Logo UMK Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Wynik wyszukiwania

Zapytanie: HISTORIA LITERATURY
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora

1/16


Aut.: Radziszewska Iwona
Tytuł: O literaturze tatarskiej w aspekcie międzynarodowym.
Czasopismo: Rocz. Komparatystyczny, nr 7
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 325-330, streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 2081-8718 ; eISSN: 2353-2831
DOI: 10.18276/rk.2016.7-19
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
https://wnus.edu.pl/rk/pl/issue/388/article/6292/
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Komparatystyczny
Polskie słowa kluczowe: literatura porównawcza ; Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego ; literatura tatarska ; historia literatury ; Islam ; kitabistyka ; orientalistyka polska
Angielskie słowa kluczowe: comparative literature ; Tatars of the Grand Duchy of Lithuania ; Tatar literature ; literature history ; Islam ; orientalism ; kitabistics ; Oriental studies in Poland
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000
[sprawdź dostępność]


2/16


Aut.: Żyliński Leszek
Tytuł: Autobiographie als erlebte Zeitgeschichte : zu zwei Erzählungen von Friedrich Christian Delius.
Tytuł wydawn. zbior.: Das "Prinzip Erinnerung" in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur nach 1989 / Hrsg.: Carsten Gansel, Paweł Zimniak.
Opis wydawn.: Göttingen : V&R unipress, 2010
Opis fiz.: S. 87-95
Seria: Deutschsprachige Gegenwartsliteratur und Medien ; Bd. 3
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: Delius Friedrich Christian ; historia literatury ; literatura niemiecka
Praca afiliowana przez UMK


3/16


Aut.: Ćwikliński Krzysztof, Moczkodan Rafał, Sioma Radosław
Tytuł: Przedziwne światy : prace z historii i teorii literatury ofiarowane dr. hab. Jerzemu Z. Maciejewskiemu / pod red. Krzysztofa Ćwiklińskiego, Rafała Moczkodana i Radosława Siomy.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: 612 s.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: historia literatury ; teoria literatury ; Maciejewski Jerzy Z. ; księgi pamiątkowe
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


4/16


Aut.: Stoff Andrzej
Tytuł: Historia literatury stale potrzebna
Czasopismo: Tekstualia, nr 3 (22)
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 51-58
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Tekstualia
Polskie słowa kluczowe: nauka o literaturze ; historia literatury
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


5/16


Aut.: Norkowska Katarzyna
Tytuł: Die Vereinnahmung eines Klassikers : zu den Goethe-Feiern 1932.
Tytuł wydawn. zbior.: Literarische Erfahrungsräume : Zentrum und Peripherie in der deutschsprachigen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts / hrsg. M. Kardach, E. Płomińska-Krawiec.
Opis wydawn.: Frankfurt am Main : Lang, 2009
Opis fiz.: S. 223-232
Bibliogr.: Bibliogr.
Seria: Posener Beiträge zur Germanistik ; Bd. 22
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: historia literatury ; literatura niemiecka ; Goethe Johann Wolfgang
Praca afiliowana przez UMK


6/16


Aut.: Branach-Kallas Anna
Tytuł: Czy założenia Haydena White'a przydają się w literaturoznawstwie?
Tytuł wydawn. zbior.: Narracja, historia, fikcja : dawne kultury w historiografii i literaturze / pod red. Łukasza Grützmachera.
Opis wydawn.: Warszawa : Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" : Wydawnictwo Trio, 2009
Opis fiz.: S. 261-262
Seria: Spotkania Dawnych Kultur
Uwaga: Głos w dyskusji
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: WYP
Polskie słowa kluczowe: White Hayden ; relatywizm językowy ; historia literatury
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


7/16


Aut.: Górska Liliana
Tytuł: "Feminizacja ojca chrzestnego", czyli znaczenie i dynamika słowa pisanego oraz myślowe przedstawienia pojęć abstrakcyjnych
Tytuł wydawn. zbior.: Słowo jako wyraz duchowości człowieka / red. nauk. Zdzisław Wąsik, Józef Zaprucki
Opis wydawn.: Jelenia Góra : Kolegium Karkonoskie, 2009
Opis fiz.: S. 237-250, streszcz. niem.
Bibliogr.: Bibliogr.
Seria: Zeszyty Wydziału Humanistycznego / Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze ; t. 3
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/320/L.G%C3%B3rska_Feminizacja_ojca_chrzestnego.pdf?sequence=1
Polskie słowa kluczowe: historia literatury ; literatura religijna ; śmierć
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


8/16


Aut.: Wróblewski Maciej
Tytuł: Wokół historii literatury.
Czasopismo: Polonistyka, R. 52 nr 9
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 4-8
ISSN: 0551-3707
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Polonistyka
Polskie słowa kluczowe: historia literatury ; dydaktyka szkolna
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


9/16


Aut.: Smulski Jerzy
Tytuł: Miejsce Krasińskiego w marksistowskiej refleksji historycznoliterackiej i dydaktyce szkolnej doby stalinizmu.
Tytuł wydawn. zbior.: Wydalony z Parnasu : księga poświęcona pamięci Zygmunta Krasińskiego : materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej 140 rocznicy śmierci Zygmunta Krasińskiego [...], 23-25 listopada 2000 / pod red. Jerzego Świdzińskiego.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2003
Opis fiz.: S. 19-26
Seria: Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny ; t. 46
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Krasiński Zygmunt ; romantyzm polski ; dydaktyka szkolna ; historia literatury ; marksizm
[sprawdź dostępność]


10/16


Aut.: Bekasiński Jan
Tytuł: Wann kommt die neue gesamtdeutsche Literatur? : Von der Vereinigung Deutschlands "Vereinigung" der deutschen Literatur
Tytuł wydawn. zbior.: Im Wechselspiel der Kulturen : Festschrift für Professor Karol Sauerland / hrsg. von Maria Gierlak, Małgorzata Klentak-Zabłocka, Leszek Żyliński.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001
Opis fiz.: S. 105-116
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: literatura niemiecka ; historia literatury
[sprawdź dostępność]


11/16


Aut.: Podlasiak Marek
Tytuł: Das Geistesduo - Thomas Bernhard und Bernhard Minetti.
Tytuł wydawn. zbior.: Im Wechselspiel der Kulturen : Festschrift für Professor Karol Sauerland / hrsg. von Maria Gierlak, Małgorzata Klentak-Zabłocka, Leszek Żyliński.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001
Opis fiz.: S. 95-103
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: historia literatury ; literatura austriacka
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


12/16


Aut.: Krzyżanowski Julian, Hernas Czesław, Hutnikiewicz Artur
Tytuł: Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 1: A-M; T.2: N-Ż / [kom. red. (przew.) J. Krzyżanowski, od 1976 Cz. Hernas, członkowie: Artur Hutnikiewicz et al.].
Opis wydawn.: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989
Wydanie: [Wyd. 5].
Opis fiz.: 2t. (XV, 702, [2] s.; 830, [2] s.)
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Polskie słowa kluczowe: literatura polska ; historia literatury


13/16


Aut.: Krzyżanowski Julian, Hernas Czesław, Hutnikiewicz Artur
Tytuł: Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 1: A-M, T. 2: N-Ż / [kom. red. (przew.) J. Krzyżanowski, od 1976 Cz. Hernas, członkowie: Artur Hutnikiewicz et al.].
Opis wydawn.: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988
Wydanie: [Wyd. 4].
Opis fiz.: (XV, 702, [2] s. + 830, [2] s.)
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Polskie słowa kluczowe: literatura polska ; historia literatury


14/16


Aut.: Krzyżanowski Julian, Hernas Czesław, Hutnikiewicz Artur
Tytuł: Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 2: N-Ż / [kom. red. (przew.) J. Krzyżanowski, od 1976 Cz. Hernas, członkowie: Artur Hutnikiewicz et al.].
Opis wydawn.: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987
Wydanie: [Wyd. 2].
Opis fiz.: 830, [2] s.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Polskie słowa kluczowe: literatura polska ; historia literatury
[sprawdź dostępność]


15/16


Aut.: Krzyżanowski Julian, Hernas Czesław, Hutnikiewicz Artur
Tytuł: Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. Uzupełnienia do wyd. 1 / [kom. red. (przew.) J. Krzyżanowski, od 1976 Cz. Hernas, członkowie: Artur Hutnikiewicz et al.].
Opis wydawn.: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987
Opis fiz.: S. 801-830, [2]
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Polskie słowa kluczowe: literatura polska ; historia literatury
[sprawdź dostępność]


16/16


Aut.: Krzyżanowski Julian, Hernas Czesław, Hutnikiewicz Artur
Tytuł: Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 1: A-M / [kom. red. (przew.) J. Krzyżanowski, od 1976 Cz. Hernas, członkowie: Artur Hutnikiewicz et al.].
Opis wydawn.: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987
Wydanie: [Wyd. 3].
Opis fiz.: XV, 702, [2] s.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Polskie słowa kluczowe: literatura polska ; historia literatury


stosując format:
Nowe wyszukiwanie