Logo UMK Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Wynik wyszukiwania

Zapytanie: RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW
Liczba odnalezionych rekordów: 38Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora

1/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Dyscyplina w Pułku Tatarskim Ułanów Wojska Polskiego : lata 1919-1920.
Tytuł równoległy: Discipline in the Polish Army's Regiment of Tatar Uhlans : the years 1919-1920.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia na źródłach oparta : studia ofiarowane profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65. rocznicę urodzin / red. Andrzej Stroynowski.
Opis wydawn.: Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2017
Opis fiz.: S. 347-369, tab. ; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISBN: 978-83-7455-528-9
Język: POL
Liczba arkuszy: 1.04
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; Pułk Tatarski Ułanów im. Achmatowicza ; 13 Pułk Ułanów Wileńskich ; dyscyplina wojskowa ; regulaminy ; Tatarzy ; kawaleria ; Wielkie Księstwo Litewskie ; Rzeczpospolita Obojga Narodów
Angielskie słowa kluczowe: Polish Army ; Regiment of Tatar Uhlans ; 13th Regiment of Wilno Uhlans ; military discipline ; Tatars' community ; Grand Duchy of Lithuania ; Polish-Lithuanian Commonwealth
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000


2/38


Aut.: Wróbel Łukasz
Tytuł: "Pierwsze początki i wychowanie" : osiemnastowieczni szlacheccy pamiętnikarze o własnym dzieciństwie.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 23
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 23-34, streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 1899-315X
Uwaga: Tytuł tomu: Dziecko i dzieciństwo w kulturze polskiej.
DOI: 10.12775/LC.2017.048
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
https://repozytorium.umk.pl/handle/item/4946
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
Polskie słowa kluczowe: szlachta ; Rzeczpospolita Obojga Narodów ; pamiętnikarstwo ; dzieciństwo ; egodokumenty ; autobiografia
Angielskie słowa kluczowe: nobility ; Polish-Lithuanian Commonwealth ; diaries ; childhood ; egodocuments ; autobiography
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000
[sprawdź dostępność]


3/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: O micie Kamieńca Podolskiego : ślady Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz miejsca literackich inspiracji Henryka Sienkiewicza.
Czasopismo: Pr. Nauk. Akad. im. Jana Długosza Częst. Zesz. Hist., Z. 16
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 185-201, streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 1898-4630
DOI: 10.16926/zh.2017.16.13
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=4517&from=publication
Pełny tytuł czasop.: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zeszyty Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Kamieniec Podolski (Ukraina) ; Rzeczpospolita Obojga Narodów ; inspiracje literackie ; Sienkiewicz Henryk
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


4/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Proweniencja oraz kształtowanie się schematu barw artylerii wojska Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII w.
Tytuł wydawn. zbior.: Wśród dymu i ognia : studia i materiały do dziejów artylerii polskiej i obcej. T. 2 / pod red. Aleksandra Smolińskiego.
Opis wydawn.: Oświęcim : Napoleon V, 2016
Opis fiz.: S. 87-137, il., streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISBN: 978-83-65495-09-9
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: artyleria ; Rzeczpospolita Obojga Narodów ; XVIII wiek
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


5/38


Aut.: Kucharski Tomasz
Tytuł: Tymczasowy zarząd administracyjny w staropolskich bezkrólewiach w świetle uchwał sejmów konwokacyjnych z lat 1632-1733.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Państw. Wyż. Szk. Zaw. Włoc. Rozpr. Humanist., T. 17 z. 2
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 46-74, streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 1731-2221
DOI: 10.21784/RH.2016.007
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://wyd.edu.pl/index.php/2-uncategorised/158-tymczasowy-zarzad-administracyjny-w-staropolskich-bezkrolewiach-w-swietle-uchwal-sejmow-konwokacyjnych-z-lat-1632-1733
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne
Polskie słowa kluczowe: Rzeczpospolita Obojga Narodów ; bezkrólewie ; sejmy konwokacyjne ; administracja publiczna
Angielskie słowa kluczowe: Polish-Lithuanian Commonwealth ; interregnums ; convocational diets ; public administration
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


6/38


Aut.: Zientara Włodzimierz, Lewandowska Liliana
Tytuł: Das Fremde erfahren : Polen-Litauen, Deutschland und Frankreich in der frühneuzeitlichen Reiseliteratur / Hrsg.: Włodzimierz Zientara, Liliana Lewandowska.
Opis wydawn.: Toruń : Katedra Filologii Germańskiej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: 314 s.
ISBN: 978-83-940698-2-7
Język: GER
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: wczesna nowożytność ; literatura apodemiczna ; Rzeczpospolita Obojga Narodów ; podróże (w literaturze)
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


7/38


Aut.: Zientara Włodzimierz, Lewandowska Liliana
Tytuł: Dwór polski i francuski w oczach podróżnych we wczesnych czasach nowożytnych : katalog wystawy.
Tytuł równoległy: La cour polonaise et française aux yeux des voyageurs du debut des temps modernes : catalogue de l'exposition.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: 67 s., il.
Język: POL, FRE
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KWP
https://repozytorium.umk.pl/handle/item/2228
Polskie słowa kluczowe: katalogi wystaw ; Rzeczpospolita Obojga Narodów ; czasy nowożytne
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


8/38


Aut.: Kucharski Tomasz
Tytuł: Instytucja egzorbitancji w systemie prawnoustrojowym Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: 342 s.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 319-334. Indeks.
ISBN: 978-83-231-3156-4
Język: POL
Liczba arkuszy: 20.00
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: nadużycie prawa ; władza królewska ; Rzeczpospolita Obojga Narodów
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000
[sprawdź dostępność]


9/38


Aut.: Możdżeń Julia
Tytuł: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Heterogeniczność przestrzeni miejskiej w Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w epoce przedprzemysłowej - w 750-lecie lokacji Nowego Miasta Torunia (1264-2014)", Toruń, 10-12 IV 2014.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 29
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 269-275
ISSN: 1643-8191
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2555/KLIO.2014.036%2cMozdzen.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: Królestwo Polskie ; Rzeczpospolita Obojga Narodów ; epoka przedprzemysłowa ; sprawozdania z konferencji
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


10/38


Aut.: Kempa Tomasz
Tytuł: The issue regarding "the reform of the union" of Lublin in Lithuanian policy in the period of three interregna following the death king Sigismund Augustus (1572-1588).
Czasopismo: Zap. Hist., T. 79 z. 4
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 53-87, streszcz. pol., niem.
ISSN: 0044-1791 ; eISSN: 2449-8637
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: unia lubelska (1569) ; partykularyzm ; bezkrólewie ; Wielkie Księstwo Litewskie ; Rzeczpospolita Obojga Narodów
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000
[sprawdź dostępność]


11/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Jazłowiec : ślad byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów oczami współczesnego polskiego turysty i historyka : dzieje miasta i klasztoru Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.
Czasopismo: Nauk. Zap. (Zbaraž), No. 3
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 21-33
ISBN: 966-636-013-6
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
Pełny tytuł czasop.: Naukovì Zapiski Nacìonal'nogo Zapovìdnika "Zamki Ternopìllâ"
Polskie słowa kluczowe: Jazłowiec ; Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
Praca afiliowana przez UMK


12/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Radziwiłłowska Ołyka - ślad potęgi magnackiego rodu i dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów : historia i współczesność.
Czasopismo: Wiad. Hist., R. 56 nr 6
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 43-49, il.
ISSN: 0511-9162
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Radziwiłłowie, rodzina ; rody magnackie ; Rzeczpospolita Obojga Narodów
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


13/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Dlaczego 10 Pułk Ułanów otrzymał nazwę "Litewskich"?
Czasopismo: Eur. Orient. (Toruń), T. 1
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 435-450, tabl.; streszcz. ang.
ISSN: 2081-8742
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Europa Orientalis : studia z dziejów Europy Wschodniej i państw bałtyckich
Polskie słowa kluczowe: Rzeczpospolita Obojga Narodów ; stosunki polsko-litewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


14/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Kamieniec Podolski - ślad potęgi dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz miejsce literackich inspiracji Henryka Sienkiewicza : dzieje i współczesność.
Czasopismo: Wiad. Hist., R. 52 nr 3
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 51-65, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Kamieniec Podolski (Ukraina) ; Rzeczpospolita Obojga Narodów ; inspiracje literackie ; Sienkiewicz Henryk
[sprawdź dostępność]


15/38


Aut.: Kempa Tomasz
Tytuł: Prawosławni wobec rokoszu Zebrzydowskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Homo doctus in se semper divitias habet : księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin i pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej / pod red. Wojciecha Polaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008
Opis fiz.: S. 263-283
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: prawosławie ; unia brzeska (1596) ; rokosz Zebrzydowskiego ; XVI-XVII wiek ; Rzeczpospolita Obojga Narodów
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


16/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Kamieniec Podolski i jego zamek jako ślad dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Tytuł wydawn. zbior.: Homo doctus in se semper divitias habet : księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin i pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej / pod red. Wojciecha Polaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008
Opis fiz.: S. 46-59
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Kamieniec Podolski (Ukraina) ; Rzeczpospolita Obojga Narodów
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


17/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Bez "ognia i miecza" po niepodległej Ukrainie w poszukiwaniu śladów byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Część 4. Chocim - kresowe miejsce chwały oręża polskiego.
Czasopismo: Pro Memoria, nr 2 (19)
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 36-42, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Pro Memoria
Polskie słowa kluczowe: Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Chocim ; Ukraina
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


18/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Bez "ognia i miecza" : migawki z sentymentalnych podróży po niepodległej Ukrainie w poszukiwaniu śladów byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Część 9. Okopy Świętej Trójcy.
Czasopismo: Semper Fidel., nr 1 (102)
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 36-40, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Semper Fidelis
Polskie słowa kluczowe: Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Ukraina ; Okopy Świętej Trójcy
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


19/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Bez "ognia i miecza" : migawki z sentymentalnych podróży po niepodległej Ukrainie w poszukiwaniu śladów byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Część 10. Jazłowiec. Odcinek I. Dzieje miasta i klasztoru Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.
Czasopismo: Semper Fidel., nr 2 (103)
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 10-14, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Semper Fidelis
Polskie słowa kluczowe: Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Ukraina ; Jazłowiec
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


20/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Bez "ognia i miecza" : migawki z sentymentalnych podróży po niepodległej Ukrainie w poszukiwaniu śladów byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Część 10. Jazłowiec. Odcinek II. Obiekty zabytkowe znajdujące się na terenie Jazłowca.
Czasopismo: Semper Fidel., nr 3 (104)
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 10-14, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Semper Fidelis
Polskie słowa kluczowe: Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Ukraina ; Jazłowiec
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


21/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Bez "ognia i miecza" : migawki z sentymentalnych podróży po niepodległej Ukrainie w poszukiwaniu śladów byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Część 11. Buczacz. Odcinek I. Dzieje miasta. Ratusz oraz ruiny zamku.
Czasopismo: Semper Fidel., nr 4 (105)
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 5-8, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Semper Fidelis
Polskie słowa kluczowe: Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Ukraina ; Buczacz (Ukraina)
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


22/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Bez "ognia i miecza" : migawki z sentymentalnych podróży po niepodległej Ukrainie w poszukiwaniu śladów byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Część 11. Buczacz. Odcinek II. Buczackie świątynie oraz inne obiekty zabytkowe.
Czasopismo: Semper Fidel., nr 5 (106)
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 6-11, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Semper Fidelis
Polskie słowa kluczowe: Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Ukraina ; Buczacz (Ukraina)
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


23/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Bez "ognia i miecza" : migawki z sentymentalnych podróży po niepodległej Ukrainie w poszukiwaniu śladów byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Część 12. Ołyka.
Czasopismo: Semper Fidel., nr 6 (107)
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 32-40, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Semper Fidelis
Polskie słowa kluczowe: Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Ukraina ; Ołyka (Ukraina)
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


24/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Zbaraż - ślad Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz miejsce literackiej inspiracji Henryka Sienkiewicza : dzieje i współczesność.
Czasopismo: Wroc. Stud. Wsch., R. 12
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 37-57, streszcz. ang., ros.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Wrocławskie Studia Wschodnie
Polskie słowa kluczowe: Zbaraż (Ukraina) ; Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Sienkiewicz Henryk
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


25/38


Aut.: Kempa Tomasz
Tytuł: Ziemie ruskie inkorporowane do Korony w 1569 roku : odrębności prawnoustrojowe i postawy szlachty ukraińskiej (ruskiej) do połowy XVII wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Rzeczpospolita w XVI-XVIII wieku : państwo czy wspólnota : zbiór studiów / pod red. Bogusława Dybasia, Pawła Hanczewskiego, Tomasza Kempy.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 129-148
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: inkorporacja ; Rzeczpospolita Obojga Narodów ; szlachta ukraińska ; XVI wiek ; XVII wiek
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


26/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Bez "ognia i miecza" : migawki z sentymentalnych podróży po niepodległej Ukrainie w poszukiwaniu śladów byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Część 7 (I). Kamieniec Podolski - dzieje miasta i twierdzy.
Czasopismo: Semper Fidel., nr 1 (96)
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 5-11, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Semper Fidelis
Polskie słowa kluczowe: Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Ukraina ; Kamieniec Podolski (Ukraina)
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


27/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Bez "ognia i miecza" : migawki z sentymentalnych podróży po niepodległej Ukrainie w poszukiwaniu śladów byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Część 7 (II). Kamieniec Podolski - świątynie.
Czasopismo: Semper Fidel., nr 4 (99)
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 36-40, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Semper Fidelis
Polskie słowa kluczowe: Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Ukraina ; Kamieniec Podolski (Ukraina)
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


28/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Bez "ognia i miecza" : migawki z sentymentalnych podróży po niepodległej Ukrainie w poszukiwaniu śladów byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Część 7 (III). Kamieniec Podolski - świątynie niekatolickie, synagoga oraz inne obiekty.
Czasopismo: Semper Fidel., nr 5 (100)
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 31-35, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Semper Fidelis
Polskie słowa kluczowe: Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Ukraina ; Kamieniec Podolski (Ukraina)
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


29/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Bez "ognia i miecza" : migawki z sentymentalnych podróży po niepodległej Ukrainie w poszukiwaniu śladów byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Część 8. Chocim (IV).
Czasopismo: Semper Fidel., nr 6 (101)
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 31-34, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Semper Fidelis
Polskie słowa kluczowe: Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Ukraina ; Chocim
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


30/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Bez "ognia i miecza" po niepodległej Ukrainie w poszukiwaniu śladów byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Cz. 3. Zbaraż - Brzeżany - Podhajce.
Czasopismo: Pro Memoria, nr 1 (17)
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 6-11, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Pro Memoria
Polskie słowa kluczowe: Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Ukraina
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


31/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Bez "ognia i miecza" : migawki z sentymentalnych podróży po niepodległej Ukrainie w poszukiwaniu śladów byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Część 5 (II). Brzeżany.
Czasopismo: Semper Fidel., nr 1 (90)
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 7-10, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Semper Fidelis
Polskie słowa kluczowe: Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Ukraina ; Brzeżany
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


32/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Bez "ognia i miecza" po niepodległej Ukrainie w poszukiwaniu śladów byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Cz. 2. Złoczów - Podkamień - Poczajów - Krzemieniec.
Czasopismo: Pro Memoria, nr 1 (16)
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 28-36, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Pro Memoria
Polskie słowa kluczowe: Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Ukraina
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


33/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Bez "ognia i miecza" : migawki z sentymentalnych podróży po niepodległej Ukrainie w poszukiwaniu śladów byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Część 1. Lwów.
Czasopismo: Semper Fidel., nr 1 (84)
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 4-9, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Semper Fidelis
Polskie słowa kluczowe: Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Ukraina ; Lwów
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


34/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Bez "ognia i miecza" : migawki z sentymentalnych podróży po niepodległej Ukrainie w poszukiwaniu śladów byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Część 2. Olesko i Podhorce.
Czasopismo: Semper Fidel., nr 2 (85)
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 9-13, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Semper Fidelis
Polskie słowa kluczowe: Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Ukraina ; Olesko ; Podhorce
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


35/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Bez "ognia i miecza" : migawki z sentymentalnych podróży po niepodległej Ukrainie w poszukiwaniu śladów byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Część 3. Złoczów - Podkamień.
Czasopismo: Semper Fidel., nr 3 (86)
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 52-56, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Semper Fidelis
Polskie słowa kluczowe: Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Ukraina
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


36/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Bez "ognia i miecza" : migawki z sentymentalnych podróży po niepodległej Ukrainie w poszukiwaniu śladów byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Część 4. Poczajów - Krzemieniec.
Czasopismo: Semper Fidel., nr 4 (87)
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 42-46, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Semper Fidelis
Polskie słowa kluczowe: Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Ukraina
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


37/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Bez "ognia i miecza" : migawki z sentymentalnych podróży po niepodległej Ukrainie w poszukiwaniu śladów byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Część 5 (I). Zbaraż.
Czasopismo: Semper Fidel., nr 4 (87)
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 39-42, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Semper Fidelis
Polskie słowa kluczowe: Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Ukraina ; Zbaraż (Ukraina)
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


38/38


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Bez "ognia i miecza" po niepodległej Ukrainie w poszukiwaniu śladów byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Część 1. Lwów - Olesko - Podhorce.
Czasopismo: Pro Memoria, nr 5 (14)
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 38-45, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Pro Memoria
Polskie słowa kluczowe: Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Lwów ; Ukraina ; Olesko ; Podhorce
Praca afiliowana przez UMK


stosując format:
Nowe wyszukiwanie