Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1995
Opis fiz.: S. 1-7
Seria: Wolfenbütteler Studien zur Aufklärung ; Bd. 16
ISBN: 3-484-17516-8
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: Prusy Wschodnie ; Prusy Zachodnie ; oświecenie


65/74


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Zwischen polnischer Ständegesellschaft und preussischem Obrigkeitsstaat : vom Königlichen Preussen zu Westpreussen (1756-1806) / Hans-Jürgen Bömelburg. München 1995.
Czasopismo: Prz. Hist., T. 86 z. 2
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 219-225
Uwaga: Tyt. rec.: O narodzinach Prus Zachodnich (1772-1806) : na marginesie pracy ...
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Historyczny
Polskie słowa kluczowe: Prusy Zachodnie ; Prusy Królewskie
[sprawdź dostępność]


66/74


Aut.: Niedzielska Magdalena
Tytuł: Niemieckie towarzystwa naukowe w Prusach Zachodnich w latach 1815-1920.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: 210 s., streszcz. niem.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 198-206.
Seria: Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: niemieckie towarzystwa naukowe ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


67/74


Aut.: Woźniczka-Paruzel Bronisława
Tytuł: Życie w świecie dwóch kultur : rzecz o historycznych uwarunkowaniach aktywności kulturalnej polskich mieszkańców Prus Zachodnich w okresie rozbiorów.
Tytuł wydawn. zbior.: Życie społeczno-kulturalne ośrodków lokalnych ziem polskich w dobie popowstaniowej (1864-1914) / pod red. M. Adamiaka i A. Notkowskiego.
Opis wydawn.: Kielce ; Warszawa, 1993
Opis fiz.: S. 161-175
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: historia Polski 1795-1918 ; Prusy Zachodnie


68/74


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Z dziejów parlamentaryzmu stanowego w Prusach Wschodnich i Zachodnich (1824-1847).
Czasopismo: Kom. Mazur.-Warm., nr 3
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 449-456
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Komunikaty Mazursko-Warmińskie
Polskie słowa kluczowe: Prusy Wschodnie ; Prusy Zachodnie ; parlamentaryzm stanowy ; historia
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


69/74


Aut.: Malinowski Jan Adam
Tytuł: Niemiecka polityka narodowościowa w Prusach Zachodnich w latach 1900-1914 w świetle polskiej prasy pomorskiej / Jacek Banach. Toruń, Gdańsk 1993.
Czasopismo: Kult. Eduk., nr 4
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 167-168
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kultura i Edukacja
Polskie słowa kluczowe: Niemcy ; polityka narodowościowa ; Prusy Zachodnie ; prasa pomorska ; Polska
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


70/74


Aut.: Woźniczka-Paruzel Bronisława
Tytuł: Pruska cenzura wobec problematyki politycznej i społecznej w polskim piśmiennictwie Prus Zachodnich (1848-1914).
Tytuł wydawn. zbior.: Dążenia do niepodległości Polski a ocena rządów zaborczych w XIX wieku : zbiór studiów / pod red. Sławomira Kalembki.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1992
Opis fiz.: S. 159-185
Seria: Studia z Dziejów Polskiej Myśli Politycznej ; 5. Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: historia prasy ; cenzura ; Prusy Zachodnie ; 1848-1914
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


71/74


Aut.: Nowak Zenon Hubert
Tytuł: Sprawa emancypacji Żydów w Prusach Zachodnich w pierwszej połowie XIX wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Emancypacja, asymilacja, antysemityzm : Żydzi na Pomorzu w XIX i XX wieku : zbiór studiów / pod red. Zenona Huberta Nowaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1992
Opis fiz.: S. 7-16, streszcz. niem.
Seria: Stosunki Narodowościowe i Wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku ; t. 2
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: mniejszości narodowe ; Żydzi ; Prusy Zachodnie ; emancypacja
[sprawdź dostępność]


72/74


Aut.: Broniewicz Lucjan
Tytuł: Tworzenie się inteligencji żydowskiej w Prusach Zachodnich : żydowscy absolwenci gimnazjów przed 1914 rokiem.
Tytuł wydawn. zbior.: Emancypacja, asymilacja, antysemityzm : Żydzi na Pomorzu w XIX i XX wieku : zbiór studiów / pod red. Zenona Huberta Nowaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1992
Opis fiz.: S. 27-41, tab.; streszcz. niem.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Żydzi ; inteligencja ; absolwenci ; gimnazja ; Prusy Zachodnie
[sprawdź dostępność]


73/74


Aut.: Wajda Kazimierz
Tytuł: Oblicze polityczne Prus Zachodnich na przełomie XIX i XX wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Pomorze w dziejach Polski / [kom. red. Józef Borzyszkowski et al.]
Opis wydawn.: Gdańsk, 1991 [1992]
Opis fiz.: S. 175-189
Seria: Pomorze Gdańskie ; nr 19
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Polskie słowa kluczowe: Prusy Zachodnie ; Pomorze
[sprawdź dostępność]


74/74


Aut.: Woźniczka-Paruzel Bronisława
Tytuł: Strategie obrony narodowości w polskich czasopismach i książkach dla ludu Prus Zachodnich z lat 1848-1880.
Tytuł wydawn. zbior.: Uwarunkowania, możliwości i sposoby działań niepodległościowych w piśmiennictwie czasów romantyzmu : zbiór studiów / pod red. Sławomira Kalembki.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1990
Opis fiz.: S. 161-202
Seria: Studia z Dziejów Polskiej Myśli Politycznej ; T. 3. Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: historia książki ; Prusy Zachodnie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


stosując format:
Nowe wyszukiwanie