Logo UMK Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Wynik wyszukiwania

Zapytanie: WOJSKO POLSKIE
Liczba odnalezionych rekordów: 122Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora

1/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Szwadron Jazdy Ziemi Kaliskiej : przyczynek do dziejów szwadronów wojewódzkich formowanych na ziemiach polskich od końca 1918 r do marca 1919 r.
Tytuł równoległy: Calisian Cavalry Squadron : contribution to the history of voivodeship squadrons formed in Poland between the end of 1918 and March 1919.
Czasopismo: Pol. Maior Orient., T. 5
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 47-59, tab.; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 2392-0106
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://docs.wixstatic.com/ugd/d7b886_eeffd6d475bc499aa8618b519ce59205.pdf
Pełny tytuł czasop.: Polonia Maior Orientalis
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; szwadrony wojewódzkie ; Szwadron Jazdy Ziemi Kaliskiej ; Rzeczpospolita Polska
Angielskie słowa kluczowe: Polish Army ; voivodeship squadrons ; Calisian Cavalry Squadron ; Polish Commonwealth
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


2/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Dyscyplina w Pułku Tatarskim Ułanów Wojska Polskiego : lata 1919-1920.
Tytuł równoległy: Discipline in the Polish Army's Regiment of Tatar Uhlans : the years 1919-1920.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia na źródłach oparta : studia ofiarowane profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65. rocznicę urodzin / red. Andrzej Stroynowski.
Opis wydawn.: Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2017
Opis fiz.: S. 347-369, tab. ; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISBN: 978-83-7455-528-9
Język: POL
Liczba arkuszy: 1.04
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; Pułk Tatarski Ułanów im. Achmatowicza ; 13 Pułk Ułanów Wileńskich ; dyscyplina wojskowa ; regulaminy ; Tatarzy ; kawaleria ; Wielkie Księstwo Litewskie ; Rzeczpospolita Obojga Narodów
Angielskie słowa kluczowe: Polish Army ; Regiment of Tatar Uhlans ; 13th Regiment of Wilno Uhlans ; military discipline ; Tatars' community ; Grand Duchy of Lithuania ; Polish-Lithuanian Commonwealth
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000


3/122


Aut.: Rezmer Waldemar
Tytuł: W wojsku polskim 1917-1938. T. 2 : W wojsku polskim 1921-1930 / Leon Mitkiewicz ; wstęp i oprac. nauk. Waldemar Rezmer.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
Opis fiz.: 365, [2] s., [50] s. tabl.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 343-351.
ISBN: 978-83-231-3799-3
Język: POL
Liczba arkuszy: 16.68
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: Mitkiewicz Leon ; kawaleria ; Wojsko Polskie ; pamiętniki ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000
[sprawdź dostępność]


4/122


Aut.: Rezmer Waldemar
Tytuł: Garnizon Wojska Polskiego w Grudziądzu 1920-1939 : stan badań i postulaty badawcze.
Tytuł równoległy: Garrison of the Polish Army in Grudziądz in 1920-1939 : the state of research and research postulates.
Czasopismo: Rocz. Grudz., T. 25
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 105-128, streszcz. ang.
ISSN: 0080-3464
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Grudziądzki
Polskie słowa kluczowe: garnizony wojskowe ; Wojsko Polskie ; Grudziądz ; 1920-1939
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


5/122


Aut.: Rezmer Waldemar
Tytuł: Marsz szwadronu ułanów rotmistrza Konstantego Plisowskiego z Odessy do Bobrujska : z dziejów powinności żołnierskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: O powinnościach żołnierskich. T. 2: Tym co polskość zachowali i o nią walczyli / red. nauk. Mariusz Kardas.
Opis wydawn.: Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2016
Opis fiz.: S. 115-136, mapy; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISBN: 978-83-65495-78-5
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: kadry wojskowe ; kodeks oficera ; Wojsko Polskie
Angielskie słowa kluczowe: staff officers ; code of conduct officer
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000


6/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Wśród dymu i ognia : studia i materiały do dziejów artylerii polskiej i obcej. T. 2 / pod red. Aleksandra Smolińskiego.
Opis wydawn.: Oświęcim : Napoleon V, 2016
Opis fiz.: 315 s., il., tab.
Bibliogr.: Bibliogr. przy rozdz.
ISBN: 978-83-65495-09-9
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: artyleria ; Wojsko Polskie ; uzbrojenie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


7/122


Aut.: Tylicki Jacek
Tytuł: Broń i barwa w Rzeczypospolitej od początku XVIII wieku do końca okresu PRL : zarys dziejów.
Tytuł wydawn. zbior.: Wojsko : 200 lat broni i barwy : katalog wystawy / [przygotowanie kat. do druku Lucjan Hanak].
Opis wydawn.: Słupsk : Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 2016
Opis fiz.: S. 6-8, il.
ISBN: 978-83-944868-3-9
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: KWP
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; XVIII-XX wiek ; wystawy muzealne
Praca afiliowana przez UMK


8/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Wprowadzenie.
Tytuł wydawn. zbior.: Wśród dymu i ognia : studia i materiały do dziejów artylerii polskiej i obcej. T. 2 / pod red. Aleksandra Smolińskiego.
Opis wydawn.: Oświęcim : Napoleon V, 2016
Opis fiz.: S. 5-12
ISBN: 978-83-65495-09-9
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: PWP
Polskie słowa kluczowe: artyleria ; Wojsko Polskie ; uzbrojenie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


9/122


Aut.: Polak Wojciech
Tytuł: Ucieczka dnia 1 kwietnia 1982 roku do Austrii trzech lotników wojskowych z rodzinami w świetle akt Wojskowej Służby Wewnętrznej.
Tytuł wydawn. zbior.: Wybrane aspekty bezpieczeństwa narodowego Polski / [red. nauk. Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska, Szymon Gajewski].
Opis wydawn.: Toruń : Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, 2016
Opis fiz.: S. 212-222, streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
Seria: Fides, Ratio et Patria : studia toruńskie ; nr 5
ISBN: 978-83-7631-714-4
ISSN: 2392-1463
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; lotnictwo polskie ; ucieczki z Polski na Zachód
Angielskie słowa kluczowe: Polish Army ; Polish Air Force ; Polish escape to the West
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


10/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Oceny zmian ekonomicznych na sowieckiej Ukrainie od końca lat dwudziestych do końca lat trzydziestych XX w. formułowane przez analityków polskiego wywiadu wojskowego oraz funkcjonariuszy polskich służb dyplomatycznych.
Czasopismo: Ìst. Arh., Vip. 16
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 93-102, streszcz. ukr., ros.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 2077-5709 ; eISSN: 2413-578X
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
Pełny tytuł czasop.: Ìstoričnij Arhìv
Polskie słowa kluczowe: gospodarka ; przemysł ; rolnictwo ; wywiad wojskowy ; Wojsko Polskie ; Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona ; Ukraina ; okres międzywojenny
Praca afiliowana przez UMK


11/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Analizy i oceny zmian ekonomicznych na sowieckiej Ukrainie od końca lat 20. do końca lat 30. XX w. formułowane przez oficerów Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy polskich służb dyplomatycznych : przyczynek do dziejów polskiego wywiadu wojskowego na Sowiety.
Czasopismo: Eur. Orient. (Toruń), T. 7
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 73-99, streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 2081-8742
DOI: 10.12775/EO.2016.004
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
https://repozytorium.umk.pl/handle/item/4512
Pełny tytuł czasop.: Europa Orientalis : studia z dziejów Europy Wschodniej i państw bałtyckich
Polskie słowa kluczowe: Ukraina ; Polska ; ZSRR ; Wojsko Polskie ; gospodarka
Angielskie słowa kluczowe: Ukraine ; Poland ; USSR ; Polish military ; economy
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000
[sprawdź dostępność]


12/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Kult Najświętszej Maryi Panny Jazłowieckiej w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich : przyczynek do problemu religijności katolickiej w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej.
Czasopismo: Orient. Christ. Crac., Nr 8
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 73-96, streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 2081-1330 ; eISSN: 2450-2936
DOI: 10.15633/ochc.2198
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Orientalia Christiana Cracoviensia
Polskie słowa kluczowe: kult Najświętszej Maryi Panny Jazłowieckiej ; 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich ; Wojsko Polskie ; Rzeczpospolita Polska ; wojna polsko-ukraińska (1918-1919) ; wojna polsko-sowiecka (1919-1921)
Angielskie słowa kluczowe: cult of the Virgin Mary of Jazłowiec ; 14th Jazłowiecki Uhlans Regiment ; Polish Army ; Polish Commonwealth ; Polish-Ukrainian war (1918-1919) ; Polish-Soviet war (1919-1921)
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000
[sprawdź dostępność]


13/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Przyczynek do dziejów plutonów trębaczy oraz muzyki kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.
Tytuł wydawn. zbior.: Do szarży marsz, marsz... : studia z dziejów kawalerii. T. 6 / pod red. Aleksandra Smolińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
Opis fiz.: S. 239-272, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-3528-9
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: kawaleria ; orkiestry wojskowe ; Wojsko Polskie ; Druga Rzeczpospolita Polska
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


14/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Polskie formacje wojskowe okresu I wojny światowej i Wojsko Polskie z lat 1918-1939 : węzłowe problemy oraz stan badań i postulaty badawcze.
Czasopismo: Rocz. Przemys. Hist. Wojsk., T. 51 z. 1
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 3-24, streszcz. ang.
ISSN: 2449-7355
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Przemyski. Historia Wojskowości
Polskie słowa kluczowe: historia wojskowa ; piechota ; kawaleria ; lotnictwo ; artyleria ; Wojsko Polskie ; Legiony ; Druga Rzeczpospolita
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000


15/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Pierwsze formacje artylerii konnej Wojska Polskiego w polsko-ukraińskich bojach o Lwów i Małopolskę Wschodnią w okresie od grudnia 1918 r. do wiosny 1919 r.
Czasopismo: Stud. Dziejów Wojsk., T. 4
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 113-139, il.; streszcz. ang., ros.
ISSN: 2299-3916
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Studia z Dziejów Wojskowości
Polskie słowa kluczowe: artyleria konna ; Wojsko Polskie ; Małopolska Wschodnia ; Lwów (Ukraina) ; okres międzywojenny
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


16/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Kawaleria kontra pociągi pancerne, czyli kontrowersje dotyczące porażki sowieckich pociągów pancernych w Korosteniu dnia 10 października 1920 r. : przyczynek do dziejów jazdy Wojska Polskiego oraz wojny polsko-sowieckiej z lat 1919-1921.
Tytuł wydawn. zbior.: Do szarży marsz, marsz... : studia z dziejów kawalerii. T. 5 / pod red. Aleksandra Smolińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: S. 185-[248], il., tab.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-3302-5
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; wojna polsko-sowiecka ; 1919-1921
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


17/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Wśród dymu i ognia : studia i materiały do dziejów artylerii polskiej i obcej. T. 1 / pod. red. Aleksandra Smolińskiego.
Opis wydawn.: Oświęcim : Napoleon V, 2014
Opis fiz.: 297 s., il., tab.
ISBN: 978-83-7889-119-5
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: artyleria ; Wojsko Polskie ; uzbrojenie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


18/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Kult Najświętszej Maryi Panny Jazłowieckiej w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz w 9 Pułku Ułanów Małopolskich Wojska Polskiego Drugiej Rzeczypospolitej.
Tytuł wydawn. zbior.: Państwo - religia : instytucje państwowe i obywatele wobec religii w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku. T. 1 / pod red. Jarosława Durki.
Opis wydawn.: Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014
Opis fiz.: S. 23-60, il.; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISBN: 978-83-62689-33-0
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: klasztor jazłowiecki ; kult maryjny ; Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


19/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Wiedza o wyższej kadrze dowódczej kawalerii RKKA posiadana przez oficerów Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w połowie lat trzydziestych XX wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia historyczno-wojskowe. T. 4 / [red. Marek Wagner].
Opis wydawn.: Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2014
Opis fiz.: S. 197-244
ISBN: 978-83-64415-28-9
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: kadry wojskowe ; Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


20/122


Aut.: Rezmer Waldemar
Tytuł: W Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 1932-1935 / Leon Mitkiewicz ; wstęp i oprac. nauk. Waldemar Rezmer.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: 266, [2] s., [30] s. tabl., il.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 261-266
ISBN: 978-83-231-3197-7
Język: POL
Liczba arkuszy: 15.00
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: Mitkiewicz Leon ; pamiętniki ; Wojsko Polskie ; 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000
[sprawdź dostępność]


21/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Formowanie i organizacja artylerii konnej Wojska Polskiego w okresie od 1 listopada 1918 roku do czerwca roku 1919.
Tytuł wydawn. zbior.: Wśród dymu i ognia : studia i materiały do dziejów artylerii polskiej i obcej. T. 1 / pod red. Aleksandra Smolińskiego.
Opis wydawn.: Oświęcim : Napoleon V, 2014
Opis fiz.: S. 227-288, il., tab.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-7889-119-5
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: artyleria konna ; Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


22/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Wprowadzenie.
Tytuł wydawn. zbior.: Wśród dymu i ognia : studia i materiały do dziejów artylerii polskiej i obcej. T. 1 / pod red. Aleksandra Smolińskiego.
Opis wydawn.: Oświęcim : Napoleon V, 2014
Opis fiz.: S. 5-10
ISBN: 978-83-7889-119-5
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: PWP
Polskie słowa kluczowe: artyleria ; Wojsko Polskie ; uzbrojenie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


23/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Armia Czerwona na Sowieckiej Ukrainie oraz w pozostałych zachodnich okręgach wojskowych ZSRS w latach trzydziestych XX wieku w dokumentach Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego.
Czasopismo: Ìst. Arh., Vip. 12
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 172-186, streszcz. ukr., ros.
ISSN: 2077-5709
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
Pełny tytuł czasop.: Ìstoričnij Arhìv
Polskie słowa kluczowe: Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona ; Wojsko Polskie ; Ukraina
Praca afiliowana przez UMK


24/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Artyleria konna Wojska Polskiego w walkach o Lwów i Małopolskę Wschodnią w okresie od grudnia 1918 roku do wczesnej wiosny 1919 r. Cz. 1.
Czasopismo: Semper Fidel., nr 2 (134)
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 5-9
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Semper Fidelis
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; artyleria konna ; Lwów, bitwa (1918-1919) ; Małopolska Wschodnia
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


25/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Artyleria konna Wojska Polskiego w walkach o Lwów i Małopolskę Wschodnią w okresie od grudnia 1918 roku do wczesnej wiosny 1919 r. Cz. 2.
Czasopismo: Semper Fidel., nr 3 (135)
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 13-16
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Semper Fidelis
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; artyleria konna ; Lwów, bitwa (1918-1919) ; Małopolska Wschodnia
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


26/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Przyczynek do dziejów votum złożonego przez 9 Pułk Ułanów Małpolskich u stóp Pani Jazłowieckiej w sierpniu 1939 r.
Czasopismo: Stud. Claromontana, T. 31
Opis wydawn.: 2013-2014 [2014]
Opis fiz.: S. 169-179, streszcz. ang.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Studia Claromontana
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; 9 Pułk Ułanów Małopolskich ; wota ; Pani Jazłowiecka (rzeźba) ; Jazłowiec (Ukraina)
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


27/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Przepisowe płomienie do fanfar oraz trąbka sygnałowa w kawalerii i artylerii konnej Wojska Polskiego w latach 1924-1939 : przyczynek do dziejów polskiej konnej muzyki wojskowej.
Tytuł wydawn. zbior.: Do szarży marsz, marsz... : studia z dziejów kawalerii. T. 4 / pod red. Aleksandra Smolińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: S. 293-352, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-3134-2
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: muzyka wojskowa ; artyleria konna ; Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


28/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Czy Pułk Tatarski Ułanów imienia Achmatowicza z lat 1919-1920 rzeczywiście był tatarskim oddziałem kawalerii Wojska Polskiego? Przyczynek do dziejów tatarskich formacji jazdy w służbie Rzeczypospolitej.
Tytuł wydawn. zbior.: Do szarży marsz, marsz... : studia z dziejów kawalerii. T. 4 / pod red. Aleksandra Smolińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: S. 187-260, tab.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-3134-2
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Pułk Tatarski Ułanów im. Achmatowicza ; Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


29/122


Aut.: Nieuważny Andrzej, Mróz Mariusz
Tytuł: 1939 - cavaliers polonais contre panzers, des environnements technologiques mythifiés.
Tytuł wydawn. zbior.: Expérience combattante XIXe-XXIe siècles. T. 3: Les environnements du combattant / sous la dir. de François Cochet.
Opis wydawn.: Paris : Riveneuve Éditions, 2013
Opis fiz.: S. 191-203
ISBN: 978-2-36013-178-5
Język: FRE
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; wojsko niemieckie ; kawaleria ; wojska pancerne ; kampania wrześniowa 1939
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000


30/122


Aut.: Rezmer Waldemar
Tytuł: Jednostki Wojska Polskiego na Pomorzu i Kujawach we wrześniu 1939 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: Katyń : ofiary z Kujaw i Pomorza w 73. rocznicę zbrodni katyńskiej / pod red. Władysława Kubiaka i Zbigniewa Karpusa.
Opis wydawn.: Włocławek : Włocławskie Towarzystwo Naukowe, 2013
Opis fiz.: S. 31-49
ISBN: 978-83-60150-69-6
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; Kujawy ; Pomorze ; 1939 r.
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


31/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Związki kawalerii polskiej z klasztorem jazłowieckim na tle kultu maryjnego w armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz w Wojsku Polskim Drugiej Rzeczypospolitej.
Tytuł wydawn. zbior.: Religia a społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej / zbiór studiów pod red. Tadeusza Stegnera.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2013
Opis fiz.: S. 145-166
Seria: Metamorfozy Społeczne ; 5
ISBN: 978-83-63352-18-9
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: kawaleria polska ; klasztor jazłowiecki ; kult maryjny ; Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


32/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Obsada personalna formacji Pomorskiej Brygady Kawalerii po wiosennej mobilizacji alarmowej oraz po mobilizacji w sierpniu 1939 r. - stan na dzień 23 marca i 1 września.
Czasopismo: Rocz. Grudz., T. 21
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 149-207, tab.; streszcz. ang.
ISSN: 0080-3464
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Grudziądzki
Polskie słowa kluczowe: Pomorska Brygada Kawalerii ; Wojsko Polskie ; mobilizacja
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


33/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Mundur i barwy jazdy dywizyjnej oraz strzelców konnych Wojska Polskiego : lata 1919-1939.
Opis wydawn.: Grajewo : Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych, 2012
Opis fiz.: 318 s., il.; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 279-290. Indeksy
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; kawaleria ; mundury wojskowe ; okres międzywojenny
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000
[sprawdź dostępność]


34/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Tradycje byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w symbolice 77 Pułku Strzelców Kowieńskich oraz 85 Pułku Strzelców Wileńskich Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.
Tytuł wydawn. zbior.: Militaria pomorskie : zbiór studiów. T. 3 / pod red. Mirosława Giętkowskiego, Łukasza Nadolskiego, Aleksandra Smolińskiego.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Muzeum Wojsk Lądowych, 2012
Opis fiz.: S. 151-181, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; tradycje wojskowe
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000


35/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Obraz Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej oraz sowieckiego potencjału militarnego z początku lat trzydziestych XX wieku w dokumentach Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego : przyczynek do dziejów polskiego wywiadu wojskowego.
Tytuł wydawn. zbior.: Militaria pomorskie : zbiór studiów. T. 4 / pod red. Mirosława Giętkowskiego, Łukasza Nadolskiego, Aleksandra Smolińskiego.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Muzeum Wojsk Lądowych, 2012
Opis fiz.: S. 150-232, il., mapa
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona ; wywiad wojskowy ; Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000


36/122


Aut.: Rezmer Waldemar
Tytuł: Służba cenzury pocztowej Wojska Polskiego w 1939 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: Nie po myśli władzy : studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych / pod red. Doroty Degen i Marcina Żyndy.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: S. 81-97, streszcz. ang.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: cenzura korespondencji ; Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


37/122


Aut.: Giętkowski Mirosław, Smoliński Aleksander
Tytuł: Wprowadzenie.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia artyleryjskie. T. 3 / pod red. Mirosława Giętkowskiego, Aleksandra Smolińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Stowarzyszenie Miłośników Artylerii i Militariów, 2012
Opis fiz.: S. 5-11
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: PWP
Polskie słowa kluczowe: artyleria konna ; Wojsko Polskie ; wojsko rosyjskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


38/122


Aut.: Giętkowski Mirosław, Smoliński Aleksander
Tytuł: Wprowadzenie do zagadnień zawartych w 4. tomie "Studiów artyleryjskich".
Tytuł wydawn. zbior.: Studia artyleryjskie. T. 4 / pod red. Mirosława Giętkowskiego, Aleksandra Smolińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Stowarzyszenie Miłośników Artylerii i Militariów : Muzeum Wojsk Lądowych, 2012
Opis fiz.: S. 5-16
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: PWP
Polskie słowa kluczowe: artyleria konna ; Wojsko Polskie ; wojsko rosyjskie
Praca afiliowana przez UMK


39/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Umundurowanie i barwy artylerii konnej polskich formacji wojskowych oraz Wojska Polskiego w latach 1915-1920.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia artyleryjskie. T. 4 / pod red. Mirosława Giętkowskiego, Aleksandra Smolińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Stowarzyszenie Miłośników Artylerii i Militariów : Muzeum Wojsk Lądowych, 2012
Opis fiz.: S. 397-483, il. kolor., tabl.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: umundurowanie ; Wojsko Polskie ; artyleria konna
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000


40/122


Aut.: Giętkowski Mirosław, Smoliński Aleksander
Tytuł: Studia artyleryjskie. T. 3 / pod red. Mirosława Giętkowskiego, Aleksandra Smolińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Stowarzyszenie Miłośników Artylerii i Militariów, 2012
Opis fiz.: 310 s., il., tab.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: artyleria konna ; Wojsko Polskie ; wojsko rosyjskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000


41/122


Aut.: Giętkowski Mirosław, Smoliński Aleksander
Tytuł: Studia artyleryjskie. T. 4 / pod red. Mirosława Giętkowskiego, Aleksandra Smolińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Stowarzyszenie Miłośników Artylerii i Militariów : Muzeum Wojsk Lądowych, 2012
Opis fiz.: 615 s., il., tab.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: artyleria konna ; Wojsko Polskie ; wojsko rosyjskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000


42/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Problematyka gospodarki Sowieckiej Ukrainy z lat 1921-1939 w świetle akt Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego.
Czasopismo: Ìst. Arh., Vip. 9
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 118-129, streszcz. ukr., ros., ang.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
Pełny tytuł czasop.: Ìstoričnij Arhìv
Polskie słowa kluczowe: gospodarka ; wywiad wojskowy ; Wojsko Polskie ; Ukraina ; Druga Rzeczpospolita ; okres międzywojenny
Praca afiliowana przez UMK


43/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Pułk Tatarski Ułanów imienia Achmatowicza : przyczynek do dziejów tatarskich formacji jazdy w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej.
Czasopismo: Rocz. Muzułm., T. 9
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 32-70, tab.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Muzułmański
Polskie słowa kluczowe: siły zbrojne ; służba wojskowa ; kawaleria ; Tatarzy ; Wojsko Polskie ; Druga Rzeczpospolita
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


44/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Barwa 49 Huculskiego Pułku Strzelców : ciekawy element działań integracyjnych w Armii II Rzeczypospolitej.
Czasopismo: Rocz. Przemys., T. 48 z. 1
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 93-152, il., tab., tabl.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Przemyski
Polskie słowa kluczowe: Huculski Pułk Strzelców ; Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000


45/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Kult "Pani Jazłowieckiej" w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich na tle kult maryjnego w armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej.
Czasopismo: Semper Fidel., nr 2 (125)
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 10-16, il.
Uwaga: Artykuł błędnie opublikowano pod tytułem: Dzieje miasta i klasztoru Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Semper Fidelis
Polskie słowa kluczowe: kult maryjny ; Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


46/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Związki 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z klasztorem jazłowieckim na tle kultu maryjnego w armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej.
Czasopismo: Stud. Claromontana, T. 30
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 627-667, streszcz. ang.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Studia Claromontana
Polskie słowa kluczowe: kult maryjny ; Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


47/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Jeszcze raz o "nieśmiertelnikach", czyli o znakach i dokumentach tożsamości Wojska Polskiego.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Muz. Wojsk. Białyst., Z. 25
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 131-138, il., tab.; streszcz. ang.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zeszyt Naukowy / Muzeum Wojska w Białymstoku
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; znaki tożsamości
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


48/122


Aut.: Rezmer Waldemar
Tytuł: Tatarskij polk ulanov imieni polkovnika Axmatoviča.
Tytuł wydawn. zbior.: Etničeskaâ istoriâ i kul'tura tûrskih narodov Evrazii : sbornik naučnyh trudov = The ethnic history and culture of Turkic people of Eurasia : collection of scientific articles / red. Nikolaj A. Tomilov [et al.].
Opis wydawn.: Omsk : Izdatel'-Poligrafist, 2011
Opis fiz.: S. 279-281
Język: RUS
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; Pułk Jazdy Tatarskiej im. Mustafy Achmatowicza ; wojna polsko-bolszewicka (1919-1920)
Praca afiliowana przez UMK


49/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Jak powstał oraz jak należy "czytać" komunikat wizualny w postaci wojskowego munduru?
Tytuł wydawn. zbior.: Militaria pomorskie : zbiór studiów. T. 2 / pod red. Mirosława Giętkowskiego, Łukasza Nadolskiego, Aleksandra Smolińskiego.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Muzeum Wojsk Lądowych, 2011
Opis fiz.: S. 45-97, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: umundurowanie ; Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


50/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Król Rumunii Karol II jako szef 57 Pułku Piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.
Tytuł wydawn. zbior.: Polska i Rumunia - związki historyczne i kulturowe - przeszłość i dzień dzisiejszy : materiały sympozjum = Polonia si România - legâturi istorice şi culturale - trecut şi prezent : materialele simpozionului / [oprac. red. Stanislava Iachimovschi, Elżbieta Wieruszewska-Calistru].
Opis wydawn.: Suceava : Związek Polaków w Rumunii, 2011
Opis fiz.: S. 99-157, il.; streszcz. rum.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; Druga Rzeczpospolita ; stosunki polsko-rumuńskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000


51/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Wkroczenie Wojska Polskiego do Torunia w styczniu 1920 r.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia artyleryjskie / pod red. Mirosława Giętkowskiego i Aleksandra Smolińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Stowarzyszenie Miłośników Artylerii i Militariów, 2011
Opis fiz.: S. 167-204, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; Toruń
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


52/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: "Barwa" artylerii Legionów Polskich we Włoszech oraz Legii Naddunajskiej i artylerii Wojska Polskiego Księstwa Warszawskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia artyleryjskie / pod red. Mirosława Giętkowskiego i Aleksandra Smolińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Stowarzyszenie Miłośników Artylerii i Militariów, 2011
Opis fiz.: S. 23-65, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: artyleria ; Wojsko Polskie ; Księstwo Warszawskie ; umundurowanie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


53/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Szefostwa dywizjonów artylerii konnej Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej oraz ich europejskie i polskie tradycje.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia artyleryjskie. T. 2 / pod red. Mirosława Giętkowskiego i Aleksandra Smolińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Stowarzyszenie Miłośników Artylerii i Militariów, 2011
Opis fiz.: S. 264-295, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: artyleria konna ; Wojsko Polskie ; Druga Rzeczpospolita ; szefostwa wojskowe
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


54/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Barwy formacji artylerii Wojska Polskiego w latach 1918-1939 oraz ich historyczny rodowód.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia artyleryjskie. T. 2 / pod red. Mirosława Giętkowskiego i Aleksandra Smolińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Stowarzyszenie Miłośników Artylerii i Militariów, 2011
Opis fiz.: S. 170-263, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: artyleria ; Wojsko Polskie ; umundurowanie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


55/122


Aut.: Centek Jarosław, Smoliński Aleksander
Tytuł: Das Polnische Heer in den Jahren 1935-1939 : Hauptprobleme.
Tytuł wydawn. zbior.: Von Söldnerheeren zu UN-Truppen : Symposium 5. November 2010
Opis wydawn.: Wien : Heeresgeschichtliches Museum, 2011
Opis fiz.: S. 137-160, il.
Seria: Acta Austro-Polonica ; Bd. 3
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000


56/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Józef Piłsudski jako szef formacji Wojska Polskiego : lata 1919-1939.
Czasopismo: Imponderabilia, Nr 3
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 59-76, streszcz. ang.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Imponderabilia : biuletyn Piłsudczykowski
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; Piłsudski Józef
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000


57/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Nadanie szefostwa króla Rumunii Karola II 57 Pułkowi Piechoty.
Czasopismo: Prz. Hist.-Wojsk., R. 12 nr 1
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 205-223, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Historyczno-Wojskowy
Polskie słowa kluczowe: szefostwa wojskowe ; Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


58/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Król Rumunii Karol II jako szef 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej.
Czasopismo: Prz. Wielkop., R. 25 nr 1
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 19-29, il.
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Wielkopolski
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; 57 Pułk Piechoty Wielkopolskiej ; Karol II, król Rumunii
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


59/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Marsz z Rumunii do Polski oddziałów jazdy utworzonych w ramach 4 Dywizji Strzelców Polskich oraz ich włączenie do struktur Wojska Polskiego - 1919 rok.
Tytuł wydawn. zbior.: Relacje polsko-rumuńskie w historii i kulturze : materiały z sympozjum = Relaţii polono-române în istorie şi cultură: materialele simpozionului / [oprac. red. i korekta Stanislava Iachimovschi, Elżbieta Wieruszewska]
Opis wydawn.: Suceava : Związek Polaków w Rumunii, 2010
Opis fiz.: S. 221-246, streszcz. rum.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: kawaleria ; Wojsko Polskie ; Rumunia ; Polska
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


60/122


Aut.: Rezmer Waldemar
Tytuł: Operacyjna służba sztabów Wojska Polskiego w 1939 roku : (organizacja, zasady funkcjonowania, przygotowanie do wojny).
Opis wydawn.: Warszawa : Tetragon, 2010
Wydanie: Wyd. 2
Opis fiz.: 254 s., il., tab.; streszcz. niem.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 224-233
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; kwatermistrzostwo ; logistyka


61/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Elementy tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego w piechocie Wojska Polskiego Drugiej Rzeczypospolitej.
Czasopismo: Eur. Orient. (Toruń), T. 2
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 121-155, il.; streszcz. ang.
ISSN: 2081-8742
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Europa Orientalis : studia z dziejów Europy Wschodniej i państw bałtyckich
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


62/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Udział Wojska Polskiego w operacji przejmowania ziem północnej i zachodniej Wielkopolski oraz Śląska Średniego przyznanych Polsce na mocy traktatu w Wersalu (styczeń 1920 r.)
Czasopismo: Prz. Wielkop., R. 24 nr 1
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 29-51, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Wielkopolski
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; Wielkopolska ; Śląsk ; Traktat Wersalski
[sprawdź dostępność]


63/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Jak wyglądało wkroczenie Wojska Polskiego do Kijowa w maju 1920 r. Cz. 1.
Czasopismo: Semper Fidel., nr 4/5 (117/118)
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 34-37
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Semper Fidelis
Polskie słowa kluczowe: wojna polsko-sowiecka ; Wojsko Polskie ; Kijów
[sprawdź dostępność]


64/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Jak wyglądało wkroczenie Wojska Polskiego do Kijowa w maju 1920 r. Cz. 2.
Czasopismo: Semper Fidel., nr 6 (119)
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 15-22
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Semper Fidelis
Polskie słowa kluczowe: wojna polsko-sowiecka ; Wojsko Polskie ; Kijów
[sprawdź dostępność]


65/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Elementy tradycji byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w symbolice 77 Pułku Strzelców Kowieńskich Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.
Tytuł wydawn. zbior.: Stosunki polsko-litewskie wczoraj i dziś : historia, kultura, polityka / pod red. nauk. Wandy K. Roman i Joanny Marszałek-Kawy.
Opis wydawn.: Toruń : Europejskie Centrum Edukacyjne, 2009
Opis fiz.: S. 92-104, rys.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; Druga Rzeczpospolita
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


66/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Osoba hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza jako czynnik wykorzystywany w wychowaniu patriotycznym i obywatelskim w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej.
Tytuł wydawn. zbior.: Wojsko a społeczeństwo na Kujawach i Pomorzu / pod red. Zdzisława Biegańskiego i Włodzimierza Jastrzębskiego.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2009
Opis fiz.: S. 133-160, rys., tab.
Seria: Prace Komisji Historii / Bydgoskie Towarzystwo Naukowe ; T. 21
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Chodkiewicz Jan Karol ; Wojsko Polskie ; Druga Rzeczpospolita ; wychowanie patriotyczne ; wychowanie obywatelskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


67/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Materiały do obsady personalnej formacji Pomorskiej Brygady Kawalerii na dzień 23 marca i 1 września 1939 r.
Czasopismo: Militaria Pom., Nr 3
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 107-148
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Militaria Pomorskie
Polskie słowa kluczowe: Pomorska Brygada Kawalerii ; Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


68/122


Aut.: Krotofil Maciej
Tytuł: Armia Halicka jako przeciwnik Wojska Polskiego 1918-1919.
Czasopismo: Ukraïna, Vol. 18
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 385-388
ISBN: 978-966-02-5805-1
ISSN: 2223-1196
Uwaga: Tytuł tomu: Zahidno-Ukraïns'ka Narodna Respublika : do 90-riččâ utvorennâ / redkol. Âroslav Isaevič [et al.].
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/20/04-02Krotofil.pdf
Pełny tytuł czasop.: Ukraïna : kul'turna spadŝina, nacional'na svidomist', deržavnist'
Polskie słowa kluczowe: Ukraińska Armia Halicka ; Wojsko Polskie ; wojna polsko-ukraińska (1918-1919)
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000


69/122


Aut.: Nieuważny Andrzej
Tytuł: Wojna mało heroiczna : Józefa Nieuważnego przypadki w Wojsku Polskim 1918-1922 / Józef Nieuważny; wyd. Andrzej Nieuważny.
Czasopismo: Wiedza i Życie Inne Oblicza Historii, nr 4
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 4-11, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Wiedza i Życie. Numer specjalny: Inne Oblicza Historii
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; wspomnienia
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


70/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Szefostwa i szefowie dywizjonów artylerii konnej Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej oraz ich europejskie i polskie tradycje.
Tytuł wydawn. zbior.: Artyleria polska : historia, teraźniejszość, przyszłość : (myśl wojskowa, szkolnictwo artyleryjskie, technika i uzbrojenie) : materiały pokonferencyjne, Toruń 13-14 maja 2008 r. / kom. red. Waldemar Rezmer [et al.].
Opis wydawn.: Toruń, 2008
Opis fiz.: S. 191-216, il.
Uwaga: Toż w: Zesz. Cent. Szk. Artyl. Uzbroj. R. 6 nr 6, s. 161-189.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: artyleria konna ; Wojsko Polskie ; wojna światowa (1939-1945)
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000


71/122


Aut.: Rezmer Waldemar
Tytuł: Wieś syberyjska w relacjach i wspomnieniach Polaków - żołnierzy 5 Dywizji Strzelców Polskich (1919-1921).
Tytuł wydawn. zbior.: Sibirskaâ derevnâ : istoriâ, sovremennoe sostoânie, perspektivy razvitiâ : materialy VII Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii […], (27-28 marta 2008 g., Omsk). Č. 1 = Siberian village : history, present-day situation, perspectives of development […].
Opis wydawn.: Omsk : Izdatel'stvo Omskogo Gosudarstvennogo Agrarnogo Universiteta, 2008
Opis fiz.: S. 292-303, streszcz. ros.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: wsie ; Syberia ; Wojsko Polskie ; wojna polsko-bolszewicka (1919-1920)
Praca afiliowana przez UMK


72/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Pułki kawalerii Wojska Polskiego na kresach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej : pochodzenie nazw i tradycje.
Czasopismo: Prz. Hist.-Wojsk., R. 9 nr 2
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 43-60, streszcz. ang.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Historyczno-Wojskowy
Polskie słowa kluczowe: kawaleria polska ; Wojsko Polskie ; kresy południowo-wschodnie ; Druga Rzeczpospolita
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


73/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Kresowe pułki kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej oraz ich nazwy i tradycje. Część 1.
Czasopismo: Semper Fidel., nr 2 (103)
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 34-39, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Semper Fidelis
Polskie słowa kluczowe: kawaleria polska ; Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


74/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Kresowe pułki kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej oraz ich nazwy i tradycje. Część 2.
Czasopismo: Semper Fidel., nr 3 (104)
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 15-19, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Semper Fidelis
Polskie słowa kluczowe: kawaleria polska ; Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


75/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Wileńskie i litewskie początki 13 Pułku Ułanów Wojska Polskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Baltijos regiono istorija ir kultūra : Lietuva ir Lenkija : karinė istorija, archeologija, etnologija = History and culture of Baltic region : Lithuania and Poland : military history, archaeology, ethnology.
Opis wydawn.: Klaipėda : Klaipėdos Universiteto. Baltijos Regiono Istorijos ir Archeologijos Institutas, 2007
Opis fiz.: S. 67-78, tab.; streszcz. ang., lit.
Seria: Acta Historica Universitatis Klaipedensis ; 15
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: 13 Pułk Ułanów Wileńskich ; Wojsko Polskie ; Wilno (Litwa) ; Litwa
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


76/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Hetman wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz jako szef 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich armii II Rzeczypospolitej.
Tytuł wydawn. zbior.: Wojny północne w XVI-XVIII wieku : w czterechsetlecie bitwy pod Kircholmem / red. Bogusław Dybaś ; współpr. Anna Ziemlewska.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2007
Opis fiz.: S. 289-306, il., tab.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Chodkiewicz Jan Karol ; Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


77/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Szefostwa i szefowie dywizjonów artylerii konnej Wojska Polskiego II RP.
Czasopismo: Grajewskie Zesz. Hist., z. 3-4 (23-24)
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 36-45, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Grajewskie Zeszyty Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; artyleria konna
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


78/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Udział lotnictwa Wojska Polskiego w walce z 1 Armią Konną podczas kampanii 1920 r.
Czasopismo: Prz. Hist.-Wojsk., R. 8 nr 1
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 27-50, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Historyczno-Wojskowy
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; lotnictwo
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000
[sprawdź dostępność]


79/122


Aut.: Rezmer Waldemar
Tytuł: Działania bojowe Wojska Polskiego w rejonie Rzeczycy : luty-czerwiec 1920.
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy slavânovedeniâ : sbornik naučnyh statej i materialov = Problems of Slavic studies : scientific articles and materials. Vyp. 8 / otv. red. S. I. Mihalčenko.
Opis wydawn.: Brânsk : Izdatel'stvo Brânskogo Gosudarstvennogo Universiteta, 2006
Opis fiz.: S. 313-351
ISBN: 5-9734-0044-1
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; wojna polsko-bolszewicka (1919-1920) ; Polesie ; Rzeczyca (region, Białoruś)
Praca afiliowana przez UMK


80/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Szefostwa i szefowie pułków kawalerii Wojska Polskiego z lat 1919-1939.
Czasopismo: Grajewskie Zesz. Hist., z. 4 (20)
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 4-50, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Grajewskie Zeszyty Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; kawaleria ; szefostwa wojskowe
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


81/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Katalog muzealny wystawy 2 Pułku Strzelców Podhalańskich.
Czasopismo: Prz. Hist.-Wojsk., R. 7 nr 2
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 190-199
Uwaga: Dot. wydawnictwa: Pamiątki po 2 Pułku Strzelców Podhalańskich z Sanoka : katalog zbiorów / Andrzej Romaniak. Sanok 2003.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Historyczno-Wojskowy
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; 2 Pułk Strzelców Podhalańskich
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


82/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Dzieje "Wilków Lwowskich" sformowanych przez Naczelną Komendę Obrony Lwowa : koniec 1918 r. - początek 1919 r.
Czasopismo: Semper Fidel., nr 3 (92)
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 4-8, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Semper Fidelis
Polskie słowa kluczowe: Naczelna Komenda Obrony Lwowa ; Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


83/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Lotnictwo Wojska Polskiego w walce z 1 Armią Konną w obronie Galicji Wschodniej oraz Lwowa latem 1920 r.
Czasopismo: Semper Fidel., nr 6 (95)
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 40-46, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Semper Fidelis
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; lotnictwo wojskowe
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


84/122


Aut.: Rezmer Waldemar
Tytuł: Stosunek Ukraińców do obowiązkowej służby w Wojsku Polskim 1921-1939.
Tytuł wydawn. zbior.: Materìali V kongresu Mìžnarodnoï asocìacìï ukraïnìstìv : istorìâ : zbìrnik naukovih statej. Č. 3.
Opis wydawn.: Černìvcì : Ruta, 2005
Opis fiz.: S. 206-214
ISBN: 966-568-766-2
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: RFZ
Polskie słowa kluczowe: służba wojskowa ; Ukraińcy ; Wojsko Polskie ; okres międzywojenny
Praca afiliowana przez UMK


85/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Szef czy patron - tradycja i współczesność w Wojsku Polskim.
Tytuł wydawn. zbior.: Od armii komputowej do narodowej. 2: Dzieje militarne Polski i jej wschodnich sąsiadów od XVI do XX wieku / pod red. Macieja Krotofila, Aleksandra Smolińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
Opis fiz.: S. 489-552, tabl.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


86/122


Aut.: Rezmer Waldemar
Tytuł: Litwini w Wojsku Polskim 1920-1939.
Tytuł wydawn. zbior.: Od armii komputowej do narodowej. 2: Dzieje militarne Polski i jej wschodnich sąsiadów od XVI do XX wieku / pod red. Macieja Krotofila, Aleksandra Smolińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
Opis fiz.: S. 253-266
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Litwini w Polsce ; Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


87/122


Aut.: Rezmer Waldemar
Tytuł: Działania bojowe Wojska Polskiego w rejonie Rzeczycy : kwiecień-czerwiec 1920.
Tytuł wydawn. zbior.: Pâtyâ Mìžnarodnyâ doŭnaraŭskìâ čytannì, Rèčyca, 22-23 verasnâ 2005 g. / rèd. kal. V. M. Lebedzeva [et al.].
Opis wydawn.: Gomel' : GDU im. F. Skaryny, 2005
Opis fiz.: S. 286-305
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; wojna polsko-bolszewicka (1919-1920) ; Polesie ; Rzeczyca (region, Białoruś)
Praca afiliowana przez UMK


88/122


Aut.: Kustra Czesław
Tytuł: Narkotyki i narkomania w Wojsku Polskim : (etiologia, symptomatyka, profilaktyka) / Mariusz Jędrzejko. Warszawa, Pułtusk 2005.
Czasopismo: Paedagog. Christ., T. 16
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 248-250
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Paedagogia Christiana
Polskie słowa kluczowe: narkotyki ; narkomania ; zapobieganie ; Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


89/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Stan źródeł archiwalnych w zasobach Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie do badań nad dziejami uzbrojenia i umundurowania polskich organizacji niepodległościowych i formacji wojskowych oraz Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej z lat 1908-1939.
Tytuł wydawn. zbior.: Źródła w badaniach historii wojskowej : VII Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości, Siedlce, 17-18 września 2003 r. / red. nauk. Kazimierz Pindel.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004
Opis fiz.: S. 336-379
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Centralne Archiwum Wojskowe ; uzbrojenie ; umundurowanie ; Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


90/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Dzieje szwadronów wojewódzkich formowanych w końcu 1918 r. przez braci Wojciecha i Tadeusza Kossaków (listopad 1918 - czerwiec 1919 r.).
Tytuł wydawn. zbior.: Drogi do niepodległości : ziemie polskie w dobie odbudowy Państwa Polskiego : studia / pod red. Zbigniewa Karpusa i Mieczysława Wojciechowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003
Opis fiz.: S. 247-256, tab.
ISBN: 83-231-1499-4
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: szwadrony wojewódzkie ; Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


91/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Ułańskiej jesieni obraz nierzeczywisty.
Czasopismo: Mars, T. 14
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 220-243
Uwaga: W związku z książką: Ułańska jesień : szkice do dziejów kawalerii II Rzeczypospolitej / Bohdan Królikowski. Lublin 2002
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Mars
Polskie słowa kluczowe: kawaleria ; Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


92/122


Aut.: Przybyszewski Kazimierz
Tytuł: Zawsze z potrzebującymi : dr Zofia Wasilewska-Świdowa (1887-1968), lekarz Wojsk Polskich w I i II wojnie światowej, żołnierz AK, dyrektor Państwowego prewentorium w Głuchowie.
Czasopismo: Nowości, R. 36 nr 100 z 29 IV
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 23
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: NBP
Pełny tytuł czasop.: Nowości
Polskie słowa kluczowe: Wasilewska-Świdowa Zofia ; Wojsko Polskie ; Armia Krajowa ; Głuchowo ; wojna światowa (1914-1918) ; wojna światowa (1939-1945)
[sprawdź dostępność]


93/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Formowanie i genealogia wojennego 4 Pułku Strzelców Konnych oraz etaty jazdy dywizyjnej Wojska Polskiego w 1919 roku.
Czasopismo: Rocz. Grudz., T. 15
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 55-69
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Grudziądzki
Polskie słowa kluczowe: kawaleria ; 4 Pułk Strzelców Konnych ; Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


94/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Formowanie oddziałów jazdy przez Komendę Wojsk Polskich w Krakowie oraz przez Naczelną Komendę Obrony Lwowa w końcu 1918 i na początku 1919 roku.
Czasopismo: Stud. Hist., R. 46 z. 1
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 57-72, tab.; streszcz. ang.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Studia Historyczne
Polskie słowa kluczowe: kawaleria ; Wojsko Polskie ; Kraków ; Lwów
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


95/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Odtwarzanie formacji jazdy i artylerii konnej pochodzenia legionowego przez Dowództwo Wojsk Polskich w Lublinie : październik 1918 r. - początek 1919 r.
Czasopismo: Stud. Mater. Hist. Wojsk., T. 40
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 161-176, tab.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Studia i Materiały do Historii Wojskowości
Polskie słowa kluczowe: artyleria konna ; kawaleria ; Wojsko Polskie ; Lublin
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


96/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Patrząc krytycznie na działania w celu przywracania tradycji we współczesnym Wojsku Polskim : sztandary, nazwy formacji, barwa oraz jej elementy.
Czasopismo: Alm. Hist., T. 4
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 181-222, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Almanach Historyczny
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; tradycja
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


97/122


Aut.: Alabrudzińska Elżbieta
Tytuł: Duszpasterstwo ewangelickie w Wojsku Polskim w latach 1918-1939.
Tytuł wydawn. zbior.: Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 : zbiór studiów / pod red. Zbigniewa Karpusa i Waldemara Rezmera.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001
Opis fiz.: S. 233-254
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: duszpasterstwo ewangelickie ; Wojsko Polskie ; okres międzywojenny
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


98/122


Aut.: Karpus Zbigniew, Rezmer Waldemar
Tytuł: Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 : zbiór studiów / pod red. Zbigniewa Karpusa i Waldemara Rezmera.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001
Opis fiz.: 422 s., 1 tabl. złoż., il.
ISBN: 83-231-1398-X
Język: POL, RUS
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: mniejszości narodowe ; mniejszości wyznaniowe ; Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


99/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Zaopatrzenie Wojska Polskiego w obuwie w latach 1918-1921.
Tytuł wydawn. zbior.: W kraju i na wychodźstwie : księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Sławomirowi Kalembce w sześćdziesięciopięciolecie urodzin / red. nauk. Zbigniew Karpus [et al.].
Opis wydawn.: Toruń ; Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001
Opis fiz.: S. 961-975, tab.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 2]
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: obuwie wojskowe ; Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


100/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Przyczynek do dziejów polskiego obuwnictwa wojskowego w latach 1918-1939.
Czasopismo: Mars, T. 10
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 59-92, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Mars
Polskie słowa kluczowe: obuwie wojskowe ; Wojsko Polskie ; marynarka wojenna ; okres międzywojenny
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


101/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Formowanie pierwszych oddziałów jazdy dywizyjnej Wojska Polskiego pomiędzy lutym a czerwcem 1919 r.
Czasopismo: Rocz. Grudz., T. 14
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 77-103
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Grudziądzki
Polskie słowa kluczowe: kawaleria ; Wojsko Polskie ; okres międzywojenny
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


102/122


Aut.: Waszkiewicz Zofia
Tytuł: Stosunek poborowych do służby w Wojsku Polskim w latach 1919-1939 w Okręgu Korpusu nr VIII w Toruniu.
Tytuł wydawn. zbior.: Społeczeństwo w dobie modernizacji : Polacy i Niemcy w XIX i XX wieku : studia ofiarowane profesorowi Kazimierzowi Wajdzie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Roman Bäcker, Marek Chamot, Zbigniew Karpus.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: S. 343-365
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 2]
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; Okręg Korpusu nr VIII w Toruniu ; dwudziestolecie międzywojenne
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


103/122


Aut.: Waszkiewicz Zofia
Tytuł: Duszpasterstwo w siłach zbrojnych II Rzeczypospolitej (1918-1939).
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000
Opis fiz.: 357 s., il.; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; duszpasterstwo wojskowe ; Druga Rzeczpospolita
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


104/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Jazda Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 X 1918 r. do 25 IV 1920.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000
Opis fiz.: 437 s., il.
Uwaga: Bibliogr. s. 402-415. Indeksy
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: kawaleria ; Wojsko Polskie
[sprawdź dostępność]


105/122


Aut.: Alabrudzińska Elżbieta
Tytuł: Ewangelicka służba duszpasterska w Wojsku Polskim 1919-1950 / Krzysztof Jan Rej ; pod red. naukową Elżbiety Alabrudzińskiej.
Opis wydawn.: Warszawa : Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe, 2000
Opis fiz.: 235 s., il.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 225-229
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: ewangelicy ; służby duszpasterskie ; Wojsko Polskie ; 1919-1950
Praca afiliowana przez UMK


106/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Formowanie pierwszej dywizji jazdy.
Czasopismo: Prz. Kawalerii Broni Pancern., T. 24 nr 160
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 192-212
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej
Polskie słowa kluczowe: kawaleria ; Wojsko Polskie
[sprawdź dostępność]


107/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Formowanie jazdy polskiej przez komendę Wojsk Polskich w Krakowie w końcu 1918 i na początku 1919 roku.
Czasopismo: Stud. Hist., R. 43 z. 3
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 417-429, streszcz. ang.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Studia Historyczne
Polskie słowa kluczowe: kawaleria ; Wojsko Polskie ; Kraków ; okres międzywojenny
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


108/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: W sprawie przywracania tradycji we współczesnym Wojsku Polskim (sztandary, nazwy formacji, mundur).
Tytuł wydawn. zbior.: IV Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych. Koszalin 16 XII 1998 / red. nauk. Bogusław Polak.
Opis wydawn.: Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 1999
Opis fiz.: S. 57-93
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: RFP
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; tradycja
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


109/122


Aut.: Jach Dariusz
Tytuł: Kształcenie pozamilitarne w wojsku polskim w latach 1918-1945
Czasopismo: Eduk. Doros. (Toruń), nr 2
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 67-76, streszcz. ang., niem.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Edukacja Dorosłych (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: oświata dorosłych ; kształcenie ; Wojsko Polskie ; 1918-1945
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


110/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Powrót do kraju oddziałów jazdy sformowanych w ramach 4 Dywizji Strzelców Polskich oraz ich włączenie w skład Wojska Polskiego - 1919 r.
Czasopismo: Prz. Kawalerii Broni Pancern., T. 25 nr 158
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 1-17
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej
Polskie słowa kluczowe: 4 Dywizja Strzelców Polskich ; Wojsko Polskie


111/122


Aut.: Rezmer Waldemar
Tytuł: Problematyka narodowościowa i wyznaniowa w wojsku na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII w Toruniu (1920-1939).
Tytuł wydawn. zbior.: Mniejszości narodowe i wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku : zbiór studiów / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998
Opis fiz.: S. 149-179, 2 tabl. złoż.; streszcz. niem.
Seria: Stosunki Narodowościowe i Wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku ; t. 6
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: mniejszości narodowe ; mniejszości wyznaniowe ; Toruń ; Wojsko Polskie
[sprawdź dostępność]


112/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Organizacja polskiej jazdy samodzielnej i artylerii konnej podczas przejmowania ziem północnych przyznanych Polsce na mocy traktatu wersalskiego.
Czasopismo: Rocz. Grudz., T. 13
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 65-73, tab.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Grudziądzki
Polskie słowa kluczowe: artyleria ; kawaleria ; Wojsko Polskie ; Traktat Wersalski
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


113/122


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Organizacja Polskiej Jazdy Samodzielnej podczas "wyprawy wileńskiej" i działań Wojska Polskiego na Wileńszczyźnie (kwiecień - czerwiec 1919 r.).
Czasopismo: Zesz. Nauk. Muz. Wojsk. Białyst., Z. 11
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 14-25, tab.; streszcz. ang.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zeszyt Naukowy / Muzeum Wojska w Białymstoku
Polskie słowa kluczowe: wojsko ; Wojsko Polskie ; wojna polsko-bolszewicka (1919-1920) ; Wilno (region)
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


114/122


Aut.: Wołos Mariusz
Tytuł: Okoliczności usunięcia Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego z Legionów Polskich w 1917 roku : przyczynek do biografii.
Tytuł wydawn. zbior.: Pomorze, Polska, Europa : studia i materiały z dziejów XIX i XX wieku / red. nauk. Zbigniew Karpus, Jan Sziling, Zofia Waszkiewicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: S. 233-241
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 2]
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Wieniawa-Długoszowski Bolesław ; biografie ; historia wojskowa ; Legiony Polskie ; Wojsko Polskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


115/122


Aut.: Wołos Mariusz
Tytuł: Adiutant komendanta i attaché wojskowy : Bolesław Wieniawa-Długoszowski w latach 1918-1926.
Czasopismo: Wojsk. Prz. Hist., R. 39 nr 1-2
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 72-87, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Wojskowy Przegląd Historyczny
Polskie słowa kluczowe: Wieniawa-Długoszowski Bolesław ; historia wojskowa ; Wojsko Polskie ; biografie


116/122


Aut.: Wołos Mariusz
Tytuł: Kolejna biografia Wieniawy.
Czasopismo: Wojsk. Prz. Hist., R. 39 nr 3
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 261-264
Uwaga: Recenzja książki: Wieniawa : poeta, żołnierz, dyplomata / Witold Dworzyński. Warszawa 1993.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Wojskowy Przegląd Historyczny
Polskie słowa kluczowe: Wieniawa-Długoszowski Bolesław ; historia wojskowa ; Wojsko Polskie ; biografie


117/122


Aut.: Rezmer Waldemar
Tytuł: Operacyjna służba sztabów Wojska Polskiego w 1939 roku : (organizacja, zasady funkcjonowania, przygotowanie do wojny).
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: 271 s., [9] s. tabl. złoż.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; wojna obronna 1939 roku
[sprawdź dostępność]


118/122


Aut.: Wołos Mariusz
Tytuł: Bolesław Wieniawa-Długoszowski - dowódca kawaleryjski.
Czasopismo: Wojsk. Prz. Hist., R. 38 nr 1
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 21-24, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Wojskowy Przegląd Historyczny
Polskie słowa kluczowe: Wieniawa-Długoszowski Bolesław ; historia wojskowa ; Wojsko Polskie ; kawaleria ; biografie


119/122


Aut.: Rezmer Waldemar
Tytuł: Służba duszpasterska Wojska Polskiego w 1939 r.
Czasopismo: Wojsk. Prz. Hist., R. 38 nr 1
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 49-66, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Wojskowy Przegląd Historyczny
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; duszpasterstwo wojskowe
[sprawdź dostępność]


120/122


Aut.: Rezmer Waldemar
Tytuł: Uwagi do biografii gen. Stanisława Kopańskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Alianci i państwa osi w walkach o Tobruk w 1941 r. : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez WIH w dniu 9 grudnia 1991 r. / [red. nauk. Tadeusz Panecki].
Opis wydawn.: Warszawa : Wojskowy Instytut Historyczny, 1992
Opis fiz.: S. 129-138
Seria: Historia Militaris
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Sygnatura: 655793 BU
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; Kopański Stanisław


121/122


Aut.: Rezmer Waldemar
Tytuł: Wpływ polskiej myśli technicznej na rozwój sprzętu łączności Wojska Polskiego w latach 1918-1939.
Tytuł wydawn. zbior.: Z dziejów szkolnictwa i rozwoju techniki w Wojsku Polskim. Cz. 1-2 / red. nauk. Jerzy Skowronek, Zenon Trejnis.
Opis wydawn.: Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1992
Opis fiz.: S. 225-242
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Wojsko Polskie ; łączność


122/122


Aut.: Karpus Zbigniew, Rezmer Waldemar
Tytuł: Służba jeniecka w Wojsku Polskim w latach 1918-1939.
Czasopismo: Stud. Mater. Hist. Wojsk., T. 34
Opis wydawn.: 1991
Opis fiz.: S. 207-228, tabl., wykr.
ISSN: 0562-2786
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Studia i Materiały do Historii Wojskowości
Polskie słowa kluczowe: historia Polski 1918-1939 ; Wojsko Polskie ; jeńcy wojenni
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


stosując format:
Nowe wyszukiwanie