Logo UMK Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Wynik wyszukiwania

Zapytanie: EPIDEMIE
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora

1/11


Aut.: Afeltowicz Łukasz, Wróblewski Michał
Tytuł: Epidemie, nowoczesność i apokalipsa zombie : motyw chorób zakaźnych w kulturze popularnej jako wyraz lęków społecznych.
Tytuł równoległy: Epidemics, modernity, and the zombie apocalypse : the theme of infectious diseases in popular culture as a way to express social fears.
Czasopismo: Kult. Współcz., nr 2 (101)
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 89-100
ISSN: 1230-4808 ; eISSN: 2300-1704
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5426
Pełny tytuł czasop.: Kultura Współczesna
Polskie słowa kluczowe: epidemie ; choroby zakaźne ; kultura popularna ; nowoczesność ; technologia ; lęki społeczne
Angielskie słowa kluczowe: epidemics ; infectious diseases ; popular culture ; modernity ; technology ; social fears
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 11.000
[sprawdź dostępność]


2/11


Aut.: Drozd-Lipińska Alicja
Tytuł: Kryzysy demograficzne w parafii Kowal (1809-1909).
Tytuł wydawn. zbior.: "Non omnis moriar" : medycyna i antropologia w badaniu przeszłości i przyszłości człowieka : XLVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Szczecin, 13-15 września 2017 r. : program.
Opis wydawn.: [Szczecin], 2017
Opis fiz.: S. [114-115]
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: KSP
http://www.ptantropologiczne.pl/ckfinder/userfiles/files/Ksi%C4%85%C5%BCka%20streszcze%C5%84%20XLVI%20Konferencja%20PTA,%20Szczecin,%2013-15_09_%202017.pdf
Polskie słowa kluczowe: kryzys demograficzny ; epidemie ; Kujawy, XIX w.
Angielskie słowa kluczowe: mortality crises ; epidemics ; Kuyavia, 19th Century
Praca afiliowana przez UMK


3/11


Aut.: Pilarska Agnieszka
Tytuł: Zagrożenia bezpieczeństwa epidemiologicznego Polski : ujęcie historyczne i przestrzenne.
Tytuł wydawn. zbior.: Bezpieczeństwo zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne : podmioty, środowiska i obszary wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych / red. nauk. Natalia Anna Fechner, Zbigniew Nęcki.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015
Opis fiz.: S. 31-41, wykr.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISBN: 978-83-65096-04-3
ISBN: 978-83-61304-04-3
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: choroby zakaźne ; choroby pasożytnicze ; epidemie ; Polska
Angielskie słowa kluczowe: infectious deiseases ; parasitic deiseases ; epidemics ; Poland
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


4/11


Aut.: Górska Liliana
Tytuł: Rola i działalność kaznodziejów w czasie epidemii dżumy w Gdańsku.
Tytuł wydawn. zbior.: Dżuma, ospa, cholera : w trzechsetną rocznicę wielkiej epidemii w Gdańsku i na ziemiach Rzeczypospolitej w latach 1708-1711 / pod red. Edmunda Kizika.
Opis wydawn.: Gdańsk : Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2012
Opis fiz.: S. 85-98
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: epidemie ; dżuma ; Gdańsk ; duszpasterstwo
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


5/11


Aut.: Górska Liliana
Tytuł: "Die Pest der Seele" - zur religiösen Pestbewältigung in Danzig 1709.
Tytuł wydawn. zbior.: Seuche und Mensch : Herausforderung in den Jahrhunderten : Ergebnisse der internationalen Tagung vom 29.-31. Oktober 2010 in Rostock / hrsg. von Carl Christian Wahrmann [et al.].
Opis wydawn.: Berlin : Duncker & Humblot, 2012
Opis fiz.: S. 121-135
Seria: Historische Forschungen ; Bd. 95
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/316/L.Gorska_Die%20Pest%20der%20Seele.pdf?sequence=1
Polskie słowa kluczowe: epidemie ; dżuma ; Gdańsk ; kaznodziejstwo
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000


6/11


Aut.: Drążkowska Anna
Tytuł: Kilka uwag na temat sposobów walki z dżumą w XVII i XVIII wieku na podstawie wybranych źródeł.
Tytuł wydawn. zbior.: Epidemie, klęski, wojny : Funeralia Lednickie - spotkanie 10 / red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński.
Opis wydawn.: Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, 2008
Opis fiz.: S. 269-273, il.
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: dżuma ; choroby zakaźne ; epidemie
Praca afiliowana przez UMK


7/11


Aut.: Szramowski Wojciech
Tytuł: Wpływ epidemii na demografię małego miasta Prus Królewskich na przykładzie Sztumu.
Tytuł wydawn. zbior.: Homo doctus in se semper divitias habet : księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin i pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej / pod red. Wojciecha Polaka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008
Opis fiz.: S. 162-170, wykr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: demografia ; epidemie ; małe miasta ; Sztum ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


8/11


Aut.: Kwieciński Zbigniew
Tytuł: Dewiacyjne zmiany w środowisku akademickim : patologie czy epidemie?
Tytuł wydawn. zbior.: Świat idei edukacyjnych : zbiór studiów ofiarowanych księdzu profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Władysławy Szulakiewicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: S. 71-75
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: młodzież akademicka ; szkoły wyższe ; zmiany środowiska ; patologia ; epidemie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


9/11


Aut.: Górska Liliana
Tytuł: Der "schwarze Tod" im Lichte der frühneuzeitlichen Stadtordnungen.
Czasopismo: Stud. Ger. Gedan., Bd. 17. Sonderbd. 1
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 230-245
Uwaga: Tytuł tomu czasopisma: Kontkty językowe i kulturowe w Europie = Sprach- und Kulturkontakte in Europa / hrsg. von Andrzej Kątny
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Studia Germanica Gedanensia
Polskie słowa kluczowe: dżuma ; epidemie ; ordynacje miejskie ; XVII-XVIII wiek
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


10/11


Aut.: Małłek Janusz, Małłek Małgorzata
Tytuł: Jednostka i państwo w konfrontacji z epidemią dżumy w Królewcu i na Mazurach w latach 1709-1711.
Tytuł wydawn. zbior.: Między barokiem a oświeceniem : radości i troski dnia codziennego : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka.
Opis wydawn.: Olsztyn : Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2006
Opis fiz.: S. 267-275, il.
Seria: Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 231
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: epidemie ; choroby zakaźne ; Królewiec ; Mazury
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


11/11


Aut.: Kołyszko Marek
Tytuł: Karawaki choleryczne.
Czasopismo: Spotkania z Zabyt., R. 27 nr 5
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 20, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: IEP
Pełny tytuł czasop.: Spotkania z Zabytkami
Polskie słowa kluczowe: krzyże karawakowe ; epidemie
[sprawdź dostępność]


stosując format:
Nowe wyszukiwanie