Logo UMK Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Wynik wyszukiwania

Zapytanie: MIASTA
Liczba odnalezionych rekordów: 271Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora

1/271


Aut.: Hlebionek Marcin
Tytuł: Miasto na pieczęci : wokół wizualności pieczęci miejskich z terenu Prus.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 84 z. 1
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 85-121, il.; streszcz. ang., niem.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 0044-1791 ; eISSN: 2449-8637
DOI: 10.15762/ZH.2019.04
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://www.zapiskihistoryczne.pl/files/issues/130e0127ac80d2704eacabc48fc67a0c_ZH_84-1_04_Hlebionek_N.pdf
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: sfragistyka miejska ; miasta ; Prusy ; znaki tożsamości ; pieczęcie ; wizualność
Angielskie słowa kluczowe: city sigillography ; towns ; Prussia ; identity signs ; visuality
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000
[sprawdź dostępność]


2/271


Aut.: Okoń Emanuel, Czaja Roman, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka
Tytuł: Kujawy. Z. 3: Fordon / oprac. hist. Emanuel Okoń przy współpr. Romana Czai ; oprac. kartograficzne Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: Teka (47 s., [18] k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy
Bibliogr.: Bibliogr. s. 37-41.
Seria: Atlas Historyczny Miast Polskich ; t. 2
ISBN: 978-83-231-3550-0
Uwaga: Tekst pol. i ang.
Język: POL, ENG
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: MPP
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; mapy ; miasta ; Fordon
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000


3/271


Aut.: Szymańska Daniela, Korolko Michał, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Lewandowska Aleksandra
Tytuł: Biogospodarka w miastach.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
Opis fiz.: 154 s., il., tab., wykr.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 143-152.
ISBN: 978-83-231-3937-9
Uwaga: Punktacja wg wytycznych UMK
Język: POL
Liczba arkuszy: 7.00
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5553
Polskie słowa kluczowe: miasta ; biogospodarka ; zrównoważony rozwój ; bioenergia ; rolnictwo miejskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000
[sprawdź dostępność]


4/271


Aut.: Sieradzan Wiesław
Tytuł: Obiekty wojskowe jako czynnik rozwoju przestrzennego wybranych miast ziemi chełmińskiej od końca XVIII w. do 1914 r. w świetle zachowanych źródeł kartograficznych.
Tytuł równoległy: Military sites and the elements of spatial development of selected cities of the Chełmno Land from the end of 18th c. to 1914.
Czasopismo: Rocz. Grudz., T. 25
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 49-65, il.; streszcz. ang.
ISSN: 0080-3464
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Grudziądzki
Polskie słowa kluczowe: rozwój przestrzenny ; miasta ; ziemia chełmińska ; źródła kartograficzne ; XVIII-XIX wiek
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


5/271


Aut.: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Qui bona fide a non domino emit : Digesta justyniańskie jako prawny punkt odniesienia w sporze gminy miejskiej z władcą zwierzchnim w późnośredniowiecznych Prusach.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 82 z. 3
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 7-31, streszcz. ang., niem.
ISSN: 0044-1791 ; eISSN: 2449-8637
Uwaga: Toż w j. ang.: Qui bona fide a non domino emit : Justinian's Digest as the legal reference point in the conflict between the urban municipality and its ruler in Prussia in the Late Middle Ages. - Zapiski Historyczne T. 82 z. 3 2017 S. 7-30. Bibliogr. [DOI: 10.15762/ZH.2017.68]
DOI: 10.15762/ZH.2017.33
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://www.zapiskihistoryczne.pl/files/issues/63bea4676890d6a644f1f328f9765146_ZH_2017_3_01_Kwiatkowski_N.pdf
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: późne średniowiecze ; Prusy ; zakon krzyżacki ; Elbląg ; miasta ; prawo rzymskie ; konflikty
Angielskie słowa kluczowe: late Middle Ages ; Prussia ; Teutonic Order ; towns ; conflicts
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000
[sprawdź dostępność]


6/271


Aut.: Lewandowska Aleksandra
Tytuł: Implementacja zrównoważonego rozwoju w miastach azjatyckich.
Tytuł wydawn. zbior.: Chiny i świat zewnętrzny / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
Opis fiz.: S. 197-211, tab.; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISBN: 978-83-8019-361-1
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: zrównoważony rozwój ; eko-miasto ; urbanizacja ; miasta ; Azja ; Chiny
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000


7/271


Aut.: Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Szymańska Daniela
Tytuł: Długoterminowe trendy w zakresie reprodukcji ludności miast Polski.
Tytuł równoległy: Long-term trends of population reproduction in cities of Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: Człowiek, społeczeństwo przestrzeń. T. 9 / red. Andrzej Zborowski.
Opis wydawn.: Myczkowice ; Kraków : Centrum Kultury Ekumenicznej : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
Opis fiz.: S. 71-89, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISBN: 978-83-64089-31-2
Język: POL
Liczba arkuszy: 0.87
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: ludność ; przejście demograficzne ; modernizacja ; miasta ; Polska
Angielskie słowa kluczowe: population ; demographic transition ; modernization ; city ; Poland
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000


8/271


Aut.: Radzimiński Andrzej
Tytuł: Lubawa : dzieje miasta i regionu w średniowieczu.
Tytuł wydawn. zbior.: Lubawa : dzieje miasta i regionu / pod red. Kazimierza Grążawskiego.
Opis wydawn.: Lubawa : Miejski Ośrodek Kultury, 2016
Opis fiz.: S. 102-137, il.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISBN: 978-83-922085-1-8
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Lubawa (województwo warmińsko-mazurskie) ; miasta ; średniowiecze
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


9/271


Aut.: Lewandowska Liliana, Radzimiński Andrzej
Tytuł: Miasto Lubawa w Prusach Zachodnich z uwzględnieniem Ziemi Lubawskiej / Gustav Liek ; tł. z niem. Liliana Lewandowska ; [oprac.], red. nauk. Andrzej Radzimiński.
Opis wydawn.: Lubawa : Miejski Ośrodek Kultury, 2016
Opis fiz.: 489 s., il.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 13-18. Indeksy.
ISBN: 978-83-922085-2-5
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: Liek Gustav ; miasta ; Lubawa (województwo warmińsko-mazurskie) ; Lubawa (województwo warmińsko-mazurskie ; region)
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000


10/271


Aut.: Czaja Roman, Marynowska Anna, Wąsik Tomasz, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka
Tytuł: Kujawy. Z. 4: Włocławek / oprac. hist. Roman Czaja, Anna Marynowska, Tomasz Wąsik ; oprac. kartograficzne Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska.
Tytuł równoległy: Kujavia. Book 4: Włocławek.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: Teka (81 s., 22 k. tabl. luz.), il., tab., wykr., mapy
Bibliogr.: Bibliogr. s. 71-73.
Seria: Atlas Historyczny Miast Polskich ; t. 2
ISBN: 978-83-231-3551-7
Uwaga: Tekst pol. i ang.
Język: POL, ENG
Liczba arkuszy: 10.00
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: MPP
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; mapy ; miasta ; Włocławek (województwo kujawsko-pomorskie)
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000


11/271


Aut.: Gancewski Jan, Czaja Roman, Chwiałkowski Dariusz, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Noryśkiewicz Agnieszka M., Pilarska Agnieszka
Tytuł: Mazury. Z. 3: Mrągowo / oprac. hist. Jan Gancewski, Roman Czaja ; oprac. kartograficzne Dariusz Chwiałkowski, Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka M. Noryśkiewicz, Agnieszka Pilarska.
Tytuł równoległy: Masuria. Book 3: Mrągowo.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: Teka (24 s., 12 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., tab., mapy
Seria: Atlas Historyczny Miast Polskich ; t. 3
ISBN: 978-83-231-3372-8
Uwaga: Tekst pol. i ang.
Język: POL, ENG
Liczba arkuszy: 12.00
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: MPP
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; mapy ; miasta ; Mrągowo (województwo warmińsko-mazurskie)
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000


12/271


Aut.: Szymańska Daniela, Korolko Michał, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Lewandowska Aleksandra
Tytuł: Ekoinnowacje w miastach.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: 193 s., il., tab., wykr.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 179-190.
ISBN: 978-83-231-3681-1
Język: POL
Liczba arkuszy: 7.00
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5552
Polskie słowa kluczowe: miasta ; ekoinnowacje ; odnawialne źródła energii ; redukcja zanieczyszczeń ; zieleń w miastach ; recykling ; utylizacja odpadów ; zrównoważone budownictwo ; transport miejski
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000
[sprawdź dostępność]


13/271


Aut.: Okoń Emanuel, Czaja Roman, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka
Tytuł: Kujawy. Z. 2: Koronowo / oprac. hist. Emanuel Okoń, Roman Czaja ; oprac. kartograficzne Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska.
Tytuł równoległy: Kujavia. Book 2: Koronowo.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: Teka (76 s., 20 k. tabl. luz.), il., wykr., mapy
Bibliogr.: Bibliogr. s. 65-68.
Seria: Atlas Historyczny Miast Polskich ; t. 2
ISBN: 978-83-231-3493-0
Język: POL, ENG
Liczba arkuszy: 17.00
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: MPP
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; mapy ; miasta ; Koronowo (województwo kujawsko-pomorskie)
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000


14/271


Aut.: Szpak Agnieszka
Tytuł: The growing role of cities and networks in the international relations and international security.
Tytuł równoległy: Rosnąca rola miast i ich sieci w stosunkach międzynarodowych oraz dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
Czasopismo: Athenaeum, Z. 52
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 54-77, streszcz. ang.
ISSN: 1505-2192
DOI: 10.15804/athena.2016.52.03
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://www.athenaeum.umk.pl/numery/52.pdf
Pełny tytuł czasop.: Athenaeum (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: miasta ; sieci miast ; bezpieczeństwo ; bezpieczeństwo ludzkie ; bezpieczeństwo ekologiczne
Angielskie słowa kluczowe: cities ; cities' networks ; security ; human security ; environmental security
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 14.000
[sprawdź dostępność]


15/271


Aut.: Wróblewska Violetta
Tytuł: Między mitem a plotką : obrazy miasta w folklorze polskim.
Tytuł wydawn. zbior.: Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej = Mitificación de cultura en la creación artística ibérica y polaca / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha.
Opis wydawn.: Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury. Uniwersytet Zielonogórski, 2015
Opis fiz.: S. 419-432
ISBN: 978-83-940506-8-9
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: mit ; plotka ; legenda miejska ; podania lokalne ; miasta ; folklor
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000


16/271


Aut.: Peszyński Wojciech
Tytuł: Prezydencjalizacja w powiatach grodzkich : przypadek wyborów samorządowych roku 2014 w kujawsko-pomorskim.
Tytuł wydawn. zbior.: Samorząd powiatowy w Polsce : struktura, zadania, wybory / [red. Roman Kotapski].
Opis wydawn.: Wrocław : Wydawnictwo Marina, 2015
Opis fiz.: S. 199-210, tab.
ISBN: 978-83-61872-45-0
ISBN: 978-83-61872-49-8
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: wybory samorządowe ; miasta ; prezydenci ; województwo kujawsko-pomorskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


17/271


Aut.: Szymańska Daniela, Korolko Michał
Tytuł: Inteligentne miasta : idea, koncepcje i wdrożenia.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
Opis fiz.: 163 s., il.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 157-164.
ISBN: 978-83-231-3434-3
Język: POL
Liczba arkuszy: 7.00
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5550
Polskie słowa kluczowe: miasta ; zarządzanie ; innowacje ; miasta inteligentne ; ekologizacja ; rozwój zrównoważony
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000
[sprawdź dostępność]


18/271


Aut.: Chudziak Wojciech, Bojarski Jacek
Tytuł: Chełmno i Toruń : początki miast na ziemi chełmińskiej
Tytuł równoległy: Chełmno and Toruń : the origins of towns in Chełmno Land.
Czasopismo: Archaeol. Hist. Pol., T. 23
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 83-105, il.; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 1425-3534
DOI: 10.12775/AHP.2015.003
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://apcz.pl/czasopisma/index.php/AHP/article/view/AHP.2015.003
Pełny tytuł czasop.: Archaeologia Historica Polona
Polskie słowa kluczowe: miasta ; przywileje lokacyjne ; geneza ośrodków miejskich ; stan badań ; Toruń ; Chełmno (województwo kujawsko-pomorskie) ; ziemia chełmińska ; wczesne średniowiecze
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


19/271


Aut.: Tandecki Janusz
Tytuł: Wallfahrten der Bürger aus den grossen preussischen Städten im Mittelalter und an der Schwelle zur Neuzeit.
Czasopismo: Biul. Pol. Misji Hist., Nr 10
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 95-118, streszcz. pol., ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 2083-7755 ; eISSN: 2391-792X
DOI: 10.12775/BPMH.2015.003
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3397
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission
Polskie słowa kluczowe: miasta ; mieszczanie ; pielgrzymki ; Gdańsk ; Elbląg ; Toruń ; Prusy
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000
[sprawdź dostępność]


20/271


Aut.: Rogatka Krzysztof, Środa-Murawska Stefania, Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Chodkowska-Miszczuk Justyna
Tytuł: Środowisko przyrodnicze a planowanie przestrzenne.
Czasopismo: Nierówności Społ. Wzrost Gospod., Nr 43
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 302-312, wykr.; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 1898-5084
DOI: 10.15584/nsawg.2015.3.24
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy/zeszyt-nr-43
Pełny tytuł czasop.: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Polskie słowa kluczowe: środowisko przyrodnicze ; planowanie przestrzenne ; rozwój zrównoważony ; miasta
Angielskie słowa kluczowe: natural environment ; spatial planning ; sustainable development ; city
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000
[sprawdź dostępność]


21/271


Aut.: Wijaczka Jacek
Tytuł: Utrzymywanie czystości w wielkich miastach Prus Królewskich XVI-XVIII wieku : studium z dziejów kultury sanitarnej w mieście nowożytnym / Dariusz Kaczor. Gdańsk 2014.
Czasopismo: Prz. Hist., T. 106 z. 4
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 849-854
ISSN: 0033-2186
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Historyczny
Polskie słowa kluczowe: miasta ; warunki zdrowotne ; służby sanitarne miejskie ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000
[sprawdź dostępność]


22/271


Aut.: Środa-Murawska Stefania
Tytuł: "Trzeci sektor" w kreowaniu funkcji kulturalnych miast.
Tytuł wydawn. zbior.: Rozwój na peryferiach / red. nauk. Jerzy Rossa, Tomasz Marcinkowski.
Opis wydawn.: Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża, 2014
Opis fiz.: S. 217-228, il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISBN: 978-83-63134-07-5
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2593
Polskie słowa kluczowe: usługi kulturalne ; NGO ; trzeci sektor ; miasta ; województwo kujawsko-pomorskie
Angielskie słowa kluczowe: culture ; third sector ; towns ; Kujawsko-Pomorskie voivodship
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


23/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 5: Małopolska. Z. 2: Sandomierz / red. nauk. serii Roman Czaja.
Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 5: Lesser Poland. Book 2: Sandomierz.
Opis wydawn.: Sandomierz ; Kraków : Towarzystwo Naukowe Sandomierskie : Wydawnictwo Antykwa, 2014
ISBN: 978-83-60154-38-0
Uwaga: Seria wydawnicza.
Język: POL, ENG
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; miasta ; Sandomierz
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


24/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 4: Śląsk. Z. 16: Ziębice / red. nauk. serii Roman Czaja.
Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 4: Silesia. Book 16: Ziębice.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
ISBN: 978-83-231-3298-1
Uwaga: Seria wydawnicza.
Język: POL, ENG
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; miasta ; Ziębice
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


25/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 3: Mazury. Z. 2: Ostróda / red. nauk. serii Roman Czaja.
Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 3: Masuria. Book 2: Ostróda.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
ISBN: 978-83-231-3371-1
Uwaga: Seria wydawnicza.
Język: POL, ENG
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; miasta ; Ostróda
Praca afiliowana przez UMK


26/271


Aut.: Sieradzan Wiesław, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka
Tytuł: Mazury. Z. 2: Ostróda / oprac. hist. Wiesław Sieradzan ; oprac. kartograficzne Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska.
Tytuł równoległy: Masuria. Book 2: Ostróda.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: Teka (18, [5] s., 16 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy
Bibliogr.: Bibliogr. s. 21-23.
Seria: Atlas Historyczny Miast Polskich ; t. 3
ISBN: 978-83-231-3371-1
Uwaga: Tekst pol. i ang.
Język: POL, GER
Liczba arkuszy: 15.00
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: MPP
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; mapy ; miasta ; Ostróda
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000


27/271


Aut.: Piasecki Adam
Tytuł: Analiza wielkości i struktury zużycia wody w miastach polski.
Tytuł równoległy: Analysis of water usage in cities in Poland.
Tytuł wydawn. zbior.: Woda w mieście / red. Tadeusz Ciupa, Roman Suligowski.
Opis wydawn.: Kielce : Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego : Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014
Opis fiz.: S. 197-204, wykr.
Bibliogr.: Bibliogr.
Seria: Monografie Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; t. 2
ISBN: 978-83-60026-50-2
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; dynamika zużycia wody
Angielskie słowa kluczowe: city ; dynamics of water consumption
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


28/271


Aut.: Piasecki Adam
Tytuł: Wpływ zmian jednostkowego zużycia wody na funkcjonowanie systemu wodno-kanalizacyjnego w miastach Polski w latach 1998-2012.
Czasopismo: Logistyka, nr 4
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 4784-4789, tab., wykr.; streszcz. ang.
ISSN: 1231-5478
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Logistyka
Polskie słowa kluczowe: jednostkowe zużycie wody ; miasta ; sieć wodociągowa
Angielskie słowa kluczowe: specific water consumption ; city ; water networks
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000
[sprawdź dostępność]


29/271


Aut.: Czarnecka Magdalena
Tytuł: Ekosystemy wodne w krajobrazie miejskim.
Czasopismo: Nasze Wody, R. 18 nr 1
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 30
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 1505-3644
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Nasze Wody
Polskie słowa kluczowe: ekosystemy wodne ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


30/271


Aut.: Środa-Murawska Stefania
Tytuł: Knowledge-intensive services in post-socialist cities from the perspective of 20 years of a free market economy : the Polish experience.
Tytuł wydawn. zbior.: Geografiâ mirovogo hozâjstva : regionalizm v usloviâh globalizacii : materialy IV Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Moskva, 24-25 oktâbrâ 2013 g. Č. 3 / otv. red. V. N. Holina.
Opis wydawn.: Moskva : Rossijskij Universitet Družby Narodov, 2013
Opis fiz.: S. 140-149, tab., wykr.
ISBN: 978-5-209-05363-7
Język: ENG
Liczba arkuszy: 0.57
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: RFZ
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1697/Sroda_Murawska_KIS_140_149.pdf?sequence=1
Polskie słowa kluczowe: miasta ; usługi oparte na wiedzy ; Polska
Praca afiliowana przez UMK


31/271


Aut.: Barcikowski Adam, Wiśniewska Anna, Wojciechowska Anna
Tytuł: Zanieczyszczenie światłem - ekologiczny problem współczesnego miasta.
Tytuł wydawn. zbior.: I Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Świetlnego "Przejdź na ciemną stronę nocy", Warszawa, 26 kwietnia 2013 r.
Opis wydawn.: Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2013
Opis fiz.: S. 8
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: KSP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; urbanizacja ; oświetlenie ; ekologia ; zanieczyszczenie światłem ; mapa jasności nocnego nieba ; Sky Quality Meter (SQM) ; Toruń
Praca afiliowana przez UMK


32/271


Aut.: Kardasz Cezary
Tytuł: Rynek kredytu pieniężnego w miastach południowego pobrzeża Bałtyku w późnym średniowieczu (Greifswald, Gdańsk, Elbląg, Toruń, Rewel).
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2013
Opis fiz.: 473 s.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 423-461.
Seria: Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu ; r. 94 z. 2
ISBN: 978-83-61487-17-3
Język: POL
Liczba arkuszy: 25.00
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: kredyt ; miasta ; miasta hanzeatyckie ; Bałtyk (region) ; średniowiecze
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000
[sprawdź dostępność]


33/271


Aut.: Goliński Mateusz, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Organizacja władz miejskich na obszarze Pierwszej Rzeczypospolitej i na Śląsku w XIII-XVIII w. / red. nauk. Mateusz Goliński, Krzysztof Mikulski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013
Opis fiz.: 348 s.
Seria: Między Zachodem a Wschodem ; t. 6
ISBN: 978-83-7780-777-4
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; Śląsk ; XIII-XVIII w.
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


34/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 1: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 7: Chojnice / red. nauk. serii Roman Czaja.
Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 1: Royal Prussia and Ermland. Book 7: Chojnice.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
ISBN: 978-83-231-3298-1
Uwaga: Seria wydawnicza.
Język: POL, ENG
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; miasta ; Chojnice (województwo pomorskie)
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


35/271


Aut.: Czaja Roman, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Lewandowska Izabela
Tytuł: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 7: Chojnice / oprac. hist. Roman Czaja ; oprac. kartogr. Radosław Golba, Zenon Kozieł, Izabela Lewandowska.
Tytuł równoległy: Royal Prussia and Ermland. Book 7: Chojnice.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: Teka (25 s., [16] k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy
Bibliogr.: Bibliogr. s. 21-22.
Seria: Atlas Historyczny Miast Polskich ; t. 1
ISBN: 978-83-231-3298-1
Uwaga: Tekst pol. i ang.
Język: POL, ENG
Liczba arkuszy: 12.00
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: MPP
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; mapy ; miasta ; Chojnice (województwo pomorskie)
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000
[sprawdź dostępność]


36/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Miasta inflanckie XIII-XVI w.
Tytuł wydawn. zbior.: Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach : podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku / pod red. Romana Czai i Andrzeja Radzimińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: S. 215-240, il.
Bibliogr.: Bibliogr.
Seria: Dzieje Zakonu Niemieckiego ; t. 2
ISBN: 978-83-231-3073-4
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: państwo zakonne ; Inflanty ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000
[sprawdź dostępność]


37/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Miasta i przestrzeń miejska w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach.
Tytuł wydawn. zbior.: Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach : podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku / pod red. Romana Czai i Andrzeja Radzimińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: S.81-106, il.
Bibliogr.: Bibliogr.
Seria: Dzieje Zakonu Niemieckiego ; t. 2
ISBN: 978-83-231-3073-4
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: zakon krzyżacki w Prusach ; miasta ; lokacje na prawie chełmińskim
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000
[sprawdź dostępność]


38/271


Aut.: Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata
Tytuł: Turystyka zrównoważona na przykładzie studium wybranych miast sieci cittaslow.
Tytuł wydawn. zbior.: Zbalansovanij rozvitok turističnih regìonìv : nacìonal'nij ì svìtovij dosvìd : zbìrnik materìalìv Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, (L'viv, 25-26 kvìtnâ 2013 roku).
Opis wydawn.: L'viv : Lìga-Pres, 2013
Opis fiz.: S. 179-185, tab.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISBN: 978-966-397-178-6
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: RFZ
Polskie słowa kluczowe: turystyka ; miasta ; Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Cittàslow
Praca afiliowana przez UMK


39/271


Aut.: Środa-Murawska Stefania
Tytuł: Usługi kulturalne w małych miastach.
Czasopismo: Wiad. Stat., R. 58 nr 11
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 37-51, tab., wykr.; streszcz. ang., ros.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 0043-518X
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1295/Sroda_Murawska_Kultura.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Statystyczne
Polskie słowa kluczowe: miasta ; usługi kulturalne ; sektor kultury ; Polska
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000
[sprawdź dostępność]


40/271


Aut.: Środa-Murawska Stefania, Szymańska Daniela
Tytuł: Przemysły kultury w rozwoju miast : wybrane aspekty.
Czasopismo: Zesz. Nauk. USzczec. Ekon. Probl. Usług, Nr 107
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 85-98, tab.; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 1640-6818 ; eISSN: 1896-382X
Uwaga: Tytuł tomu: Kultura, kreatywność i biznes : wyzwania dla polityki regionalnej / [red. nauk. Krzysztof Janasz, Joanna Markiewicz]
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2360/Sroda_Szymanska.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług
Polskie słowa kluczowe: przemysły kultury ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000


41/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Die europäische Stadt.
Tytuł wydawn. zbior.: Europäische Erinnerungsorte. 2: Das Haus Europa / Hrsg.: Pim den Boer.
Opis wydawn.: München : Oldenbourg Verlag, 2012
Opis fiz.: S. 527-534
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: miasta ; Europa
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000


42/271


Aut.: Zielińska Agnieszka
Tytuł: Dzieje miasta i okolic w latach 1807-1914.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Nidzicy i okolic / pod red. Waldemara Rezmera.
Opis wydawn.: Nidzica : Starostwo Powiatowe w Nidzicy, 2012
Opis fiz.: S. 203-267, tab.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Nidzica ; miasta ; XIX i XX wiek
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000


43/271


Aut.: Czerwonnaja Swietłana M.
Tytuł: Modern Islamic architecture in the urban space and in the cultural politics of the New Independent States (former republics of the USSR).
Tytuł wydawn. zbior.: Is the 21st century the age of Asia? : deliberations on culture and education / ed. by Joanna Marszałek-Kawa.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012
Opis fiz.: S. 270-307, il.
Seria: Biblioteka Azji i Pacyfiku
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: architektura islamska ; przestrzeń miejska ; polityka kulturalna ; miasta ; meczety ; Wspólnota Niepodległych Państw
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


44/271


Aut.: Adamiak Czesław
Tytuł: Rynek mieszkaniowy jako czynnik kształtujący przestrzeń obszaru metropolitalnego - na przykładzie Madrytu.
Tytuł wydawn. zbior.: Miasta w czasach globalizacji / red. nauk. Anna Grzegorczyk.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012
Opis fiz.: S. 75-89, il., tab., wykr.
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: rynek mieszkań ; metropolizacja ; miasta ; Madryt
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


45/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 1: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 6: Świecie / red. nauk. serii Roman Czaja.
Tytuł równoległy: Historischer Atlas polnischer Städte. Bd. 1: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 6: Schwetz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
ISBN: 978-83-231-3036-9
Uwaga: Seria wydawnicza.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; miasta ; Świecie (województwo kujawsko-pomorskie)
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


46/271


Aut.: Jaroszewska-Brudnicka Renata
Tytuł: Reżyserowanie przestrzeni publicznej miasta.
Tytuł wydawn. zbior.: Człowiek w przestrzeni publicznej miasta : XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście / pod red. Iwony Jażdżewskiej.
Opis wydawn.: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011
Opis fiz.: S. 129-140, il., tab.
Bibliogr.: Bibliogr.
Seria: Konwersatorium Wiedzy o Mieście ; T. 24
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; przestrzeń publiczna ; Toruń
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


47/271


Aut.: Sokołowski Dariusz
Tytuł: "Drapacze chmur" jako jeden z rodzajów budowli reprezentacyjnych we współczesnej przestrzeni miejskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Przestrzeń publiczna miast / pod red. Iwony Jażdżewskiej.
Opis wydawn.: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011
Opis fiz.: S. 173-189, tab., wykr.
Bibliogr.: Bibliogr.
Seria: Konwersatorium Wiedzy o Mieście ; T. 24
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: "drapacze chmur" ; przestrzeń publiczna ; miasta ; walory turystyczne
Angielskie słowa kluczowe: Central Business District
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


48/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Städte und Bürgertum in den polnischen Ländern an der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert.
Tytuł wydawn. zbior.: Rechtsstadtgründungen im mittelalterlichen Polen / hrsg. von Eduard Mühle.
Opis wydawn.: Köln [etc.] : Böhlau Verlag, 2011
Opis fiz.: S. 323-338
Seria: Städteforschung. Reihe A, Darstellungen ; Bd. 81
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: miasta ; urbanizacja ; mieszczaństwo ; średniowiecze
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000


49/271


Aut.: Szymańska Daniela, Domin Dominik Jan, Kwiatkowski Grzegorz, Rogatka Krzysztof
Tytuł: Ranking miast w Polsce na podstawie warunków życia w świetle różnych metod pomiaru.
Tytuł wydawn. zbior.: Współczesne problemy rozwoju miast i regionów / pod red. Lidii Mierzejewskiej i Magdaleny Wdowickiej.
Opis wydawn.: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011
Opis fiz.: S. 121-133, tab., wykr.
Bibliogr.: Bibliogr.
Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii ; nr 22
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/511
Polskie słowa kluczowe: miasta ; ranking miast ; warunki życia ; Polska
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000


50/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Die Krise der Landesherrschaft : der Deutsche Orden und Gesellschaft seines Staate in Preussen in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 16
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 159-171
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2575/OM.2011.010%2cCzaja.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
Polskie słowa kluczowe: miasta ; Państwo Krzyżackie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


51/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Die Gestaltung des Stadtraumes und das Sozialgefüge mittelalterlicher Städte am Beispiel Polens.
Tytuł wydawn. zbior.: Europäische Städte im Mittelalter / Hrsg.: Ferdinand Opll, Christopher Sonnlechner.
Opis wydawn.: Innsbruck [etc.] : Studien-Verlag, 2010
Opis fiz.: S. 203-216, il.
Seria: Forschungen und Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte ; 52.. Veröffentlichungen des Wiener Stadt- und Landesarchivs. Reihe C: Sonderpublikationen ; 14
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: miasta ; przestrzeń miejska ; struktura społeczna ; średniowiecze
Praca afiliowana przez UMK


52/271


Aut.: Cyzman Marzenna
Tytuł: Miasto w dziele literackim : o sposobie istnienia i funkcjonalizacji nazw miasta w tekście literackim : szkic metodologiczny.
Tytuł wydawn. zbior.: Miasto w perspektywie onomastyki i historii / pod red. Ireny Sarnowskiej-Giefing i Magdaleny Graf.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2010
Opis fiz.: S. 437-445, streszcz. ang.
Seria: Prace Komisji Językoznawczej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny ; t. 56
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: dzieło literackie ; miasta ; onomastyka ; nazewnictwo miejskie
Praca afiliowana przez UMK


53/271


Aut.: Olechnicki Krzysztof
Tytuł: Miasto w fotografii / Graham Clarke, tł. Krzysztof Olechnicki.
Tytuł wydawn. zbior.: Miasto w sztuce - sztuka miasta / red. Ewa Rewers.
Opis wydawn.: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2010
Opis fiz.: S. 456-476
Seria: Horyzonty Nowoczesności ; t. 84
ISBN: 978-83-242-1306-1
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: TLP
Polskie słowa kluczowe: fotografie ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


54/271


Aut.: Gierańczyk Wieńczysław
Tytuł: Warunki życia ludności wybranych miast w aspekcie przemian infrastruktury technicznej i społecznej w latach 1992-2008.
Tytuł wydawn. zbior.: Przemiany miast polskich po 1989 : praca zbiorowa / pod red. Piotra Kryczki i Joanny Bieleckiej-Prus.
Opis wydawn.: Lublin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, 2010
Opis fiz.: S. 263-280, il., tab.
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; poziom życia ludności ; infrastruktura techniczno-społeczna
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


55/271


Aut.: Geron Małgorzata
Tytuł: Wizja miasta w twórczości Leona Chwistka.
Czasopismo: Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 39
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 59-84, il.; streszcz. ang.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Polskie słowa kluczowe: Chwistek Leon ; miasta ; motywy w sztuce ; malarstwo polskie ; rysunek polski
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000
[sprawdź dostępność]


56/271


Aut.: Wenta Jarosław
Tytuł: Miasta, ludzie, instytucje, znaki : księga jubileuszowa ofiarowana profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin / pod red. Zenona Piecha. Kraków 2008.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 66 H. 2
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 654-655
Uwaga: [Omówienie]
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REZ
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Polskie słowa kluczowe: miasta ; kultura
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


57/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 4: Śląsk. Z. 9: Legnica / red. nauk. serii Roman Czaja.
Tytuł równoległy: Historischer Atlas polnischer Städte. Bd. 4: Schlesien. H. 9: Liegnitz.
Opis wydawn.: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009
ISBN: 978-83-229-3077-9
ISBN: 978-83-89499-64-6
Uwaga: Seria wydawnicza.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; miasta ; Legnica
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


58/271


Aut.: Gierańczyk Wiesława
Tytuł: Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego miast i obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem kontinuum miejsko-wiejskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce / pod red. Aleksandry Jezierskiej-Thöle i Leszka Kozłowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: S. 93-104, il.
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; obszary wiejskie ; województwo kujawsko-pomorskie ; kontinuum miejsko-wiejskie ; rozwój społeczno-gospodarczy
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


59/271


Aut.: Gądecki Jacek
Tytuł: Rekonstruując tożsamość dzielnicy : próby gentryfikacji Bydgoskiego Przedmieścia.
Tytuł wydawn. zbior.: Miasto - miejsce znaczące : entopia, harmonia miasta / [red. Anna Kisiel].
Opis wydawn.: Toruń : Galeria Sztuki Wozownia, 2008
Opis fiz.: S. 28-35, streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; socjologia architektury ; Toruń - Bydgoskie Przedmieście
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


60/271


Aut.: Czarnecki Adam
Tytuł: Rozwój miast w świetle kryteriów zrównoważonego rozwoju.
Tytuł wydawn. zbior.: Miasto - ogród : konferencja międzynarodowa w Wyższej Szkole Środowiska w Bydgoszczy, 4 października 2008 roku = Eine Gartenstadt internationale Konferenz an der Hochschule für Umweltwissenschaften in Bydgoszcz, 4. Oktober 2008 / red. nauk. Janusz Kutta.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy, 2008
Opis fiz.: S. 91-100, il.; streszcz. niem.
Bibliogr.: Bibliogr.
Seria: Prace Wydziału Ochrony Środowiska. Seria B ; nr 1
ISBN: 83-915647-7-0
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: RFP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; zrównoważony rozwój
Praca afiliowana przez UMK


61/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 4: Śląsk. Z. 5: Świdnica / red. nauk. serii Roman Czaja.
Tytuł równoległy: Historischer Atlas polnischer Städte. Bd. 4: Schlesien. H. 5: Schweidnitz.
Opis wydawn.: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008
ISBN: 978-83-229-2959-9
ISBN: 978-83-88430-34-3
Uwaga: Seria wydawnicza.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; miasta ; Świdnica
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


62/271


Aut.: Jaroszewska-Brudnicka Renata, Brudnicki Robert
Tytuł: W poszukiwaniu "serca miasta".
Tytuł równoległy: Searching for the "heart of the city".
Czasopismo: Czas. Tech. A, R. 105 z. 8 Architektura z. 3
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 29-37
Bibliogr.: Bibliogr.
Uwaga: Tekst pol. i ang.
Język: POL, ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Czasopismo Techniczne. Architektura
Polskie słowa kluczowe: miasta ; centrum miasta ; Toruń
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


63/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 5: Małopolska. Z. 1: Kraków / red. nauk. serii Roman Czaja.
Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 5: Lesser Poland. Book 1: Kraków.
Opis wydawn.: Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa : Wydawnictwo Antykwa, 2007
ISBN: 978-83-89131-53-9
ISBN: 978-83-60154-06-9
Uwaga: Seria wydawnicza.
Język: POL, ENG
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; miasta ; Kraków
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


64/271


Aut.: Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania
Tytuł: The servicization process based on the structure of employment in large German cities in 1996-2002.
Czasopismo: Econ. Environ. Stud., No. 9
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 43-53, il., tab.; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
Uwaga: Tyt. tomu: Problems of the life quality of city-dwellers / ed.: Janusz Słodczyk and Władysław Hasiński
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/613/ServicisationInGermany.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Economic and Environmental Studies
Polskie słowa kluczowe: zatrudnienie ; miasta ; Niemcy
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


65/271


Aut.: Klentak-Zabłocka Małgorzata
Tytuł: Miasto na wsi / Michael Steinbusch ; tł. Małgorzata Klentak-Zabłocka.
Tytuł wydawn. zbior.: Nowa socjologia wsi w Niemczech / pod red. Andrzeja Kalety i Gerda Vonderacha.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2006
Opis fiz.: S. 145-157
Bibliogr.: Bibliogr.
Seria: Socjologia i Socjologowie ; t. 9
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: TLP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; wieś
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


66/271


Aut.: Rudnicki Roman
Tytuł: Wzrost aktywności agrarnej mieszkańców miast jako nowe zjawisko w okresie transformacji gospodarki.
Tytuł równoległy: Increase of agrarian activity of town and city residents as a new phenomenon during economic transformation period.
Tytuł wydawn. zbior.: Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich = The role of small towns in the development of rural areas / pod red. Eugeniusza Rydza.
Opis wydawn.: Warszawa : Polskie Towarzystwo Geograficzne : Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, 2006
Opis fiz.: S. 127-141, il., tab.; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
Seria: Studia Obszarów Wiejskich ; t. 11
ISBN: 978-83-924797-0-3
ISSN: 1642-4689
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
http://rcin.org.pl/igipz/publication/3482
Polskie słowa kluczowe: struktura obszarowa gospodarstw rolnych ; miasta ; transformacja ustrojowa
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


67/271


Aut.: Środa-Murawska Stefania
Tytuł: Duże miasta niemieckie w kontekście starzenia się ludności na przełomie XX i XXI wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich : praca zbiorowa / pod red. Jerzego T. Kowaleskiego i Piotra Szukalskiego.
Opis wydawn.: Łódź : Zakład Demografii UŁ, 2006
Opis fiz.: S. 440-444
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: starzenie się ludności ; Niemcy ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


68/271


Aut.: Środa-Murawska Stefania
Tytuł: Large German cities in context of the ageing process at the turn of the 20th century.
Czasopismo: Bull. Geogr. Socio-econ. Ser., No. 6
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 165-170, il.
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/522/bofg62006.pdf?sequence=4
Pełny tytuł czasop.: Bulletin of Geography. Socio-economic Series
Polskie słowa kluczowe: starzenie się ludności ; Niemcy ; miasta
Angielskie słowa kluczowe: ageing process ; large German cities ; ageing ; East Germany ; West Germany
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


69/271


Aut.: Sokołowski Dariusz
Tytuł: Changes in functional hierarchy of the towns of Poland at the time of system transformation.
Czasopismo: Curr. Polit. Econ. Russ. East. Cent. Eur., Vol. 21 no. 2
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 193-205, wykr.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 202
ISSN: 1057-2295
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
Pełny tytuł czasop.: Current Politics and Economics of Russia, Eastern and Central Europe
Polskie słowa kluczowe: Polska ; transformacja systemowa ; miasta ; hierarchia miast
Praca afiliowana przez UMK


70/271


Aut.: Kola Adam F.
Tytuł: Miasta wojny : Belgrad Momo Kapora i Sarajewo Želijko Vukovicia.
Tytuł wydawn. zbior.: Miasto : przestrzeń, topos, człowiek / red. nauk. Adrian Gleń, Jacek Gutorow, Irena Jokiel.
Opis wydawn.: Opole : Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk : Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej, 2005
Opis fiz.: S. 189-198
ISBN: 83-86881-43-7
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; wojna w Bośni i Hercegowinie ; Belgrad ; Sarajewo ; Kapor Momo ; Želijko Vuković
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


71/271


Aut.: Czerwonnaja Swietlana
Tytuł: Idea "miast Słońca" w kontekście procesów globalizacyjnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Zagrożenie tożsamości? : problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii / pod red. nauk. Anny Nadolskiej-Styczyńskiej.
Opis wydawn.: Wrocław [etc.] : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze [etc.], 2005
Opis fiz.: S. 221-231
Bibliogr.: Bibliogr.
Seria: Archiwum Etnograficzne ; nr 43
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: globalizacja ; miasta ; urbanistyka ; Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) ; idea "miast Słońca"
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


72/271


Aut.: Sokołowski Dariusz
Tytuł: Changes of service structure in Poland cities during system transformation.
Czasopismo: Bull. Geogr. Socio-econ. Ser., No. 4
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 183-190, wykr.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 1732-4254 ; eISSN: 2083-8298
DOI: 10.1515/2497
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BGSS/article/view/2497
Pełny tytuł czasop.: Bulletin of Geography. Socio-economic Series
Polskie słowa kluczowe: miasta ; transformacja ; przemiany systemowe ; serwicyzacja ; Polska
Angielskie słowa kluczowe: cities and towns ; structure of services ; system transformation in Poland
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


73/271


Aut.: Brudnicki Robert, Bułhak Monika, Gierańczyk Wieńczysław, Jaroszewska-Brudnicka Renata, Maik Wiesław, Przybecka-Maik Maria, Sokołowski Dariusz
Tytuł: Miasta i stolice.
Tytuł wydawn. zbior.: Europa, Europa... : przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie. [T.] 2 / red. nauk. Zbigniew Drozdowicz.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Kurpisz, 2004
Opis fiz.: S. 121-198, il.
ISBN: 83-88841-88-2
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FPP
Polskie słowa kluczowe: Europa ; Unia Europejska ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


74/271


Aut.: Hołowiecka Beata
Tytuł: The attempt to delimitate Toruń's influences zones on the grounds of the analysis of population flow.
Czasopismo: Bull. Geogr. Socio-econ. Ser., No. 3
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 107-113, il.
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1031
Pełny tytuł czasop.: Bulletin of Geography. Socio-economic Series
Polskie słowa kluczowe: miasta ; Toruń ; ruchliwość przestrzenna ludności
Angielskie słowa kluczowe: town ; zone of influence ; spatial mobility ; Toruń
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


75/271


Aut.: Adamska Edyta
Tytuł: Porosty miast jako biowskaźniki zanieczyszczenia powietrza.
Tytuł wydawn. zbior.: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji : XIV Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego : streszczenia referatów, Toruń - Koniczynka, 3-5 września 2003 r. / red. Marek Kejna, Joanna Uscka.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2003
Opis fiz.: S. 23-24
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: KSP
Polskie słowa kluczowe: porosty ; biowskaźniki ; zanieczyszczenia powietrza ; miasta
Praca afiliowana przez UMK


76/271


Aut.: Dybaś Bogusław
Tytuł: Militarne funkcje i znaczenie miast środkowoeuropejskich w średniowieczu i czasach nowożytnych
Tytuł wydawn. zbior.: Miasta i mieszczaństwo w Europie Środkowowschodniej do połowy XIX wieku / red. Dorota Michaluk, Krzysztof Mikulski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003
Opis fiz.: S. 55-69
Seria: Studia ad Historiam Civitatum Pertinentia ; 1
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; Europa Środkowo-Wschodnia ; historia wojskowa
[sprawdź dostępność]


77/271


Aut.: Michaluk Dorota
Tytuł: Stan i perspektywy badań nad społecznością miast podlaskich okresu nowożytnego
Tytuł wydawn. zbior.: Miasta i mieszczaństwo w Europie Środkowowschodniej do połowy XIX wieku / red. Dorota Michaluk, Krzysztof Mikulski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003
Opis fiz.: S. 71-83
Seria: Studia ad Historiam Civitatum Pertinentia ; 1
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; mieszczaństwo ; Podlasie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


78/271


Aut.: Sieradzan Wiesław
Tytuł: Uwagi o rozwoju przestrzennym miasta Malborka od drugiej połowy XV do końca XIX w. z uwzględnieniem źródeł kartograficznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Miasta i mieszczaństwo w Europie Środkowowschodniej do połowy XIX wieku / red. Dorota Michaluk, Krzysztof Mikulski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003
Opis fiz.: S. 151-179, tab.
Seria: Studia ad Historiam Civitatum Pertinentia ; 1
Uwaga: Zawiera aneks : Plany miasta Malborka XVII-XX w. (s. 168-179)
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; rozwój przestrzenny ; Malbork ; źródła kartograficzne
[sprawdź dostępność]


79/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Miasta i mieszczaństwo na ziemiach polskich na przełomie XIII/XV w.
Tytuł wydawn. zbior.: Polska około roku 1300 : państwo, społeczeństwo, kultura / pod red. Wojciecha Fałkowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Neriton, 2003
Opis fiz.: S. 57-72
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; mieszczaństwo ; XIII-XV wiek
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


80/271


Aut.: Michaluk Dorota, Mikulski Krzysztof
Tytuł: Miasta i mieszczaństwo w Europie Środkowowschodniej do połowy XIX wieku
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003
Opis fiz.: 380 s., tab.
Seria: Studia ad Historiam Civitatum Pertinentia ; 1
Język: POL, MUL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; mieszczaństwo ; Europa Środkowo-Wschodnia
[sprawdź dostępność]


81/271


Aut.: Czacharowski Antoni
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 4: Śląsk. Z. 3: Trzebnica / red. nauk. serii Antoni Czacharowski.
Tytuł równoległy: Historischer Atlas polnischer Städte. Bd. 4: Silesia. H. 3: Trebnitz.
Opis wydawn.: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003
ISBN: 83-229-2452-6
Uwaga: Seria wydawnicza.
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; miasta ; Trzebnica
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


82/271


Aut.: Czacharowski Antoni
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 4: Śląsk. Z. 2: Środa Śląska / red. nauk. serii Antoni Czacharowski.
Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 4: Silesia. Book 2: Środa Śląska.
Opis wydawn.: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003
ISBN: 83-229-2451-8
ISBN: 83-88430-32-7
Uwaga: Seria wydawnicza.
Język: POL, ENG
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; miasta ; Środa Śląska
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


83/271


Aut.: Czacharowski Antoni
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 4: Śląsk. Z. 4: Niemcza / red. nauk. serii Antoni Czacharowski.
Tytuł równoległy: Historischer Atlas polnischer Städte. Bd. 4: Schlesien. H 4: Nimptsch.
Opis wydawn.: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003
ISBN: 83-229-2453-4
ISBN: 83-88430-31-9
Uwaga: Seria wydawnicza.
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; miasta ; Niemcza
Praca afiliowana przez UMK


84/271


Aut.: Dybaś Bogusław
Tytuł: Die Stadt als Festung - Garnisonen in den Städten der polnisch-litauischen Rzeczpospolita im 17. Jahrhundert.
Czasopismo: Hist. Urbana, Vol. 8 no. 1/2
Opis wydawn.: 2000 [2003]
Opis fiz.: S. 31-40
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
Pełny tytuł czasop.: Historia Urbana
Polskie słowa kluczowe: miasta


85/271


Aut.: Szymańska Daniela, Michniewicz Hanna
Tytuł: Miasta kujawsko-pomorskie.
Czasopismo: Przestrzeń, Nr 17
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 10-14, il., wykr.
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 1507-4803
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1222
Pełny tytuł czasop.: Przestrzeń (Włocławek)
Polskie słowa kluczowe: województwo kujawsko-pomorskie ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


86/271


Aut.: Czacharowski Antoni, Czaja Roman
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 1: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 5: Malbork / red. nauk. serii Antoni Czacharowski i Roman Czaja.
Tytuł równoległy: Historischer Atlas polnischer Städte. Bd. 1: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 5: Marienburg.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika [etc.], 2002
ISBN: 83-231-1537-0
Uwaga: Seria wydawnicza.
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; miasta ; Malbork
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


87/271


Aut.: Długokęcki Wiesław, Sieradzan Wiesław, Mierzwiński Mariusz, Chwiałkowski Dariusz, Noryśkiewicz Agnieszka M.
Tytuł: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 5: Malbork / oprac. hist. Wiesław Długokęcki, Wiesław Sieradzan przy współpr. Mariusza Mierzwińskiego ; oprac. kartograficzne Dariusz Chwiałkowski, Agnieszka Noryśkiewicz, Wiesław Sieradzan.
Tytuł równoległy: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 5: Marienburg.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Muzeum Zamkowe w Malborku : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2002
Opis fiz.: Teka (30, [1] s., 21 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy
Bibliogr.: Bibliogr. s. 26-27.
Seria: Atlas Historyczny Miast Polskich ; t. 1
ISBN: 83-231-1537-0
Uwaga: Tekst pol. i niem.
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: MPP
Polskie słowa kluczowe: Malbork ; miasta ; Polska ; atlasy historyczne ; Prusy Królewskie ; Warmia
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


88/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Die historischen Atlanten der europäischen Städte : Forschungsbericht.
Czasopismo: Jahrb. eur. Gesch., Bd. 3
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 205-216
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
Pełny tytuł czasop.: Jahrbuch für europäische Geschichte
Polskie słowa kluczowe: kartografia ; miasta
Praca afiliowana przez UMK


89/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Der historische Atlas polnischer Städte : ein Forschungsbericht.
Czasopismo: Siedlungsforschung, Bd. 20
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 277-281
ISSN: 0175-0046
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
Pełny tytuł czasop.: Siedlungsforschung : Archäologie, Geschichte, Geographie
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; miasta ; Polska
Praca afiliowana przez UMK


90/271


Aut.: Wojciechowski Mieczysław
Tytuł: Elbląg w latach 1914-1920.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Elbląga : opracowanie zbiorowe. T. 3 cz. 2: (1851-1920) / pod red. Andrzeja Grotha.
Opis wydawn.: Gdańsk : Marpress, 2001
Opis fiz.: S. 168-189
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Elbląg ; miasta
[sprawdź dostępność]


91/271


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Marienburg und Königsberg - die Hauptstädte des Deutschordenslandes als Zentren Rezeption und des Transfers von Ideen und Institutionen.
Tytuł wydawn. zbior.: Kulturtransfer Polen - Deutschland : Wechselbeziehungen in Sprache, Kultur und Gesellschaft. Bd. 2 / hrsg. von Karol Sauerland.
Opis wydawn.: Bonn : Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen, 2001
Opis fiz.: S. 29-35
Seria: Historische Forschungen
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: Elbląg ; Królewiec ; zakon krzyżacki ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


92/271


Aut.: Czacharowski Antoni
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 4: Śląsk. Z. 1: Wrocław / red. nauk. serii Antoni Czacharowski.
Tytuł równoległy: Historischer Atlas polnischer Städte. Bd. 4: Schlesien. H. 1: Wrocław.
Opis wydawn.: Wrocław : Wydawnictwo Via Nova, 2001
ISBN: 83-88649-24-8
Uwaga: Seria wydawnicza.
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; miasta ; Wrocław
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


93/271


Aut.: Sudziński Ryszard
Tytuł: Problemy rozwoju i integracji głównych miast regionu kujawsko-pomorskiego z perspektywy historycznej (do 1989 r.).
Tytuł wydawn. zbior.: Związki Kujaw i Pomorza na przestrzeni wieków : zbiór studiów / pod red. Zdzisława Biegańskiego i Włodzimierza Jastrzębskiego.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Przedsiębiorstwo Marketingowe LOGO, 2001
Opis fiz.: S. 29-39
Seria: Prace Komisji Historii / Bydgoskie Towarzystwo Naukowe ; 17
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; strategia rozwoju ; województwo kujawsko-pomorskie ; Kujawy ; Pomorze Gdańskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


94/271


Aut.: Wołos Mariusz
Tytuł: Nowe monografie miast Pomorza Gdańskiego.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 66 z. 2/3
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 113-129
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Pomorze Gdańskie ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


95/271


Aut.: Wołos Mariusz
Tytuł: Miasta Pomorza Nadwiślańskiego i Kujaw w okresie I wojny światowej oraz w międzywojennym dwudziestoleciu (1914-1939) : zbiór studiów / Mieczysław Wojciechowski. Toruń 2000.
Czasopismo: Zap. Kuj.-Dobrz., T. 16
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 240-243
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Polskie słowa kluczowe: miasta ; Pomorze Gdańskie ; Kujawy
[sprawdź dostępność]


96/271


Aut.: Czacharowski Antoni
Tytuł: Miasta Nowej Marchii w pierwszych latach panowania zakonu krzyżackiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Aetas media, aetas moderna : studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Halina Manikowska, Agnieszka Bartoszewicz, Wojciech Fałkowski.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2000
Opis fiz.: S. 175-181
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; Nowa Marchia ; zakon krzyżacki
[sprawdź dostępność]


97/271


Aut.: Wajda Kazimierz
Tytuł: Dzieje Elbląga 1816-1850.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Elbląga : opracowanie zbiorowe. T. 3 cz. 1: (1772-1850) / pod red. Andrzeja Grotha
Opis wydawn.: Gdańsk : Marpress, 2000
Opis fiz.: S. 107-210
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; Elbląg
[sprawdź dostępność]


98/271


Aut.: Porazinski Jarosław
Tytuł: Stan i perspektywy badań nad dziejami miast regionu kujawsko-pomorskiego : próba bilansu lat dziewięćdziesiątych.
Tytuł wydawn. zbior.: Historiograficzna prognoza 2000 : stan i potrzeby badań nad dziejami regionów kujawsko-pomorskiego i sąsiednich / pod red. Maksymiliana Grzegorza.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000
Opis fiz.: S. 251-264
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


99/271


Aut.: Arszyński Marian, Czaja Roman
Tytuł: Słownik nazw miast i innych miejscowości : (zamki i inne warownie).
Tytuł wydawn. zbior.: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach : podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku / pod red. Zenona Huberta Nowaka ; przy współpracy Romana Czai.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: S. 129-132
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: INP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; zamki ; słowniki
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


100/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Miasta i ich posiadłości ziemskie w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach.
Tytuł wydawn. zbior.: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach : podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku / pod red. Zenona Huberta Nowaka ; przy współpracy Romana Czai.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: S. 45-65, mapy, pl.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: zakon krzyżacki ; miasta ; posiadłości ; Prusy
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


101/271


Aut.: Szymańska Daniela, Hołowiecka Beata
Tytuł: Migracje stałe do i z miast średniej wielkości w okresie przemian ustrojowych.
Tytuł wydawn. zbior.: Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych : praca zbiorowa / pod red. Danieli Szymańskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: S. 243-254, il.; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: migracje stałe ; przemiany ustrojowe ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


102/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Miasta pomorskie w Hanzie w średniowieczu.
Tytuł wydawn. zbior.: Salsa Cholbergiensis : Kołobrzeg w średniowieczu / pod red. Lecha Leciejewicza, Mariana Rębkowskiego.
Opis wydawn.: Kołobrzeg : Wydaw. Le petit Café, 2000
Opis fiz.: S. 117-125
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: średniowiecze ; miasta ; Hanza
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


103/271


Aut.: Wojciechowski Mieczysław
Tytuł: Miasta Pomorza Nadwiślańskiego i Kujaw w okresie I wojny światowej oraz w międzywojennym dwudziestoleciu (1914-1939) : zbiór studiów.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: 572 s., streszcz. niem.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: Pomorze Gdańskie ; Kujawy ; miasta ; okres międzywojenny
[sprawdź dostępność]


104/271


Aut.: Waszkiewicz Zofia
Tytuł: Lipno i powiat lipnowski w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
Tytuł wydawn. zbior.: Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej : materiały z sesji popularnonaukowej, Lipno, 19 listopada 1999 r. / pod red. Ryszarda Bartoszewskiego, Zenona Goździa.
Opis wydawn.: Dobrzyń nad Wisłą : Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, 2000
Opis fiz.: S. 23-38, il.
Seria: Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej ; 4
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; Lipno ; dwudziestolecie międzywojenne
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


105/271


Aut.: Tandecki Janusz
Tytuł: Die Burgen des Deutschen Ordens und die Städte in Preussen.
Czasopismo: Hist. Urbana, Vol. 5 no. 1
Opis wydawn.: 1997 [2000]
Opis fiz.: S. 67-77
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
Pełny tytuł czasop.: Historia Urbana
Polskie słowa kluczowe: zamki krzyżackie ; miasta
Praca afiliowana przez UMK


106/271


Aut.: Tandecki Janusz
Tytuł: Miasta i zamki krzyżackie w państwie zakonnym w Prusach do 1454 r.
Tytuł wydawn. zbior.: Architectura et historia : studia Mariano Arszyński septuagenario dedicata / red. Michał Woźniak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999
Opis fiz.: S.91-100
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: zamki krzyżackie ; miasta ; Prusy
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


107/271


Aut.: Czacharowski Antoni
Tytuł: Dzieje średniowiecznego Wąbrzeźna.
Tytuł wydawn. zbior.: Prusy, Polska, Europa : studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych : prace ofiarowane profesorowi Zenonowi Hubertowi Nowakowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / pod red. Andrzeja Radzimińskiego i Janusza Tandeckiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999
Opis fiz.: S. 339-348
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: średniowiecze ; miasta ; Wąbrzeźno
[sprawdź dostępność]


108/271


Aut.: Czacharowski Antoni
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 1: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 3: Chełmno / red. nauk. serii Antoni Czacharowski.
Tytuł równoległy: Historischer Atlas polnischer Städte. Bd. 1: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 3: Kulm.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1999
ISBN: 83-87639-16-8
Uwaga: Seria wydawnicza.
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; miasta ; Chełmno (województwo kujawsko-pomorskie)
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


109/271


Aut.: Nowak Zenon Hubert, Kozieł Zenon
Tytuł: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 3: Chełmno / oprac. hist. Zenon Hubert Nowak ; oprac. kartograficzne Zenon Kozieł.
Tytuł równoległy: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 3: Kulm.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1999
Opis fiz.: Teka (17, [3] s., 14 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy
Bibliogr.: Bibliogr. s. 17-18.
Seria: Atlas Historyczny Miast Polskich ; t. 1
ISBN: 83-87639-16-8
Uwaga: Tekst pol. i niem.
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: MPP
Polskie słowa kluczowe: Chełmno (województwo kujawsko-pomorskie) ; Prusy Królewskie ; atlasy historyczne ; miasta ; Polska
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


110/271


Aut.: Bieniak Janusz
Tytuł: Powstanie miasta samorządowego : najstarsze lokacje miejskie.
Tytuł wydawn. zbior.: Włocławek : dzieje miasta. T. 1: Od początków do 1918 roku / pod red. Jacka Staszewskiego.
Opis wydawn.: Włocławek : Lega, 1999
Opis fiz.: S. 87-117
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; Włocławek (województwo kujawsko-pomorskie)


111/271


Aut.: Maik Wiesław
Tytuł: Problematyka restrukturyzacji regionów, miast i obszarów wiejskich w badaniach Instytutu Geografii UMK.
Czasopismo: Acta UNC Geogr., Z. 29
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 309-315
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://kpbc.umk.pl/publication/4697
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia
Polskie słowa kluczowe: restrukturyzacja ; obszary wiejskie ; miasta ; Instytut Geografii UMK (Toruń)
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


112/271


Aut.: Sokołowski Dariusz
Tytuł: Centralność miast Dolnego Powiśla.
Tytuł równoległy: Centrality of towns in the lower Vistula Land.
Czasopismo: Czas. Geogr., T. 70 z. 3-4
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 301-318, il. ; tab. ; streszcz. ang.
ISSN: 0045-9453
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Czasopismo Geograficzne
Polskie słowa kluczowe: miasta ; funkcje miejskie ; centralność ; Dolne Powiśle
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


113/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Socjotopografia późnośredniowiecznego Wrocławia : przestrzeń, podatnicy, rzemiosło / Mateusz Goliński. Wrocław 1997.
Czasopismo: Hans. Gesch.bl., Jg. 117
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 268-269
Bibliogr.: RECENZJA
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REZ
Pełny tytuł czasop.: Hansische Geschichtsblätter
Polskie słowa kluczowe: miasta ; Wrocław
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


114/271


Aut.: Kallas Marian
Tytuł: Raport o stanie miast kujawskich w 1820 roku.
Czasopismo: Zap. Kuj.-Dobrz., T. 13
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 301-316
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Polskie słowa kluczowe: Kujawy ; Polska ; miasta
[sprawdź dostępność]


115/271


Aut.: Sokołowski Dariusz
Tytuł: Próba określenia rangi miast Dolnego Powiśla.
Tytuł wydawn. zbior.: Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego : 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. T. 2: Referaty, komunikaty, postery / pod red. Mariusza Rzętały i Tadeusza Szczypka.
Opis wydawn.: Sosnowiec : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddz. Katowicki : Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 1998
Opis fiz.: S. 299-300
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: KSP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; ranga miast ; Dolne Powiśle
Praca afiliowana przez UMK


116/271


Aut.: Czacharowski Antoni
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 3: Mazury. Z. 1: Giżycko / red. nauk. serii Antoni Czacharowski.
Tytuł równoległy: Historischer Atlas polnischer Städte. Bd. 1: Masuren. H. 1: Lötzen.
Opis wydawn.: Toruń ; Giżycko : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Stowarzyszenie "Wspólnota Mazurska", 1998
ISBN: 83-231-0990-7
Uwaga: Seria wydawnicza.
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; miasta ; Giżycko
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


117/271


Aut.: Białuński Grzegorz, Chwiałkowski Dariusz, Kozieł Zenon, Noryśkiewicz Agnieszka M.
Tytuł: Mazury. Z. 1: Giżycko / oprac. hist. Grzegorz Białuński ; oprac. kartograficzne Dariusz Chwiałkowski, Zenon Kozieł, Agnieszka Noryśkiewicz.
Tytuł równoległy: Masuren. H. 1: Lötzen.
Opis wydawn.: Toruń ; Giżycko : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Stowarzyszenie "Wspólnota Mazurska", 1998
Opis fiz.: Teka (23, [1] s., 22 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy
Bibliogr.: Bibliogr. s. 20.
Seria: Atlas Historyczny Miast Polskich ; t. 3
ISBN: 83-231-0990-7
Uwaga: Tekst pol., niem. i fr.
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: MPP
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; Polska ; Mazury ; Giżycko ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


118/271


Aut.: Wójcik Gabriel, Sulkowski Marcin
Tytuł: Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w większych miastach regionu bydgosko-toruńskiego w okresie 1993-1996.
Tytuł wydawn. zbior.: Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych : VIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Wigry 10-11 września 1997 r. : streszczenia wystąpień.
Opis wydawn.: [S.l.] : [s.n.], [1997]
Opis fiz.: S. 26
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: KSP
Polskie słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza ; miasta ; region bydgosko-toruński ; sympozja


119/271


Aut.: Maik Wiesław, Sokołowski Dariusz, Jaroszewska-Brudnicka Renata, Brudnicki Robert
Tytuł: Przekształcenia miast województwa włocławskiego w okresie transformacji systemowej.
Tytuł wydawn. zbior.: Geografia osadnictwa, ludności i turyzmu wobec transformacji systemowej : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Maika i Dariusza Sokołowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 57-75, il., tab.; streszcz. ang.
ISBN: 83-231-0885-4
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: województwo włocławskie ; transformacja systemowa ; miasta
[sprawdź dostępność]


120/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Kontakty gospodarcze Gdańska z zakonem krzyżackim w XV wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Mieszczaństwo gdańskie : sesja naukowa, 21-23.11.1996 / [red. nauk. Stanisław Salmonowicz].
Opis wydawn.: Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1997
Opis fiz.: S. 12-23
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: historia średniowieczna ; Gdańsk ; miasta ; zakon krzyżacki ; gospodarka
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


121/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Uwagi nad socjotopografią Starego Miasta Elbląga w średniowieczu i w czasach nowożytnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Stare miasto w Elblągu - wyzwanie historii : materiały z konferencji naukowej poświęconej pamięci Tadeusza Nawrolskiego / pod red. Grażyny Nawrolskiej i Janusza Tandeckiego.
Opis wydawn.: Elbląg ; Gdańsk : Pracownie Konserwacji Zabytków, 1997
Opis fiz.: S. 113-122
Seria: Archaeologia Elbingensis ; vol. 2
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Elbląg ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


122/271


Aut.: Matczak Andrzej, Szymańska Daniela
Tytuł: Studia nad strukturą przestrzenno-funkcjonalną miasta : przykład Brodnica.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: 232 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 208-218.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; struktura funkcjonalna ; struktura przestrzenna
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


123/271


Aut.: Roszak Stanisław
Tytuł: Środowisko intelektualne i artystyczne Warszawy w połowie XVIII wieku.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1997
Opis fiz.: 182 s.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: Warszawa ; miasta ; intelektualiści ; artyści ; sarmatyzm ; oświecenie ; XVIII wiek
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


124/271


Aut.: Okoń Emanuel, Tandecki Janusz, Kozieł Zenon
Tytuł: Kujawy. Z. 1: Bydgoszcz / oprac. hist. Emanuel Okoń, Janusz Tandecki ; oprac. kartograficzne Zenon Kozieł.
Tytuł równoległy: Kujawien. H. 1: Bromberg.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: Teka (39, [1] s., 21 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy
Bibliogr.: Bibliogr. s. 34-35.
Seria: Atlas Historyczny Miast Polskich ; t. 2
ISBN: 83-231-0891-9
Uwaga: Tekst pol. i niem.
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: MPP
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; Polska ; Kujawy ; Bydgoszcz ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


125/271


Aut.: Czacharowski Antoni
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 1: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 4: Grudziądz / red. nauk. serii Antoni Czacharowski.
Tytuł równoległy: Historischer Atlas polnischer Städte. Bd. 1: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 4: Graudenz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
ISBN: 83-231-0824-2
Uwaga: Seria wydawnicza.
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; miasta ; Grudziądz
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


126/271


Aut.: Czacharowski Antoni
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 2: Kujawy. Z. 1: Bydgoszcz / red. nauk. serii Antoni Czacharowski.
Tytuł równoległy: Historischer Atlas polnischer Städte. Bd. 2: Kujawien. H. 1: Bromberg.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
ISBN: 83-231-0891-9
Uwaga: Seria wydawnicza.
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; miasta ; Bydgoszcz
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


127/271


Aut.: Sieradzan Wiesław, Kozieł Zenon
Tytuł: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 4: Grudziądz / oprac. hist. Wiesław Sieradzan ; oprac. kartograficzne Zenon Kozieł.
Tytuł równoległy: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 4: Graudenz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: Teka (20 s., 22 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy
Bibliogr.: Bibliogr. s. 18.
Seria: Atlas Historyczny Miast Polskich ; t. 1
ISBN: 83-231-0824-2
Uwaga: Tekst pol. i niem.
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: MPP
Polskie słowa kluczowe: Grudziądz ; atlasy historyczne ; miasta ; Polska ; Prusy Królewskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


128/271


Aut.: Mikulski Krzysztof
Tytuł: Kryterium imionowe w badaniach nad genealogią patrycjatu toruńskiego w XIV-XVI wieku na przykładzie rodziny Hitfeldów.
Tytuł wydawn. zbior.: Venerabiles, nobiles et honesti : studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej : prace ofiarowane profesorowi Januszowi Bieniakowi [...] / red. nauk. Andrzej Radzimiński [et al.].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 307-318, [1] k. tabl.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: genealogia ; Toruń ; miasta ; mieszczaństwo ; Hitfeld, rodzina


129/271


Aut.: Wenta Jarosław
Tytuł: Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu : studia ofiarowane Profesorowi Antoniemu Czacharowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / red. nauk. Roman Czaja i Janusz Tandecki. Toruń 1996.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 53 H. 2
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 754-756
Uwaga: Omówienie
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REZ
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Polskie słowa kluczowe: miasta ; mieszczaństwo ; średniowiecze
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


130/271


Aut.: Niedzielska Magdalena
Tytuł: Toruń dziewiętnastowieczny.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 24
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 9-29, il.; streszcz. ang., niem.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


131/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Nowa seria prac o domach i parcelach dawnej Lubeki.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 62 z. 4
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 133-142
Uwaga: W związku z: Häuser und Höfe in Lübeck. Bd. 1-4. Neumünster 1988-1993
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Lubeka ; miasta ; historia średniowieczna
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


132/271


Aut.: Nowak Zenon Hubert, Tandecki Janusz
Tytuł: Inkorporacja Nowego Miasta Elbląga do Starego Miasta Elbląga.
Tytuł wydawn. zbior.: 750 lat Elbląga : księga pamiątkowa / zbiór artykułów pod red. A. Grotha.
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo Marpress, 1996
Opis fiz.: S. 89-97
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Elbląg ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


133/271


Aut.: Wojciechowski Mieczysław
Tytuł: Bydgoszcz w latach I wojny światowej oraz w okresie przełomu (1914-1920).
Tytuł wydawn. zbior.: Bydgoszcz : 650 lat praw miejskich : zbiór artykułów / pod red. Maksymiliana Grzegorza i Zdzisława Biegańskiego.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1996
Opis fiz.: S. 167-181
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Bydgoszcz ; miasta ; wojna światowa (1914-1918)


134/271


Aut.: Karpus Zbigniew
Tytuł: Lotnicy ukraińcy w Bydgoszczy w latach 1921-1922.
Tytuł wydawn. zbior.: Bydgoszcz : 650 lat praw miejskich : zbiór artykułów / pod red. Maksymiliana Grzegorza i Zdzisława Biegańskiego.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996
Opis fiz.: S. 237-243
ISBN: 83-7096-175-4
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Bydgoszcz ; miasta ; lotnictwo ; Ukraińcy
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


135/271


Aut.: Sudziński Ryszard
Tytuł: Uwarunkowania i czynniki rozwoju Bydgoszczy w okresie industrializacji miasta (od połowy XIX do końca XX wieku).
Tytuł wydawn. zbior.: Bydgoszcz : 650 lat praw miejskich : zbiór artykułów / pod red. Maksymiliana Grzegorza i Zdzisława Biegańskiego.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996
Opis fiz.: S. 141-160
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Bydgoszcz ; miasta
[sprawdź dostępność]


136/271


Aut.: Alabrudzińska Elżbieta
Tytuł: Protestanci w Bydgoszczy w latach 1920-1956.
Tytuł wydawn. zbior.: Bydgoszcz : 650 lat praw miejskich : zbiór artykułów / pod red. Maksymiliana Grzegorza i Zdzisława Biegańskiego.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1996
Opis fiz.: S. 210-223
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: protestantyzm ; Bydgoszcz ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


137/271


Aut.: Chamot Marek
Tytuł: Polski stereotyp Niemców i Rzeszy Niemieckiej w publicystyce "Dziennika Bydgoskiego".
Tytuł wydawn. zbior.: Bydgoszcz : 650 lat praw miejskich : zbiór artykułów / pod red. Maksymiliana Grzegorza i Zdzisława Biegańskiego.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1996
Opis fiz.: S. 210-223
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: mniejszości narodowe ; Bydgoszcz ; miasta ; stereotypy narodowe ; publicystyka ; Dziennik Bydgoski


138/271


Aut.: Nowak Zenon Hubert
Tytuł: Dzieje szkolnictwa w Chełmnie.
Tytuł wydawn. zbior.: Dekanat chełmiński : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kardasza.
Opis wydawn.: Toruń : Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, 1996
Opis fiz.: S. 19-22
Seria: Diecezja Toruńska : historia i teraźniejszość ; 4
ISBN: 83-86471-15-8
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FPP
Polskie słowa kluczowe: Chełmno (województwo kujawsko-pomorskie) ; miasta ; historia oświaty
[sprawdź dostępność]


139/271


Aut.: Mikulski Krzysztof
Tytuł: Nazwy ulic Nowego Miasta Toruniu w pierwszej połowie XVIII wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Europa Orientalis : Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność : studia i materiały ofiarowane profesorowi Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65 rocznicę urodzin / red. nauk. Zbigniew Karpus, Tomasz Kempa, Dorota Michaluk.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: S. 169-176, 1 plan
ISBN: 83-231-0821-8
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; miasta ; ulice ; nazwy ; XVIII wiek
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


140/271


Aut.: Szczuczko Witold
Tytuł: W nurcie polityki.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Elbląga : opracowanie zbiorowe. T. 2 cz. 1: (1466-1626) / pod red. Andrzeja Grotha.
Opis wydawn.: Gdańsk : Marpress, 1996
Opis fiz.: S. 276-301
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Elbląg ; miasta
[sprawdź dostępność]


141/271


Aut.: Szczuczko Witold
Tytuł: Polityczno-gospodarcze przesłanki rozwoju miasta.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Elbląga : opracowanie zbiorowe. T. 2 cz. 1: (1466-1626) / pod red. Andrzeja Grotha.
Opis wydawn.: Gdańsk : Marpress, 1996
Opis fiz.: S. 5-17
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Elbląg ; miasta
[sprawdź dostępność]


142/271


Aut.: Tandecki Janusz, Groth Andrzej
Tytuł: Zmiany terytorialne i demograficzne.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Elbląga : opracowanie zbiorowe. T. 2 cz. 2: (1626-1772) / pod red. Andrzeja Grotha.
Opis wydawn.: Gdańsk : Marpress, 1996
Opis fiz.: S. 66-79
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Elbląg ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


143/271


Aut.: Roszak Stanisław
Tytuł: Czynniki stabilizacjii i entropii środowiska intelektualnego Warszawy w czasach Augusta III.
Tytuł wydawn. zbior.: Między barokiem a oświeceniem : nowe spojrzenie na czasy saskie : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka.
Opis wydawn.: Olsztyn : OBN im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1996
Opis fiz.: S. 189-194
Seria: Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 147
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: historia nowożytna Polski ; Warszawa ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


144/271


Aut.: Czacharowski Antoni, Czarciński Ireneusz, Makowiecki Adam, Sieradzan Wiesław
Tytuł: Bibliografia historii miast polskich za lata 1993-1994 : (selektywna).
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu. 1 / przew. zespołu red. Antoni Czacharowski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: S. 261-291 + dyskietka
Seria: Studia Polonica Historiae Urbanae ; t. 1
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: BIP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; bibliografie
[sprawdź dostępność]


145/271


Aut.: Bieniak Janusz
Tytuł: Piotr Szeliga, mieszczanin toruński, wierzyciel szlachty kujawskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu : studia ofiarowane profesorowi Antoniemu Czacharowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / red. nauk. Roman Czaja i Janusz Tandecki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: S. 221-233
Seria: Studia Polonica Historiae Urbanae ; t. 2
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; miasta ; Kujawy ; Szeliga Piotr
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


146/271


Aut.: Wenta Jarosław
Tytuł: Nowe źródło do krytyki franciszkańskich Roczników toruńskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu : studia ofiarowane profesorowi Antoniemu Czacharowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / red. nauk. Roman Czaja i Janusz Tandecki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: S. 269-283
Seria: Studia Polonica Historiae Urbanae ; t. 2
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: historia średniowieczna Polski ; Toruń ; miasta ; źródła
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


147/271


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Królewiec na drodze przemian od stolicy państwa krzyżackiego do stolicy Księstwa Pruskiego i rezydencji książęcej.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu : studia ofiarowane profesorowi Antoniemu Czacharowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / red. nauk. Roman Czaja i Janusz Tandecki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: S. 113-119
Seria: Studia Polonica Historiae Urbanae ; t. 2
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Królewiec ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


148/271


Aut.: Zielińska-Melkowska Krystyna
Tytuł: Keselingowie (Kislingowie) - najstarsza spośród znanych rodzin toruńskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu : studia ofiarowane profesorowi Antoniemu Czacharowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / red. nauk. Roman Czaja i Janusz Tandecki.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: S. 209-219, il.
Seria: Studia Polonica Historiae Urbanae ; t. 2
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; miasta ; genealogia ; Keseling, rodzina
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


149/271


Aut.: Tandecki Janusz
Tytuł: Dzieje kaplicy i ołtarza Bożego Ciała w katedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu w świetle zachowanych archiwaliów.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu : studia ofiarowane profesorowi Antoniemu Czacharowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / red. nauk. Roman Czaja i Janusz Tandecki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: S. 179-192
Seria: Studia Polonica Historiae Urbanae ; t. 2
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: historia Kościoła ; Toruń ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


150/271


Aut.: Nowak Zenon Hubert
Tytuł: Burmistrz chełmiński Jan Sterz, dyplomata i przedstawiciel opozycji antykrzyżackiej w pierwszej połowie XV wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu : studia ofiarowane profesorowi Antoniemu Czacharowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / red. nauk. Roman Czaja i Janusz Tandecki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: S. 235-242, tabl.
Seria: Studia Polonica Historiae Urbanae ; t. 2
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Chełmno (województwo kujawsko-pomorskie) ; miasta ; Sterz Jan ; Państwo Krzyżackie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


151/271


Aut.: Mikulski Krzysztof
Tytuł: Watzenrodowie i dom rodzinny Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu : studia ofiarowane profesorowi Antoniemu Czacharowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / red. nauk. Roman Czaja i Janusz Tandecki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: S. 243-255
Seria: Studia Polonica Historiae Urbanae ; t. 2
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; miasta ; Kopernik Mikołaj ; Watzenrode, rodzina
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


152/271


Aut.: Karpus Zbigniew
Tytuł: Tuchola : obóz jeńców i internowanych (1914-1922).
Tytuł wydawn. zbior.: Szkice Tucholskie : w 650-lecie nadania praw miejskich Tucholi : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Jastrzębskiego.
Opis wydawn.: Bydgoszcz ; Tuchola : [s.n.], 1996
Opis fiz.: S. 249-262, il., tab., wykr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: jeńcy wojenni ; Tuchola ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


153/271


Aut.: Borawska Teresa, Rietz Henryk
Tytuł: Przewodnik po Starym Toruniu.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1996
Wydanie: Wyd. 2 popr. i uzup.
Opis fiz.: 141 s., il.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 133
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KRP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; miasta ; przewodniki
[sprawdź dostępność]


154/271


Aut.: Maik Wiesław
Tytuł: Zmiany lokalnej bazy ekonomicznej miast.
Tytuł wydawn. zbior.: Województwo toruńskie i włocławskie w okresie transformacji systemowej : diagnoza w skali regionalnej i lokalnej / pod red. Stanisława L. Bagdzińskiego, Wiesława Maika i Andrzeja Potoczka.
Opis wydawn.: Toruń : Oficyna Wydawnicza Turpress, 1996
Opis fiz.: S. 163-166
ISBN: 83-86781-51-3
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; województwo toruńskie ; województwo włocławskie
[sprawdź dostępność]


155/271


Aut.: Brudnicki Robert
Tytuł: Zmiany społeczno-gospodarcze w miastach i na obszarach wiejskich województwa toruńskiego w okresie transformacji systemowej.
Tytuł wydawn. zbior.: Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej i zagospodarowania przestrzennego / red. Jan Falkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: S. 65-70, il.
Bibliogr.: Bibliogr.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: obszary wiejskie ; miasta ; województwo toruńskie ; transformacja systemowa
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


156/271


Aut.: Rezmer Waldemar
Tytuł: Mniejszości narodowe w garnizonie grudziądzkim w latach 1920-1939.
Czasopismo: Rocz. Grudz., T. 12
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 97-114
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Grudziądzki
Polskie słowa kluczowe: mniejszości narodowe ; Grudziądz ; miasta


157/271


Aut.: Waszkiewicz Zofia
Tytuł: Parafia Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Grudziądzu.
Czasopismo: Rocz. Grudz., T. 12
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 143-167
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Grudziądzki
Polskie słowa kluczowe: Grudziądz ; miasta ; Polski Narodowy Kościół katolicki
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


158/271


Aut.: Kozłowski Ryszard
Tytuł: Wyniki referendum z 30 czerwca 1946 roku w regionie grudziądzkim.
Czasopismo: Rocz. Grudz., T. 12
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 217-229, tab.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Grudziądzki
Polskie słowa kluczowe: historia Polski po 1945 ; Grudziądz ; miasta


159/271


Aut.: Tandecki Janusz
Tytuł: Toruńskie bractwo czeladnicze szmuklerzy i jego statut z 1739 r.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 23
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: s. 123-132
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; miasta ; bractwa religijne ; historia średniowieczna powszechna
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


160/271


Aut.: Mikulski Krzysztof
Tytuł: Położenie najstarszej mennicy toruńskiej.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 23
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 55-67
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


161/271


Aut.: Mikulski Krzysztof
Tytuł: Problem tzw. "wyspy" toruńskiej w świetle źródeł podatkowych z końca XIV i pierwszej połowy XV wieku.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 61 z. 1
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 7-24
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


162/271


Aut.: Jóźwiak Sławomir
Tytuł: Przeprawa wiślana naprzeciw Torunia od połowy lat trzydziestych XIII wieku do 1466 roku.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 61 z. 4
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 25-43
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


163/271


Aut.: Jóźwiak Sławomir
Tytuł: Katalog dokumentów i listów krzyżackich Archiwum Państwowego w Toruniu. T. 1: (1251-1454) / Andrzej Radzimiński, Janusz Tandecki. Warszawa 1994.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 61 z. 4
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 130-132
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: historia średniowieczna powszechna ; Toruń ; miasta ; zakon krzyżacki
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


164/271


Aut.: Dygdała Jerzy
Tytuł: Historia Gdańska. T. 3. Cz. 1: 1655-1793. Gdańsk 1993.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 61 z. 4
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 138-141
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; miasta ; historia nowożytna Polski
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


165/271


Aut.: Mikulski Krzysztof
Tytuł: Wymiana elity władzy Torunia w II połowie XV wieku : przyczynek do badań nad mechanizmami kształtowania się elit.
Tytuł wydawn. zbior.: Elity mieszczańskie i szlacheckie Prus Królewskich i Kujaw w XIV-XVIII wieku : zbiór studiów / pod red. Jacka Staszewskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: S. 51-93
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; miasta ; elity mieszczańskie
[sprawdź dostępność]


166/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Patrycjat Starego Miasta Torunia i Starego Miasta Elbląga w średniowieczu.
Tytuł wydawn. zbior.: Elity mieszczańskie i szlacheckie Prus Królewskich i Kujaw w XIV-XVIII wieku : zbiór studiów / pod red. Jacka Staszewskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: S. 13-50
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Elbląg ; Toruń ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


167/271


Aut.: Nowak Zenon Hubert
Tytuł: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Toruniu w latach 1920-1939.
Tytuł wydawn. zbior.: Gminy Wyznaniowe Żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920-1939) : zbiór studiów / pod red. Jana Szilinga.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: S. 59-74
Seria: Stosunki Narodowościowe i Wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku ; t. 4
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Żydzi ; miasta ; Toruń ; mniejszości wyznaniowe


168/271


Aut.: Alabrudzińska Elżbieta
Tytuł: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Grudziądzu w latach 1920-1939.
Tytuł wydawn. zbior.: Gminy Wyznaniowe Żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920-1939) : zbiór studiów / pod red. Jana Szilinga.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: S. 75-94
Seria: Stosunki Narodowościowe i Wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku ; t. 4
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Żydzi ; Grudziądz ; miasta ; mniejszości wyznaniowe
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


169/271


Aut.: Radzimiński Andrzej
Tytuł: Uwagi o powstaniu i organizacji kapituły włocławskiej w średniowieczu.
Tytuł wydawn. zbior.: Stolica i region : Włocławek i jego dzieje na tle przemian Kujaw i ziemi dobrzyńskiej : materiały z sesji naukowej (9-10 maja 1994 r.) / pod red. Olgi Krut-Horonziak i Leszka Kajzera.
Opis wydawn.: Włocławek : Urząd Miejski, 1995
Opis fiz.: S. 97-103
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: historia średniowieczna Polski ; historia Kościoła ; Włocławek (województwo kujawsko-pomorskie) ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


170/271


Aut.: Czacharowski Antoni
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 1: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 2: Toruń / red. nauk. serii Antoni Czacharowski.
Tytuł równoległy: Historischer Atlas polnischer Städte. Bd. 1. Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 2: Thorn.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995
ISBN: 83-231-0664-9
Uwaga: Seria wydawnicza.
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; miasta ; Toruń
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


171/271


Aut.: Tandecki Janusz, Kozieł Zenon
Tytuł: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 2: Toruń / oprac. hist. Janusz Tandecki ; oprac. kartograficzne Zenon Kozieł.
Tytuł równoległy: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 2: Thorn.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: Teka (24 s., 17 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy
Bibliogr.: Bibliogr. s. 22.
Seria: Atlas Historyczny Miast Polskich ; t. 1
ISBN: 83-231-0664-9
Uwaga: Tekst pol. i niem.
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: MPP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; Toruń ; atlasy historyczne ; Polska ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


172/271


Aut.: Alabrudzińska Elżbieta
Tytuł: Mniejszości wyznaniowe w Bydgoszczy w latach 1920-1939.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: 145, [1] s., il., tabl., streszcz. niem.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 132-138
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: mniejszości religijne ; Bydgoszcz ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


173/271


Aut.: Cackowski Stefan
Tytuł: Miasta dobrzyńskie i kujawskie w końcu XVIII i na początku XIX wieku.
Opis wydawn.: Włocławek : Włocławskie Towarzystwo Naukowe, 1995
Opis fiz.: 152 s., il., tab.
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; Kujawy ; ziemia dobrzyńska
[sprawdź dostępność]


174/271


Aut.: Wojciechowski Mieczysław
Tytuł: Żydowska gmina wyznaniowa w Starogardzie w okresie międzywojennym.
Tytuł wydawn. zbior.: Żydowskie gminy wyznaniowe / [red. Jan A. Choroszy et al.].
Opis wydawn.: Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1995
Opis fiz.: S. 153-171
Seria: Studia z Dziejów Kultury Żydowskiej w Polsce ; t. 1
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Żydzi ; Starogard Gdański ; miasta ; mniejszości narodowe


175/271


Aut.: Tandecki Janusz
Tytuł: Die Polen und die polnische Zünfte im Handwerk der Städte Thorn und Kulm im 14.-18. Jahrhundert.
Czasopismo: Beitr. Gesch. Westpr., Nr. 14
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 21-39, il., streszcz ang.
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
Pełny tytuł czasop.: Beiträge zur Geschichte Westpreussens
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; Chełmno (województwo kujawsko-pomorskie) ; miasta ; rzemiosło ; XIV-XVIII wiek
Praca afiliowana przez UMK


176/271


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: A political triangle : Ducal Prussian Estates, Prussian rulers and Poland : the policy of the city of Königsberg versus Poland 1525-1701.
Czasopismo: Parliam. Estates Represent., Vol. 15 no. 1
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 25-35
Uwaga: Toż w jęz. niem.: Stände und Landesherrschaft in Ostmitteleuropa in der frühen Neuzeit / hrsg. von Hugo Weczerka. Marburg 1995
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
Pełny tytuł czasop.: Parliaments, Estates and Representation
Polskie słowa kluczowe: Królewiec ; miasta ; XVI-XVII wiek
Praca afiliowana przez UMK


177/271


Aut.: Czacharowski Antoni, Kozieł Zenon
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich.
Czasopismo: Pol. Prz. Kartogr., T. 27 nr 4
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 200-202
ISSN: 0324-8321
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: IEP
Pełny tytuł czasop.: Polski Przegląd Kartograficzny
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; miasta ; Polska
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


178/271


Aut.: Alabrudzińska Elżbieta
Tytuł: Kościoły nierzymskokatolickie w Grudziądzu w latach 1920-1939.
Czasopismo: Stud. Hist. Slavo-Ger., T. 19
Opis wydawn.: 1993-1994 [1995]
Opis fiz.: S. 83-103
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Studia Historica Slavo-Germanica
Polskie słowa kluczowe: mniejszości religijne ; Grudziądz ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


179/271


Aut.: Cackowski Stefan
Tytuł: Urbanistyczny obraz miast dobrzyńskich i kujawskich w opisach i opiniach pruskich z końca XVIII wieku.
Czasopismo: Zap. Kuj.-Dobrz., T. 9
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 79-93, 2 tab.
Uwaga: Tytuł tomu: Gospodarka i społeczeństwo
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Polskie słowa kluczowe: miasta ; ziemia dobrzyńska ; Kujawy ; Prusy ; urbanistyka
[sprawdź dostępność]


180/271


Aut.: Wajda Kazimierz
Tytuł: Chełmża pod zaborem pruskim (do 1914 r.).
Tytuł wydawn. zbior.: Dzieje Chełmży / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego.
Opis wydawn.: Chełmża : Chełmżyńskie Towarzystwo Kultury, 1994
Opis fiz.: S. 75-143, tab.
ISBN: 83-902342-0-3
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
http://www.kpbc.umk.pl/publication/609
Polskie słowa kluczowe: Chełmża ; miasta ; zabór pruski
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


181/271


Aut.: Czacharowski Antoni
Tytuł: Elbląg w wielkiej wojnie Polski z Zakonem krzyżackim.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Elbląga : opracowanie zbiorowe. T. 1: (Do 1466 r.) / pod red. Stanisława Gierszewskiego i Andrzeja Grotha.
Opis wydawn.: Gdańsk : Marpress, 1994
Opis fiz.: S. 245-252
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; Elbląg ; wojna polsko-krzyżacka (1409-1411)
[sprawdź dostępność]


182/271


Aut.: Czacharowski Antoni
Tytuł: Znaczenie okresu 1237-1466 w dziejach miasta.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Elbląga : opracowanie zbiorowe. T. 1: (Do 1466 r.) / pod red. Stanisława Gierszewskiego i Andrzeja Grotha.
Opis wydawn.: Gdańsk : Marpress, 1994
Opis fiz.: S. 276-280
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Polskie słowa kluczowe: Elbląg ; miasta ; średniowiecze
[sprawdź dostępność]


183/271


Aut.: Maliszewski Kazimierz
Tytuł: Stosunki religijne w Toruniu w latach 1548-1660.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Torunia. T. 2 cz. 2: W czasach renesansu, reformacji i wczesnego baroku (1548-1660) / pod red. Mariana Biskupa.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1994
Opis fiz.: S. 257-300
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; miasta ; stosunki religijne
[sprawdź dostępność]


184/271


Aut.: Szczuczko Witold
Tytuł: Recesy w kancelarii miasta Elbląga w okresie księgi wpisów.
Tytuł wydawn. zbior.: Kancelarie okresu księgi wpisów w Prusach Królewskich : materiały sesji odbytej 20-21 listopada 1992 roku w Archiwum Państwowym w Toruniu / pod red. Andrzeja Tomczaka.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 1994
Opis fiz.: S. 59-67
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Elbląg ; miasta


185/271


Aut.: Serczyk Jerzy
Tytuł: Albertyna. Uniwersytet w Królewcu (1544-1945)
Opis wydawn.: Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1994
Opis fiz.: 156, [2] s.
Seria: Biblioteka Olsztyńska ; nr 27
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: historia oświaty ; uniwersytety ; Królewiec ; miasta
[sprawdź dostępność]


186/271


Aut.: Maliszewski Kazimierz
Tytuł: Jakub Kazimierz Rubinkowski - pocztmistrz toruński i redaktor gazet pisanych.
Tytuł wydawn. zbior.: Poczta i filatelistyka w Toruniu = Die Post und Philatelie in Thorn
Opis wydawn.: Gdańsk ; Toruń : Poczta Polska. Dyrekcja Okręgu Poczty : Aszdak, 1994
Opis fiz.: S. 25-36
ISBN: 83-900495-5-4
Uwaga: Toż niem.: Jakub Kazimierz Rubinkowski - Thorner Postmeister und Redakteur der handgeschriebenen Zeitungen.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; miasta ; historia nowożytna Polski


187/271


Aut.: Pakulski Jan
Tytuł: Kilka uwag o dawnych pieczęciach i herbie Rypina.
Tytuł wydawn. zbior.: Rypin : szkice z dziejów miasta / pod red. Mirosława Krajewskiego.
Opis wydawn.: Rypin : Włocławskie Towarzystwo Naukowe. Oddział Dobrzyński, 1994
Opis fiz.: S. 79-91
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Rypin ; miasta ; pieczęcie ; herby
[sprawdź dostępność]


188/271


Aut.: Bełkot Jan, Karpus Zbigniew, Rezmer Waldemar
Tytuł: PKP Zakład Taboru Toruń-Kluczyki w latach 1944-1994 : parowozownia, wagonownia, lokomotywownia.
Opis wydawn.: Toruń : Toruńska Szkoła Zarządzania, 1994
Opis fiz.: 145, [3] s., [28] s. tabl., il., mapy
ISBN: 83-901357-2-8
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KRP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; miasta ; kolejnictwo
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


189/271


Aut.: Nowak Zenon Hubert, Tandecki Janusz
Tytuł: Księga czynszów fary chełmińskiej : (1435-1496) / wyd. Zenon Hubert Nowak, Janusz Tandecki.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1994
Opis fiz.: XIX, [1], 78 s., tabl.
Seria: Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; 78
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EDP
Polskie słowa kluczowe: źródła historyczne ; Chełmno (województwo kujawsko-pomorskie) ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


190/271


Aut.: Borawska Teresa, Rietz Henryk
Tytuł: Przewodnik po Starym Toruniu.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1994
Opis fiz.: 141 s., il.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 133
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KRP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; miasta ; przewodniki
[sprawdź dostępność]


191/271


Aut.: Maliszewski Kazimierz
Tytuł: Kościół katolicki w protestanckim Toruniu u schyłku XVI i w XVII wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Z przeszłości diecezji chełmińskiej 1243-1992 : materiały konferencji naukowej w Toruniu, 6 XI 1993 r. / pod red. Mariana Biskupa.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1994
Opis fiz.: S. 53-71
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: historia Kościoła ; Toruń ; miasta


192/271


Aut.: Wajda Kazimierz
Tytuł: Rumia pod panowaniem pruskim (1772-1919).
Tytuł wydawn. zbior.: Zarys dziejów Rumi / pod red. Jacka Banacha.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1994
Opis fiz.: S. 115-144
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Rumia ; miasta
[sprawdź dostępność]


193/271


Aut.: Szczuczko Witold
Tytuł: Die Rolle Danzigs im politischen Leben Königlich-Preussen und die Krone Polens in der zweiten Hälfte des 16. Jh.
Tytuł wydawn. zbior.: Zwei hanseatische Städte Bremen und Danzig im Laufe der Jahrhunderte / Red. A. Groth.
Opis wydawn.: Gdańsk, 1994
Opis fiz.: S. 51-69
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: historia nowożytna Polski ; Gdańsk ; miasta


194/271


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Die Entwicklung der Reformation in Königlich-Preussen mit besonderer Berücksichtigung Danzigs.
Tytuł wydawn. zbior.: Zwei hanseatische Städte Bremen und Danzig im Laufe der Jahrhunderte : Materialien des wissenschaftlichen Kolloquiums vom 10./11. Dezember 1993 an der Universität Gdańsk (Danzig) / wiss. Red. Andrzej Groth.
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo Marpress, 1994
Opis fiz.: S. 39-50
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; miasta ; historia nowożytna Polski
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


195/271


Aut.: Sziling Jan
Tytuł: Polen und Deutsche in Thorn in der Zeit des Nationalsozialismus (1939-1945).
Czasopismo: Ber. Forsch., Bd. 2
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 273-283
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
Pełny tytuł czasop.: Berichte und Forschungen : Jahrbuch des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte
Polskie słowa kluczowe: wojna światowa (1939-1945) ; Toruń ; miasta
[sprawdź dostępność]


196/271


Aut.: Wajda Kazimierz
Tytuł: Kooperation, Koexistenz, Konfrontation : Deutsche und Polen in Thorn 1871-1914.
Czasopismo: Ber. Forsch., Bd. 2
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 243-256
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
Pełny tytuł czasop.: Berichte und Forschungen : Jahrbuch des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; miasta ; mniejszości narodowe
[sprawdź dostępność]


197/271


Aut.: Wojciechowski Mieczysław
Tytuł: Polen und Deutsche in Thorn in den Jahren 1914-1939.
Czasopismo: Ber. Forsch., Bd. 2
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 257-272
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
Pełny tytuł czasop.: Berichte und Forschungen : Jahrbuch des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; miasta ; mniejszości narodowe
[sprawdź dostępność]


198/271


Aut.: Wenta Jarosław
Tytuł: Dokument Świętopełka z 5 XI 1263 i początki Darłowa.
Czasopismo: Rocz. Gdań., T. 54 z. 2
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 71-89
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Gdański
Polskie słowa kluczowe: historia średniowieczna Polski ; Darłowo ; miasta
[sprawdź dostępność]


199/271


Aut.: Czarciński Ireneusz
Tytuł: Publikacje dotyczące Grudziądza i jego regionu w latach 1984-1992 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich.
Czasopismo: Rocz. Grudz., T. 11
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 273-284
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: BIP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Grudziądzki
Polskie słowa kluczowe: miasta ; Grudziądz ; bibliografie


200/271


Aut.: Zielińska-Melkowska Krystyna
Tytuł: Bitwa nad Jeziorem Rządzkim na tle wczesnych dziejów Grudziądza.
Czasopismo: Rocz. Grudz., T. 11
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 9-20
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Grudziądzki
Polskie słowa kluczowe: Grudziądz ; miasta


201/271


Aut.: Wojtowicz Jerzy
Tytuł: Dziennik tkacza toruńskiego Johanna Gottlieba Kadacha : źródło wiedzy o Toruniu z przełomu XVIII i XIX wieku.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 59 z. 4
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 89-105
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; miasta ; Kadach Johann Gottlieb
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


202/271


Aut.: Karpus Zbigniew
Tytuł: Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Inowrocławiu / Mikołajczak E. Inowrocław 1992.
Czasopismo: Ziemia Kuj., T. 10
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 157-159
ISSN: 0514-7549
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Ziemia Kujawska
Polskie słowa kluczowe: Inowrocław (województwo kujawsko-pomorskie) ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


203/271


Aut.: Czarciński Ireneusz
Tytuł: Rola Kościoła w życiu miasta : kształtowanie się środowiska intelektualnego.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Elbląga : opracowanie zbiorowe. T. 1: (Do 1466 r.) / pod red. Stanisława Gierszewskiego i Andrzeja Grotha.
Opis wydawn.: Gdańsk : Marpress, 1993
Opis fiz.: S. 227-236
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; Elbląg
[sprawdź dostępność]


204/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Pierwotny Elbląg.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Elbląga : opracowanie zbiorowe. T. 1: (Do 1466 r.) / pod red. Stanisława Gierszewskiego i Andrzeja Grotha.
Opis wydawn.: Gdańsk : Marpress, 1993
Opis fiz.: S. 60-130
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; Elbląg ; średniowiecze
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


205/271


Aut.: Czaja Roman, Nawrolski Tadeusz
Tytuł: Kultura materialna i życie codzienne.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Elbląga : opracowanie zbiorowe. T. 1: (Do 1466 r.) / pod red. Stanisława Gierszewskiego i Andrzeja Grotha.
Opis wydawn.: Gdańsk : Marpress, 1993
Opis fiz.: S. 204-226
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Elbląg ; miasta ; średniowiecze
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


206/271


Aut.: Czarciński Ireneusz
Tytuł: Elbląg jako ośrodek handlowo-portowy państwa krzyżackiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Elbląga : opracowanie zbiorowe. T. 1: (Do 1466 r.) / pod red. Stanisława Gierszewskiego i Andrzeja Grotha.
Opis wydawn.: Gdańsk : Marpress, 1993
Opis fiz.: S. 147-156
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; Elbląg
[sprawdź dostępność]


207/271


Aut.: Czarciński Ireneusz
Tytuł: Elbląg w Związku Miast Hanzeatyckich.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Elbląga : opracowanie zbiorowe. T. 1: (Do 1466 r.) / pod red. Stanisława Gierszewskiego i Andrzeja Grotha.
Opis wydawn.: Gdańsk : Marpress, 1993
Opis fiz.: S. 156-170
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; Elbląg
[sprawdź dostępność]


208/271


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Polityka miasta Królewca wobec Polski w latach 1525-1701.
Tytuł wydawn. zbior.: Królewiec a Polska : praca zbiorowa / pod red. Mariana Biskupa i Wojciecha Wrzesińskiego.
Opis wydawn.: Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1993
Opis fiz.: S. 35-43, streszcz. niem.
Seria: Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 135
Uwaga: Wcześniej w: Komunikaty Mazursko-Warmiński 1992 nr 3-4 (197-198)
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Królewiec ; miasta ; XVI wiek
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


209/271


Aut.: Pakulski Jan, Mietz Andrzej
Tytuł: Łobżenica : portret miasta i okolicy.
Opis wydawn.: Łobżenica ; Toruń : Urząd Miasta i Gminy : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1993
Opis fiz.: 526 s., il.; streszcz. niem.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 365-407. Indeksy
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: Łobżenica ; miasta
[sprawdź dostępność]


210/271


Aut.: Sziling Jan
Tytuł: Struktura narodowościowa Torunia w okresie okupacji niemieckiej (1939-1945).
Tytuł wydawn. zbior.: Mniejszości narodowe i wyznaniowe w Toruniu w XIX i XX wieku : zbiór studiów / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: S. 159-172, streszcz. niem.
Seria: Stosunki Narodowościowe i Wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku ; t. 3
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; miasta ; okupacja niemiecka ; ludność ; mniejszości narodowe


211/271


Aut.: Wajda Kazimierz
Tytuł: Przemiany w składzie wyznaniowym i narodowościowym ludności Torunia w XIX i w początkach XX wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Mniejszości narodowe i wyznaniowe w Toruniu w XIX i XX wieku : zbiór studiów / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: S. 7-25, streszcz. niem.
Seria: Stosunki Narodowościowe i Wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku ; t. 3
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; miasta ; ludność ; mniejszości narodowe ; mniejszości wyznaniowe


212/271


Aut.: Nowak Zenon Hubert
Tytuł: Dzieje gminy żydowskiej w Toruniu (1815-1939) : zarys.
Tytuł wydawn. zbior.: Mniejszości narodowe i wyznaniowe w Toruniu w XIX i XX wieku : zbiór studiów / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: S. 27-37, streszcz. niem.
Seria: Stosunki Narodowościowe i Wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku ; t. 3
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Żydzi ; Toruń ; miasta


213/271


Aut.: Szymańska Daniela
Tytuł: Problemy samoorganizacji miejskich systemów osadniczych.
Tytuł wydawn. zbior.: Problematyka lokalnych systemów osadniczych : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Maika.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: S. 114-118
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: systemy osadnicze ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


214/271


Aut.: Nowak Zenon Hubert
Tytuł: Neustadtgründungen des Deutschen Ordens in Preussen : Entstehung, Verhältnis zu den Altstädten, Ende der Eigenständigkeit.
Tytuł wydawn. zbior.: Stadt und Orden : das Verhältniss des Deutschen Ordens zu den Städten in Livland, Preussen und im Deutschen Reich / hrsg. von Udo Arnold.
Opis wydawn.: Marburg : N. G. Elwert Verlag, 1993
Opis fiz.: S. 129-142
Seria: Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens ; Bd. 44. Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens ; Bd. 4
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: zakon krzyżacki ; miasta
[sprawdź dostępność]


215/271


Aut.: Czarciński Ireneusz
Tytuł: Bractwa w wielkich miastach państwa krzyżackiego w średniowieczu.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: 125 s.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; bractwa religijne


216/271


Aut.: Czacharowski Antoni
Tytuł: Atlas historyczny miast polskich. T. 1: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 1: Elbląg / red. nauk. serii Antoni Czacharowski.
Tytuł równoległy: Historischer Atlas polnischer Städte. Bd. 1: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 1: Elbing.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1993
ISBN: 83-231-0477-8
Uwaga: Seria wydawnicza.
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: atlasy historyczne ; miasta ; Elbląg
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


217/271


Aut.: Sudziński Ryszard
Tytuł: Przekształcenia strukturalne miasta Torunia w latach 1920-1975.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: 232 s., il.; tab.; streszcz. niem.
Bibliogr.: Bibliogr. 220-229.
Seria: Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: struktura gospodarcza ; struktura społeczna ; miasta ; Toruń
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


218/271


Aut.: Czaja Roman, Kozieł Zenon
Tytuł: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 1: Elbląg / oprac. hist. Roman Czaja ; oprac. kartograficzne Zenon Kozieł.
Tytuł równoległy: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 1: Elbing.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: Teka (16 s., 11 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy
Bibliogr.: Bibliogr. s. 15.
Seria: Atlas Historyczny Miast Polskich ; t. 1
ISBN: 83-231-0477-8
Uwaga: Tekst pol. i niem.
Język: POL, GER
Typ formalny publikacji: 009
Typ merytoryczny publikacji: MPP
Polskie słowa kluczowe: Prusy Królewskie ; Elbląg ; atlasy historyczne ; Polska ; miasta ; Warmia
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


219/271


Aut.: Wojciechowski Mieczysław
Tytuł: Wejherowo w latach 1914-1920.
Tytuł wydawn. zbior.: Wejherowo : dzieje, kultura, środowisko : materiały z konferencji naukowej, (Wejherowo, 28-29 maja 1993 r.).
Opis wydawn.: Wejherowo : Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 1993
Opis fiz.: S. 165-177
ISBN: 83-901354-0-X
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Wejherowo ; miasta ; okres międzywojenny


220/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Nowy Rynek w Elblągu : przyczynek do historii przemian urbanistycznych w miastach pruskich w drugiej połowie XVIII w.
Czasopismo: Kwart. Hist. Kult. Mater., R. 41 nr 2
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 321-326, streszcz. niem.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
Polskie słowa kluczowe: historia nowożytna ; Elbląg ; miasta ; urbanistyka
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


221/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Kryzys handlu elbląskiego na przełomie XIV/XV w.
Czasopismo: Rocz. Elbl., T. 13
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 9-21
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Elbląski
Polskie słowa kluczowe: historia średniowieczna ; Elbląg ; miasta ; handel
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


222/271


Aut.: Alabrudzińska Elżbieta
Tytuł: Kościoły nierzymskokatolickie w Bydgoszczy w przededniu II wojny światowej.
Czasopismo: Rocz. Teol. ChAT, T. 35 z. 2
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 143-154
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Teologiczny / Chrześcijańska Akademia Teologiczna
Polskie słowa kluczowe: mniejszości religijne ; Bydgoszcz ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


223/271


Aut.: Serczyk Jerzy
Tytuł: Królewiec i Elbląg, wschodniopruskie ośrodki nauki historycznej w okresie międzwojennym.
Tytuł wydawn. zbior.: Dzieje historiografii Pomorza Gdańskiego i Prus Wschodnich 1920-1939 (1944) : (kierunki, ośrodki, najwybitniejsi przedstawiciele) : materiały sesji w Toruniu, 15-16 XI 1991 r. / pod red. Andrzeja Tomczaka.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1992
Opis fiz.: S. 121-134
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: RFP
Sygnatura: 31779 Inst. Hist.
Sygnatura: 672532; 672533; 672750; 674031 BU
Polskie słowa kluczowe: Królewiec ; Elbląg ; miasta ; ośrodki naukowe ; historia


224/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Entwicklung des bürgerlichen Backsteinbaus in der Altstadt Elbing in der 1. Hälfte des 14. Jh. nach historischen Quellen.
Tytuł wydawn. zbior.: Elbląg - nowe spojrzenie na średniowieczne miasto : materiały z międzynarodowej konferencji archeologicznej "Elbląg '86" / pod red. nauk. Antoniego Czacharowskiego i Tadeusza Nawrolskiego.
Opis wydawn.: Gdańsk : Pracownie Konserwacji Zabytków, 1992
Opis fiz.: S. 60-72
Seria: Archaeologia Elbingensis ; vol. 1
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: historia średniowieczna ; Elbląg ; miasta
Praca afiliowana przez UMK


225/271


Aut.: Nowak Zenon Hubert
Tytuł: Przyczynek do układu przestrzennego średniowiecznego Chełmna.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia i archiwistyka : księga pamiątkowa ku czci profesora Andrzeja Tomczaka / [red. nauk. Jerzy Dygdała, Bolesław Woszczyński].
Opis wydawn.: Toruń ; Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1992
Opis fiz.: S. 309-316
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Chełmno (województwo kujawsko-pomorskie) ; miasta ; układ przestrzenny
[sprawdź dostępność]


226/271


Aut.: Wojciechowski Mieczysław
Tytuł: Nowe Miasto Lubawskie : zarys dziejów / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego.
Opis wydawn.: Nowe Miasto Lubawskie : Urząd Miejski, 1992
Opis fiz.: 381 s., il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: Nowe Miasto Lubawskie ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


227/271


Aut.: Porazinski Jarosław
Tytuł: Nowe Miasto Lubawskie w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej (1466-1772).
Tytuł wydawn. zbior.: Nowe Miasto Lubawskie : zarys dziejów / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego.
Opis wydawn.: Nowe Miasto Lubawskie : Urząd Miasta, 1992
Opis fiz.: S. 61-90, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Nowe Miasto Lubawskie ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


228/271


Aut.: Wajda Kazimierz
Tytuł: Nowe Miasto Lubawskie w latach 1772-1914.
Tytuł wydawn. zbior.: Nowe Miasto Lubawskie : zarys dziejów / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego.
Opis wydawn.: Nowe Miasto Lubawskie : Urząd Miejski, 1992
Opis fiz.: S. 91-125, il., tab.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Nowe Miasto Lubawskie ; miasta
[sprawdź dostępność]


229/271


Aut.: Wojciechowski Mieczysław
Tytuł: Nowe Miasto Lubawskie w latach 1914-1920.
Tytuł wydawn. zbior.: Nowe Miasto Lubawskie : zarys dziejów / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego.
Opis wydawn.: Nowe Miasto Lubawskie : Urząd Miejski, 1992
Opis fiz.: S. 127-151, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: historia Polski ; miasta ; Nowe Miasto Lubawskie
[sprawdź dostępność]


230/271


Aut.: Kozłowski Ryszard
Tytuł: Nowe Miasto Lubawskie w latach 1945-1990.
Tytuł wydawn. zbior.: Nowe Miasto Lubawskie : zarys dziejów / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego.
Opis wydawn.: Nowe Miasto Lubawskie : Urząd Miejski, 1992
Opis fiz.: S. 229-361, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: historia Polski po 1945 ; Nowe Miasto Lubawskie ; miasta
[sprawdź dostępność]


231/271


Aut.: Karpus Zbigniew
Tytuł: Nowe Miasto Lubawskie w latach II wojny światowej (1939-1945).
Tytuł wydawn. zbior.: Nowe Miasto Lubawskie : zarys dziejów / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego.
Opis wydawn.: Nowe Miasto Lubawskie : Urząd Miejski, 1992
Opis fiz.: S. 205-228, il. tab.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: historia Polski 1939-1945 ; Nowe Miasto Lubawskie ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


232/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Der Handel des Deutschen Ordens und der preussischen Städte - Wirtschaft zwischen Zusammenarbeit und Rivalität.
Tytuł wydawn. zbior.: Ritterorden und Region - politische, soziale und wirtschaftliche Verbindungen im Mittelalter / hrsg. v. Z.H. Nowak.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1992
Opis fiz.: S. 111-124
Seria: Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: historia średniowieczna powszechna ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


233/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Socjotopografia miasta Elbląga w średniowieczu.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1992
Opis fiz.: 191, [16] s., pl.; streszcz. niem.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 180-187
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: historia średniowieczna ; Elbląg ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


234/271


Aut.: Krzewińska Anna
Tytuł: Obraz miasta w staropolskiej idylli i jej formach pochodnych.
Czasopismo: Gdań. Zesz. Humanist., R. 28 nr 32
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 270-297, strs
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Gdańskie Zeszyty Humanistyczne
Polskie słowa kluczowe: literatura staropolska ; idylla ; miasta


235/271


Aut.: Małłek Janusz
Tytuł: Polityka miasta Królewca wobec Polski w latach 1525-1701.
Czasopismo: Kom. Mazur.-Warm., nr 3-4 (197-198)
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 247-255, streszcz. niem.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Komunikaty Mazursko-Warmińskie
Polskie słowa kluczowe: Królewiec ; miasta ; XVI wiek
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


236/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Atlas Historyczny Miast Europejskich.
Czasopismo: Kwart. Hist. Kult. Mater., R. 40 nr 4
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 399-405
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
Polskie słowa kluczowe: kartografia ; miasta ; atlasy
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


237/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Place targowe w Starym Mieście Elblągu w średniowieczu.
Czasopismo: Kwart. Hist. Kult. Mater., R. 40 nr 4
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 359-363
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
Polskie słowa kluczowe: historia średniowieczna ; Elbląg ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


238/271


Aut.: Szymańska Daniela
Tytuł: Issledovanie sel'sko-gorodskogo kontinuuma.
Czasopismo: Vestn. Mosk. Univ. Ser. Geogr., No. 3
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 61-67, il.
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: RUS
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1024/Issledovanye_selsko-gorodskogo0001.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriâ Geografiâ
Polskie słowa kluczowe: kontinuum osadnictwa ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


239/271


Aut.: Maliszewski Kazimierz
Tytuł: Mieszczańskie formy i metody komunikacji społecznej w wielkich miastach Prus Królewskich w XVII-XVIII w.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 57 z. 4
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 39-62
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: historia nowożytna Polski ; komunikacja społeczna ; Prusy Królewskie ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


240/271


Aut.: Pakulski Jan
Tytuł: Lokacja Chodcza 2 XI 1442.
Opis wydawn.: Chodecz : Urząd Miasta i Gminy : Chodeckie Towarzystwo Regionalne im. Eugeniusza Ostaszewskiego, 1991
Opis fiz.: 54, [2] s.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Sygnatura: 660039 BU
Polskie słowa kluczowe: Chodecz ; miasta


241/271


Aut.: Czacharowski Antoni
Tytuł: Początki "Nowych Miast" w państwie krzyżackim.
Tytuł wydawn. zbior.: Czas, przestrzeń, praca w dawnych miastach : studia ofiarowane Henrykowi Samsonowiczowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin / red. Andrzej Wyrobisz i Michał Tymowski.
Opis wydawn.: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991
Opis fiz.: S. 47-55
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: historia średniowieczna ; miasta ; zakon krzyżacki


242/271


Aut.: Wajda Kazimierz
Tytuł: Stosunki ludnościowe i gospodarcze w latach 1815-1850.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Bydgoszczy. T. 1: Do roku 1920 / pod red. Mariana Biskupa.
Opis wydawn.: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991
Opis fiz.: S. 468-474
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Bydgoszcz ; miasta
[sprawdź dostępność]


243/271


Aut.: Wojciechowski Mieczysław
Tytuł: W okresie pierwszej wojny światowej i powstania wielkopolskiego (1914-1920).
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Bydgoszczy. T. 1: Do roku 1920 / pod red. Mariana Biskupa.
Opis wydawn.: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991
Opis fiz.: S. 600-635
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Bydgoszcz ; miasta
[sprawdź dostępność]


244/271


Aut.: Wajda Kazimierz
Tytuł: Przeobrażenia gospodarcze Bydgoszczy w latach 1850-1914.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Bydgoszczy. T. 1: Do roku 1920 / pod red. Mariana Biskupa.
Opis wydawn.: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991
Opis fiz.: S. 530-540
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Bydgoszcz ; miasta
[sprawdź dostępność]


245/271


Aut.: Wajda Kazimierz
Tytuł: Baza źródłowa i stan badań do roku 1920.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Bydgoszczy. T. 1: Do roku 1920 / pod red. Mariana Biskupa.
Opis wydawn.: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991
Opis fiz.: S. 335-340
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Bydgoszcz ; miasta
[sprawdź dostępność]


246/271


Aut.: Wajda Kazimierz
Tytuł: Przemiany terytorialne i ludnościowe w latach 1850-1914.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia Bydgoszczy. T. 1: Do roku 1920 / pod red. Mariana Biskupa.
Opis wydawn.: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991
Opis fiz.: S. 505-529
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Bydgoszcz ; miasta
[sprawdź dostępność]


247/271


Aut.: Wojciechowski Mieczysław
Tytuł: Polacy i Niemcy w Toruniu w okresie międzywojennym (1920-1939).
Tytuł wydawn. zbior.: Mniejszości narodowe i wyznaniowe w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920-1939) : zbiór studiów / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1991
Opis fiz.: S. 29-44
Seria: Stosunki Narodowościowe i Wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku ; t. 1
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: mniejszości narodowe ; Toruń ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


248/271


Aut.: Zielińska-Melkowska Krystyna
Tytuł: Przywilej chełmiński jako instrument miastotwórczy : (średniowieczne lokacje w ziemiach chełmińskiej, lubawskiej i michałowskiej).
Tytuł wydawn. zbior.: Personae, colligationes, facta / [kom. red. Janusz Bieniak et. al.].
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1991
Opis fiz.: S. 248-278
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: przywileje lokacyjne ; miasta ; przywilej chełmiński ; zakon krzyżacki ; ziemia chełmińska ; ziemia lubawska ; ziemia michałowska
[sprawdź dostępność]


249/271


Aut.: Czacharowski Antoni
Tytuł: Hitfeldowie - kupcy i politycy w średniowiecznym Toruniu.
Tytuł wydawn. zbior.: Personae, colligationes, facta / [kom. red. Janusz Bieniak et. al.].
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1991
Opis fiz.: S. 193-200
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: historia średniowieczna ; miasta ; Toruń ; Hitfeld, rodzina
[sprawdź dostępność]


250/271


Aut.: Zielińska-Melkowska Krystyna
Tytuł: Lokacja Grudziądza w roku 1291 : studium historyczno-archiwalne.
Opis wydawn.: Toruń : Toruńskie Towarzystwo Kultury, 1991
Opis fiz.: 99, [4] s., il.
Seria: Biblioteczka Toruńskiego Towarzystwa Kultury
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: miasta ; Grudziądz


251/271


Aut.: Czarciński Ireneusz
Tytuł: Bractwa w życiu codziennym wielkich miast państwa krzyżackiego.
Czasopismo: Stud. Pelp., T. 19
Opis wydawn.: 1988 [1991]
Opis fiz.: S. 11-23
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Studia Pelplińskie
Polskie słowa kluczowe: miasta ; bractwa religijne ; Państwo Krzyżackie
[sprawdź dostępność]


252/271


Aut.: Kaleta Andrzej
Tytuł: Młodzież wobec zmian społecznych i zagrożeń cywilizacyjnych : próba postawienia problemu
Tytuł wydawn. zbior.: Młodzi torunianie wobec zmian społecznych i zagrożeń cywilizacyjnych / red. nauk. Andrzej Kaleta i Grzegorz Zabłocki.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1990
Opis fiz.: S. 11-33
Seria: Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: młodzież miejska ; Toruń ; cywilizacja ; zmiana społeczna ; bezrobocie ; miasta ; indywidualizacja ; tożsamość ; psychologia społeczna
[sprawdź dostępność]


253/271


Aut.: Kaleta Andrzej, Zabłocki Grzegorz
Tytuł: Młodzi torunianie wobec zmian społecznych i zagrożeń cywilizacyjnych / red. nauk. Andrzej Kaleta i Grzegorz Zabłocki.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1990
Opis fiz.: 184 s., wykr.
Seria: Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: młodzież miejska ; miasta ; zachowanie społeczne ; świadomość społeczna ; religijność ; Toruń
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


254/271


Aut.: Kamińska Krystyna
Tytuł: Lokacje miast na prawie magdeburskim na ziemiach polskich do 1370 r. : (studium historycznoprawne).
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1990
Opis fiz.: 235, [42] s., il.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 198-235.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: Polska ; Niemcy ; historia ; prawo magdeburskie ; miasta ; XIV wiek
[sprawdź dostępność]


255/271


Aut.: Rochnowski Henryk
Tytuł: Zróżnicowanie struktury gałęziowej i przestrzennej przemysłu miast i terenów wiejskich obszaru dolnej Wisły.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1990
Opis fiz.: 247 s., il., mapy, wykr.; streszcz. ang.
Bibliogr.: Bibliogr. s. 226-242
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: KNP
Polskie słowa kluczowe: przemysł ; miasta ; obszary wiejskie ; dolna Wisła
[sprawdź dostępność]


256/271


Aut.: Kamińska Krystyna
Tytuł: Communitas civium w miastach polskich rządzących się prawem magdeburskim.
Czasopismo: Acta UNC Prawo, Z. 30
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 25-37
ISSN: 0208-5283
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://kpbc.umk.pl/publication/12040
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prawo
Polskie słowa kluczowe: Polska ; Niemcy ; historia ; prawo magdeburskie ; miasta ; XIV wiek
[sprawdź dostępność]


257/271


Aut.: Zdrójkowski Zbigniew
Tytuł: Lokacje osad targowych, klasztornych i miast na prawie średzkim (1223-1477).
Czasopismo: Acta UWr. Hist., Z. 70
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 215-221, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia
Polskie słowa kluczowe: prawo średzkie ; miasta


258/271


Aut.: Bojarski Władysław
Tytuł: La suprématie de l'Etat romain et l'autonomie des villes.
Czasopismo: Eos (Wrocław), Vol. 78 fasc. 1
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 203-208
Język: FRE
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Eos (Wrocław)
Polskie słowa kluczowe: państwo rzymskie ; miasta ; autonomia


259/271


Aut.: Czacharowski Antoni
Tytuł: Die Gründung der "Neustädte" im Ordensland Preussen.
Czasopismo: Hans. Gesch.bl., Jg. 108
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 1-12
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
Pełny tytuł czasop.: Hansische Geschichtsblätter
Polskie słowa kluczowe: historia średniowieczna ; miasta
[sprawdź dostępność]


260/271


Aut.: Hałasiewicz Andrzej
Tytuł: Sekcja Polska Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast (ECOVAST).
Czasopismo: Wieś Współcz., nr 1-3
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 149-151
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Pełny tytuł czasop.: Wieś Współczesna
Polskie słowa kluczowe: ECOVAST ; Europejski Ruch Odnowy Wsi i Małych Miast ; wieś ; miasta ; Polska ; warunki życia ; jakość życia
[sprawdź dostępność]


261/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Elbing.
Tytuł wydawn. zbior.: Die Hanse : Lebenswirklichkeit und Mythos. Bd. 1 / hrsg. von Jörgen Bracker.
Opis wydawn.: Hamburg : Museum für Hamburgische Geschichte, 1989
Opis fiz.: S. 280-284
Język: GER
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNZ
Polskie słowa kluczowe: Elbląg ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


262/271


Aut.: Szczepkowski Jan
Tytuł: Seminarium "Miasta północnego Mazowsza", Łomża, 8-9 IV 1988 r.
Czasopismo: Prz. Geogr., T. 61 z. 1-2
Opis wydawn.: 1989
Opis fiz.: S. 181-182
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Geograficzny
Polskie słowa kluczowe: seminaria ; sprawozdania ; Mazowsze ; miasta
[sprawdź dostępność]


263/271


Aut.: Jasiński Kazimierz
Tytuł: Das topographische Problem der deutschrechtlichen Stadt Danzig im 13. Jahrhundert / Heine Lingenberg. In: Danzig in acht Jahrhunderten. Münster Westf. 1985. S. 23-60.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 54 z. 1
Opis wydawn.: 1989
Opis fiz.: S. 128-129
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Gdańsk ; miasta
[sprawdź dostępność]


264/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Kredyt pieniężny w Starym Mieście Toruniu do 1410 roku.
Czasopismo: Rocz. Dziejów Społ. Gospod., T. 49
Opis wydawn.: 1988 [1991]
Opis fiz.: S. 2-20, rés.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych
Polskie słowa kluczowe: historia średniowieczna ; Toruń ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


265/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Życie religijne mieszczaństwa toruńskiego w XV wieku,
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 18
Opis wydawn.: 1988
Opis fiz.: S. 217-241
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


266/271


Aut.: Wojciechowski Mieczysław
Tytuł: Chełmno w okresie międzywojennym (1920-1939).
Tytuł wydawn. zbior.: Dzieje Chełmna : zarys monograficzny / pod red. Mariana Biskupa.
Opis wydawn.: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987
Wydanie: Wyd. 2 zm.
Opis fiz.: S. 281-312
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Chełmno (województwo kujawsko-pomorskie) ; miasta
[sprawdź dostępność]


267/271


Aut.: Kaleta Andrzej
Tytuł: Aspiracje egzystencjalne młodzieży miejskiej.
Czasopismo: Stud. Socjol., nr 1 (104)
Opis wydawn.: 1987
Opis fiz.: S. 175-186
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Studia Socjologiczne
Polskie słowa kluczowe: młodzież ; miasta ; aspiracje społeczne
[sprawdź dostępność]


268/271


Aut.: Górniewicz Ewa, Górniewicz Józef
Tytuł: Zainteresowania artystyczne młodzieży pochodzenia wiejskiego uczącej się w szkole zawodowej w dużym mieście.
Czasopismo: Szk. Zaw., nr 10
Opis wydawn.: 1987
Opis fiz.: S. 24-27
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Pełny tytuł czasop.: Szkoła Zawodowa
Polskie słowa kluczowe: zainteresowanie artystyczne ; młodzież wiejska ; szkoły zawodowe ; miasta
[sprawdź dostępność]


269/271


Aut.: Czaja Roman
Tytuł: Rynek kupna renty w Elblągu w pierwszej połowie XIV wieku.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 52 z. 3
Opis wydawn.: 1987
Opis fiz.: S. 7-39
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Elbląg ; miasta
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


270/271


Aut.: Karpus Zbigniew
Tytuł: Obozy uchodźców, jeńców i internowanych w Aleksandrowie Kujawskim w latach 1918-1921.
Czasopismo: Zap. Kuj.-Dobrz., T. 6
Opis wydawn.: 1987 [1988]
Opis fiz.: S. 245-258, tab.
ISSN: 1426-7136
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Polskie słowa kluczowe: historia Polski 1918-1939 ; Aleksandrów Kujawski ; miasta ; obozy internowania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


271/271


Aut.: Śliwińska Anna
Tytuł: Adaptacja w środowisku miejskim wychodźców ze wsi : (na przykładzie Torunia).
Czasopismo: Acta UNC Socjol. Wych., Z. 6
Opis wydawn.: 1986
Opis fiz.: S. 113-125
Bibliogr.: Bibiogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://kpbc.umk.pl/publication/12320
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania
Polskie słowa kluczowe: adaptacja społeczna ; miasta ; wieś ; Toruń
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


stosując format:
Nowe wyszukiwanie