Logo UMK Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Wynik wyszukiwania

Zapytanie: RECENZJE
Liczba odnalezionych rekordów: 499Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora

1/499


Aut.: Wróblewska Violetta
Tytuł: Baśń postmodernistyczna - przeobrażenia gatunku : intertekstualne gry z tradycją literacką / Weronika Kostecka. Warszawa 2014.
Czasopismo: Lit. Lud., R. 59 nr 1
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 61-64
ISSN: 0024-4708
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Literatura Ludowa
Polskie słowa kluczowe: baśń literacka ; baśń postmodernistyczna ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 11.000
[sprawdź dostępność]


2/499


Aut.: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Władza ustrojodawcza w konstytucjonalizmie niemieckim / Michał Bożek. Warszawa 2013.
Czasopismo: Państ. Prawo, R. 70 z. 7
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 115-119
ISSN: 0031-0980
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Państwo i Prawo
Polskie słowa kluczowe: konstytucjonalizm ; Niemcy ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 13.000
[sprawdź dostępność]


3/499


Aut.: Szulakiewicz Władysława
Tytuł: Pamiętnik / Jan Łukasiewicz ; wydali Jacek Jadacki i Piotr Surma. Warszawa 2013.
Czasopismo: Prz. Hist.-Ośw., R. 58 nr 1-2
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 198-204
ISSN: 0033-2178
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Historyczno-Oświatowy
Polskie słowa kluczowe: Łukasiewicz Jan ; pamiętniki ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000
[sprawdź dostępność]


4/499


Aut.: Rak Joanna
Tytuł: Disciplining terror : how experts invented "terrorism" / Lisa Stampnitzky. New York 2014.
Czasopismo: Sociol. Rev., Vol. 63 no. 2
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 535-537
ISSN: 0038-0261
Uwaga: RECENZJA
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REZ
Pełny tytuł czasop.: Sociological Review
Polskie słowa kluczowe: terroryzm ; recenzje
Angielskie słowa kluczowe: terrorism ; reviews
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.102
Punktacja: 25.000
[sprawdź dostępność]


5/499


Aut.: Suwiński Stanisław
Tytuł: Duchowość piękna : kosmokalia, antropokalia, teokalia w doświadczeniu mistycznym / Marian Zawada. Poznań 2014.
Czasopismo: Teol. Człow., Nr 29
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 327-332
ISSN: 1731-5638 ; eISSN: 2391-7598
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.12775/TiCz.2015.016
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3368
Pełny tytuł czasop.: Teologia i Człowiek
Polskie słowa kluczowe: mistyka ; piękno (filozofia) ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000
[sprawdź dostępność]


6/499


Aut.: Konecki Krzysztof
Tytuł: Lex orandi - lex credendi w modlitwach nad darami Adwentu w Mszale Pawła VI : studium hermeneutyczno-liturgiczne / Andrzej Żądło. Katowice 2013.
Czasopismo: Teol. Człow., Nr 29
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 337-341
ISSN: 1731-5638 ; eISSN: 2391-7598
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.12775/TiCz.2015.018
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3370
Pełny tytuł czasop.: Teologia i Człowiek
Polskie słowa kluczowe: Adwent ; liturgia ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000
[sprawdź dostępność]


7/499


Aut.: Wróbel Łukasz
Tytuł: "Do cudzych krajów" : edukacyjne podróże szlachty polskiej do Francji w epoce saskiej / Małgorzata Kamecka. Białystok 2012.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 80 z. 1
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 134-139
ISSN: 0044-1791 ; eISSN: 2449-8637
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.15762/ZH.2015.11
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://www.zapiskihistoryczne.pl/pl/numery
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: szlachta polska ; podróże zagraniczne ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000
[sprawdź dostępność]


8/499


Aut.: Kempa Tomasz
Tytuł: Wazowie i kościół : uwagi recenzyjne po lekturze książki Dariusza Kuźminy Wazowie a Kościół w Rzeczypospolitej .
Czasopismo: Zap. Hist., T. 80 z. 1
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 113-123
ISSN: 0044-1791 ; eISSN: 2449-8637
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.15762/ZH.2015.07
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://www.zapiskihistoryczne.pl/pl/numery
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Wazowie, dynastia ; Kościół katolicki ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000
[sprawdź dostępność]


9/499


Aut.: Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz
Tytuł: O malborskim zamku wysokim w średniowieczu : na marginesie najnowszej książki Kazimierza Pospiesznego.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 80 z. 2
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 157-178
ISSN: 0044-1791 ; eISSN: 2449-8637
Uwaga: W związku z książką: Domus Malbork : zamek krzyżacki w typie regularnym / Kazimierz Pospieszny. Toruń 2014.
DOI: 10.15762/ZH.2015.24
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: zamki (architektura) ; Malbork ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000
[sprawdź dostępność]


10/499


Aut.: Jabłońska Marlena
Tytuł: Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją / pod red. Waldemara Chorążyczewskiego i Agnieszki Rosy. Toruń 2013.
Czasopismo: Archiwista Pol., R. 19 nr 4
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 94-98
ISSN: 1425-9893
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Archiwista Polski
Polskie słowa kluczowe: archiwistyka ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


11/499


Aut.: Pawłowski Zdzisław
Tytuł: Przesłanie Pięcioksięgu w świetle struktury retorycznej / Teresa Stanek. Poznań 2012.
Czasopismo: Ateneum Kapł., T. 163 z. 1
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 190-193
ISSN: 0208-9041
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Ateneum Kapłańskie
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


12/499


Aut.: Skoczylas Kazimierz
Tytuł: Ewaluacja w nauczaniu religii / Marian Zając. Lublin 2013.
Czasopismo: Ateneum Kapł., T. 163 z. 2
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 386-391
ISSN: 0208-9041
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Ateneum Kapłańskie
Polskie słowa kluczowe: nauczanie religii ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


13/499


Aut.: Krajniak Radosław
Tytuł: Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach : podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku / pod red. Romana Czai i Andrzeja Radzimińskiego ; oprac. Marian Arszyński [et al.]. Toruń 2013.
Czasopismo: Biul. Pol. Misji Hist., Nr 9
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 305-310
ISSN: 2083-7755
Uwaga: RECENZJA
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2319/BPMH.2014.014%2cKrajniak.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission
Polskie słowa kluczowe: Państwo Krzyżackie ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


14/499


Aut.: Sumowski Marcin
Tytuł: Sacred space in the state of the Teutonic Order in Prussia / ed. by Jarosław Wenta in cooperation with Magdalena Kopczyńska. Toruń 2013.
Czasopismo: Biul. Pol. Misji Hist., Nr 9
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 311-314
ISSN: 2083-7755
Uwaga: RECENZJA
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2320/BPMH.2014.015%2cSumowski.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission
Polskie słowa kluczowe: Państwo Krzyżackie ; sztuka chrześcijańska ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


15/499


Aut.: Kłodziński Karol
Tytuł: Geschichte der Altertumswissenschaften : biographisches Lexikon / ed. by P. Kuhlmann, H. Schneider. Stuttgart 2012.
Czasopismo: Biul. Pol. Misji Hist., Nr 9
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 293-297
ISSN: 2083-7755
Uwaga: RECENZJA
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2318/BPMH.2014.012%2cKlodzinski.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission
Polskie słowa kluczowe: słowniki biograficzne ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


16/499


Aut.: Centek Jarosław, Mikulski Marcin J., Woźny Tomasz
Tytuł: Kompilatorska wojna trzech cesarzy.
Czasopismo: Dzieje Najnow., R. 46 nr 3
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 213-235
ISSN: 0419-8824
Uwaga: Recenzja książki: Karpacka wojna trzech cesarzy : z działań wojennych I wojny światowej na lądzie i w powietrzu / Andrzej Olejko. Rzeszów 2013.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Dzieje Najnowsze
Polskie słowa kluczowe: wojna światowa (1914-1918) ; Karpaty Południowo-Wschodnie ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000
[sprawdź dostępność]


17/499


Aut.: Centek Barbara
Tytuł: Polityka wydawnicza w sferze nauki w latach 1944-1959 / Dorota Degen. Toruń 2014.
Czasopismo: Eur. Orient. (Toruń), T. 5
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 303-307
ISSN: 2081-8742
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.12775/EO.2014.011
Język: POL
Liczba arkuszy: 11.50
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3201
Pełny tytuł czasop.: Europa Orientalis : studia z dziejów Europy Wschodniej i państw bałtyckich
Polskie słowa kluczowe: polityka wydawnicza ; książki naukowe ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


18/499


Aut.: Krajniak Radosław
Tytuł: Szadkowski słownik biograficzny : średniowiecze i renesans / Tadeusz Marszał. Łodź 2012.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 28
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 216-221
ISSN: 1643-8191
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2126/KLIO.2014.011%2cKrajniak.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: słowniki biograficzne ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


19/499


Aut.: Kowalewska Danuta
Tytuł: Rex et Patria : temat władcy, narodu i ojczyzny w literaturze i sztuce XVIII stulecia / Bogusław Pfeiffer ; pod red. Aleksandry Oszczędy. Warszawa 2012.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 28
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 222-228
ISSN: 1643-8191
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2139/KLIO.2014.012%2cKowalewska.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; naród ; ojczyzna (w literaturze)
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


20/499


Aut.: Kołos Sylwia
Tytuł: Miasto atrakcji : narodziny kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku : kino w systemie rozrywkowym Łodzi / Łukasz Biskupski. Warszawa 2013.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 28
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 229-232
ISSN: 1643-8191
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2140/KLIO.2014.013%2cKolos.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; kultura masowa ; kino
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


21/499


Aut.: Oliński Piotr
Tytuł: Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce / Agnieszka Bartoszewicz. Warszawa 2012.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 29
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 205-209
ISSN: 1643-8191
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2552/KLIO.2014.026%2cOlinski.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; mieszczaństwo ; sztuka pisania
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


22/499


Aut.: Grabowska Dorota
Tytuł: Edukacja, e-nauczyciel, e-learning... : jak kształcić z wykorzystaniem nowych mediów?
Czasopismo: Nowe Media (Toruń), Nr 5
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 211-216
Bibliogr.: Bibliogr.
ISSN: 2082-4351
Uwaga: Recenzja książki: Nowe media w edukacji / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. Toruń 2012.
DOI: 10.12775/NM.2014.011
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3142
Pełny tytuł czasop.: Nowe Media (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: mass media w edukacji ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


23/499


Aut.: Duda Artur
Tytuł: Castorf : prowokacja dla zasady / Robin Detje ; tł. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera.
Czasopismo: Pam. Teatr., R. 63 z. 1-2
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 328-336
ISSN: 0031-0522
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Pamiętnik Teatralny
Polskie słowa kluczowe: Castorf Frank ; reżyserzy teatralni ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000
[sprawdź dostępność]


24/499


Aut.: Borodo Andrzej
Tytuł: Państwo a dzieci - czyli jak prowadzić politykę rodzinną (studium prawno-porównawcze polskiego i niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych / Martyna Łaszewska-Hellriegel. Toruń 2012.
Czasopismo: Prawo Budż. Państwa Samorz., R. 2 nr 2
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 143-148
ISSN: 2300-9853 ; eISSN: 2353-7086
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2269/PBPS.2014.023%2cBorodo.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


25/499


Aut.: Chrzczonowicz Piotr
Tytuł: Incest. Criminological Studies (Kazirodztwo. Studium kryminologiczne) / Katarzyna Grott, Maciej Szostak. Poznań 2013.
Czasopismo: Prok. Prawo, nr 7-8
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 202-209
ISSN: 1233-2577
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/pdf/2014/07-08/11chrzczonowicz.pdf
Pełny tytuł czasop.: Prokuratura i Prawo
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; kazirodztwo
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


26/499


Aut.: Kłaczkow Jarosław
Tytuł: Z dziejów staromiejskiego kościoła ewangelickiego, obecnie kościoła katolickiego pw. Świętego Ducha w Toruniu / Piotr Birecki. Toruń 2013.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 41
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 273-276
ISSN: 0557-2177
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Polskie słowa kluczowe: Toruń ; kościół pw. Świętego Ducha (Toruń) ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


27/499


Aut.: Kopiński Krzysztof
Tytuł: Duchowieństwo kapituły katedralnej w Chełmży do 1466 roku : studium prozopograficzne / Radosław Krajniak. Toruń 2013.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 41
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 265-273
ISSN: 0557-2177
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Polskie słowa kluczowe: duchowieństwo ; średniowiecze ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


28/499


Aut.: Balcerzak Michał
Tytuł: Komisja prawdy. Mechanizm odpowiedzialności za naruszenie praw człowieka / Marcin Komosa. Warszawa 2013.
Czasopismo: Ruch Praw. Ekon. Socjol., R. 76 z. 3
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 328-330
ISSN: 0035-9629
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000
[sprawdź dostępność]


29/499


Aut.: Rzepnikowska Iwona
Tytuł: Povest' utešnaâ o kupce Benâša Budnogo v Pol'še i na Rusi (meždu renessansnoj i nazidatel'noj povest'û) / Eliza Małek. Łódź 2013.
Czasopismo: Slav. Orient., T. 63 nr 3
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 453-456
ISSN: 0037-6744
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5325
Pełny tytuł czasop.: Slavia Orientalis
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000
[sprawdź dostępność]


30/499


Aut.: Szwech Agata
Tytuł: Wybrane kompetencje społeczne : skrypt dla studentów. Bydgoszcz 2014.
Czasopismo: Stud. Dydakt., T. 26
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 493-494
ISSN: 1230-1760
Uwaga: Omówienie
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Studia Dydaktyczne
Polskie słowa kluczowe: kompetencje społeczne ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK


31/499


Aut.: Matusiak Anna
Tytuł: Inspiracje pedagogią freinetowską. T. 1, Studia, źródła, wspomnienia dedykowane Halinie Semenowicz / pod red. Aleksandry Semenowicz, Hanny Solarczyk, Agaty Szwech.Toruń 2014.
Czasopismo: Stud. Dydakt., T. 26
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 495-499
ISSN: 1230-1760
Uwaga: Omówienie
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Studia Dydaktyczne
Polskie słowa kluczowe: Freinet Célestin ; techniki Freineta ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK


32/499


Aut.: Wawrzonkowski Krzysztof
Tytuł: Oblicza wolności : studia z praktycznej filozofii Kanta i jej historii / Heiner F. Klemme ; tł. Dariusz Pakalski. Toruń 2013.
Czasopismo: Stud. Hist. Filoz., R. 5 nr 2
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 193-196
ISSN: 2083-1978 ; eISSN: 2391-775X
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2137/szhf.2014.026%2cWawrzonkowski.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Studia z Historii Filozofii
Polskie słowa kluczowe: Kant Immanuel ; filozofia praktyczna ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


33/499


Aut.: Nowicki Paweł
Tytuł: Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym : studium administracyjnoprawne / Michał Kania. Katowice 2013.
Czasopismo: Stud. Iurid. Tor., T. 14
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 431-436
ISSN: 1689-5258 ; eISSN: 2391-7873
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2551/SIT.2014.022%2cNowicki.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Studia Iuridica Toruniensia
Polskie słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne ; umowy administracyjne ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


34/499


Aut.: Podlasiak Marek
Tytuł: Teatr w krainie utopii : Monte Verità, Mathildenhöhe, Hellerau, Goetheanum, Bauhaus / Małgorzata Leyko. Gdańsk 2012.
Czasopismo: Stud. Niemcozn., T. 53
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 694-696
ISSN: 0208-4597
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Studia Niemcoznawcze
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


35/499


Aut.: Skoczylas Kazimierz
Tytuł: Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole / Piotr Drzewiecki. Warszawa 2013.
Czasopismo: Teol. Człow., Nr 25
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 223-231
ISSN: 1731-5638 ; eISSN: 2391-7598
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://apcz.pl/czasopisma/index.php/TiCz/issue/view/402/showToc
Pełny tytuł czasop.: Teologia i Człowiek
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


36/499


Aut.: Konecki Krzysztof
Tytuł: Sacrum czasoprzestrzeni - reintepretacji - kontrowersje - świat wartości / ks. Henryk Nadrowski. Toruń 2012.
Czasopismo: Teol. Człow., Nr 25
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 233-238
ISSN: 1731-5638 ; eISSN: 2391-7598
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2333/TiCz.2014.014%2cKonecki.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Teologia i Człowiek
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


37/499


Aut.: Maleszka Mateusz
Tytuł: Niezwykła historia Marvel Comics / Sean Howe ; przeł. Bartosz Czartoryski. Kraków 2013.
Czasopismo: Tor. Stud. Bibliol., nr 1 (12)
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 168-170
ISSN: 2080-1807
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.12775/TSB.2014.013
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2325
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Bibliologiczne
Polskie słowa kluczowe: komiks ; Marvel Comics Group ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


38/499


Aut.: Głowacka Ewa
Tytuł: Czy komputery odniosłyby taki sukces, gdyby nie stały się narzędziem tworzenia i rozpowszechniania piśmiennictwa?
Czasopismo: Tor. Stud. Bibliol., nr 1 (12)
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 160-163
ISSN: 2080-1807
Uwaga: Recenzja książki: Piśmienność i rewolucja cyfrowa / Małgorzata Góralska. Wrocław 2012.
DOI: 10.12775/TSB.2014.011
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2324
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Bibliologiczne
Polskie słowa kluczowe: komunikacja pisemna ; nowe technologie informacyjne i komunikacyjne ; kultura technologiczna ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


39/499


Aut.: Kruszewski Tomasz
Tytuł: Psychologia pamięci i terapia reminiscencyjna.
Czasopismo: Tor. Stud. Bibliol., nr 1 (12)
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 155-160
ISSN: 2080-1807
Uwaga: Recenzja książki: Fabryka nostalgii : o fenomenie pamięci wieku dojrzałego / Douwe Draaisma ; przeł. Ewa Jusewicz-Kalter. Wołowiec 2010.
DOI: 10.12775/TSB.2014.010
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
https://repozytorium.umk.pl/handle/item/2323
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Bibliologiczne
Polskie słowa kluczowe: pamięć ; zaburzenia pamięci u ludzi starych ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


40/499


Aut.: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Wpływ prawa Unii Europejskiej na system źródeł prawa Republiki Włoskiej / Kamila Doktór-Bindas. Warszawa 2013.
Czasopismo: Tor. Stud. Pol.-Włoskie, T. 10
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 231-237
ISSN: 2083-1986 ; eISSN: 2391-7865
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.12775/TSP-W.2014.014
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2536
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Polsko-Włoskie = Studi Polacco-Italiani di Toruń
Polskie słowa kluczowe: prawo europejskie i prawo krajowe ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


41/499


Aut.: Jachimowicz Katarzyna
Tytuł: Systemy polityczne wybranych państw basenu Morza Śródziemnego / red. nauk. Małgorzata Myśliwiec, Krzysztof Krysieniel. Poznań-Chorzów 2011.
Czasopismo: Tor. Stud. Pol.-Włoskie, T. 10
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 251-255
ISSN: 2083-1986 ; eISSN: 2391-7865
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.12775/TSP-W.2014.017
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2538
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Polsko-Włoskie = Studi Polacco-Italiani di Toruń
Polskie słowa kluczowe: ustroje polityczne ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


42/499


Aut.: Kulikowska Maria
Tytuł: Władza i polityka w literaturze political fiction : prawda czy fikcja? / Łukasz Jan Berezowski. Warszawa 2013.
Czasopismo: Tor. Stud. Pol.-Włoskie, T. 10
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 257-263
ISSN: 2083-1986 ; eISSN: 2391-7865
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.12775/TSP-W.2014.018
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2539
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Polsko-Włoskie = Studi Polacco-Italiani di Toruń
Polskie słowa kluczowe: powieść polityczna ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


43/499


Aut.: Pawlak Zdzisław
Tytuł: Rozważania o kapłaństwie : kapłan w służbie Chrystusa i człowieka / Stanisław Kowalczyk. Lublin 2013.
Czasopismo: Ateneum Kapł., T. 161 z. 1
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 191-194
ISSN: 0208-9041
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Ateneum Kapłańskie
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; kapłan
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


44/499


Aut.: Werbiński Ireneusz
Tytuł: Apostolski wymiar życia konsekrowanego w nauczaniu Jana Pawła II. Studium teologicznopastoralne / Bogdan Giemza. Wrocław 2012.
Czasopismo: Ateneum Kapł., T. 161 z. 1
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 187-191
ISSN: 0208-9041
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Ateneum Kapłańskie
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Jan Paweł II, papież ; nauczanie biblijne
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


45/499


Aut.: Werbiński Ireneusz
Tytuł: Kapłaństwo prezbiterów. Studium nauczania Jana Pawła II / Wojciech Zyzak. Kraków 2010.
Czasopismo: Ateneum Kapł., T. 161 z. 1
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 196-200
ISSN: 0208-9041
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Ateneum Kapłańskie
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Jan Paweł II, papież ; nauczanie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


46/499


Aut.: Pawlak Zdzisław
Tytuł: Siejba słowa, t. 25: W komunii z Bogiem, cz. 1, 2 / Ignacy Dec. Świdnica 2013.
Czasopismo: Ateneum Kapł., T. 161 z. 2
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 391-393
ISSN: 0208-9041
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Ateneum Kapłańskie
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


47/499


Aut.: Bagrowicz Jerzy
Tytuł: Mistagogia w duszpasterstwie Kościoła : studium pastoralnoteologiczne / Mieczysław Polak. Poznań 2012.
Czasopismo: Ateneum Kapł., T. 161 z. 2
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 400-405
ISSN: 0208-9041
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Ateneum Kapłańskie
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


48/499


Aut.: Skoczylas Kazimierz
Tytuł: Formacja duchowa teologów świeckich : studium teologicznopastoralne / Józef Mikołajec. Opole 2010.
Czasopismo: Ateneum Kapł., T. 161 z. 2
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 393-400
ISSN: 0208-9041
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Ateneum Kapłańskie
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


49/499


Aut.: Werbiński Ireneusz
Tytuł: Duchowość pokoju w teologii kardynała Basila Hume'a / Marek Tatar. Warszawa 2013.
Czasopismo: Ateneum Kapł., T. 161 z. 2
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 388-391
ISSN: 0208-9041
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Ateneum Kapłańskie
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


50/499


Aut.: Brodzińska-Mirowska Barbara
Tytuł: Networks of outrage and hope : social movements in the Internet age / Manuel Castells. Cambridge 2012.
Czasopismo: Athenaeum, Z. 39
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 189-193
ISSN: 1505-2192
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Athenaeum (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000
[sprawdź dostępność]


51/499


Aut.: Sikorska Marta
Tytuł: Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów i innych słodkości, a także przyrządzania wszelakich potraw, pieczenia chleba i inne sekreta gospodarskie i kuchenne / oprac. Jarosław Dumanowski i Rafał Jankowski. Warszawa 2011.
Czasopismo: Biul. Pol. Misji Hist., Nr 8
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 523-528
ISSN: 2083-7755
Uwaga: RECENZJA
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/915/BPMH.2013.018%2cSikorska.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; kuchnia polska
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


52/499


Aut.: Wierzchosławski Szczepan
Tytuł: Aleksander Majkowski , wspomnienia - listy - uwagi / Jan Karnowski. Gdańsk 2012.
Czasopismo: Czasy Nowoż., T. 26
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 253-255
ISSN: 1428-8982
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Czasy Nowożytne
Polskie słowa kluczowe: Majakowski Aleksander ; Kaszuby ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


53/499


Aut.: Roszak Stanisław
Tytuł: Kategorie i funkcje społeczne kultury w perspektywie historycznej / Maria Bogucka. Warszawa 2013.
Czasopismo: Czasy Nowoż., T. 26
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 229-232
ISSN: 1428-8982
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Czasy Nowożytne
Polskie słowa kluczowe: kultura ; historia ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


54/499


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: Państwo w Europie wobec społeczeństw "rozróżnionych w wierze" w XVI-XVIII wieku.
Czasopismo: Czasy Nowoż., T. 26
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 167-181
ISSN: 1428-8982
Uwaga: Recenzja książki: Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo-kościół między reformacją a oświeceniem : (Rzesza Niemiecka, Niderlandy Północne, Rzeczpospolita polsko-litewska" / Wojciech Kriegseisen. Warszawa 2010.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Czasy Nowożytne
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Kriegseisen Wojciech
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


55/499


Aut.: Kucharski Adam
Tytuł: Nie Zachód, nie Wschód : Francja i Polska w oczach niemieckich podróżnych w latach 1750-1850 / Bernhard Struck ; przekł. Zdzisław Owczarek, Róża Zielnik Kołodzińska ; red. nauk. Igor Kąkolewski, Beata Rutkowska. Warszawa 2012.
Czasopismo: Czasy Nowoż., T. 26
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 248-253
ISSN: 1428-8982
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Czasy Nowożytne
Polskie słowa kluczowe: podróżnicy niemieccy ; XVIII-XIX wiek ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


56/499


Aut.: Krotofil Maciej
Tytuł: Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r.
Czasopismo: Eur. Orient. (Toruń), T. 4
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 173-177
ISSN: 2081-8742
Uwaga: Recenzja książki: "Razom z pol's'kim vìjs'kom" : Armìâ Ukraïns'koï Narodnoï Respublìki 1920 r. : (struktura, organìzacìâ, čisel'ìst' ta unìforma) / Andrìj O. Rukkas. Hìžin 2013.
DOI: 10.12775/EO.2013.013
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2123
Pełny tytuł czasop.: Europa Orientalis : studia z dziejów Europy Wschodniej i państw bałtyckich
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; siły zbrojne ; Ukraińska Republika Ludowa
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


57/499


Aut.: Lewandowski Arkadiusz
Tytuł: Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna : studium o myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości / Joanna Sanecka-Tyczyńska. Lublin 2011.
Czasopismo: Hist. Polit., T. 17
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 137-141
ISSN: 1899-5160
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.12775/HiP.2013.017
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2156
Pełny tytuł czasop.: Historia i Polityka
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Prawo i Sprawiedliwość ; idee polityczne
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


58/499


Aut.: Smolarek Karolina
Tytuł: Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem : życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku / Dorota Żołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak. Warszawa 2012.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 24
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 207-218
ISSN: 1643-8191
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/766/KLIO.2013.010%2cSmolarek.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; wychowanie dzieci ; historia wychowania
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


59/499


Aut.: Piasek Wojciech
Tytuł: Antropologia historii wojny i wojskowości.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 24
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 193-206
ISSN: 1643-8191
Uwaga: Rec. książki: Czarni myśliwi : brygada Dirlewangera / Christian Ingrao ; przeł. Wojciech Gilewski. Wołowiec 2011.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/765/KLIO.2013.009%2cPiasek.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; historia wojskowości
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


60/499


Aut.: Kowalewska Danuta
Tytuł: Rewolucyjnie o "Polskiej Rewolucji"?
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 25
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 277-287
ISSN: 1643-8191
Uwaga: Rec. książki: Polska rewolucja a Kościół katolicki : 1788-1792 / Richard Butterwick ; przekł. z jęz. ang. Marek Ugniewski. Kraków 2012.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/865/KLIO.2013.024%2cKowalewska.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Kościół katolicki ; kościół i państwo
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


61/499


Aut.: Niedźwiedzka Magdalena
Tytuł: Świętokrzyskie studia historyczno-archiwalne / red. Edyta Majcher-Ociesa, Hubert Mazur, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk, Kielce 2012.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 25
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 301-306
ISSN: 1643-8191
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/759/KLIO.2013.026%2cNiedzwiedzka.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


62/499


Aut.: Kowalewska Danuta
Tytuł: Weksle prawdy i nieprawdy : studia literackie o książce oświeceniowej / Bożena Mazurkowa. Warszawa 2011.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 25
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 321-324
ISSN: 1643-8191
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/866/KLIO.2013.029%2cKowalewska.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; literatura polska
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


63/499


Aut.: Pawlik-Kwaśniewska Weronika
Tytuł: Reszut-ha-jachid trzech kobiet : o siedemnastowiecznej autobiografii.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 25
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 183-192
ISSN: 1643-8191
Uwaga: Rec. książki: Kobiety na marginesach : trzy siedemnastowieczne życiorysy / Nathalie Zemon Davis ; tł. Bartosz Hlebowicz. Warszawa 2012.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/867/KLIO.2013.008%2cPawlik-Kwasniewska.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; kobiety ; sytuacja społeczna
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


64/499


Aut.: Kłaczkow Jarosław
Tytuł: Lexikon českých historiků 2010 / red. Radek Lipowski, Lumir Dokoupil, Aleš Záricky. Ostrava 2012.
Czasopismo: Kogn. Media Eduk., T. 14 nr 2
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 229-230
ISSN: 1643-6938
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kognitywistyka i Media w Edukacji
Polskie słowa kluczowe: leksykony ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


65/499


Aut.: Grochowina Sylwia
Tytuł: "Mein Kampf" : biografia książki / Antoine Vitkine. Warszawa 3013.
Czasopismo: Kult. Eduk., nr 2 (95)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 298-303
ISSN: 1230-266X
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kultura i Edukacja
Polskie słowa kluczowe: nazizm ; Hitler Adolf ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000
[sprawdź dostępność]


66/499


Aut.: Wróblewski Maciej
Tytuł: Dar życia i "grzech istnienia".
Czasopismo: Kwart. Artyst., nr 3 (79)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 214-219
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Artystyczny
Polskie słowa kluczowe: Chwin Stefan ; Samobójstwo i "grzech istnienia" ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


67/499


Aut.: Tański Paweł
Tytuł: Wiersze ponowne / Jarosław Zalesiński. Gdańsk 2012.
Czasopismo: Kwart. Artyst., nr 3 (79)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 237-238
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Artystyczny
Polskie słowa kluczowe: poezja polska ; Zalesiński Jarosław ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


68/499


Aut.: Tański Paweł
Tytuł: Niech się panu darzy i dwie inne nowele / Antoni Libera. Warszawa 2013.
Czasopismo: Kwart. Artyst., nr 3 (79)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 239-240
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Artystyczny
Polskie słowa kluczowe: nowele polskie ; Libera Antoni ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


69/499


Aut.: Tański Paweł
Tytuł: Ślady krwi : przypadki Henryka Harsynowicza / Jan Polkowski. Kraków 2013.
Czasopismo: Kwart. Artyst., nr 3 (79)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 238-239
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Artystyczny
Polskie słowa kluczowe: powieść polska ; Polkowski Jan ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


70/499


Aut.: Tański Paweł
Tytuł: Konik, szabelka / Anna Nasiłowska. Warszawa 2011.
Czasopismo: Kwart. Artyst., nr 3 (79)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 240-241
ISSN: 1232-2105
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Artystyczny
Polskie słowa kluczowe: powieść polska ; Nasiłowska Anna ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


71/499


Aut.: Kruszyńska Elżbieta
Tytuł: Dzieciństwo bez tajemnic? Tabu w literaturze i sztuce dla dzieci / red. B. Sochańska, J. Czechowska. Poznań 2012.
Czasopismo: Lit. Lud., R. 57 nr 4-5
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 110-112
ISSN: 0024-4708
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Literatura Ludowa
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; literatura dla dzieci i młodzieży
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


72/499


Aut.: Klentak-Zabłocka Małgorzata
Tytuł: O literaturze : wytrwale.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 11
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 356-359
ISSN: 1899-315X
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.12775/LC.2013.027
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/721
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


73/499


Aut.: Wachcińska Olga
Tytuł: Demoniczny miszmasz.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 11
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 349-352, il.
ISSN: 1899-315X
Uwaga: Rec. książki: Mitologia śląska czyli Przywiarki ślónskie : leksykon i antologia śląskiej demonologii ludowej / Barbara i Adam Podgórscy. Katowice 2011.
DOI: 10.12775/LC.2013.025
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/720
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
Polskie słowa kluczowe: kultura ludowa ; demonologia ludowa ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


74/499


Aut.: Dąbrowska Marta
Tytuł: Upojeni wodami Lethe i Eunoe.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 11
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 345-348, il.
ISSN: 1899-315X
Uwaga: Rec. książki: Proza pamięci: Stanisława Vincenza pamięć i narracja / Michał Kaczmarek. Toruń 2009.
DOI: 10.12775/LC.2013.024
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/719
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
Polskie słowa kluczowe: Vincenz Stanisław ; motywy literackie ; pamięć w literaturze ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


75/499


Aut.: Sioma Radosław
Tytuł: Bezbronność tekstu : o wznowieniach utworów Stefana Grabińskiego.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 11
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 340-345, il.
ISSN: 1899-315X
DOI: 10.12775/LC.2013.023
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/718
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
Polskie słowa kluczowe: Grabiński Stefan ; literatura polska ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


76/499


Aut.: Żyliński Leszek
Tytuł: "Kiedy książki jeszcze pomagały" : literatura (zachodnio-)niemiecka oczami uczestnika.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 12
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 158-159, il.
ISSN: 1899-315X
Uwaga: Rec. książki: Als die Bücher noch geholfen haben : biografische Skizzen / Friedrich Christian Delius. Berlin 2012.
DOI: 10.12775/LC.2013.043
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1612
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
Polskie słowa kluczowe: Delius Friedrich Christian ; proza niemiecka ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


77/499


Aut.: Gierlak Maria
Tytuł: Ostrożnie : fikcja : o książce Pawła Zajasa Jak świat prawdziwy stał się bajką : o literaturze niefikcjonalnej.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 12
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 151-154, il.
ISSN: 1899-315X
Uwaga: Recenzja książki: Jak świat prawdziwy stał się bajką : o literaturze niefikcjonalnej / Paweł Zajas. Poznań 2011.
DOI: 10.12775/LC.2013.041
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1610
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
Polskie słowa kluczowe: literatura ; reportaż ; Kapuściński Ryszard ; Pollack Martin ; Westerman Frank ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


78/499


Aut.: Norkowska Katarzyna
Tytuł: Ocalony w tłumaczeniu? Gottfried Benn po polsku.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 12
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 154-157, il.
ISSN: 1899-315X
Uwaga: Rec. książek: Nigdy samotniej i inne wiersze (1912-1955) / Gottfried Benn ; przekł. Jacek St. Buras [et al.]. Wrocław 2011 i Mózgi i inne nowele / Gottfried Benn ; przeł. Sława Lisiecka. Warszawa 2011.
DOI: 10.12775/LC.2013.042
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1611
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
Polskie słowa kluczowe: Benn Gottfried ; nowele niemieckie ; poezja niemiecka ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


79/499


Aut.: Matysiak Paulina
Tytuł: Wiedza to władza.
Czasopismo: Nowe Media (Gdynia), Nr 6 (4)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 206-208
ISSN: 2299-2065
Uwaga: Recenzja książki: Pożeracze danych : o zawłaszczaniu naszych danych i o tym, jak odzyskać nad nimi kontrolę / Constanze Kurz, Frank Rieger.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Nowe Media (Gdynia)
Polskie słowa kluczowe: ochrona danych (informatyka) ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK


80/499


Aut.: Ratuszna Hanna
Tytuł: "I żyć będziemy pięknie, tak jak każdy człowiek".
Czasopismo: Opcje, nr 4
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 102-104
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Opcje
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


81/499


Aut.: Możdżeń Julia
Tytuł: Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa : Mittelalter / hrsg. von Karl Borchardt, Libor Jan. Brno 2011.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 18
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 295-297
ISSN: 0867-2008 ; eISSN: 2391-7512
Uwaga: RECENZJA
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1494/001%2cMozdzen.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
Polskie słowa kluczowe: zakony rycerskie ; joannici ; templariusze ; zakon krzyżacki ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


82/499


Aut.: Sumowski Marcin
Tytuł: Studia nad liturgią w zakonie krzyżackim w Prusach : z badań nad religijnością w późnym średniowieczu / Waldemar Rozynkowski. Toruń 2012.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 18
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 305-307
ISSN: 0867-2008 ; eISSN: 2391-7512
Uwaga: RECENZJA
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1495/006%2cSumowski.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
Polskie słowa kluczowe: Prusy ; zakon krzyżacki ; religijność ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


83/499


Aut.: Gronowska Bożena
Tytuł: Międzynarodowa ochrona praw osób starszych / Barbara Mikołajczyk. Warszawa 2012.
Czasopismo: Państ. Prawo, R. 68 z. 5
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 116-120
ISSN: 0031-0980
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Państwo i Prawo
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; ochrona praw człowieka ; osoby starsze
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


84/499


Aut.: Wagner Arkadiusz
Tytuł: Grandes Encuadernaciones en las Bibliotecas Reales. Siglos XV-XXI. Madryt 2012.
Czasopismo: Prz. Bibl., R. 81 z. 2
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 195-199
ISSN: 0033-202X
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Biblioteczny
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; wystawy
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000
[sprawdź dostępność]


85/499


Aut.: Żyliński Leszek
Tytuł: Jak pogodzić Unię Europejską z dzisiejszą demokracją?
Czasopismo: Prz. Polit., Nr 119
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 182-184
ISSN: 1232-6488
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Polityczny
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


86/499


Aut.: Żyliński Leszek
Tytuł: Die 68er-Generation vor Gericht : Untersuchungen zu den Konfliktkonstruktionen in den Texten der 85er-Generation / Michał Stefański. Poznań 2013.
Czasopismo: Prz. Zach., R. 69 nr 2
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 297-300
ISSN: 0033-2437
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Zachodni
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000
[sprawdź dostępność]


87/499


Aut.: Murawska Iwona
Tytuł: Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok / Andrzej Klimczuk. Lublin 2012.
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 20
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 498-501
ISSN: 1429-186X ; eISSN: 2391-7571
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.12775/RA.2013.046
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://dx.doi.org/10.12775/RA.2013.046
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


88/499


Aut.: Wiśniewska Lidia Anna
Tytuł: Przywiązanie do organizacji a kontrakt psychologiczny / Agata Wołowska. Toruń 2013.
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 20
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 545-548
ISSN: 1429-186X ; eISSN: 2391-7571
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Liczba arkuszy: 9.00
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://dx.doi.org/10.12775/RA.2013.057
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; kontrakt psychologiczny ; przywiązanie do organizacji
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


89/499


Aut.: Rozynkowski Waldemar
Tytuł: Pobyty prymasa Stefana Wyszyńskiego w Toruniu : z dziejów Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie światowej / Witold Konopka. Toruń 2012.
Czasopismo: Rocz. Grudz., T. 21
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 317-319
ISSN: 0080-3464
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Grudziądzki
Polskie słowa kluczowe: Wyszyński Stefan ; Kościół katolicki ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


90/499


Aut.: Gęsicka Anna
Tytuł: Entre la connaissance et l'amour: le regard dans l'univers romanesque de Chrétien de troyes / Katarzyna Dybeł. Cracovie 2012.
Czasopismo: Rocz. Humanist., T. 61 z. 5
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 337-339
ISSN: 0035-7707
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
https://tnkul.pl/files/userfiles/files/RH_2013_vol61_5_337-339_Gesicka_Rev.pdf
Pełny tytuł czasop.: Roczniki Humanistyczne
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000
[sprawdź dostępność]


91/499


Aut.: Rychlicki Czesław
Tytuł: Od obrazu do podobieństwa : Tomasza kard. Špidlika (1919-2010) teologia duchowości / Radosław Kimsza. Białystok 2013.
Czasopismo: Rocz. Teol. Katol., T. 12 cz. 2
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 259-262
ISSN: 1644-8855
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.15290/rtk.2013.12.2.18
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://hdl.handle.net/11320/1208
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Teologii Katolickiej
Polskie słowa kluczowe: Špidlik Tomáš ; teologia duchowości ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


92/499


Aut.: Zielińska Agnieszka
Tytuł: Toruński pejzaż żydowski / Anna Bieniaszewska. Toruń 2013.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 40
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 281-285
ISSN: 0557-2177
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-08de0028-1187-4449-b250-b25eb0b940b7/c/Agnieszka_Zielinska.pdf
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Polskie słowa kluczowe: Żydzi ; stosunki międzyetniczne ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


93/499


Aut.: Kałduński Marcin M.
Tytuł: Akty jednostronne państw w prawie międzynarodowym / Przemysław Saganek. Warszawa 2010.
Czasopismo: Ruch Praw. Ekon. Socjol., R. 75 z. 2
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 285-290
ISSN: 0035-9629
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; prawo międzynarodowe
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000
[sprawdź dostępność]


94/499


Aut.: Roszak Piotr
Tytuł: Omne scibile est descibile : eine Untersuchung zur Struktur und Genese des Lehrens und Lernens bei Thomas von Aquin / Detlef Rohling. Münster 2012.
Czasopismo: Scr. Theol., Vol. 45 no. 2
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 520-522
ISSN: 0036-9764 ; eISSN: 2254-6227
Uwaga: RECENZJA
Język: SPA
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REZ
http://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/scripta-theologica/issue/view/40
Pełny tytuł czasop.: Scripta Theologica
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000
[sprawdź dostępność]


95/499


Aut.: Smoliński Aleksander
Tytuł: Publikacja o losach Kościoła rzymskokatolickiego w Małopolsce Wsch. podczas wojny polsko-ukraińskiej z lat 1918-1919. (Kościół rzymskokatolicki i Polacy w Małopolsce Wschodniej podczas wojny ukraińsko-polskiej 1918-1919. Źródła. Tom I i II / oprac. Józef Wołczański. Lwów-Kraków 2012).
Czasopismo: Semper Fidel., nr 2 (129)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 48-51
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Semper Fidelis
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


96/499


Aut.: Chojnacka Marta Agata
Tytuł: Sześć cnót mniejszych / Piotr Domeracki, Marcin Jaranowski, Marcin T. Zdrenka. Toruń 2012.
Czasopismo: Stud. Hist. Filoz., R. 4 nr 1
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 191-192
ISSN: 2083-1978 ; eISSN: 2391-775X
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.12775/szhf.2013.013
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1416
Pełny tytuł czasop.: Studia z Historii Filozofii
Polskie słowa kluczowe: cnota ; etyka ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000


97/499


Aut.: Markiewka Tomasz Szymon
Tytuł: Liberałowie i kanibale : o konsekwencjach różnorodności / Steven Lukes ; tł. Alicja Dominiak i Łukasz Dominiak. Toruń 2012.
Czasopismo: Stud. Hist. Filoz., R. 4 nr 2
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 199-201
ISSN: 2083-1978 ; eISSN: 2391-775X
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.12775/szhf.2013.027
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1410
Pełny tytuł czasop.: Studia z Historii Filozofii
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; liberalizm ; pluralizm kulturowy ; relatywizm etyczny ; relatywizm kulturowy
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


98/499


Aut.: Godardt Alina
Tytuł: Higieniści : z dziejów eugeniki / Maciej Zaremba Bielawski ; przeł. Wojciech Chudoba. Wołowiec 2011.
Czasopismo: Stud. Hist. Filoz., R. 4 nr 3
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 181-183
ISSN: 2083-1978 ; eISSN: 2391-775X
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.12775/szhf.2013.058
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1746
Pełny tytuł czasop.: Studia z Historii Filozofii
Polskie słowa kluczowe: eugenika ; sterylizacja eugeniczna ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


99/499


Aut.: Kolasa Dawid
Tytuł: Fenomenologia Husserla / Dan Zahavi ; tł. Marek Święch. Kraków 2012.
Czasopismo: Stud. Hist. Filoz., R. 4 nr 3
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 185-190
ISSN: 2083-1978 ; eISSN: 2391-775X
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.12775/szhf.2013.042
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1412
Pełny tytuł czasop.: Studia z Historii Filozofii
Polskie słowa kluczowe: fenomenologia ; Husserl Edmund ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


100/499


Aut.: Witkowska Ewa
Tytuł: Problem zła w filozofii Emmanuela Lévinasa / Magdalena Kozak. Kraków 2011.
Czasopismo: Stud. Hist. Filoz., R. 4 nr 3
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 191-197
ISSN: 2083-1978 ; eISSN: 2391-775X
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.12775/szhf.2013.043
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://apcz.pl/czasopisma/index.php/szhf/article/view/szhf.2013.043
Pełny tytuł czasop.: Studia z Historii Filozofii
Polskie słowa kluczowe: Lévinas Emmanuel ; zło ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


101/499


Aut.: Pełka Marcin
Tytuł: Dyscypliny humanistyczne i ekologia / Włodzimierz Tyburski. Toruń 2013.
Czasopismo: Stud. Hist. Filoz., R. 4 nr 4
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 215-219
ISSN: 2083-1978 ; eISSN: 2391-775X
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.12775/szhf.2013.057
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1745
Pełny tytuł czasop.: Studia z Historii Filozofii
Polskie słowa kluczowe: ekologia ; etyka środowiskowa ; psychologia środowiskowa ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


102/499


Aut.: Filipiak Zbigniew
Tytuł: Code de commerce - francuski kodeks handlowy z 1807 r. / Anna Klimaszewska. Gdańsk 2011.
Czasopismo: Stud. Iurid. Tor., T. 12
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 255-264
ISSN: 1689-5258 ; eISSN: 2391-7873
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.12775/SIT.2013.012
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1312
Pełny tytuł czasop.: Studia Iuridica Toruniensia
Polskie słowa kluczowe: prawo handlowe ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


103/499


Aut.: Wroniszewski Jan
Tytuł: Nobiles Siradienses. Rody Porajów, Pomianów, Gryfów, Kopaczów i Pobogów / Alicja Szymczakowa. Warszawa 2011.
Czasopismo: Stud. Źródłozn., T. 51
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 220-222
ISSN: 0081-7147
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Studia Źródłoznawcze
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000
[sprawdź dostępność]


104/499


Aut.: Czyżak Marta
Tytuł: Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu XIII - XX wieku / oprac. Feliks Kiryk. Sandomierz 2010.
Czasopismo: Stud. Źródłozn., T. 51
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 188-190
ISSN: 0081-7147
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Studia Źródłoznawcze
Polskie słowa kluczowe: rękopisy ; inwentarze ; Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000
[sprawdź dostępność]


105/499


Aut.: Strzyżewski Mirosław
Tytuł: Edycja Listów Marii z Szetkiewiczów Sienkiewiczowej.
Czasopismo: Szt. Edycji, nr 1 (4)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 131-132
ISSN: 2084-7963 ; eISSN: 2391-7903
Uwaga: Dot. książki: Listy / Maria z Szetkiewiczów Sienkiewiczowa ; listy oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Barbara Szargot. Piotrków Trybunalski 2012.
Uwaga: Tyt. tomu : Dziewiętnastowieczny rynek wydawniczy.
DOI: 10.12775/2309
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1402
Pełny tytuł czasop.: Sztuka Edycji
Polskie słowa kluczowe: Sienkiewiczowa Maria ; korespondencja ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000
[sprawdź dostępność]


106/499


Aut.: Konecki Krzysztof
Tytuł: Liturgiczne i pozaliturgiczne przepowiadanie do dzieci w Kościele w Polsce po Soborze Watykańskiem II : teoria i praktyka / Hubert Łysy. Opole 2011.
Czasopismo: Teol. Człow., Nr 21
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 181-185
ISSN: 1731-5638 ; eISSN: 2391-7598
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.12775/TiCz.2013.013
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1338
Pełny tytuł czasop.: Teologia i Człowiek
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Kościół katolicki ; Sobór Watykański II ; duszpasterstwo dzieci
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


107/499


Aut.: Wanat Zbigniew
Tytuł: Spowiedź : sakrament odpuszczenia grzechów : kilka myśli w obronie sakramentu pokuty / Wilfrid Stinissen ; przeł. Justyna Iwaszkiewicz. Poznań 2010.
Czasopismo: Teol. Człow., Nr 21
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 171-176
ISSN: 1731-5638 ; eISSN: 2391-7598
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.12775/TiCz.2013.011
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1337
Pełny tytuł czasop.: Teologia i Człowiek
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Kościół katolicki ; spowiedź
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


108/499


Aut.: Pawlak Zdzisław
Tytuł: Pułapka ateizmu / Zofia J. Zdybicka. Lublin 2012.
Czasopismo: Teol. Człow., Nr 22
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 183-188
ISSN: 1731-5638 ; eISSN: 2391-7598
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.12775/TiCz.2013.024
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2013.024
Pełny tytuł czasop.: Teologia i Człowiek
Polskie słowa kluczowe: ateizm ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


109/499


Aut.: Cichosz Wojciech
Tytuł: Dieu au dortoir du couple / Josef Niesyto. Ontario 2011.
Czasopismo: Teol. Człow., Nr 22
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 173-182
ISSN: 1731-5638 ; eISSN: 2391-7598
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.12775/TiCz.2013.023
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1331
Pełny tytuł czasop.: Teologia i Człowiek
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; małżeństwo ; teologia ciała
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


110/499


Aut.: Konecki Krzysztof
Tytuł: Sakrament bierzmowania w reformie liturgii II Soboru Watykańskiego / Czesław Krakowiak. Lublin 2012.
Czasopismo: Teol. Człow., Nr 22
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 201-205
ISSN: 1731-5638 ; eISSN: 2391-7598
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.12775/TiCz.2013.027
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1332
Pełny tytuł czasop.: Teologia i Człowiek
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; bierzmowanie ; Sobór Watykański II
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


111/499


Aut.: Majchrzak Kinga
Tytuł: From command to community : a new approach to leadership education in colleges and universities / eds.: Nicholas V. Longo, Cynthia M. Gibson. Medford 2011.
Czasopismo: Teraźniejszość Człow. Eduk., nr 2 (62)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 183-184
ISSN: 1505-8808
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2587
Pełny tytuł czasop.: Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000
[sprawdź dostępność]


112/499


Aut.: Gzella Grażyna
Tytuł: Bibliografia historii prasy polskiego ruchu ludowego / Władysław Marek Kolasa, Grzegorz Nieć. Warszawa 2012.
Czasopismo: Tor. Stud. Bibliol., nr 1 (10)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 170-172
ISSN: 2080-1807
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.12775/TSB.2013.012
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2013.012
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Bibliologiczne
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; prasa ruchu ludowego
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


113/499


Aut.: Kowalska Małgorzata
Tytuł: Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu : biblioteka 2.0 / Grzegorz Gmiterek. Warszawa 2012.
Czasopismo: Tor. Stud. Bibliol., nr 1 (10)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 165-170
ISSN: 2080-1807
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.12775/TSB.2013.011
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/418
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Bibliologiczne
Polskie słowa kluczowe: biblioteki cyfrowe ; Web 2.0 ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


114/499


Aut.: Pamuła-Cieślak Natalia
Tytuł: Analiza informacji: teoria i praktyka. Zarządzanie bezpieczeństwem / Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. Warszawa 2012.
Czasopismo: Tor. Stud. Bibliol., nr 2 (11)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 200-202
ISSN: 2080-1807
Uwaga: RECENZJA
DOI: 10.12775/TSB.2013.031
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1595
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Bibliologiczne
Polskie słowa kluczowe: komunikacja elektroniczna ; media ; recenzje
Angielskie słowa kluczowe: electronic communication ; media
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


115/499


Aut.: Gaca Andrzej, Filipiak Zbigniew
Tytuł: Kobiety mafii / Ombretta Ingrasci ; wstęp Renate Siebert ; z jęz. włos. przeł. Hanna Cieśla. Warszawa 2010.
Czasopismo: Tor. Stud. Pol.-Włoskie, T. 9
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 303-308
ISSN: 2083-1986 ; eISSN: 2391-7865
Uwaga: RECENZJE
DOI: 10.12775/2789
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1733
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Polsko-Włoskie = Studi Polacco-Italiani di Toruń
Polskie słowa kluczowe: mafia ; kobiety ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


116/499


Aut.: Sadkowski Piotr
Tytuł: Vers l'imaginaire migrant. La fiction narrative des écrivains immigrants Francophones au Québec (1980-2000) / Tna Mouneimné. Bruxelles 2013.
Czasopismo: TransCanadiana, Vol. 6
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 343-349
ISSN: 1899-0355 ; eISSN: 2392-2990
Uwaga: RECENZJA
Język: FRE
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://hdl.handle.net/10593/11425
Pełny tytuł czasop.: TransCanadiana : Polish journal of Canadian studies
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


117/499


Aut.: Konieczka Joanna
Tytuł: Małżeństwo młodocianych jako problem społeczno-pedagogiczny.
Czasopismo: Wych. Dzień, Nr 10-11 (241-242)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 55-56
ISSN: 1230-7785
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Wychowanie na co Dzień
Polskie słowa kluczowe: małżeństwa młodocianych ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


118/499


Aut.: Poliński Dariusz
Tytuł: Ręczna broń palna w średniowieczu : (badania eksperymentalne) / Piotr Chlebowicz. Chojnice, Toruń 2013.
Czasopismo: Zesz. Chojnickie, Nr 28
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 144-147
ISSN: 1509-3050
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://miastochojnice.pl/zeszyty-chojnickie/pdfs/zeszyty-chojnickie-28.pdf
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Chojnickie
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; średniowiecze ; ręczna broń palna
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000
[sprawdź dostępność]


119/499


Aut.: Grabowska Dorota
Tytuł: Opieka nad dzieckiem sierocym w województwie gdańskim w latach 1945-1956 / Andrzej Kołakowski. Gdańsk 2010.
Czasopismo: Acta UNC Pedagog., Z. 28
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 83-87
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/646/AUNC_PED.2012.008%2cGrabowska.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika
Polskie słowa kluczowe: opieka nad dziećmi ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000
[sprawdź dostępność]


120/499


Aut.: Krotofil Maciej
Tytuł: Nieznane kijowskie materiały do biografii generała Jurija Tiutiunnyka.
Czasopismo: Eur. Orient. (Toruń), T. 3
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 189-193
ISSN: 2081-8742
Uwaga: Recenzja książki: Ûrìj Tûtûnnik : vid "Dvìjki" do GPU : dokumenti ì materìali / uporâd. V. Verstûk, V. Skal'skij, Â. Fajzulìn. Kiïv 2011
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/750
Pełny tytuł czasop.: Europa Orientalis : studia z dziejów Europy Wschodniej i państw bałtyckich
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Tiutiunnyk Juri ; ukraiński ruch niepodległościowy
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


121/499


Aut.: Rezmer Waldemar
Tytuł: Biografia generała Lucjana Żeligowskiego.
Czasopismo: Eur. Orient. (Toruń), T. 3
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 203-210
ISSN: 2081-8742
Uwaga: Recenzja książki: Generał Lucjan Żeligowski (1865-1947) : działalność wojskowa i polityczna / Dariusz Fabisz. Warszawa 2007.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/753
Pełny tytuł czasop.: Europa Orientalis : studia z dziejów Europy Wschodniej i państw bałtyckich
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Żeligowski Lucjan ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


122/499


Aut.: Centek Jarosław
Tytuł: Bitwa pod Gorlicami w 1915 r.
Czasopismo: Eur. Orient. (Toruń), T. 3
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 193-197
ISSN: 2081-8742
Uwaga: Recenzja książki: Przełom : bitwa pod Gorlicami-Tarnowem 1915 / Richard L. DiNardo. Poznań 2012.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Europa Orientalis : studia z dziejów Europy Wschodniej i państw bałtyckich
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; bitwa pod Gorlicami (1915)
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


123/499


Aut.: Górska Liliana
Tytuł: Mól książkowy : o pewnej szczególnej odmianie bibliofaga : rzecz wydana z inspiracji osobą i osobowością kustosza Jana Michała Krzemińskiego / red. Kazimierz Orzechowski. Gdańsk 2011.
Czasopismo: Folia Tor., T. 12
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 133-135
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Folia Toruniensia
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


124/499


Aut.: Machalski Paweł
Tytuł: Orzeł i krucyfiks : eseje o podziałach politycznych w Polsce / Danuta Waniek.
Czasopismo: Hist. Polit., T. 14
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 171-175
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Historia i Polityka
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; polityka ; religia ; Waniek Danuta
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


125/499


Aut.: Dominiak Łukasz M.
Tytuł: Polifonia powolnych przemian. O procesie cywilizacji. Analizy socjo- i psychogenetyczne / Norbert Elias. Warszawa 2011.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 20
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 260-268
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/KLIO/article/view/KLIO.2012.010/1249
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Elias Norbert
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


126/499


Aut.: Kruszewski Tomasz
Tytuł: Media a życie społeczne w ujęciu Bruggsa i Burke.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 20
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 289-292
Uwaga: Rec. książki: Społeczna historia mediów : od Gutenberga do Internetu / Asa Briggs, Peter Burke ; tł. Jakub Jedliński. Warszawa 2010.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/782/KLIO.2012.012%2cKruszewski.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; mass media ; życie społeczne
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


127/499


Aut.: Pawlik-Kwaśniewska Weronika
Tytuł: O oświeceniowym źródle poznania, szaleństwie konwersacyjnym i szklarniowych luksusach. Wokół osiemnastowiecznego doświadczenia przyjemności.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 22
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 167-175
Uwaga: Recenzja książki: Przyjemność w kulturze epoki rozumu / pod red. Teresy Kostkiewiczowej. warszawa 2011.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


128/499


Aut.: Zaleska Ilona
Tytuł: Nacjonalizm, marksizm i nowoczesna Europa Środkowa : biografia Kazimierza Kelles-Krauza (1872-1905) / Timothy Snyder ; przeł. Marta Boguta. Warszawa 2010.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 22
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 181-186
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Kelles-Krauz Kazimierz ; marksizm ; socjalizm ; Europa Wschodnia
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


129/499


Aut.: Smolarek Karolina
Tytuł: Muzyka wobec rewolucji druku : przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku / Paweł Gancarczyk. Toruń 2011.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 22
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 177-180
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/774/KLIO.2012.047%2cSmolarek.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: muzyka ; edytorstwo ; druki muzyczne ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


130/499


Aut.: Ciszewska Wanda A.
Tytuł: Państwowy Instytut Książki (1946-1949) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce / Małgorzata Korczyńska-Derkacz. Wrocław 2011.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 22
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 187-192
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/775/KLIO.2012.049%2cCiszewska.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Państwowy Instytut Książki ; bibliologia ; bibliotekarstwo
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


131/499


Aut.: Góra-Szopiński Dariusz
Tytuł: Amerykańscy marzyciele. Jak lewica zmieniła Amerykę / Michael Kazin. Warszawa 2012.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 23
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 203-206
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


132/499


Aut.: Brzostek Dariusz
Tytuł: Rubieże kultury - rubieże kulturoznawstwa?
Czasopismo: Lit. Lud., R. 56 nr 6
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 70-73
Uwaga: Recenzja książki: Rubieże kultury popularnej : popkultura w świecie przepływów / Anna Nacher. Poznań 2012.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Literatura Ludowa
Polskie słowa kluczowe: kultura masowa ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000
[sprawdź dostępność]


133/499


Aut.: Jeziński Marek
Tytuł: Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej / Stanisław Jędrzejewski. Kraków 2010.
Czasopismo: Nowe Media (Toruń), Nr 3
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 231-234
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1556/NM.2012.012%2cJezinski.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Nowe Media (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: mass media ; radiofonia ; radio cyfrowe ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000
[sprawdź dostępność]


134/499


Aut.: Wojtkowski Łukasz
Tytuł: Mity czwartej władzy / Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz. Poznań 2011.
Czasopismo: Nowe Media (Toruń), Nr 3
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 235-238
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1557/NM.2012.013%2cWojtkowski.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Nowe Media (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: mass media ; dziennikarze ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000
[sprawdź dostępność]


135/499


Aut.: Oliński Piotr
Tytuł: Sprawa templariuszy w dyplomacji zachodnioeuropejskiej 1307-1312 / Magdalena Satora. Poznań 2011.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 17
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 221-222
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2571/NO_DOI_2012_09%2cOlinski.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


136/499


Aut.: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: Die Johanniter : ein geistlicher Ritterorden in Mittelalter und Neuzeit / Jürgen Sarnowsky. München 2011.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 17
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 217-220
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2570/NO_DOI_2012_08%2cKwiatkowski.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


137/499


Aut.: Oliński Piotr
Tytuł: Verfassung und Verwaltung des Deutschen Ordens und seiner Herrschaft in Livland / Bernhart Jähnig. Berlin 2011.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 17
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 206-207
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2568/NO_DOI_2012_03%2cOlinski.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


138/499


Aut.: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: The Teutonic Knights in the Holy Land 1190-1291 / Nicholas Morton. Woodbridge 2009.
Czasopismo: Ordines Mil., Vol. 17
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 211-213
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2569/NO_DOI_2012_05%2cKwiatkowski.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Ordines Militares
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


139/499


Aut.: Bagrowicz Jerzy
Tytuł: Bycie osobą : podstawy moralności i wychowania / Witold Starnawski. Warszawa 2011.
Czasopismo: Paedagog. Christ., T. 30
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 245-248
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1549/PCh.2012.035%2cBagrowicz.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Paedagogia Christiana
Polskie słowa kluczowe: edukacja ; etyka ; moralność ; osoba ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


140/499


Aut.: Kustra Czesław
Tytuł: Dolentium hominum : duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia / pod red. Andrzeja Muszali. Kraków 2011.
Czasopismo: Paedagog. Christ., T. 30
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 251-252
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1536/PCh.2012.037%2cKustra.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Paedagogia Christiana
Polskie słowa kluczowe: cierpienie ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


141/499


Aut.: Różański Tomasz
Tytuł: Niektóre czynniki warunkujące przeżycia religijne młodzieży studiującej / Stanisław Głaz. Kraków 2009.
Czasopismo: Paedagog. Christ., T. 30
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 252-256
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1537/PCh.2012.038%2cRozanski.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Paedagogia Christiana
Polskie słowa kluczowe: przeżycia religijne ; młodzież akademicka ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


142/499


Aut.: Dragun-Gertner Maria
Tytuł: O żegludze i prawie morskim : wspomnienia i refleksje / Jan Łopuski. Bydgoszcz-Gdynia 2011.
Czasopismo: Prawo Asekuracyjne, nr 1 (70)
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 66-68
Uwaga: RECENZJE
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Prawo Asekuracyjne
Polskie słowa kluczowe: żegluga ; prawo morskie ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


143/499


Aut.: Bednarczyk Adam
Tytuł: Historia literatury japońskiej / Mikołaj Melanowicz. Warszawa 2011.
Czasopismo: Prz. Orient., nr 1-2 (241-242)
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 101-105
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Orientalistyczny
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; kultura japońska
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000
[sprawdź dostępność]


144/499


Aut.: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Absolutorium jako realizacja funkcji kontrolnej Sejmu / Joanna Juchniewicz. Olsztyn 2010.
Czasopismo: Prz. Sejm., R. 20 nr 2
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 237-243
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sejmowy
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; absolutorium
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


145/499


Aut.: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Finansowanie partii politycznych w Polsce : studium porównawcze / Mariusz Bidziński. Warszawa 2011.
Czasopismo: Prz. Sejm., R. 20 nr 3
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 255-259
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sejmowy
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; finansowanie partii politycznych
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


146/499


Aut.: Wróblewska Iwona
Tytuł: Le evoluzioni della legislazione elettorale di contorno in Europa : atti del 3. Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali / a cura di Gian Candido De Martin ... [et al.]. Padova 2011.
Czasopismo: Prz. Sejm., R. 20 nr 4
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 253-258
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sejmowy
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; finansowanie partii politycznych ; prawo wyborcze
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


147/499


Aut.: Kącka Katarzyna
Tytuł: Dylemat potęgi. Praktyczna teoria stosunków międzynarodowych / Anna Wojciuk. Warszawa 2010.
Czasopismo: Prz. Strateg., R. 2 nr 2
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 194-199
Uwaga: RECENZJA
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Strategiczny
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


148/499


Aut.: Wałęga Agnieszka
Tytuł: Stefania Mazurek : biografia pedagogiczna / Eleonora Sapia-Drewniak. Opole 2011.
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 19
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 536-539
Bibliogr.: Bibliogr.
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: Mazurek Stefania ; edukacja dorosłych ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000


149/499


Aut.: Biernat Tomasz
Tytuł: Wolontariat w opiece u kresu życia : geneza, rozwój, funkcjonowanie, możliwości optymalizacji i integracji : ku syntezie socjopedagogicznej / Piotr Krakowiak. Toruń 2012.
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 19
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 500-506
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: wolontariat ; ludzie starzy ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000
[sprawdź dostępność]


150/499


Aut.: Kowalczyk Małgorzata
Tytuł: Społeczne i edukacyjne funkcje opieki paliatywno-hospicyjnej : badania w działaniu w latach 2002-2010 / Piotr Krakowiak. Gdańsk 2012.
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 19
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 496-500
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: opieka paliatywno-hospicyjna ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000
[sprawdź dostępność]


151/499


Aut.: Jakubowski Marek N.
Tytuł: Dialektyka Hegla : krytyczny komentarz do głównych tekstów metafizycznych / Marek Rosiak. Kraków 2011.
Czasopismo: Ruch Filoz., T. 69 nr 2
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 357-362
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Ruch Filozoficzny
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


152/499


Aut.: Roszak Piotr
Tytuł: Ecclesia semper reformanda? Kolegialność Kościoła w posoborowej eklezjologii amerykańskiej / Jan Perszon. Toruń 2009.
Czasopismo: Scr. Theol., Vol. 44 no. 3
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 806-807
Uwaga: RECENZJA
Język: SPA
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REZ
Pełny tytuł czasop.: Scripta Theologica
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000
[sprawdź dostępność]


153/499


Aut.: Wawrzonkowski Krzysztof
Tytuł: Kilka wykładów o powołaniu uczonego / Johan Gottlieb Fichte ; przekł., wstęp i oprac. Tomasz Kupś. Toruń 2012.
Czasopismo: Stud. Hist. Filoz., R. 3 nr 1
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 253-255
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1424/szhf.2012.019%2cWawrzonkowski.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Studia z Historii Filozofii
Polskie słowa kluczowe: Fichte Johann Gottlieb ; wiedza i erudycja ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000


154/499


Aut.: Wojtas Jarosław
Tytuł: Oblicza Chin na początku XXI wieku : historia, polityka, społeczeństwo / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. Toruń 2008.
Czasopismo: Stud. Orient., nr 1 (1)
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 262-265
ISSN: 2299-1999
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Studia Orientalne
Polskie słowa kluczowe: Chiny ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


155/499


Aut.: Wojtas Jarosław
Tytuł: Seksualność Orientu : przestrzeń i Eros / Irvin Cemil Schick. Warszawa 2012.
Czasopismo: Stud. Orient., nr 2 (2)
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 251-254
ISSN: 2299-1999
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Studia Orientalne
Polskie słowa kluczowe: seksualność ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


156/499


Aut.: Łużyński Wiesław
Tytuł: Ksiądz Stefan Wyszyński jako dziennikarz i redaktor (1924-1946) / Małgorzata Laskowska. Łysomice 2011.
Czasopismo: Teol. Człow., Nr 19
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 303-307
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1945/TiCz.2012.022%2cLuzynski.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Teologia i Człowiek
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Wyszyński Stefan
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000
[sprawdź dostępność]


157/499


Aut.: Żarczyńska Aneta
Tytuł: Bibliometrics and citation analysis : from the science citation index to cybermetrics / Nicola de Bellis. Lanham 2009.
Czasopismo: Tor. Stud. Bibliol., nr 1 (8)
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 155-157
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1358/TSB.2012.009%2cZarczynska.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Bibliologiczne
Polskie słowa kluczowe: bibliometria ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


158/499


Aut.: Płuciniczak Beata
Tytuł: Między tekstem a czytelnikiem : żywe słowo w bibliotece : tradycja i współczesność / Małgorzata Pietrzak. Toruń 2012.
Czasopismo: Tor. Stud. Bibliol., nr 2 (9)
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 183-185
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1355/TSB.2012.028%2cPluciniczak.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Bibliologiczne
Polskie słowa kluczowe: biblioteki ; czytanie ; biblioterapia ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


159/499


Aut.: Tyszkowska Marta
Tytuł: Zaufanie 2.0 : jak wywrzeć wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę / Chris Brogan, Julien Smith ; tł. Bartosz Sałbut. Gliwice 2011.
Czasopismo: Tor. Stud. Bibliol., nr 2 (9)
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 180-183
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1354/TSB.2012.027%2cTyszkowska.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Bibliologiczne
Polskie słowa kluczowe: marketing w Internecie ; społeczności internetowe ; mass media społecznościowe ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


160/499


Aut.: Woźniczka-Paruzel Bronisława
Tytuł: Społeczeństwo informacyjne bez bibliotekarzy? : Refleksje związane z książką Marioli Antczak "Rola bibliotek i bibliotekarzy szkolnych w edukacji społeczeństwa informacyjnego na tle przeobrażeń oświatowych w Polsce w latach 1989-2007". Łódź 2010.
Czasopismo: Tor. Stud. Bibliol., nr 2 (9)
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 177-179
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1353/TSB.2012.026%2cWozniczka-Paruzel.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Bibliologiczne
Polskie słowa kluczowe: biblioteki szkolne ; biblioteki publiczne ; społeczeństwo informacyjne ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


161/499


Aut.: Hlebionek Marcin
Tytuł: Sfragìstičnij Ŝorìčnik. Vip. 1. Kiïv 2011.
Czasopismo: Ukr. Arheogr. Ŝorìč., T. 19-20
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 670-684
ISSN: 1561-204X
Uwaga: RECENZJA
Język: UKR
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANZ
Pełny tytuł czasop.: Ukraïns'kij Arheografìčnij Ŝorìčnik
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK


162/499


Aut.: Pawlik-Kwaśniewska Weronika
Tytuł: O legendzie, która przerosła autora.
Tytuł wydawn. zbior.: Na recenzowanym : recenzje niezależne i drapieżne / pod red. Rafała Moczkodana.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
Opis fiz.: S. 225-228
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: REP
Polskie słowa kluczowe: Lynch Scott ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


163/499


Aut.: Pawlik-Kwaśniewska Weronika
Tytuł: O niewolniku dla przyjemności.
Tytuł wydawn. zbior.: Na recenzowanym : recenzje niezależne i drapieżne / pod red. Rafała Moczkodana.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
Opis fiz.: S. 249-252
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: REP
Polskie słowa kluczowe: Bishop Anne ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


164/499


Aut.: Moczkodan Rafał
Tytuł: Na recenzowanym : recenzje niezależne i drapieżne / pod red. Rafała Moczkodana.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
Opis fiz.: 304 s., il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: literatura ; krytyka literacka ; książki ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000
[sprawdź dostępność]


165/499


Aut.: Kwiecińska-Zdrenka Monika
Tytuł: Młodzież wobec demokracji.
Czasopismo: Forum Ośw., nr 2 (45)
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 207-213
Uwaga: Rec. książki: Nastoletni uczniowie o demokracji : uwarunkowania społeczno-demograficzne i edukacyjne poglądów młodzieży / Anna Zielińska. Warszawa 2008.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Forum Oświatowe
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; demokracja ; opinia publiczna ; wychowanie obywatelskie ; uczniowie szkół średnich
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


166/499


Aut.: Kącka Katarzyna
Tytuł: Forpoczta Hitlera : niemiecka dywersja w Polsce w 1939 roku / Tomasz Chinciński. Warsawa, Gdańsk 2010.
Czasopismo: Hist. Polit., T. 13
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 252-255
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Historia i Polityka
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


167/499


Aut.: Leciak Michał
Tytuł: Ustawa o ochronie informacji niejawnych : komentarz / Iwona Stankowska. Warszawa 2011.
Czasopismo: Ius Novum, Vol. 5 nr 2
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 174-177
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Ius Novum
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; informacje niejawne
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


168/499


Aut.: Kłodziński Karol
Tytuł: Wojna domowa w Rzymie w latach 193-197 / Daria Janiszewska. Poznań 2010.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 16
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 267-271
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/824/KLIO.2011.019%2cKlodzinski.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Rzym (państwo) ; wojna domowa
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


169/499


Aut.: Michałek Jolanta
Tytuł: Konstruowanie historii : prezentacja i percepcja Polski w amerykańskich podręcznikach akademickich i szkolnych / Anna Peck. Kraków 2010.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 16
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 249-253
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/821/KLIO.2011.015%2cMichalek.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; podręczniki akademickie ; podręczniki szkolne ; historia
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


170/499


Aut.: Orzeł Joanna
Tytuł: Współpracownicy i klienci Augusta A. Czartoryskiego w czasach saskich / Katarzyna Kuras. Kraków 2010.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 17
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 173-175
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/809/KLIO.2011.037%2cOrzel.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: Czartoryski August Aleksander ; klientelizm ; szlachta ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


171/499


Aut.: Jęcka Artur Ryszard
Tytuł: Sekretarze ab epistulis i a libellis w kancelarii cesarzy od Augusta do Hadriana : studium historyczno-prawne / Karol Kłodziński. Toruń 2011.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 17
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 149-151
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/807/KLIO.2011.032%2cJecka.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Rzym (państwo)
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


172/499


Aut.: Bawej-Lisiecka Beata
Tytuł: Polskie elity intelektualne wobec przemian politcznych i społecznych lat 1795-1830 / Tomasz Chrzanowski. Olsztyn 2009.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 17
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 175-178
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/810/KLIO.2011.038%2cBawej-Lisiecka.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: intelektualiści polscy ; elity ; życie intelektualne ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


173/499


Aut.: Krajniak Radosław
Tytuł: Kościół w Polsce wobec konfliktu z zakonem krzyżackim w XV wieku : studium z dziejów kultury politycznej polskiego episkopatu / Tomasz Graff. Kraków 2010.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 18
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 158-161
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/801/KLIO.2011.051%2cKrajniak.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: Kościół katolicki ; Państwo Krzyżackie ; kultura polityczna ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


174/499


Aut.: Getka-Pesta Sylwia
Tytuł: Żydzi w Rzeczypospolitej w czasach Augusta II (1697-1733) / Jacek Krupa. Kraków 2009.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 18
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 167-171
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/803/KLIO.2011.053%2cGetka-Pesta.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: Żydzi ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


175/499


Aut.: Brodzińska-Mirowska Barbara
Tytuł: Anatomia władzy / Michał Karnowski, Eryk Mistewicz. Warszawa 2010.
Czasopismo: Nowe Media (Toruń), Nr 2
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 178-182
Bibliogr.: Bibliogr.
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1564/NM.2011.013%2cBrodzinska-Mirowska.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Nowe Media (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: debaty wyborcze ; etyka polityki ; marketing polityczny ; mass media ; public relations ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000


176/499


Aut.: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Systemy podatków lokalnych w wybranych państwach europejskich / Karolina Karpus. Toruń 2003.
Czasopismo: Prz. Prawa Konst., nr 4
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 227-231
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Prawa Konstytucyjnego
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; podatki lokalne
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


177/499


Aut.: Bagińska Ewa
Tytuł: Odpowiedzialność cywilna na zasadzie słuszności / Beata Więzowska. Warszawa 2009.
Czasopismo: Stud. Iurid. Tor., T. 8
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 233-242, streszcz. ang.
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1328/SIT.2011.011%2cBaginska.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Studia Iuridica Toruniensia
Polskie słowa kluczowe: odpowiedzialność cywilna ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


178/499


Aut.: Tyszkowska Marta
Tytuł: Folksonomie czyli społecznościowe opisywanie treści : poradnik / Kamil Stępień. Warszawa 2010.
Czasopismo: Tor. Stud. Bibliol., nr 1 (6)
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 155-158
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1364/TSB.2011.011%2cTyszkowska.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Bibliologiczne
Polskie słowa kluczowe: folksonomie ; internet ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


179/499


Aut.: Głowacka Ewa
Tytuł: Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji / Hanna Batorowska. Warszawa 2009.
Czasopismo: Tor. Stud. Bibliol., nr 2 (7)
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 143-147
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1360/TSB.2011.022%2cGlowacka.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Bibliologiczne
Polskie słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne ; biblioteki szkolne ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


180/499


Aut.: Leciak Michał
Tytuł: Towards a European criminal record / Constantin Stefanou, Helen Xanthaki. Cambridge 2008.
Czasopismo: Wojsk. Prz. Praw., R. 84 nr 1
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 139-143
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Wojskowy Przegląd Prawniczy
Polskie słowa kluczowe: europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


181/499


Aut.: Buszewski Bogusław
Tytuł: Chromatography of aroma compounds and fragrances / Tibor Cserháti. Heidelberg. 2010
Czasopismo: Anal. Bioanal. Chem., Vol. 398 no. 3
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 1137-1138
Uwaga: RECENZJA
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REZ
Sygnatura: Wydz. Ch. Z. Ch. Ś. 2010, 3992
Pełny tytuł czasop.: Analytical and Bioanalytical Chemistry
Polskie słowa kluczowe: chromatografia związków aromatycznych i zapachów ; Cserháti Tibor ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


182/499


Aut.: Borodo Andrzej
Tytuł: Regionalne izby obrachunkowe : charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy / pod red. Mirosława Steca. Warszawa 2010.
Czasopismo: Finanse Komunalne, R. 17 nr 12
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 73-76
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Finanse Komunalne
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; finanse samorządowe ; nadzór i kontrola ; regionalne izby obrachunkowe
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


183/499


Aut.: Tomaszewski Patryk
Tytuł: Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów / pod red. Rafała Sierchuły. Warszawa 2010.
Czasopismo: Hist. Polit., T. 11
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 256-257
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/839/1467%2cTomaszewski.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Historia i Polityka
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Narodowa Demokracja ; Narodowe Siły Zbrojne
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000
[sprawdź dostępność]


184/499


Aut.: Lewandowski Arkadiusz
Tytuł: Polska myśl polityczna po roku 1939 / Grzegorz Kucharczyk. Dębogóra 2009.
Czasopismo: Hist. Polit., T. 11
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 259-264, il.
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/840/1468%2cLewandowski.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Historia i Polityka
Polskie słowa kluczowe: myśl polityczna ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000
[sprawdź dostępność]


185/499


Aut.: Lewandowski Arkadiusz
Tytuł: Konserwatyzm po komunizmie / Rafał Matyja. Warszawa 2009.
Czasopismo: Hist. Polit., T. 9-10
Opis wydawn.: 2009-2010
Opis fiz.: S. 319-325, il.
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/851/1421%2cLewandowski.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Historia i Polityka
Polskie słowa kluczowe: konserwatyzm ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000
[sprawdź dostępność]


186/499


Aut.: Kłaczkow Jarosław
Tytuł: Między Polską a Czechami : w optyce historyka z Brna / Roman Baron. Toruń 2009.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 14
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 181-184
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000
[sprawdź dostępność]


187/499


Aut.: Wiszka Emilian
Tytuł: Oberežno z cim vidannâ.
Czasopismo: Naše Slovo (Warszawa), R. 55 nr 18
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 11
Uwaga: Recenzja książki: Polska i Ukraina w walce o niepodległość 1918-1920 / pod red. Tadeusza Krząstka
Język: UKR
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Naše Slovo. Warszawa
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Polska ; Ukraina ; 1918-1920
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


188/499


Aut.: Mateja Magdalena
Tytuł: Dziennikarstwo wobec nowych mediów : historia, teoria, praktyka / Zbigniew Bauer. Kraków 2009
Czasopismo: Nowe Media (Toruń), Nr 1
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 240-244
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1569/NM.2010.017%2cMateja.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Nowe Media (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: dziennikarstwo ; Nowe Media ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


189/499


Aut.: Brodzińska-Mirowska Barbara
Tytuł: Społeczeństwo sieci / Manuel Castells. Warszawa 2008.
Czasopismo: Nowe Media (Toruń), Nr 1
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 225-229
Bibliogr.: Bibliogr.
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1567/NM.2010.014%2cBrodzinska-Mirowska.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Nowe Media (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: techniki informatyczne ; społeczeństwo informacyjne ; sieci informacyjne ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


190/499


Aut.: Seklecka Aleksandra
Tytuł: Nowe media a media tradycyjne : prasa, reklama, internet / pod red. Marka Jezińskiego. Toruń 2009.
Czasopismo: Nowe Media (Toruń), Nr 1
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 236-239
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1568/NM.2010.016%2cSeklecka.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Nowe Media (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: mass media ; prasa ; internet ; reklama ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


191/499


Aut.: Witkowski Zbigniew
Tytuł: Ustroje, doktryny, instytucje polityczne : księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego / red. Jacek Czajkowski [et. al]. Kraków 2007.
Czasopismo: Prz. Sejm., R. 18 nr 6
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 192-196
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://www.sejm.gov.pl/wydarzenia/przeglad/teksty/ps101.pdf
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sejmowy
Polskie słowa kluczowe: regulacje prawne ; instytucje polityczne ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


192/499


Aut.: Bohuszewicz Paweł
Tytuł: Racjonalizacja "niemożliwego" i jej ograniczenia : o kulturowej poetyce literackiej fantastyki grozy.
Czasopismo: Przestrz. Teorii, T. 13
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 338-354
Uwaga: W związku z książką: Literatura i nierozum : antropologia fantastyki grozy / Dariusz Brzostek. Toruń 2009.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przestrzenie Teorii / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Polskie słowa kluczowe: literacka fantastyka grozy ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000


193/499


Aut.: Borowska-Beszta Beata
Tytuł: Kształcenie ustawiczne podstawą nowoczesnej edukacji / Anna Frąckowiak, Józef Półturzyński. Radom 2011.
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 17
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 419-423
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: kształcenie ustawiczne ; nowoczesna edukacja ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000


194/499


Aut.: Duda Artur
Tytuł: Na scenie pisma.
Czasopismo: Teatr, nr 7-8
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 124-125
Uwaga: Recenzja książki: Projekty intymnego teatru śmierci : Wyspiański, Leśmian, Kantor / Katarzyna Fazan. Kraków 2009.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Teatr
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; teatr ; Wyspiański Stanisław ; Leśmian Bolesław ; Kantor Tadeusz
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


195/499


Aut.: Żernicka Karolina
Tytuł: Evaluation of digital libraries : an insight into useful applications and methods / ed. by Giannis Tsakonas, Christos Papatheodorou. Oxford 2009.
Czasopismo: Tor. Stud. Bibliol., nr 1 (4)
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 143-146
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1371/TSB.2010.010%2cZernicka.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Bibliologiczne
Polskie słowa kluczowe: biblioteki cyfrowe ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


196/499


Aut.: Jarocki Mariusz
Tytuł: Nowe technologie w bibliotekach publicznych : materiały z VIII ogólnopolskiej konferencji pt. "Automatyzacja bibliotek publicznych", Warszawa, 26-28 listopada 2008 r. / red. Elżbieta Górska. Warszawa 2009
Czasopismo: Tor. Stud. Bibliol., nr 1 (4)
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 148-152
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1373/TSB.2010.012%2cJarocki.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Bibliologiczne
Polskie słowa kluczowe: biblioteki publiczne ; biblioteki cyfrowe ; nowe technologie ; recenzje
[sprawdź dostępność]


197/499


Aut.: Krysiński Przemysław
Tytuł: Bibliografia: teoria, praktyka, dydaktyka / pod. red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Mikołaja Ochmańskiego. Warszawa 2009
Czasopismo: Tor. Stud. Bibliol., nr 1 (4)
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 139-143
Uwaga: Recenzja
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1370/TSB.2010.009%2cKrysinski.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Bibliologiczne
Polskie słowa kluczowe: bibliografie ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


198/499


Aut.: Pamuła-Cieślak Natalia
Tytuł: Going beyond Google: the Invisible Web in learningand teaching / Jane Devine, Francine Egger-Sider, London 2009.
Czasopismo: Tor. Stud. Bibliol., nr 2 (5)
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 183-186
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/462
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Bibliologiczne
Polskie słowa kluczowe: Ukryty Internet ; recenzje
Angielskie słowa kluczowe: Invisible Web
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


199/499


Aut.: Degen Dorota
Tytuł: Czasopisma dla dzieci i młodzieży Instytutu Wydawniczego "Nasza Księgarnia" w latach 1945-1989 : studium historycznoprasowe / Michał Rogoż.
Czasopismo: Tor. Stud. Bibliol., nr 2 (5)
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 181-183
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1367/TSB.2010.027%2cDegen.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Bibliologiczne
Polskie słowa kluczowe: wydawnictwa periodyczne ; czasopisma ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


200/499


Aut.: Sobczyk Marek
Tytuł: Synallagma : filozoficzne podstawy odpowiedzialności kontraktowej w klasycznym prawie rzymskim / Mariusz Jerzy Golecki. Toruń 2008.
Czasopismo: Tor. Stud. Pol.-Włoskie, T. 6
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 171-188
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Polsko-Włoskie
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; prawo rzymskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


201/499


Aut.: Kaniecki Przemysław, Lubelski Tadeusz
Tytuł: Wiatr i pył / Tadeusz Konwicki ; teksty wybrali i do druku przygotowali Przemysław Kaniecki i Tadeusz Lubelski
Opis wydawn.: Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 2009
Opis fiz.: 473 s., il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: eseje ; recenzje
[sprawdź dostępność]


202/499


Aut.: Kwiatkowska Wioletta
Tytuł: Pedagogika medialna : podręcznik akademicki / pod red. Bronisława Siemienieckiego. T. 1-2. Warszawa 2007
Czasopismo: Acta UNC Pedagog., Z. 24
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 159-162
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika
Polskie słowa kluczowe: pedagogika medialna ; podręczniki akademickie ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


203/499


Aut.: Muszyńska Małgorzata
Tytuł: Places of learning : media, architecture, pedagogy / Elizabeth Ann Ellsworth. London, New York 2005.
Czasopismo: Acta UNC Pedagog., Z. 24
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 149-154
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika
Polskie słowa kluczowe: uczenie się ; przestrzeń edukacyjna ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


204/499


Aut.: Kustra Czesław
Tytuł: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania / pod red. Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz. Toruń 2008.
Czasopismo: Acta UNC Pedagog., Z. 24
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 169-171
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika
Polskie słowa kluczowe: historia wychowania ; słowniki biograficzne ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


205/499


Aut.: Przybylska Ewa
Tytuł: Professionalitätsentwicklung des Weiterbildungspersonals / Susanne Kraft, Wolfgang Seitter, Lea Kollewe. Bielefeld 2009.
Czasopismo: Acta UNC Pedagog., Z. 25
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 202-206
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika
Polskie słowa kluczowe: edukacja dorosłych ; kształcenie ustawiczne ; nauczyciele dorosłych ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


206/499


Aut.: Biernat Tomasz
Tytuł: Wdzięczność i zobowiązanie : myśl Jana Pawła II źródłem inspiracji współczesnego środowiska akademickiego : praca zbiorowa / pod red. Czesława Kustry. Toruń 2009.
Czasopismo: Acta UNC Pedagog., Z. 25
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 207-210
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika
Polskie słowa kluczowe: Jan Paweł II, papież ; nauczanie ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


207/499


Aut.: Moczkodan Rafał
Tytuł: Twórcy polscy w RWE.
Czasopismo: Arch. Emigr., Z. 10
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 214-221
Uwaga: Recenzja książki: Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy : Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Nowakowski, Roman Palester, Czesław Straszewicz, Tymon Terlecki / Violetta Wejs-Milewska. Kraków 2007
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2142/AE.2009.033%2cMoczkodan.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty
Polskie słowa kluczowe: Radio Wolna Europa ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


208/499


Aut.: Chorążyczewski Waldemar
Tytuł: Archiwisty Biełarusi. Bijabiblijagraficzny dawiednik / red. naukowa U. I. Adamuszka, W. U. Birukowa, Monsk 2006.
Czasopismo: Archiwista Pol., R. 14 nr 3
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 89-91
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Archiwista Polski
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


209/499


Aut.: Góra-Szopiński Dariusz
Tytuł: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. 1-2 / Adam Smith. Warszawa 2007.
Czasopismo: Athenaeum, Z. 21
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 328-333
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Athenaeum (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


210/499


Aut.: Marszałek-Kawa Joanna
Tytuł: Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja / Kazimierz Pająk. Toruń 2007
Czasopismo: Athenaeum, Z. 21
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 349-351
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Athenaeum (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; samorząd terytorialny
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


211/499


Aut.: Kącka Katarzyna
Tytuł: Toruńskie Studia Międzynarodowe : zeszyty naukowe Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nr 1: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne / red. Piotr Siemiątkowski. Toruń 2007.
Czasopismo: Athenaeum, Z. 21
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 333-336
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Athenaeum (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


212/499


Aut.: Marszałek-Kawa Joanna
Tytuł: Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków / Andrzej Antoszewski. Toruń 2008
Czasopismo: Athenaeum, Z. 22
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 267-271
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Athenaeum (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Unia Europejska ; partie polityczne ; systemy partyjne
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


213/499


Aut.: Góra-Szopiński Dariusz
Tytuł: Michaela Novaka koncepcja życia społecznego / Piotr Setlak, Tarnobrzeg 2008.
Czasopismo: Athenaeum, Z. 22
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 218-222
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Athenaeum (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


214/499


Aut.: Kącka Katarzyna
Tytuł: Zbrodnia w Ponarach 1941-1944 / Monika Tomkiewicz, Warszawa 2008.
Czasopismo: Biul. Fund. gen. E. Zawackiej, nr 2 (57)
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 116-117
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


215/499


Aut.: Wenta Jarosław
Tytuł: Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej / pod red. Antoniego Barciaka i Wojciecha Iwańczaka. Katowice, 2006.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 65 H. 1
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 186-187
Uwaga: [Omówienie]
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REZ
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


216/499


Aut.: Wenta Jarosław
Tytuł: Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach / red. naukowa Antoni Barciak. Katowice, 2007.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 65 H. 1
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 399-400
Uwaga: [Omówienie]
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REZ
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


217/499


Aut.: Wenta Jarosław
Tytuł: Książka i pismo w średniowieczu : studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji społecznej / Edward Potkowski. Pułtusk, 2006.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 65 H. 1
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 266
Uwaga: [Omówienie]
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REZ
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


218/499


Aut.: Wenta Jarosław
Tytuł: Formuła, archetyp, konwencja w źródle historycznym : materiały IX Sympozjum Nauk Dających Poznawać Źródła Historyczne, Kazimierz Dolny, 14-15 grudnia 2000 r. / pod red. Artura Góraka i Krzysztofa Skupieńskiego. Lublin, 2006.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 65 H. 1
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 186
Uwaga: [Omówienie]
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REZ
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


219/499


Aut.: Wenta Jarosław
Tytuł: Ikonografia monet piastowskich : 1173 - ok. 1280 / Witold Garbaczewski. Warszawa, Lublin, 2007.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 65 H. 1
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 279
Uwaga: [Omówienie]
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REZ
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


220/499


Aut.: Wenta Jarosław
Tytuł: Joannici na Śląsku w średniowieczu / Robert Heś. Kraków, 2007.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 65 H. 1
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 400
Uwaga: [Omówienie]
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REZ
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


221/499


Aut.: Wenta Jarosław
Tytuł: Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza / Krzysztof Kaczmarek. Poznań, 2005.
Czasopismo: Dtsch. Arch. Erforsch. Mittelalt., Jg. 65 H. 1
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 400
Uwaga: [Omówienie]
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REZ
Pełny tytuł czasop.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


222/499


Aut.: Błeszyński Jacek J.
Tytuł: Wskazówki do działań logopedycznych w pracy logopedy szkolnego : wybrane zagadnienia / Marzena Zaorska. Toruń 2009
Czasopismo: Eduk. Zdr. Wyż. Szk. Eduk. Zdr. Łodzi, Vol. 6 nr 2
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 159-160
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Edukacja Zdrowotna Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi
Polskie słowa kluczowe: terapia pedagogiczna ; logopedia ; podręczniki pedagogiki ; recenzje
[sprawdź dostępność]


223/499


Aut.: Kolasiński Marek Krzysztof
Tytuł: Intellectual property rights and the EC competition rules / by Valentine Korah. Oksford, Portland, Oregon 2006.
Czasopismo: Eur. Prz. Sądowy, nr 1 (40)
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 59-62
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Europejski Przegląd Sądowy
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


224/499


Aut.: Lewandowski Arkadiusz
Tytuł: Zabójcy : widma wychodzą z cienia / Tadeusz A. Kisielewski. Poznań 2006.
Czasopismo: Hist. Polit., T. 8
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 185-189, il.
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/856/1393%2cLewandowski.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Historia i Polityka
Polskie słowa kluczowe: Sikorski Władysław ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000
[sprawdź dostępność]


225/499


Aut.: Meller Arkadiusz
Tytuł: Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce / Olgierd Grott. Kraków 2007.
Czasopismo: Hist. Polit., T. 8
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 221-226, il.
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/861/1400%2cMeller.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Historia i Polityka
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; nacjonalizm ; faszyzm
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000
[sprawdź dostępność]


226/499


Aut.: Radomski Grzegorz
Tytuł: Wizje wychowania społecznego w polskiej myśli politycznej lat 1918-1939 / Michał Strzelecki. Bydgoszcz 2008.
Czasopismo: Hist. Polit., T. 8
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 206-209, il.
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/859/1397%2cRadomski.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Historia i Polityka
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; myśl polityczna ; wychowanie moralne ; wychowanie obywatelskie ; wychowanie społeczne
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000
[sprawdź dostępność]


227/499


Aut.: Leszniewski Tomasz
Tytuł: Socjalizacja poznawcza uczącej się młodzieży [Cognitive socialisation of the studying youth] / Ewa Narkiewicz-Niedbalec. Zielona Góra 2006.
Czasopismo: Kult. Eduk., nr 5 (74)
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 189-194
Uwaga: Toż w j. pol.: Kultura i Edukacja 2008, s. 188-194.
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kultura i Edukacja
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; socjologia wiedzy ; socjologia edukacji
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


228/499


Aut.: Justyński Tomasz
Tytuł: Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego / Paweł Bucoń. Warszawa 2008.
Czasopismo: Państ. Prawo, R. 64 z. 11
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 108-112
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Państwo i Prawo
Polskie słowa kluczowe: prawo cywilne ; wypadek komunikacyjny ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


229/499


Aut.: Marszałek-Kawa Joanna
Tytuł: Subwencje z budżetu państwa dla partii politycznych : jawność i kontrola / pod red. Jarosława Zbieranka. Warszawa 2008.
Czasopismo: Pol. Polit. Sci. Yearbook, Vol. 38
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 245-248
Uwaga: RECENZJA
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Polish Political Science. Yearbook
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; partie polityczne ; subwencje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


230/499


Aut.: Góra-Szopiński Dariusz
Tytuł: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. 1-2 / Adam Smith. Warszawa 2007.
Czasopismo: Politeja, Nr 11
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 455-461
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Politeja
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


231/499


Aut.: Marek Andrzej
Tytuł: Terroryzm / Brunon Hołyst. Warszawa 2009.
Czasopismo: Prok. Prawo, nr 6
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 140-146
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Prokuratura i Prawo
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; terroryzm
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


232/499


Aut.: Matlakiewicz Alina
Tytuł: Elżbieta Zawacka "Zo" : portret akademicki / Ryszard Borowicz, Hanna Kostyło, Władysława Szulakiewicz. Toruń 2009.
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 16
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 510-515
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: Zawacka Elżbieta ; biografia naukowa ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000


233/499


Aut.: Kącka Katarzyna
Tytuł: Barbarka. Miejsce niemieckich egzekucji Polaków z Torunia i okolic (październik - grudzień 1939) / Sylwia Grochowina, Jan Sziling, Toruń 2009.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 36
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 303-306
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


234/499


Aut.: Grzeliński Adam
Tytuł: Dzienniki filozoficzne / George Berkeley ; przeł. i oprac. Bartosz Żukowski. Gdańsk 2007.
Czasopismo: Ruch Filoz., T. 66 nr 1
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 127-133
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Ruch Filozoficzny
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Berkeley George
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


235/499


Aut.: Chorążyczewski Waldemar
Tytuł: Polityczna i aktotwórcza działalność kanclerza Krzesława z Kurozwęk i podkanclerzego Grzegorza z Lubrańca w latach 1484-1495 / Zbigniew Zyglewski. Bydgoszcz 2007.
Czasopismo: Stud. Źródłozn., T. 47
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 252-255
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Studia Źródłoznawcze
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


236/499


Aut.: Jarzębowska-Sadkowska Renata
Tytuł: Mobilidades Culturais, Interfaces Brasil/Canadá. Revista de ABECAN, No 8. Rio Grande.
Czasopismo: TransCanadiana, Vol. 2
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 234-239
Uwaga: RECENZJA
Język: FRE
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: TransCanadiana : Polish journal of Canadian studies
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


237/499


Aut.: Grochowina Sylwia
Tytuł: O kondycji Niemiec : tożsamość niemiecka w debatach intelektualistów po 1945 roku / wybór i oprac. Joanna Jabłkowska i Leszek Żyliński. Poznań 2008.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 74 z. 1
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 154-162
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; tożsamość niemiecka
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


238/499


Aut.: Michaluk Dorota
Tytuł: Zmiana struktury narodowościowej na pograniczu polsko-białoruskim w XX wieku / Eugeniusz Mironowicz, Siarhiej Tokć, Ryszard Radzik. Białystok 2005.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 74 z. 3
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 164-167
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; pogranicze polsko-białoruskie
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


239/499


Aut.: Grochowina Sylwia
Tytuł: Hans Frank : biografia generalnego gubernatora / Dieter Schenk. Kraków 2009.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 74 z. 4
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 163-168
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Frank Hans
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


240/499


Aut.: Grochowina Sylwia
Tytuł: Polscy księża w niemieckich obozach koncentracyjnych : transport 527 duchownych 13 grudnia 1940 r. z Sachsenhausen do Dachau / Jolanta Adamska, Jan Sziling, Warszawa 2007.
Czasopismo: Arch. Bibl. Muz. Kośc., T. 89
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 407-411
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


241/499


Aut.: Hlebionek Marcin
Tytuł: Przegląd piśmiennictwa archiwistycznego.
Czasopismo: Archiwista Pol., R. 13 nr 1
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 82-88
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Archiwista Polski
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; piśmiennictwo archiwistyczne
[sprawdź dostępność]


242/499


Aut.: Kącka Katarzyna
Tytuł: Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy środkowej i wschodniej / Wojciech Sokół, Lublin 2007.
Czasopismo: Athenaeum, Z. 19
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 283-287
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Athenaeum (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


243/499


Aut.: Kupś Tomasz
Tytuł: Miłość do Kierkegaarda.
Czasopismo: Eduk. Filoz., Vol. 45
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 189-197
ISSN: 0860-3839
Uwaga: Recenzja książki: Miłość i samotność : wokół myśli Sorena Kierkegaarda / pod red. nauk. Przemysława Bursztyki, Macieja Kaczyńskiego, Macieja Sosnowskiego. Warszawa 2007.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Edukacja Filozoficzna
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Kierkegaard Søren Aabye
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


244/499


Aut.: Zielińska-Kostyło Hanna
Tytuł: Sztuka badań jakościowych
Czasopismo: Eduk. Zdr. Wyż. Szk. Eduk. Zdr. Łodzi, Vol. 5 nr 1
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 147-149
Uwaga: Recenzja książki: Interpretacja danych jakościowych : metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji / David Silvermann. Warszawa 2007
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Edukacja Zdrowotna Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi
Polskie słowa kluczowe: badania jakościowe ; interpretacja danych ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


245/499


Aut.: Błeszyński Jacek J.
Tytuł: Niepełnosprawność, rodzina, dorastanie / Franciszek Wojciechowski. Warszawa 2007
Czasopismo: Eduk. Zdr. Wyż. Szk. Eduk. Zdr. Łodzi, Vol. 5 nr 1
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 151-153
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Edukacja Zdrowotna Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi
Polskie słowa kluczowe: niepełnosprawność ; rodzina ; dorastanie ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


246/499


Aut.: Kącka Katarzyna
Tytuł: Teorie stosunków międzynarodowych : krytyka i systematyzacja / Jacek Czaputowicz, Warszawa 2007.
Czasopismo: Hist. Polit., T. 7
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 173-180
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Historia i Polityka
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


247/499


Aut.: Kania Krzysztof
Tytuł: Aleksander Skrzyński, minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej / Piotr Wandycz. Warszawa 2006.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 10
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 164-167
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


248/499


Aut.: Kania Krzysztof
Tytuł: Polonia w Wielkiej Brytanii 1918-1939 / Krzysztof Tarka. Toruń 2005.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 10
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 161-163
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


249/499


Aut.: Kącka Katarzyna
Tytuł: Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej / Ryszard Mojak, Lublin 2007.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 10
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 186-189
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


250/499


Aut.: Wijaczka Jacek
Tytuł: Das Willkür über Recht ginge. Hexenverfolgung in Mecklenburg im 16. und 17. Jahrhundert (=Hexenforschung, t. 10) / Katrin Moeller. Bielefeld 2007.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 10
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 180-185
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


251/499


Aut.: Kania Krzysztof
Tytuł: Dzieje Wielkiej Brytanii w XX wieku. Od światowego imperium do "małego państwa" na obrzeżach Europy / A. Sybilla Bidwell. Warszawa 2008.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 11
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 197-199
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


252/499


Aut.: Leszniewski Tomasz
Tytuł: Socjalizacja poznawcza uczącej się młodzieży : studium z zakresu socjologii wiedzy i edukacji / Ewa Narkiewicz-Niedbalec. Zielona Góra 2006.
Czasopismo: Kult. Eduk., nr 1 (65)
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 188-194
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kultura i Edukacja
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; socjologia edukacji ; socjologia wiedzy
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


253/499


Aut.: Wijaczka Jacek
Tytuł: Elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm - wielki elektor? Na marginesie pracy Barbary Szymczak Fryderyk Wilhelm: Wielki Elektor. Wrocław 2006.
Czasopismo: Kwart. Hist., R. 115 nr 1
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 55-61
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historyczny
Polskie słowa kluczowe: Fryderyk Wilhelm, elektor brandenburski ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


254/499


Aut.: Dryglas Ewa
Tytuł: Opisać Wilno / Tomas Venclova. Warszawa 2006.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 1
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 243-246
Uwaga: RECENZJA
Uwaga: Tytuł tomu: Konwicki / pod red. Przemysława Kanieckiego i Jerzego Speiny
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


255/499


Aut.: Sioma Radosław
Tytuł: Wspomnienia o Leopoldzie Buczkowskim / pod red. Jana Tomkowskiego. Ossa 2005.
Czasopismo: Pam. Lit., R. 99 z. 2
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 217-222, streszcz. ang.
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Pamiętnik Literacki
Polskie słowa kluczowe: Buczkowski Leopold ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


256/499


Aut.: Duda Artur
Tytuł: Performatyka : wstęp / Richard Schechner ; przekł. Tomasz Kubikowski ; red. przekł. Marcin Rochowski. Wrocław 2006.
Czasopismo: Pam. Teatr., R. 57 z. 1-2
Opis wydawn.: 2008
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Pamiętnik Teatralny
Polskie słowa kluczowe: performalizacja ; teatrologia ; Schechner Richard ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000
[sprawdź dostępność]


257/499


Aut.: Bagińska Ewa
Tytuł: Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa według Konstytucji RP / Monika Haczkowska. Warszawa 2007
Czasopismo: Prz. Sejm., R. 16 nr 4
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 248-255
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Sygnatura: BWPiA
Sygnatura: 036279 BU
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sejmowy
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; odpowiedzialność odszkodowawcza państwa ; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
[sprawdź dostępność]


258/499


Aut.: Matlakiewicz Alina
Tytuł: Edukacja dorosłych w Kanadzie / Anna Frąckowiak, Józef Półturzycki. Warszawa 2008
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 15
Opis wydawn.: 2008 [2009]
Opis fiz.: S. 310-315
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: edukacja dorosłych ; Kanada ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


259/499


Aut.: Solarczyk-Szwec Hanna
Tytuł: Między nauczaniem a uczeniem się : edukacyjne światy andragogów-praktyków / Adrianna Nizińska. Wrocław 2008
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 15
Opis wydawn.: 2008 [2009]
Opis fiz.: S. 345-349
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: nauczanie ; uczenie się ; andragodzy ; praktyka oświatowa ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


260/499


Aut.: Matlakiewicz Alina
Tytuł: Pedagogika pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI w. T. 1-2 / pod red. Zygmunta Wiatrowskiego [et al.]. Włocławek 2008
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 15
Opis wydawn.: 2008 [2009]
Opis fiz.: S. 394-395
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: pedagogika pracy ; andragogika ; konferencje naukowe ; Ciechocinek (województwo kujawsko-pomorskie) ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


261/499


Aut.: Horowski Jarosław
Tytuł: Ślady i pamiątki Prymasa Tysiąclecia / Maria i Józef Półturzyccy. Warszawa, Radom 2008.
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 15
Opis wydawn.: 2008 [2009]
Opis fiz.: S. 349-353
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: Wyszyński Stefan ; biografie ; miejsca pamięci narodowej ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


262/499


Aut.: Horowski Jarosław
Tytuł: Wykluczanie jako problem filozofii edukacji : komentarz do badań empirycznych / Piotr Kostyło. Kraków 2008.
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 15
Opis wydawn.: 2008 [2009]
Opis fiz.: S. 326-331
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: wykluczenie społeczne ; filozofia edukacji ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


263/499


Aut.: Maliszewski Tomasz, Solarczyk-Szwec Hanna
Tytuł: "Edukacja Dorosłych" - nowe numery czasopisma Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 15
Opis wydawn.: 2008 [2009]
Opis fiz.: S. 420-424
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: Edukacja Dorosłych (czasopismo) ; czasopisma polskie ; zawartość ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


264/499


Aut.: Kupś Tomasz
Tytuł: Bernard-Bolzano. Lehrbuch der Religionswissenschaft, Dritter Teil / hrsg. von Jaromir Loužil, Friedrich Frommann Verlag, Günther Holzboog. Stuttgart-Bad Cannstatt 2006.
Czasopismo: Ruch Filoz., T. 65 nr 4
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 713-716
ISSN: 0035-9599
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Ruch Filozoficzny
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


265/499


Aut.: Lisecka Małgorzata
Tytuł: Pieśni chrześcijańskie dawniejsze i nowe..." / Jana Seklucjana. Kraków 2007
Czasopismo: Ruch Lit., R. 49 z. 1
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 116-117
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Ruch Literacki
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


266/499


Aut.: Pieńkosz Julita
Tytuł: Socjologia jako projekt : Svetli Kolevy badania socjologii narodowej.
Czasopismo: Stud. Socjol., nr 1 (188)
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 99-107
Uwaga: Recenzja książki: Sotsiologiyata kato proekt / Svetla Koleva. Sofia 2005
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Studia Socjologiczne
Polskie słowa kluczowe: socjologia bułgarska ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


267/499


Aut.: Wincławska Maria
Tytuł: Klęska "Solidarności" : gniew i polityka w postkomunistycznej Europie / David Ost ; przeł. Hanna Jankowska. Warszawa 2007.
Czasopismo: Stud. Socjol., nr 1 (188)
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 148-153
Bibliogr.: Bibliogr.
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Studia Socjologiczne
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; NSZZ "Solidarność" ; postkomunizm
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


268/499


Aut.: Pieńkosz Julita
Tytuł: Polesie " studia etnosocjologiczne / Józef Obrębski. Warszawa 2007.
Czasopismo: Stud. Socjol., nr 2 (189)
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 149-155
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Studia Socjologiczne
Polskie słowa kluczowe: etnosocjologia ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


269/499


Aut.: Kruszewski Tomasz
Tytuł: Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego młodzieży / Renata Małgorzata Ilnicka. Toruń 2008.
Czasopismo: Szk. Spec., T. 69 nr 5
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 394-396
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Szkoła Specjalna
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; młodzież ; niedostosowanie społeczne
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


270/499


Aut.: Kowalewska Danuta
Tytuł: Barokowe epitalamium śląskie : kobieta, małżeństwo, rodzina / Beata Stuchlik-Surowiak. Katowice 2007.
Czasopismo: Terminus, R. 10 z. 2
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 185-197
Bibliogr.: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Terminus : półrocznik poświęcony tradycji antycznej w kulturze europejskiej
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; barok
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


271/499


Aut.: Jarzębowska-Sadkowska Renata
Tytuł: L'humour et le rire dans les littératures francophones des Amériques / dir. Józef Kwaterko. Paris 2006.
Czasopismo: TransCanadiana, Vol. 1
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 206-210
Uwaga: RECENZJA
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: TransCanadiana : Polish journal of Canadian studies
Polskie słowa kluczowe: literatura frankofońska ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


272/499


Aut.: Wenta Jarosław
Tytuł: Katalog der mittelalterlichen deutschsprachigen Handschriften der ehemaligen Staats- und Universitätsbibliothek Königsberg : nebst Beschreibungen der mittelalterlichen deutschsprachigen Fragmente des ehemaligen Staatsarchivs Königsberg / auf der Grundlage der Vorarbeiten Ludwig Deneckes erarbeitet von Ralf G. Päsler ; hrsg. von Uwe Meves. München 2000.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 73 z. 1
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 176-180
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


273/499


Aut.: Wenta Jarosław
Tytuł: Deutschsprachige Literatur des Mittelalters im östlichen Europa : Forschungsstand und Forschungsperspektiven / hrsg. von Ralf G. Päsler, Dietrich Schmidtke. Heidelberg 2006.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 73 z. 1
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 171-175
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


274/499


Aut.: Kącka Katarzyna
Tytuł: Szkolnictwo niemieckie w Okręgu Rzeszy Gdańsk - Prusy Zachodnie w latach 1939-1945 (obszar II RP) / Sylwia Grochowina, Toruń 2008.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 73 z. 4
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 194-197
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


275/499


Aut.: Kempa Tomasz
Tytuł: Historia Litwy : od czasów najdawniejszych do 1795 roku / Zigmantas Kiaupa, Jurate Kiaupiene, Albinas Kuncevičius ; tł. na jęz. pol. Piotr Grablunas [et al.]. Warszawa 2007.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 73 z. 4
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 159-163
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Litwa - historia
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


276/499


Aut.: Gzella Grażyna
Tytuł: "Pielgrzym" pelpliński w latach 1869-1920 / Andrzej Romanow. Gdańsk 2007.
Czasopismo: Zesz. Prasozn., T. 51 nr 1-2
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 190-193
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Prasoznawcze
Polskie słowa kluczowe: "Pielgrzym" ; Pelplin (województwo pomorskie) ; XIX i XX wiek ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000
[sprawdź dostępność]


277/499


Aut.: Poliński Dariusz
Tytuł: Ceramika z zamku w Korzkwi (XVI-XVII w.) / Romualda Lelek. Kraków 2004.
Tytuł wydawn. zbior.: Wybrane problemy wieków średnich / [red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 119-129
Bibliogr.: Bibliogr.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 16
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: REP
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; ceramika późnośredniowieczna ; garncarstwo
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


278/499


Aut.: Olczak Jerzy
Tytuł: Historie sklářské vyroby v ceských zemích, I. díl. Od počátků do konce 19. století / red. Olga Drahotová. Wydawnictwo Akademia, Praha 2005, 760 ss., 223 ryciny czarno-białe, 213 rycin barwnych, 36 tabel, 18 tablic w tekście, streszczenia w językach angielskim i niemieckim.
Tytuł wydawn. zbior.: Wybrane problemy wieków średnich / [red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 139-143
Bibliogr.: Bibliogr.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 16
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: REP
Polskie słowa kluczowe: dzieje szkła ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


279/499


Aut.: Buszewski Bogusław
Tytuł: Environmental instrumentation and analysis handbook / eds. Randy D. Down and Jay H. Lehr.
Czasopismo: Anal. Bioanal. Chem., Vol. 387 no. 8
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 2605-2606
Uwaga: RECENZJA
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REZ
Sygnatura: Wydz. Ch. Z. Ch. Ś. 2007, 3076
Pełny tytuł czasop.: Analytical and Bioanalytical Chemistry
Polskie słowa kluczowe: chemia środowiska ; analityka ; podręczniki akademickie ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK


280/499


Aut.: Czwołek Arkadiusz
Tytuł: Polska - Białoruś : problemy sąsiedztwa / pod red. Henryka Chałupczaka, Elżbiety Michalin. Lublin 2005.
Czasopismo: Athenaeum, Z. 18
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 301-304
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Athenaeum (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; stosunki polsko-białoruskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


281/499


Aut.: Dominiak Łukasz
Tytuł: Czym jest edukacja liberalna? / Leo Strauss; tł. Łukasz Dominiak.
Czasopismo: Dialogi Polit., Nr 7
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 19-25
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Dialogi Polityczne
Polskie słowa kluczowe: edukacja liberalna ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


282/499


Aut.: Dominiak Łukasz
Tytuł: Potrzeba filozofii polityki.
Czasopismo: Dialogi Polit., Nr 8
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 325-329
Uwaga: Recenzja książki: Wykłady z filozofii polityki / Jan Paweł Hudzik. Lublin 2002.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Dialogi Polityczne
Polskie słowa kluczowe: filozofia polityki ; recenzje
[sprawdź dostępność]


283/499


Aut.: Morawski Lech
Tytuł: Rationality and Disclosure. Towards a Normative Model of Applying Law / Bartosz Brożek. Warszawa 2007.
Czasopismo: Kwart. Prawa Publ., R. 7 nr 4
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 279-287
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Prawa Publicznego
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


284/499


Aut.: Bohuszewicz Paweł
Tytuł: Kres złudzenia estetycznego : początek spisku sztuki.
Czasopismo: Media Kult. Społecz., nr 1 (2)
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 121-129
Bibliogr.: Bibliogr.
Uwaga: Recenzja książki: Spisek sztuki : iluzje i deziluzje estetyczne z dodatkiem wywiadów o Spisku sztuki / Jean Baudrillard. Warszawa 2006.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Media, Kultura, Społeczeństwo
Polskie słowa kluczowe: Baudrillard Jean ; sztuka ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


285/499


Aut.: Kustra Czesław
Tytuł: Wychowanie do patriotyzmu / pod red. Waldemara Janigi. Przemyśl-Rzeszów 2006.
Czasopismo: Paedagog. Christ., T. 20
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 212-215
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1545/191%2cKustra.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Paedagogia Christiana
Polskie słowa kluczowe: patriotyzm ; wychowanie obywatelskie ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000
[sprawdź dostępność]


286/499


Aut.: Wołk Marcin
Tytuł: Intentions in the experience of meaning / Raymond W. Gibbs. Cambridge 1999 ; Intentions: negotiated, contested, and ignored / Arabella Lyon. University Park 1998.
Czasopismo: Pam. Lit., R. 98 z. 4
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 239-250, streszcz. ang.
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Pamiętnik Literacki
Polskie słowa kluczowe: Gibbs Raymond W. ; Lyon Arabella ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


287/499


Aut.: Kalinowska Maria
Tytuł: Pamięć Reduty : Osterwa, Limanowski, Grotowski / Zbigniew Osiński.
Czasopismo: Pam. Teatr., R. 55 z. 1-2
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 328-336
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Pamiętnik Teatralny
Polskie słowa kluczowe: teatr polski ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


288/499


Aut.: Buchholtz Mirosława
Tytuł: Selected poems / Cyprian Kamil Norwid ; transl. by Adam Czerniawski ; with introd. by Bogdan Czaykowski. London 2004.
Czasopismo: Philol. Wratislav. Acta Stud., No. 1
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 153-156
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Philologica Wratislaviensia : acta et etudia
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Norwid Cyprian Kamil
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


289/499


Aut.: Komendziński Tomasz
Tytuł: Eksperymentowanie z fenomenologią i wzajemne oświetlanie.
Czasopismo: Principia, T. 47-48
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 342-348
Uwaga: Rec. książki: How the body shapes the mind / Shaun Gallagher. Oxford 2005.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Principia
Polskie słowa kluczowe: ciało ludzkie (filozofia) ; fenomenologia ; świadomość ; teoria poznania ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000


290/499


Aut.: Ratuszna Hanna
Tytuł: Dagny Juel - "wśród swoich i obcych".
Czasopismo: Prz. Humanist., R. 51 nr 5
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 94-98
Uwaga: Recenzja książki: Dagny Juel Przybyszewska : fakty i legendy / Aleksandra Sawicka. Gdańsk 2006.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Humanistyczny
Polskie słowa kluczowe: Juel-Przybyszewska Dagny ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


291/499


Aut.: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej / Ewa Bagińska. Warszawa 2006.
Czasopismo: Prz. Sejm., R. 15 nr 5
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 213-219
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/EA846158155A0C56C12579370043F918/%24File/ps82.pdf
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sejmowy
Polskie słowa kluczowe: odpowiedzialność odszkodowawcza ; odpowiedzialność cywilna ; władza publiczna ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


292/499


Aut.: Naworski Zbigniew
Tytuł: Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z mocą ustawy w latach 1926-1935 / Romuald Kraczkowski. Warszawa 2007.
Czasopismo: Prz. Sejm., R. 15 nr 5
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 196-201
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/EA846158155A0C56C12579370043F918/%24File/ps82.pdf
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sejmowy
Polskie słowa kluczowe: historia prawa ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


293/499


Aut.: Kruszewski Tomasz
Tytuł: Książka w Toruniu w latach 1945-1950 : ruch wydawniczo-księgarski / Wanda A. Ciszewska. Łysomice 2005.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 34
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 291-295
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; historia książki ; historiografia Torunia
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


294/499


Aut.: Grochowina Sylwia
Tytuł: Ein Bischof vor Gericht. Der Prozess gegen den Danziger Bischof Carl Maria Splett 1946 / hrsg. v. Ulrich Bräuel, Stefan Samerski. Osnabrück 2005.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 72 z. 1
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 213-218
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


295/499


Aut.: Biskup Radosław
Tytuł: Wizytacja biskupstwa sambijskiego z 1570 roku / wyd. Jacek Wijaczka. Toruń 2005.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 72 z. 4
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 169-172
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: edycja źródeł ; biskupstwo sambijskie ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000
[sprawdź dostępność]


296/499


Aut.: Moczkodan Rafał
Tytuł: Książka potrzebna.
Czasopismo: Arch. Emigr., Z. 7-8
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 382-383
Uwaga: Recenzja książki : Polacy w Iranie 1942-1945. Tom 1: Antologia / oprac. A.K. Kunert, red. A.K. Kunert, R.E. Stolarski. Warszawa 2002
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=51388&from=publication
Pełny tytuł czasop.: Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Iran ; emigracja polska
[sprawdź dostępność]


297/499


Aut.: Lutrzykowski Alfred
Tytuł: Wstęp do politologii / Tomasz Żyro. Warszawa 2004
Czasopismo: Athenaeum, Z. 14-15
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 14-15
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Athenaeum (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; politologia
[sprawdź dostępność]


298/499


Aut.: Wincławska Maria S.
Tytuł: Republicanism / Maurizio Viroli. New York 2002.
Czasopismo: Athenaeum, Z. 16
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 274-277
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Athenaeum (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: republikanizm ; Viroli Maurizio ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


299/499


Aut.: Grochowina Sylwia
Tytuł: Archeologia zbrodni : oficerowie polscy na cmentarzu ofiar NKWD w Charkowie / Andrzej Kola. Torun 2005.
Czasopismo: Dzieje Najnow., R. 38 nr 4
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 256-259
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Dzieje Najnowsze
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


300/499


Aut.: Grochowina Sylwia
Tytuł: Redemptoryści polscy w latach 1939-1945 / Maciej Sadowski. Kraków 2005.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 8
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 159-163
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


301/499


Aut.: Kucharski Adam
Tytuł: Obraz Włoch w polskim piśmiennictwie geograficznym i podróżniczym osiemnastego wieku / Małgorzata Ewa Kowalczyk. Toruń 2005.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 8
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 147-151
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Włochy ; podróże (w literaturze) ; XVIII wiek
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


302/499


Aut.: Degen Dorota
Tytuł: Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX wieku / Henryka Ilgiewicz. Toruń 2005.
Czasopismo: Kwart. Hist. Nauki Tech., R. 51 nr 3-4
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 353-355
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; towarzystwa naukowe ; instytucje naukowe
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


303/499


Aut.: Gzella Grażyna
Tytuł: Polskie czasopisma naukowe w latach 1918-1939 / Grażyna Wrona. Kraków 2005.
Czasopismo: Kwart. Hist. Nauki Tech., R. 51 nr 3
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 280-283
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Polskie słowa kluczowe: czasopisma naukowe ; 1918-1939 ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


304/499


Aut.: Kruszewski Tomasz
Tytuł: Literatur und Medizin.
Czasopismo: Niepełnosprawność Rehabil., R. 6 nr 2
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 138-140
ISSN: 1642-1981
Uwaga: Recenzja książki: Literatur und Medizin / Hrsg.: Peter Stulz, Frank Nager, Peter Schulz. Zürich 2005.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Niepełnosprawność i Rehabilitacja
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


305/499


Aut.: Baczała Ditta
Tytuł: Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom / Harold S. Kushner ; przekł. Małgorzata Koraszewska. Warszawa 1994.
Czasopismo: Paedagog. Christ., T. 17
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 231-232
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Paedagogia Christiana
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


306/499


Aut.: Rubacha Krzysztof
Tytuł: Recenzja artykułu Madgaleny Cuprjak Status tożsamości a pełnienie roli nauczyciela.
Czasopismo: Prz. Bad. Eduk., Nr 2
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 131-133
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Badań Edukacyjnych
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; nauczyciele
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


307/499


Aut.: Degen Dorota
Tytuł: Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego. Toruń 2005.
Czasopismo: Prz. Bibl., R. 74 z. 1
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 98-100
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Biblioteczny
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; biblioterapia
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


308/499


Aut.: Michalak Bartłomiej
Tytuł: Electoral systems and party systems : a study of twenty-seven democracies 1945-1990 / Arend Lijphart. Oxford 2006.
Czasopismo: Prz. Politol., R. 11 nr 4
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 164-168
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Politologiczny
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; partie polityczne ; wybory
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


309/499


Aut.: Kruszewski Tomasz
Tytuł: Opieka nad dzieckiem osieroconym : teoria i praktyka / Zbigniew Węgierski. Toruń 2006.
Czasopismo: Szk. Spec., T. 67 nr 5
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 397-398
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Szkoła Specjalna
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; opieka nad dziećmi ; sieroctwo
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


310/499


Aut.: Kalinowska Maria
Tytuł: "Platonizm Mickiewicza".
Czasopismo: Teksty Drugie, nr 1-2 (97-98)
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 172-180
Uwaga: Recenzja książki: "Sprawić, aby idee śpiewały" : motywy platońskie w życiu i twórczości Adama Mickiewicza w okresie wileńsko-kowieńskim / Monika Rudaś-Grodzka. Warszawa 2003.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Teksty Drugie
Polskie słowa kluczowe: Mickiewicz Adam ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


311/499


Aut.: Przyborowska Beata
Tytuł: Dzikość i zdziczenie jako kontekst edukacji / Aleksander Nalaskowski. Kraków 2006.
Czasopismo: Teraźniejszość Człow. Eduk., nr 1 (33)
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 109-111
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; edukacja
[sprawdź dostępność]


312/499


Aut.: Kowalewski Eugeniusz, Fuchs Dariusz
Tytuł: Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej : procesy rozwoju i integracji / red. Jan Monkiewicz. Bydgoszcz 2005
Czasopismo: Wiad. Ubezp., nr 1/2
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 28-33
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Sygnatura: WPiA
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Ubezpieczeniowe
Polskie słowa kluczowe: recenzje
[sprawdź dostępność]


313/499


Aut.: Kruszewski Tomasz
Tytuł: Społeczeństwo równych szans.
Czasopismo: Wych. Dzień, nr 1-2 (148-149)
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 44-45
Uwaga: Recenzja książki: Społeczeństwo równych szans : tendencje i kierunki zmian / red. Danuta Gorajewska. Warszawa 2005.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Wychowanie na co Dzień
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; osoby niepełnosprawne
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


314/499


Aut.: Kłaczkow Jarosław
Tytuł: Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817-1914) / Grzegorz Jasiński. Olsztyn 2003.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 71 z. 2-3
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 208-211
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: Kościół ewangelicki ; Mazury ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


315/499


Aut.: Niedzielska Magdalena
Tytuł: "Wschodniopruskość". Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec / Robert Traba. Poznań-Warszawa 2005.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 71 z. 2-3
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 216-227
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


316/499


Aut.: Chęć Adam
Tytuł: Bitwa pod Chojnicami 18 IX 1454 r. w tradycji historycznej i regionalnej / red. Jacek Knopek i Bogdan Kuffel. Wyd. 2 popr. Chojnice 2006.
Czasopismo: Zesz. Chojnickie, Nr 21
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 129-131
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Chojnickie
Polskie słowa kluczowe: bitwa pod Chojnicami (1454) ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


317/499


Aut.: Wiszka Emilian
Tytuł: Nowa próba.
Czasopismo: Zesz. Hist., Z. 156
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 195-200
Uwaga: Recenzja książki: Polsko-ukraiński sojusz polityczno-wojskowy w 1920 roku / Sebastian Szajdak. Warszawa 2005.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Historyczne (Paryż)
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; stosunki polsko-ukraińskie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


318/499


Aut.: Gzella Grażyna
Tytuł: Spis zawartości prasy wielkopolskiej. Poznań 1997-2003.
Czasopismo: Zesz. Prasozn., T. 49 nr 1-2
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 141-142
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Prasoznawcze
Polskie słowa kluczowe: prasa wielkopolska ; treść ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


319/499


Aut.: Buchholtz Mirosława
Tytuł: Treny: The laments of Kochanowski / transl. by Adam Czerniawski ; foreword by Donald Davie ; ed. and annotated by Piotr Wilczek. Oxford 2001.
Czasopismo: Acta UNC Engl. Stud., Z. 14
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 243-248
Bibliogr.: Bibliogr.
Uwaga: RECENZJA
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=19294
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. English Studies
Polskie słowa kluczowe: Kochanowski Jan ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


320/499


Aut.: Czwołek Arkadiusz
Tytuł: Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI-XVII wieku : geneza i charakter / Maciej Franz. Toruń 2002.
Czasopismo: Alm. Hist., T. 7
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 255-259
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Almanach Historyczny
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Kozaczyzna Zaporoska ; wojskowość
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


321/499


Aut.: Żelazny Mirosław
Tytuł: Kategorie "podmiotu" i "przedmiotu" w Dawida Hume'a nauce o naturze ludzkiej / Adam Grzeliński. Toruń 2005.
Czasopismo: Filo-Sofija, R. 5 nr 1
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 298-302
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii
Polskie słowa kluczowe: Hume David ; nauka o naturze ludzkiej ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


322/499


Aut.: Wieczorkowski Kazimierz
Tytuł: Być nauczycielem : trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych / Otto Speck. Gdańsk 2005
Czasopismo: Forum Ośw., nr 1
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 205-208
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Forum Oświatowe
Polskie słowa kluczowe: trudności wychowawcze ; podręczniki pedagogiki ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


323/499


Aut.: Wieczorkowski Kazimierz
Tytuł: Socjologia / Anthony Giddens. Warszawa 2004
Czasopismo: Forum Ośw., nr 1
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 195-198
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Forum Oświatowe
Polskie słowa kluczowe: socjologia ; podręczniki akademickie ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


324/499


Aut.: Wieczorkowski Kazimierz
Tytuł: Komunikacja codzienna w pedagogice / Hein Retter. Gdańsk 2005
Czasopismo: Forum Ośw., nr 2
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 183-187
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Forum Oświatowe
Polskie słowa kluczowe: komunikacja społeczna ; podręczniki pedagogiki ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


325/499


Aut.: Wieczorkowski Kazimierz
Tytuł: Kreowanie tożsamości dziecka : wyzwania edukacji międzykulturowej / Jerzy Nikitorowicz. Gdańsk 2005
Czasopismo: Forum Ośw., nr 2
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 194-197
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Forum Oświatowe
Polskie słowa kluczowe: dzieci ; tożsamość ; edukacja międzykulturowa ; pedagogika ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


326/499


Aut.: Moczkodan Rafał
Tytuł: Ta co z ciała uleciała oraz inne wiersze / Maria Kalota-Szymańska. Poznań 2004.
Czasopismo: Kwart. Artyst., nr 1 (45)
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 186-188
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Artystyczny
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


327/499


Aut.: Moczkodan Rafał
Tytuł: Zaskroniec / Bogusław Kierc. Wrocław 2004.
Czasopismo: Kwart. Artyst., nr 1 (45)
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 188-189
Uwaga: RECEZNJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Artystyczny
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


328/499


Aut.: Moczkodan Rafał
Tytuł: Ta chmura powraca / Piotr Matywiecki. Kraków 2005.
Czasopismo: Kwart. Artyst., nr 2 (46)
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 182-183
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Artystyczny
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


329/499


Aut.: Moczkodan Rafał
Tytuł: Deszczyk i inne wiersze / Jacek Łukasiewicz. Wrocław 2005.
Czasopismo: Kwart. Artyst., nr 2 (46)
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 184-185
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Artystyczny
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


330/499


Aut.: Moczkodan Rafał
Tytuł: Z Księgi Rodzaju / Janusz A. Kobierski. Warszawa 2005.
Czasopismo: Kwart. Artyst., nr 2 (46)
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 185-186
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Artystyczny
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


331/499


Aut.: Moczkodan Rafał
Tytuł: Głosem prawie cudzym / Piotr Michałowski. Kraków 2004.
Czasopismo: Kwart. Artyst., nr 3 (47)
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 194-195
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Artystyczny
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


332/499


Aut.: Moczkodan Rafał
Tytuł: Mistrz w czapce czeladnika.
Czasopismo: Kwart. Artyst., nr 3 (47)
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 176-179
Uwaga: Rec. książki: Po stykach / Piotr Sommer. Gdańsk 2005.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Artystyczny
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


333/499


Aut.: Moczkodan Rafał
Tytuł: Postscripta wybrane = Selected postscripts / Andrzej Szuba ; przeł. Jean Ward ; posł. opatrzył Paweł Sarna. Katowice 2003.
Czasopismo: Kwart. Artyst., nr 3 (47)
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 192-193
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Artystyczny
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


334/499


Aut.: Moczkodan Rafał
Tytuł: Wyprawa na południe / Jacek Dehnel. Tychy 2005.
Czasopismo: Kwart. Artyst., nr 3 (47)
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 195-196
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Artystyczny
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


335/499


Aut.: Moczkodan Rafał
Tytuł: Jan Nowak-Jeziorański : głos wolnej Europy / wybór, oprac., red. Barbara Toruńczyk. Warszawa 2005.
Czasopismo: Kwart. Artyst., nr 4 (48)
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 190-191
Uwaga: RECEZNJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Artystyczny
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


336/499


Aut.: Gzella Grażyna
Tytuł: Miodowe miesiące... : początki Państwowego Wydawnictwa Naukowego (1951-1956) / Dorota Degen. Toruń 2004.
Czasopismo: Kwart. Hist. Nauki Tech., R. 50 nr 3-4
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 281-283
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Polskie słowa kluczowe: Państwowe Wydawnictwo Naukowe (Warszawa) ; historia ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


337/499


Aut.: Grochowski Piotr
Tytuł: Od turonia do kominiarskiego kalendarza.
Czasopismo: Lit. Lud., R. 49 nr 2
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 60-62
Uwaga: Recenzja książki: Akwizytorzy szczęścia : o dawnych i współczesnych kolędnikach / Hubert Czahowski, Agnieszka Kostrzewa-Majoch, Hanna M. Łopatyńska. Toruń 2004.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Literatura Ludowa
Polskie słowa kluczowe: obrzędy ludowe ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


338/499


Aut.: Wijaczka Jacek
Tytuł: Acta Maleficorum Wisniciae : księga złoczyńców sądu kryminalnego w Wiśniczu (1629-1665) / oprac. i wyd. Wacław Uruszczak przy współpracy Ireny Dwornickiej. Kraków 2003.
Czasopismo: Odrodz. Reform. Pol., T. 49
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 246-247
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Odrodzenie i Reformacja w Polsce
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; wydawnictwa źródłowe
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


339/499


Aut.: Ratuszna Hanna
Tytuł: Powroty Radka Knappa.
Czasopismo: Opcje, nr 2
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 16-17
Uwaga: Recenzja książki: Franio / Radek Knapp. Kraków 2004
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Opcje
Polskie słowa kluczowe: Knapp Radek ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


340/499


Aut.: Ratuszna Hanna
Tytuł: Z bluesem w sercu.
Czasopismo: Opcje, nr 4
Opis wydawn.: 2005
Uwaga: Recenzja książki: Wszystko, o czym wiesz / Zoë Heller. Warszawa 2005.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Opcje
Polskie słowa kluczowe: Heller Zoë ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


341/499


Aut.: Głowacka Ewa
Tytuł: Kultura organizacyjna w bibliotekach.
Czasopismo: Prz. Bibl., R. 73 z. 1
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 91-94
Uwaga: Recenzja książki: Kultura organizacyjna w bibliotekach : nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką / Elżbieta Barbara Zybert. Warszawa 2004
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Biblioteczny
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; biblioteki ; kultura organizacyjna
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


342/499


Aut.: Kruszewski Tomasz
Tytuł: Bibliotekarz przeciw stereotypowym wizerunkom osób niepełnosprawnych.
Czasopismo: Prz. Bibl., R. 73 z. 4
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 518-519
Uwaga: Recenzja książki: Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych / Sławomira Sadowska. Toruń 2005.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Biblioteczny
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; osoby niepełnosprawne
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


343/499


Aut.: Ratuszna Hanna
Tytuł: Historia śmierci według Michela Vovell'a.
Czasopismo: Prz. Humanist., R. 49 nr 5
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 144-148
Uwaga: Recenzja książki: Śmierć w cywilizacji Zachodu : od roku 1300 po współczesność / Michel Vovelle. Gdańsk 2004
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Humanistyczny
Polskie słowa kluczowe: Vovelle Michel ; śmierć ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


344/499


Aut.: Wołk Marcin
Tytuł: Miara cierpienia. O pisarstwie Adolfa Rudnickiego / Józef Wróbel.
Czasopismo: Ruch Lit., R. 46 z. 6
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 670-672
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Ruch Literacki
Polskie słowa kluczowe: Rudnicki Adolf ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


345/499


Aut.: Degen Dorota
Tytuł: The New Education Review.
Czasopismo: Ruch Pedagog., R. 76 nr 1-2
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 100-101
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Ruch Pedagogiczny
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; recenzje ; czasopiśmiennictwo naukowe
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


346/499


Aut.: Kola Adam F.
Tytuł: Współczesna Rosja wobec Zachodu / Ernest Wyciszkiewicz. Łódź 2003.
Czasopismo: Slav. Orient., T. 54 nr 2
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 322-326
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Slavia Orientalis
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Rosja
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


347/499


Aut.: Symonides Janusz
Tytuł: Osoby ubiegające się o status uchodźcy : ich prawa i standardy traktowania / Barbara Mikołajczyk. Katowice 2004
Czasopismo: Stos. Międzynar., nr 1-2
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 195-198
Uwaga: Recenzja
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Stosunki Międzynarodowe
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; uchodźcy ; prawa uchodźców


348/499


Aut.: Sadkowski Piotr
Tytuł: Krew nieba / Piotr Rawicz. Kraków 2003.
Czasopismo: Teka, nr 5-6
Opis wydawn.: 2005-2006 [2006]
Opis fiz.: S. 329-333
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Teka : kwartalnik literacki
Polskie słowa kluczowe: Rawicz Piotr ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


349/499


Aut.: Krzemiński Krzysztof
Tytuł: Wprowadzenie do nauki o łasce / Gisbert Greshake ; przekł. Stanisław Jopek. Kraków 2005.
Czasopismo: Theol. Thor., T. 6
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 515-522
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Theologica Thoruniensia
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


350/499


Aut.: Niedzielska Magdalena
Tytuł: Die Protokolle des Preussischen Staatsministeriums 1817-1934/38, Bd. 4/1-2: 30. März 1848 bis 27. Oktober 1858 / bearb. v. Bärbel Holltz. Hildesheim-Zürich-New York 2003.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 70 z. 2-3
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 214-216
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


351/499


Aut.: Wiszka Emilian
Tytuł: O Ukraińcach pod Wawelem.
Czasopismo: Zesz. Hist., Z. 153
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 160-163
Uwaga: Recenzja książki: U stóp królewskiego Wawelu : społeczność ukraińska w Krakowie w latach 1918-1939 / Tadeusz Filar. Kraków 2004.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Historyczne (Paryż)
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Ukraińcy
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


352/499


Aut.: Syta Krzysztof
Tytuł: Środowisko urzędnicze kancelarii grodzkich w Chełmie, Lublinie i Krasnymstawie w drugiej połowie XVII wieku / Robert Jop. Lublin 2003.
Czasopismo: Archiwista Pol., R. 9 nr 2
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 96-101
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Archiwista Polski
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; kancelarie grodzkie ; Lublin ; Chełm (województwo lubelskie) ; Krasnystaw ; XVII wiek
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


353/499


Aut.: Syta Krzysztof
Tytuł: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. T. 78. 2002.
Czasopismo: Archiwista Pol., R. 9 nr 4
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 87-90
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Archiwista Polski
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; archiwa kościelne ; biblioteki kościelne ; muzea kościelne
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


354/499


Aut.: Lutrzykowski Alfred
Tytuł: Administracja publiczna / pod red. Jerzego Hausnera. Warszawa 2003.
Czasopismo: Athenaeum, Z. 13
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 203-205
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Athenaeum (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; administracja publiczna ; Hausner Jerzy
[sprawdź dostępność]


355/499


Aut.: Michaluk Dorota
Tytuł: Baltarusių veiksnys formuojantis Lietuvos Valstybei 1915-1923 m. / Edmundas Gimžauskas. Vilnius 2003.
Czasopismo: Białorus. Zesz. Hist., Nr 21
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 260-265
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Białoruskie Zeszyty Historyczne
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


356/499


Aut.: Krotofil Maciej, Wiszka Emilian
Tytuł: Polityka państwa polskiego wobec zagadnienia ukraińskiego w latach 1930-1939 / Robert Potocki. Lublin 2003.
Czasopismo: Dzieje Najnow., R. 36 nr 3
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 228-231
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Dzieje Najnowsze
Polskie słowa kluczowe: stosunki międzyetniczne ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


357/499


Aut.: Wieczorkowski Kazimierz
Tytuł: Wiek propagandy : używanie i nadużywanie perswazji na co dzień / Anthony R. Pratkanis, Elliot Aronson. Warszawa 2003.
Czasopismo: Eduk. Doros. (Toruń), nr 1/2
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 301-305
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Edukacja Dorosłych (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: psychologia ; propaganda ; Aronson Elliot ; Pratkanis Anthony R. ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


358/499


Aut.: Wieczorkowski Kazimierz
Tytuł: Język i rozumienie / Hans-Georg Gadamer; wybór i tłum. Piotr Dehnel, Beata Sierocka. Warszawa 2003.
Czasopismo: Eduk. Doros. (Toruń), nr 1/2
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 291-294
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Edukacja Dorosłych (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: Gadamer Hans-Georg ; hermeneutyka ; eseje ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


359/499


Aut.: Wieczorkowski Kazimierz
Tytuł: (Nie)obecne granice: szkice o obliczach transgresji / red. Katarzyna Kuropatwa, Dagmara Rode. Kraków 2003.
Czasopismo: Eduk. Doros. (Toruń), nr 1/2
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 295-299
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Edukacja Dorosłych (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: psychologia ; koncepcja transgresyjna człowieka ; eseje ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


360/499


Aut.: Dominiak Łukasz
Tytuł: Zygmunta Baumana człowiek bez właściwości.
Czasopismo: Eduk. Filoz., Vol. 37
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 401-406
ISSN: 0860-3839
Uwaga: Recenzja książki: Razem, osobno / Zygmunt Bauman. Kraków 2003.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Edukacja Filozoficzna
Polskie słowa kluczowe: Bauman Zygmunt ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


361/499


Aut.: Wróblewska Violetta
Tytuł: Grzyby w kulturze ludowej / Mirosław Marczyk. Wrocław 2003.
Czasopismo: Etnogr. Pol., T. 48 z. 1-2
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 277-281
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Etnografia Polska
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; kultura ludowa
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


362/499


Aut.: Wieczorkowski Kazimierz
Tytuł: Badania społeczne w praktyce / Earl Babbie. Warszawa 2003.
Czasopismo: Forum Ośw., nr 1
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 181-185
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Forum Oświatowe
Polskie słowa kluczowe: metodologia badań społecznych ; podręczniki ; recenzje
[sprawdź dostępność]


363/499


Aut.: Wieczorkowski Kazimierz
Tytuł: Rozwój pamięci w dzieciństwie / Maria Jagodzińska. Gdańsk 2003.
Czasopismo: Forum Ośw., nr 2
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 203-206
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Forum Oświatowe
Polskie słowa kluczowe: psychologia ; pamięć ; dzieciństwo ; podręczniki ; recenzje
[sprawdź dostępność]


364/499


Aut.: Wieczorkowski Kazimierz
Tytuł: Psychologia różnic indywidualnych : wybrane zagadnienia / red. Magdalena Marszał-Wiśniewska, Tatiana Klonowicz, Małgorzata Fajkowska-Stanik. Gdańsk 2003.
Czasopismo: Forum Ośw., nr 2
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 197-200
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Forum Oświatowe
Polskie słowa kluczowe: psychologia różnic indywidualnych ; podręczniki ; recenzje
[sprawdź dostępność]


365/499


Aut.: Lubiński Kazimierz
Tytuł: Ochrona prawna udzielana przez sąd opiekuńczy / Henryk Haak. Toruń 2002.
Czasopismo: Palestra, R. 49 nr 3-4
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 222-225
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Palestra
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


366/499


Aut.: Kupś Tomasz
Tytuł: Wprowadzenie do filozofii Kanta.
Czasopismo: Prz. Filoz. Nowa Ser., R. 13 nr 4
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 363-366
ISSN: 1230-1493
Uwaga: Recenzja książki: Immanuel Kant / Heiner F. Klemme. Frankfurt/Main 2004.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria
Polskie słowa kluczowe: filozofia Kanta ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


367/499


Aut.: Ratuszna Hanna
Tytuł: Aktualność dyskursu o Kierkegaardzie.
Czasopismo: Prz. Humanist., R. 48 nr 5
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 147-153
Uwaga: Recenzja książki: Kierkegaard - antropologia i dyskurs o człowieku : monografia / Edward Kasperski. Pułtusk 2003
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Humanistyczny
Polskie słowa kluczowe: Kierkegaard Søren Aabye ; egzystencjalizm ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


368/499


Aut.: Wincławska Maria S.
Tytuł: "Trzecia Droga" w koncepcji intelektualisty Anthonego Giddensa, jako polityczny program dla późnej nowoczesności.
Czasopismo: Prz. Politol., R. 9 nr 3
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 107-116
Uwaga: Recenzja książki: Where now for New Labour? / Anthony Giddens. Cambridge 2002.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Politologiczny
Polskie słowa kluczowe: Giddens Anthony ; intelektualizm ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


369/499


Aut.: Przyborowska Beata
Tytuł: Dyskursy młodych andragogów, t. 5 / Józef Kargul. Zielona Góra 2004.
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 11
Opis wydawn.: 2004 [2005]
Opis fiz.: S. 283-286
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


370/499


Aut.: Moczkodan Rafał
Tytuł: Nocna straż / Jerzy Gizella. Warszawa 2001.
Czasopismo: Teka, nr 1
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 146
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Teka : kwartalnik literacki
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


371/499


Aut.: Moczkodan Rafał
Tytuł: Bliżej nagości / Krystyna Rodowska. Warszawa 2002.
Czasopismo: Teka, nr 1
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 147-148
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Teka : kwartalnik literacki
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


372/499


Aut.: Moczkodan Rafał
Tytuł: Teczowe ceremonie / Flurin Speschka. Rzeszów 2002.
Czasopismo: Teka, nr 1
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 147
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Teka : kwartalnik literacki
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


373/499


Aut.: Niedzielska Magdalena
Tytuł: Vom Völkerfrühling zum nationalen Konflikt. Deutscher und polnischer Nationalismus in Ost- und Westpreussen 1830-1871 / Christian Pletzing. Wiesbaden 2003.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 69 z. 2-3
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 221-223
ISSN: 0044-1791
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


374/499


Aut.: Nowosad Wiesław
Tytuł: Po mieczu i po kądzieli. Informacje o źródłach do badań demograficznych i genealogicznych przechowywanych w archiwach państwowych, Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu oraz urzędach stanu cywilnego (CD-ROM) / integracja danych i oprogramowanie Krzysztof Narojczyk. Warszawa 2001.
Czasopismo: Archiwista Pol., R. 8 nr 2
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 93-96
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Archiwista Polski
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


375/499


Aut.: Syta Krzysztof
Tytuł: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. T. 75. 2001.
Czasopismo: Archiwista Pol., R. 8 nr 3
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 87-92
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Archiwista Polski
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; archiwa kościelne ; biblioteki kościelne ; muzea kościelne
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


376/499


Aut.: Syta Krzysztof
Tytuł: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. T. 76. 2002.
Czasopismo: Archiwista Pol., R. 8 nr 4
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 81-84
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Archiwista Polski
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; archiwa kościelne ; biblioteki kościelne ; muzea kościelne
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


377/499


Aut.: Dominiak Łukasz
Tytuł: Nowoczesna wspólnota, czyli liberałowie versus komunitaryści.
Czasopismo: Eduk. Filoz., Vol. 36
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 245-251
ISSN: 0860-3839
Uwaga: Recenzja książki: Indywidualizm, wspólnotowość, polityka / red. tomu Marek N. Jakubowski, Andrzej Szahaj, Krzysztof Abriszewski. Toruń 2002.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Edukacja Filozoficzna
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


378/499


Aut.: Grochowina Sylwia
Tytuł: Polityka oświatowa i naukowa Trzeciej Rzeszy Niemieckiej w okupowanych krajach Europy : studium porównawcze / pod red. Mariana Walczaka. Warszawa 2000.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 3
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 219-222
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


379/499


Aut.: Moczkodan Rafał
Tytuł: Między zachwytem a odrzuceniem.
Czasopismo: Kwart. Artyst., nr 1 (37)
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 145-150
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Artystyczny
Polskie słowa kluczowe: Grynberg Henryk ; Prawda nieartstyczna ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


380/499


Aut.: Naworski Zbigniew
Tytuł: Panorama lojalności : Prusy Królewskie i Prusy Książęce w XVI wieku / [red. nauk. i oprac. indeksu Anna Skolimowska]. Warszawa 2001.
Czasopismo: Kwart. Hist., R. 110 nr 3
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 122-128
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historyczny
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


381/499


Aut.: Krotofil Maciej
Tytuł: Historia Ukrainy na łamach czasopisma Storinky Wojennoji Istoriji Ukrajiny.
Czasopismo: Prz. Hist.-Wojsk., R. 4 nr 2
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 255-263
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Historyczno-Wojskowy
Polskie słowa kluczowe: czasopiśmiennictwo ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK


382/499


Aut.: Bińczyk Ewa
Tytuł: Jubiler - ou Les tourments de la parole religieuse / Bruno Latour. Paris 2002.
Czasopismo: Prz. Religiozn., nr 1 (207)
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 175-180
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/980/E.Bi%C5%84czyk%2c%20rec.%20B.%20Latoura%20Jubiler.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Religioznawczy
Polskie słowa kluczowe: dyskurs religijny ; Latour Bruno ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


383/499


Aut.: Dominiak Łukasz
Tytuł: Dialog w kulturze / pod red. Marka Szulakiewicza i Zbigniewa Karpusa. Toruń 2003.
Czasopismo: Prz. Religiozn., nr 1 (207)
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 156-159
ISSN: 1230-4379
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Religioznawczy
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


384/499


Aut.: Matlakiewicz Alina
Tytuł: Adult education at the begining of the 21st century : theoretical and practical contexts / ed. by Eleonora Sapia-Drewniak, Zenon Jasiński, Henryk Bednarczyk. Opole [etc.] 2002.
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 10
Opis wydawn.: 2003 [2004]
Opis fiz.: S. 300-301
ISSN: 1429-186X ; eISSN: 2391-7571
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: andragogika ; edukacja dorosłych ; XXI wiek ; publikacja naukowa ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


385/499


Aut.: Jach Dariusz
Tytuł: Andragodzy w Niemczech w systemie edukacji ustawicznej : przesłanki do budowy teorii profesjonalizacji edukacji dorosłych / Hanna Solarczyk. Płock, Toruń 2003
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 10
Opis wydawn.: 2003 [2004]
Opis fiz.: S. 286-288
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: andragogika ; kształcenie ustawiczne ; oświata dorosłych ; recenzje
[sprawdź dostępność]


386/499


Aut.: Szulakiewicz Władysława
Tytuł: Edukacja permanentna : rozdroża i nadzieje / Bogdan Suchodolski. Warszawa 2003
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 10
Opis wydawn.: 2003 [2004]
Opis fiz.: S. 277-279
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: pedagogika ; edukacja permanentna ; recenzje
[sprawdź dostępność]


387/499


Aut.: Przyborowska Beata
Tytuł: Studenci uniwersytetu końca XX wieku : raport z badań młodzieży Uniwersytetu Mikołaja Kopernika / Renata Góralska. Toruń 2003
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 10
Opis wydawn.: 2003 [2004]
Opis fiz.: S. 295-299
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: szkoły wyższe ; studenci ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń) ; raport z badań ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


388/499


Aut.: Półturzycki Józef
Tytuł: Wypadki drogowe a kształcenie młodych kierowców / Jadwiga Bąk. Warszawa, Radom 2003.
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 10
Opis wydawn.: 2003 [2004]
Opis fiz.: S. 304-309
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: wypadki drogowe ; kształcenie kierowców ; recenzje
[sprawdź dostępność]


389/499


Aut.: Przewoźna-Armon Krystyna
Tytuł: Lietuvos archeologijos bibliografija (1782-1998) / Adolfas Tautavičius. Vilnius 2000.
Czasopismo: Slav. Antiq., T. 44
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 209-210
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Slavia Antiqua
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; bibliografie ; archeologia
[sprawdź dostępność]


390/499


Aut.: Karwacki Arkadiusz
Tytuł: Lata tłuste, lata chude...: spojrzenia na biedę w społecznościach lokalnych / Katarzyna Korzeniewska, Elżbieta Tarkowska. Warszawa 2002.
Czasopismo: Stud. Socjol., nr 3 (170)
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 155-165
Bibliogr.: Bibliogr.
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Studia Socjologiczne
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Korzeniewska Katarzyna ; Tarkowska Elżbieta ; ubóstwo ; sytuacja społeczna ; Polska
[sprawdź dostępność]


391/499


Aut.: Kowalewska Danuta
Tytuł: Piórowe wojny. Polemiki literackie polskiego oświecenia / Agnieszka Kwiatkowska. Poznań 2001.
Czasopismo: Wiek Oświec., T. 19
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 216-218
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Wiek Oświecenia
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


392/499


Aut.: Biskup Radosław
Tytuł: Wizytacja Biskupstwa Sambijskiego z 1569 roku / wyd. Jacek Wijaczka. Toruń 2001.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 68 z. 2-3
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 256-258
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: edycja źródeł ; biskupstwo sambijskie ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


393/499


Aut.: Nowosad Wiesław
Tytuł: Sumariusz Ksiąg Metryki Koronnej, cz. 6, Księgi z czasów panowania Henryka Walezego 1573-1574. Księgi 111-112-113 Wersja 1.0.0 CD-ROM regesty i indeks rzeczowy / opr. Maria Woźniakowa. Warszawa 2001.
Czasopismo: Archiwista Pol., R. 7 nr 1
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 110-115
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Archiwista Polski
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


394/499


Aut.: Lewandowski Tadeusz
Tytuł: "Dziś spełniły się słowa Pisma..." : homilia w niedzielnym zgromadzeniu wiernych / przekł. i wprowadzenie Henryk Sławiński. Włocławek 2002.
Czasopismo: Ateneum Kapł., T. 139 z. 2-3
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 406-408
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Ateneum Kapłańskie
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


395/499


Aut.: Lewandowski Tadeusz
Tytuł: Retoryka dziś : teoria i praktyka / pod. red. Renaty Przybylskiej i Wiesława Przyczyny. Kraków 2001.
Czasopismo: Ateneum Kapł., T. 139 z. 2-3
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 386-391
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Ateneum Kapłańskie
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; retoryka ; homiletyka
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


396/499


Aut.: Bybluk Marian
Tytuł: Rosyjska postradziecka Encyklopedia Pedagogiczna.
Czasopismo: Forum Ośw., nr 1
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 191-195
Uwaga: Recenzja książki: Rossijskaja pedagogičeskaja enciklopedija v dvuch tomach. Moskva 1993-1999.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Forum Oświatowe
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; encyklopedia pedagogiczna ; Rosja
[sprawdź dostępność]


397/499


Aut.: Wieczorkowski Kazimierz
Tytuł: Humanistyka przełomu wieków / pod red. Józefa Kozieleckiego. Warszawa 1999.
Czasopismo: Forum Ośw., nr 1
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 181-184
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Forum Oświatowe
Polskie słowa kluczowe: recenzje
[sprawdź dostępność]


398/499


Aut.: Wieczorkowski Kazimierz
Tytuł: Style nauczania / Gary D. Fenstermacher, Jonas F. Soltis. Warszawa 2000.
Czasopismo: Forum Ośw., nr 2
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 199-201
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Forum Oświatowe
Polskie słowa kluczowe: dydaktyka ; metody nauczania ; recenzje
[sprawdź dostępność]


399/499


Aut.: Kowalewska Danuta
Tytuł: Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku / Danuta Künstler-Langner. Toruń 2002.
Czasopismo: Głos Uczel., R. 11 nr 2
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 14
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Głos Uczelni
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


400/499


Aut.: Bińczyk Ewa
Tytuł: W co grają filozofowie?
Czasopismo: Kult. Współcz., nr 3-4
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 117-125
Uwaga: Rec. książki: Gra językowa filozofów : od Parmenidesa do Wittgensteina / Manfred Geier ; przeł. Janusz Sidorek. Warszawa 2000.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/946/E.%20Bi%C5%84czyk%2c%20W%20co%20graj%C4%85%20filozofowie.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Kultura Współczesna
Polskie słowa kluczowe: filozofia ; filozofia języka ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


401/499


Aut.: Moczkodan Rafał
Tytuł: W poszukiwaniu sensu.
Czasopismo: Kwart. Artyst., nr 1 (33)
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 147-149
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Artystyczny
Polskie słowa kluczowe: Krall Hanna ; To ty jesteś Daniel ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


402/499


Aut.: Moczkodan Rafał
Tytuł: Przemyślenie ikony.
Czasopismo: Kwart. Artyst., nr 2 (34)
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 150-153
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Artystyczny
Polskie słowa kluczowe: Olędzka-Frybesowa Aleksandra ; Patrząc na ikony. Wędrówki po Europie ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


403/499


Aut.: Bagrowicz Jerzy
Tytuł: Katecheza dorosłych w teorii i praktyce : impulsy, wyzwania, perspektywy / red. Cyprian Rogowski. Lublin, Olsztyn 2001.
Czasopismo: Paedagog. Christ., T. 9
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 226-227
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Paedagogia Christiana
Polskie słowa kluczowe: wychowanie religijne ; katecheza ; dorosłość ; recenzje


404/499


Aut.: Maik Wiesław
Tytuł: The innovative city / Ryszard Domański. Poznań 2001.
Czasopismo: Prz. Geogr., T. 74 z. 3
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 482-485
ISSN: 0033-2143 ; eISSN: 2300-8466
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Geograficzny
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Domański Ryszard
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


405/499


Aut.: Rozynkowski Waldemar
Tytuł: Sługa Boży ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945) / Krystyna Podlaszewska. Toruń 1998.
Czasopismo: Prz. Powsz., R. 119 t. 312 nr 1
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 120-122
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Powszechny
Polskie słowa kluczowe: Frelichowski Stefan Wincenty, bł. ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


406/499


Aut.: Girzyński Zbigniew
Tytuł: Armia Czerwona wkroczyła do toruńskich księgarń.
Czasopismo: Puls, nr 3
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 14, il.
Uwaga: Dot. książki: Polityka radzieckich władz wojskowych i policyjnych na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1945-1947 / Mirosław Golon. Toruń 2001.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Puls : toruński magazyn regionalny.
Polskie słowa kluczowe: Związek Radziecki ; stosunki polsko-radzieckie po 1945 ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


407/499


Aut.: Girzyński Zbigniew
Tytuł: Wrzesień 1939 roku i jego konsekwencje dla ziem zachodnich i północnych Drugiej Rzeczypospolitej.
Czasopismo: Puls, nr 4
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 11, il.
Uwaga: Dot. książki: Wrzesień 1939 roku i jego konsekwencje dla ziem zachodnich i północnych Drugiej Rzeczypospolitej : studia / pod red. Ryszarda Sudzińskiego i Włodzimierza Jastrzębskiego. Toruń-Bydgoszcz 2001.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Puls : toruński magazyn regionalny.
Polskie słowa kluczowe: kampania wrześniowa 1939 ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


408/499


Aut.: Gzella Grażyna
Tytuł: Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasach zaborów 1815-1914 / Grzegorz Kucharczyk. Poznań 2001.
Czasopismo: Rocz. Hist. Prasy Pol., T. 5 z. 2
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 343-346
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Polskie słowa kluczowe: cenzura pruska ; 1815-1914 ; Wielkopolska ; recenzje
[sprawdź dostępność]


409/499


Aut.: Radzimiński Andrzej
Tytuł: O Kościele, fundatorach i warsztacie historyka
Czasopismo: Rocz. Hist., R. 68
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 205-209
Uwaga: Recenzja książki: Monarchia i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku / Józef Dobosz. Poznań 2002
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Roczniki Historyczne
Polskie słowa kluczowe: recenzje
[sprawdź dostępność]


410/499


Aut.: Szahaj Andrzej
Tytuł: Znakoświat.
Czasopismo: Teksty Drugie, nr 4 (76)
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 103-112
Uwaga: Dot. książki: Mgławice dyskursu : podmiot, tekst, interpretacja / Wojciech Kalaga. Kraków 2001.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/894/A.%20Szahaj%2c%20Znako%C5%9Bwiat.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Teksty Drugie
Polskie słowa kluczowe: hermeneutyka ; filozofia ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


411/499


Aut.: Obremski Krzysztof
Tytuł: Wprowadzenie do hebrajskiej retoryki biblijnej / Roland Meynet ; przekł. Kazimierz Łukowicz, Tomasz Kot. Kraków 2001.
Czasopismo: Terminus, R. 4 z. 2
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 89-95
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Terminus : półrocznik poświęcony tradycji antycznej w kulturze europejskiej
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; retoryka ; Biblia
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


412/499


Aut.: Półturzycki Józef
Tytuł: Dziesięć lat Toruńskich Konferencji Dydaktycznych
Czasopismo: Tor. Stud. Dydakt., R. 11 nr 18
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 477-487
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Dydaktyczne
Polskie słowa kluczowe: dydaktyka ; konferencje naukowe ; Toruńska Konferencja Dydaktyczna ; recenzje
[sprawdź dostępność]


413/499


Aut.: Półturzycki Józef
Tytuł: Dydaktyka ogólna źródłem rozczarowań i kontrowersji
Czasopismo: Tor. Stud. Dydakt., R. 11 nr 18
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 443-452
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Dydaktyczne
Polskie słowa kluczowe: dydaktyka ogólna ; podręczniki pedagogiki ; krytyka ; recenzje
[sprawdź dostępność]


414/499


Aut.: Syta Krzysztof
Tytuł: Miscellanea Historico-Archivistica. T. 12. 2000.
Czasopismo: Archiwista Pol., R. 6 nr 3/4
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 172-177
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Archiwista Polski
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie ; czasopisma historyczno-archiwalne
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


415/499


Aut.: Szczepkowska-Naliwajek Kinga
Tytuł: Ars Eucharistica: idee, miejsca i formy towarzyszące przechowywaniu Eucharystii w sztuce wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej / Janusz Nowiński. Warszawa 2000.
Czasopismo: Biul. Hist. Szt., R. 63 nr 1-4
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 411-414
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Historii Sztuki
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Ars Eucharistica ; sztuka wczesnochrześcijańska


416/499


Aut.: Rozynkowski Waldemar
Tytuł: Sługa Boży ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945) / Krystyna Podlaszewska. Toruń 1998.
Czasopismo: Biul. Parafii WNMP Tor. Mater., Nr 3
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 13-17
ISSN: 1731-3392
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu
Polskie słowa kluczowe: Frelichowski Stefan Wincenty, bł. ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


417/499


Aut.: Rozynkowski Waldemar
Tytuł: Nie tylko dla kleryków.
Czasopismo: Biul. Parafii WNMP Tor. Mater., Nr 3
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 19-21
ISSN: 1731-3392
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu
Polskie słowa kluczowe: Frelichowski Stefan Wincenty, bł. ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


418/499


Aut.: Karpus Zbigniew, Wiszka Emilian, Krotofil Maciej
Tytuł: Idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej : (1920-1939) / Robert Potocki. Lublin 1999.
Czasopismo: Dzieje Najnow., R. 33 nr 2
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 162-168
ISSN: 0419-8824
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Dzieje Najnowsze
Polskie słowa kluczowe: stosunki polsko-ukraińskie ; Ukraińska Republika Ludowa ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


419/499


Aut.: Kwiecińska-Zdrenka Monika
Tytuł: The Polish and Hungarian countryside a decade after the system transformation.
Czasopismo: East. Eur. Countrys., Nr 7
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 127-132
Uwaga: Recenzja książki: Rural societies under communism and beyond : Hungarian and Polish perspectives / ed. by Paweł Starosta, Imre Kovách, Krzysztof Gorlach. Łódź 1999.
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Eastern European Countryside
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; socjologia wsi
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


420/499


Aut.: Dumanowski Jarosław
Tytuł: Court and commerce : gender, law and the market economy in colonial New York / Deborah A. Rosen. Columbus 1997.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 1
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 191-198
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


421/499


Aut.: Moczkodan Rafał
Tytuł: Intelektualista w manichejskiej klatce.
Czasopismo: Kwart. Artyst., nr 1 (29)
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 179-181
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Artystyczny
Polskie słowa kluczowe: Pacholski Arkadiusz ; literatura współczesna ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


422/499


Aut.: Moczkodan Rafał
Tytuł: Stofy o malarstwie / Bronisław Przyłuski. Toruń 2000.
Czasopismo: Nowe Książki, nr 2
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 41
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Nowe Książki
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


423/499


Aut.: Moczkodan Rafał
Tytuł: Literackie déjá vu.
Czasopismo: Nowe Książki, nr 9
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 37
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Nowe Książki
Polskie słowa kluczowe: Romanowiczowa Zofia ; Trybulacje proboszcza P. ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


424/499


Aut.: Dzieleńdziak Adam
Tytuł: Chemia organiczna / John McMurry. Warszawa 2000.
Czasopismo: Orbital, nr 3/4
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 153-158
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Sygnatura: Wydz. Ch. Z. Ch. Org. 2001, 1954
Pełny tytuł czasop.: Orbital (Warszawa)
Polskie słowa kluczowe: podręczniki akademickie ; chemia organiczna ; recenzje
[sprawdź dostępność]


425/499


Aut.: Jeziński Marek
Tytuł: Mała encyklopedia wiedzy politycznej ( The concise encyclopaedia of political science) / ed. by Marek Chmaj and Wojciech Sokół. Toruń 2001.
Czasopismo: Pol. Polit. Sci. Yearbook, Vol. 30
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 191-194
Uwaga: RECENZJA
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Polish Political Science. Yearbook
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


426/499


Aut.: Góralska Renata
Tytuł: Edukacja Otwarta / Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Płock 2001.
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 6
Opis wydawn.: 2001 [2002]
Opis fiz.: S. 322-325
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: andragogika ; czasopisma ; recenzje ; Edukacja Otwarta
[sprawdź dostępność]


427/499


Aut.: Solarczyk Hanna
Tytuł: Integracja prac andragogów Europy Środkowej i Wschodniej / red. Eugenia Anna Wesołowska, Zbigniew P. Kruszewski. Płock. Warszawa 2000.
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 6
Opis wydawn.: 2001 [2002]
Opis fiz.: S. 307-309
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: andragogika ; Szósta Toruńska Konferencja Andragogiczna ; referaty ; recenzje
[sprawdź dostępność]


428/499


Aut.: Jach Dariusz
Tytuł: Rocznik Andragogiczny 2000 / Akademickie Towarzystwo Andragogiczne. Toruń 2001
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 6
Opis wydawn.: 2001 [2002]
Opis fiz.: S. 325-329
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: andragogika ; czasopisma ; recenzje ; Rocznik Andragogiczny
[sprawdź dostępność]


429/499


Aut.: Imańska Iwona
Tytuł: Geschichte der Papiermühlen in Westprussen und Danzig, nebst einem Anhang für den Netzedistrikt / Klaus Roemer. Münster 2000.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 66 z. 2/3
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 195-197
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


430/499


Aut.: Szczepkowska-Naliwajek Kinga
Tytuł: Krzyż Chrystusa. Od znaku i figury do symbolu i metafory / Stanislaw Kobielus. Warszawa 2000.
Czasopismo: Biul. Hist. Szt., R. 62 nr 3/4
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 655-656
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Sygnatura: SZTToru
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Historii Sztuki
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; symbole w sztuce


431/499


Aut.: Podgórski Zbigniew
Tytuł: Protisměry územní identity / J. Vencálek. Český Těšín 1998.
Czasopismo: Czas. Geogr., T. 71 z. 1
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 118-119
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Czasopismo Geograficzne
Polskie słowa kluczowe: recenzje
[sprawdź dostępność]


432/499


Aut.: Mucha Janusz
Tytuł: Antropologia dzikich w Warszawie.
Czasopismo: Kult. Społ., T. 44 nr 1
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 253-256
Uwaga: Recenzja książki: Dzicy z naszej ulicy : antropologia kultury młodzieżowej / Barbara Fatyga. Warszawa 1999.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kultura i Społeczeństwo
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Fatyga Barbara ; antropologia kulturowa ; młodzież


433/499


Aut.: Moczkodan Rafał
Tytuł: Listy / Jerzy Stempowski. Warszawa 2000.
Czasopismo: Kwart. Artyst., nr 3 (27)
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 195-197
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Artystyczny
Polskie słowa kluczowe: Stempowski Jerzy ; literatura międzywojenna ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


434/499


Aut.: Moczkodan Rafał
Tytuł: Pytanie bez odpowiedzi.
Czasopismo: Kwart. Artyst., nr 4 (28)
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 195-197
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Artystyczny
Polskie słowa kluczowe: Fiut Aleksander ; Być (albo nie być) Środkowoeuropejczykiem ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


435/499


Aut.: Bińczyk Ewa
Tytuł: Michel Foucault : spojrzenie bez twarzy.
Czasopismo: Prz. Artyst.-Lit., R. 9 nr 1-2
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 229-231
Uwaga: Rec. ksiązki: "Nie pytajcie mnie kim jestem..." : Michel Foucault dzisiaj / pod red. Marka Kwieka. Poznań 1998.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/981/E.Bi%C5%84czyk%2c%20Michel%20Foucault%20spojrzenie%20bez%20twarzy.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki
Polskie słowa kluczowe: Foucault Michel ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


436/499


Aut.: Zdrenka Marcin T.
Tytuł: Układacz tablic wartości / Lesław Hostyński. Lublin 1999.
Czasopismo: Ruch Filoz., T. 57 nr 2
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 290-296
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1195?show=full
Pełny tytuł czasop.: Ruch Filozoficzny
Polskie słowa kluczowe: Elzenberg Henryk ; wartości (filozofia) ; etyka ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


437/499


Aut.: Rozynkowski Waldemar
Tytuł: Ständische und religiöse Identitäaten in Mittelalter und Früher Neuzeit / hrsg. von Stefan Kwiatkowski, Janusz Małłek. Toruń 1998
Czasopismo: Zap. Hist., T. 65 z. 3-4
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 209-212
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


438/499


Aut.: Ziaja-Buchholtz Mirosława
Tytuł: When dreams came true : classical fairy tales and their tradition / Jack Zipes. New York 1999.
Czasopismo: Zesz. Nauk. URz. Stud. Angl. Res., Z. 1
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 123-126
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia
Polskie słowa kluczowe: bajka ; baśń ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


439/499


Aut.: Muszyńska Małgorzata
Tytuł: Edukacja, która nie chce przeminąć / Aleksander Nalaskowski. Kraków 1999.
Czasopismo: Amicus, R. 2 nr 8
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 36-38, il.
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Amicus (Łódź)
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Nalaskowski Aleksander ; edukacja
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


440/499


Aut.: Lubiński Kazimierz
Tytuł: Vitoldo Broniewicz : symbolae dedicatae : księga pamiątkowa ku czci Witolda Broniewicza / red. Andrzej Marciniak. Łódź 1998.
Czasopismo: Państ. Prawo, R. 54 z. 8
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 98
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Państwo i Prawo
Polskie słowa kluczowe: prawo cywilne procesowe ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


441/499


Aut.: Przyborowska Beata
Tytuł: Informacja o kwartalniku myśli społeczno-pedagogicznej Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja.
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 4
Opis wydawn.: 1999 [2000]
Opis fiz.: S. 368-370
Uwaga: Omówienie
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: edukacja ; czasopisma ; recenzje ; Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


442/499


Aut.: Podgórski Zbigniew
Tytuł: Haná a horní Pomoraví / J.Vencálek (red.). Ćeský Těšín 1997.
Czasopismo: Kwart. Geogr., nr 2 (6)
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 87-88
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Geograficzny
Polskie słowa kluczowe: recenzje
[sprawdź dostępność]


443/499


Aut.: Bojarski Janusz
Tytuł: Money laundering control? / ed. by Barry Rider and Michael Ashe. Dublin 1996.
Czasopismo: Państ. Prawo, R. 53 z. 3
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 100-103
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Państwo i Prawo
Polskie słowa kluczowe: prawo karne ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


444/499


Aut.: Sadurski Andrzej
Tytuł: Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Gutry-Koryckiej i Heleny Werner-Więckowskiej. Wyd. 2 uzup. Warszawa 1996.
Czasopismo: Prz. Geol., Vol. 46 nr 2
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 121-122
ISSN: 0033-2151
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Geologiczny
Polskie słowa kluczowe: recenzje
[sprawdź dostępność]


445/499


Aut.: Wroniszewski Jan
Tytuł: Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku / Tomasz Jurek. Poznań 1996.
Czasopismo: Prz. Hist., T. 89 z. 3
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 482-486
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Historyczny
Polskie słowa kluczowe: rycerstwo obce ; Śląsk ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


446/499


Aut.: Jakubowski Marek N.
Tytuł: Hegel in der Schweiz (1793-1796) / Hrsg.: Helmut Schneider, Norbert Waszek. Frankfurt am Main 1997.
Czasopismo: Ruch Filoz., T. 55 nr 4
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 621-623
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Ruch Filozoficzny
Polskie słowa kluczowe: Hegel Georg Wilhelm Friedrich ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


447/499


Aut.: Kwiecińska Monika
Tytuł: Detraditionalization critical reflections on authority and identity / red. Paul Heelas, Scott Lash i Paul Morris. Oxford 1996.
Czasopismo: Acta UNC Socjol. Wych., Z. 13
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 269-275
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://kpbc.umk.pl/publication/12316
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania
Polskie słowa kluczowe: tradycja ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


448/499


Aut.: Szahaj Andrzej
Tytuł: Na tropach dziejów pojęć "postmoderna" i "postmodernizm".
Czasopismo: Kult. Współcz., nr 1 (13)
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 125-127
Uwaga: Rec. książki: The post-modern and the post-industrial : a critical analysis / Margaret A. Rose. Cambridge 1994.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/892/A.%20Szahaj%2c%20Na%20tropach%20dziej%C3%B3w%20poj%C4%99%C4%87%20%27postmoderna%27%20i%20%27postmodernizm%27.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Kultura Współczesna
Polskie słowa kluczowe: postmodernizm ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


449/499


Aut.: Jakubowski Marek N.
Tytuł: Filozofia : podstawowe pytania / pod red. E. Martensa i H. Schnädelbacha. Warszawa 1995.
Czasopismo: Ruch Filoz., T. 54 nr 3
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 419-421
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Ruch Filozoficzny
Polskie słowa kluczowe: filozofia ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


450/499


Aut.: Kwiecińska-Zdrenka Monika
Tytuł: Burzliwe czasy na wsi europejskiej.
Czasopismo: Wieś i Rol., nr 4 (97)
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 125-130, streszcz. ang.
Uwaga: Rec. książki: East European communities : the struggle for balance in turbulent times / edited by David A. Kideckel. Boulder - San Francisco - Oxford 1995.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Wieś i Rolnictwo
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; zmiany społeczne
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


451/499


Aut.: Imańska Iwona
Tytuł: Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte, Neue Folge, Band IV:1995, Heft 1: Das deutsche Buch in Ostmitteleuropa. Bestände und Rezeption. Lüneburg 1996.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 62 z. 1
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 123-125
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


452/499


Aut.: Roszak Stanisław
Tytuł: Bogactwo pogranicza. Uwagi o książce Anatolija Makarowa Switło ukrainskogo Baroko.
Czasopismo: Barok, R. 3 nr 2
Opis wydawn.: 1996 [1997]
Opis fiz.: S. 225-231
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Barok : historia, literatura, sztuka
Polskie słowa kluczowe: Makarow Anatolij ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


453/499


Aut.: Wroniszewski Jan
Tytuł: Małopolska elita władzy w okresie rządów Ludwika Węgierskiego w Polsce w latach 1370-1382 / Jacek Gzella. Toruń 1994.
Czasopismo: Kwart. Hist., R. 103 nr 1
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 85-90
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historyczny
Polskie słowa kluczowe: historia średniowieczna Polski ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


454/499


Aut.: Brzeska Hanna
Tytuł: Pesymistyczna wizja świata Emila Ciorana.
Czasopismo: Opcje, nr 2
Opis wydawn.: 1996
Uwaga: Recenzja książki: Zły demiurg / Emil Cioran ; przeł. i opatrzył posł. Ireneusz Kania. Kraków 1995
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Opcje
Polskie słowa kluczowe: Cioran Emil ; literatura rumuńska ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


455/499


Aut.: Kalinowska Maria
Tytuł: "Jest i więcej prawd w piśmie" : Mickiewiczowskie "Zdania i uwagi" w kontekście Biblii / Anna Grzywna-Wileczek. Lublin 1994.
Czasopismo: Pam. Lit., R. 87 z. 2
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 216-221
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Pamiętnik Literacki
Polskie słowa kluczowe: Mickiewicz Adam ; romantyzm polski ; Biblia ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


456/499


Aut.: Salmonowicz Stanisław
Tytuł: O przełomie XI-XIII w. w dziejach prawa w Europie.
Czasopismo: Państ. Prawo, R. 51 z. 12
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 75-81
Uwaga: Recenzja książki: Prawo i rewolucja : kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej / Harold J. Berman. Warszawa 1995.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Państwo i Prawo
Polskie słowa kluczowe: recenzje
[sprawdź dostępność]


457/499


Aut.: Lang Wiesław
Tytuł: Refleksja filozoficznoprawna.
Czasopismo: Państ. Prawo, R. 51 z. 12
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 82-88
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: Państwo i Prawo
Polskie słowa kluczowe: recenzje
[sprawdź dostępność]


458/499


Aut.: Olszaniec Szymon
Tytuł: Julian's Gods : religion and philosophy in the thought and action of Julian the Apostate / Rowland Smith. London and New York 1995.
Czasopismo: Prz. Hist., T. 87 z. 4
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: s. 871-873
ISSN: 0033-2186
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Historyczny
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


459/499


Aut.: Bojarski Janusz
Tytuł: Laundering Money : a practical guide to the new legislation / Rowan Bosworth-Davies, Graham Saltmarch. London 1994.
Czasopismo: Prz. Prawa Kar., Nr 14-15
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 81-83
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Prawa Karnego
Polskie słowa kluczowe: prawo karne ; Wielka Brytania ; pranie pieniędzy ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


460/499


Aut.: Mossakowski Wiesław
Tytuł: Konkordaty współczesne : doktryna, teksty (1964-1994) / Józef Krukowski. Warszawa 1995.
Czasopismo: Prz. Sejm., R. 4 nr 5
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 101-104
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sejmowy
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; prawo wyznaniowe


461/499


Aut.: Waszkiewicz Zofia
Tytuł: Przekształcenia strukturalne miasta Torunia w latach 1920-1975 / Ryszard Sudziński. Toruń 1993.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 23
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 162-167
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Toruń ; XX wiek
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


462/499


Aut.: Szulc Arleta
Tytuł: Pierwszy słowiański język literacki i początki piśmiennictwa słowiańskiego / Franciszek Wacław Mareš. Kraków, 1994.
Czasopismo: Slav. Orient., T. 45 nr 2
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 307-308
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Slavia Orientalis
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; język staro-cerkiewno-słowiański
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


463/499


Aut.: Kwiecińska Monika
Tytuł: Wiejskie gospodarstwo domowe oraz wiejskie społeczności lokalne na tle zmieniającej się rzeczywistości europejskiej.
Czasopismo: Stud. Socjol., nr 3 (142)
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 131-137
Uwaga: Recenzja książek: Economic behaviour of family households in an international context : resource income and allocation in urban and rural, in farm and nonfarm households / ed.: James Cécora. Bonn 1993; Changing values and attitudes in family households with rural peer groups, social networks, and action spaces : implications of institutional transition in east and west for value formation and transmission / ed.: James Cécora. Bonn 1994.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Studia Socjologiczne
Polskie słowa kluczowe: gospodarstwa rolne ; ekonomika ; społeczność lokalna ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


464/499


Aut.: Szymańska Daniela
Tytuł: Zarys geografii ludności : przewodnik do ćwiczeń / Eugeniusz Z. Zdrojewski. Słupsk 1994
Czasopismo: Czas. Geogr., T. 66 z. 3-4
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 403-404
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Czasopismo Geograficzne
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; geografia ludności
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


465/499


Aut.: Szahaj Andrzej
Tytuł: Jean Baudrillard - pomiędzy rozpaczą a ironią.
Czasopismo: Kult. Współcz., nr 1-2
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 19-29
Uwaga: Recenzja książki: Selected writings / Jean Baudrillard ; ed. by Mark Poster. Cambridge 1992.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/886/A.%20Szahaj%2c%20Jean%20Baudrillard%20-%20mi%C4%99dzy%20rozpacz%C4%85%20a%20ironi%C4%85.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Kultura Współczesna
Polskie słowa kluczowe: Baudrillard Jean ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


466/499


Aut.: Tomaszewicz Barbara
Tytuł: Podstawy geografii fizycznej ogólnej z elementami geologii / Edward Świtalski. Wyd. 3. Toruń 1992.
Czasopismo: Czas. Geogr., T. 65 z. 1
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 78-80
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Czasopismo Geograficzne
Polskie słowa kluczowe: recenzje
[sprawdź dostępność]


467/499


Aut.: Kalinowska Maria
Tytuł: Ironia romantyczna : pojęcie, granice i poetyka / Włodzimierz Szturc. Warszawa 1992.
Czasopismo: Pam. Lit., R. 85 z. 3
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 228-236
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Pamiętnik Literacki
Polskie słowa kluczowe: romantyzm ; ironia ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


468/499


Aut.: Bojarski Janusz
Tytuł: Narkomania : mity i rzeczywistość / Michael Gossop. Warszawa 1993.
Czasopismo: Państ. Prawo, R. 49 z. 10
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 103-104
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Państwo i Prawo
Polskie słowa kluczowe: kryminologia ; narkomania ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


469/499


Aut.: Lubiński Kazimierz
Tytuł: Uczestnicy sądowego postępowania egzekucyjnego / Janusz Jankowski. Łódź 1992.
Czasopismo: Państ. Prawo, R. 49 z. 1
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 92-95
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Państwo i Prawo
Polskie słowa kluczowe: postępowanie egzekucyjne ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


470/499


Aut.: Grześ Marek
Tytuł: Zasady ochrony przeciwpowodziowej / red. E. Bobiński. Warszawa 1992.
Czasopismo: Prz. Geogr., T. 66 z. 1-2
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 215-217
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Geograficzny
Polskie słowa kluczowe: recenzje
[sprawdź dostępność]


471/499


Aut.: Zientara Włodzimierz
Tytuł: Danzig : Chronik eines Jahrtausends / Hans Georg Siegler. Düsseldorf 1991.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 59 z. 4
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 138-139
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; tysiąclecie Gdańska
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


472/499


Aut.: Szymańska Daniela, Stachowski Jan
Tytuł: Kontakty polskiej geografii ekonomicznej z rosyjską i radziecką / Witold Kusiński. Warszawa 1991.
Czasopismo: Czas. Geogr., T. 64 z. 2
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 221-222
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Czasopismo Geograficzne
Polskie słowa kluczowe: geografia ekonomiczna ; Polska ; Związek Radziecki ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


473/499


Aut.: Witkowski Zbigniew
Tytuł: Pozycja ustrojowo-prawna Prezydenta Rzeczypospolitej i rządu w ustawie konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 roku / Dariusz Górecki. Łódź 1992.
Czasopismo: Państ. Prawo, R. 48 z. 2
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 85-87
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Państwo i Prawo
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; prezydent ; prawo konstytucyjne
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


474/499


Aut.: Duch Włodzisław
Tytuł: Wykład im. Aleksandra Jabłońskiego '93.
Czasopismo: Postępy Fiz., T. 44
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 426-427
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Postępy Fizyki
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; fizyka ; próżnia ; cząstki elementarne
[sprawdź dostępność]


475/499


Aut.: Kalinowska Maria
Tytuł: Norwid przeciw konwencjom, maskom, pozorom.
Czasopismo: Stud. Norwid., Nr 11
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 221-227
Uwaga: Recenzja książki: Cyprian Norwid / Mieczysław Inglot. Warszawa 1991.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Studia Norwidiana
Polskie słowa kluczowe: Norwid Cyprian Kamil ; romantyzm polski ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


476/499


Aut.: Zientara Włodzimierz
Tytuł: Jakub i Jan Filip Breyenowie : studia z dziejów kultury książki XVII i XVIII wieku / Alicja Kurkowa. Wrocław 1989.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 58 z. 1
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 162-163
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Breyene Jakub ; Breyene Jan Filip ; Gdańsk ; biografie
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


477/499


Aut.: Stachowski Jan
Tytuł: Vse vozmožnyje miry : istorija geografičskich idej / P. E. James, G. J. Martin Moskva 1988.
Czasopismo: Czas. Geogr., T. 63 z. 1
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 131-132
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Czasopismo Geograficzne
Polskie słowa kluczowe: recenzje
[sprawdź dostępność]


478/499


Aut.: Gałaś Mieczysław
Tytuł: Wyzwanie do zmian a dylematy pedagogiki społecznej.
Czasopismo: Kult. Eduk., nr 1
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 91-97
Uwaga: Rec. książki: Pedagogika społeczna u schyłku XX wieku : (zagadnienia wybrane) / pod red. Andrzeja Radziewicza-Winnickiego. Katowice 1992
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Kultura i Edukacja
Polskie słowa kluczowe: pedagogika społeczna ; podręczniki ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


479/499


Aut.: Olszewski Wojciech
Tytuł: Studia nad rybołówstwem w Polsce / red. Jadwiga Gosieniecka. Toruń 1991.
Czasopismo: Lud, T. 75
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 248-250
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Lud
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; rybołówstwo
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


480/499


Aut.: Kalinowska Maria
Tytuł: Życie pośmiertne Konrada Wallenroda / Maria Janion. Warszawa 1990.
Czasopismo: Pam. Lit., R. 83 z. 2
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 246-255
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Pamiętnik Literacki
Polskie słowa kluczowe: romantyzm ; Janion Maria ; Mickiewicz Adam ; Konrad Wallenrod ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


481/499


Aut.: Buszko Jarosław
Tytuł: The biology of butterflies / ed. by R. I. Vane-Wright and P. R. Ackery. London 1984.
Czasopismo: Wiad. Entomol., T. 11 nr 1
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 11-12
ISSN: 0138-0737
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://pte.au.poznan.pl/we/archiv/WE11_1.pdf
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Entomologiczne
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; motyle ; Lepidoptera
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


482/499


Aut.: Buszko Jarosław
Tytuł: The Nepticulidae and Opostegidae (Lepidoptera) of North West Europe / by R. Johansson [et al.]. Leiden 1990.
Czasopismo: Wiad. Entomol., T. 11 nr 1
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 57-58
ISSN: 0138-0737
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://pte.au.poznan.pl/we/archiv/WE11_1.pdf
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Entomologiczne
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Lepidoptera
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


483/499


Aut.: Preisner Zdzisław
Tytuł: The little ice age / Jean M. Grove. London 1988.
Czasopismo: Czas. Geogr., T. 62 z. 4
Opis wydawn.: 1991
Opis fiz.: S. 377-379
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Czasopismo Geograficzne
Polskie słowa kluczowe: recenzje
[sprawdź dostępność]


484/499


Aut.: Buszko Jarosław
Tytuł: Sphingidae Mundi - hawk moths of the world / Bernard D'Abrera. Faringdon 1988.
Czasopismo: Wiad. Entomol., T. 10 nr 3
Opis wydawn.: 1991
Opis fiz.: S. 156
ISSN: 0138-0737
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
http://pte.au.poznan.pl/we/archiv/WE10_3.pdf
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Entomologiczne
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Lepidoptera
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


485/499


Aut.: Szymańska Daniela
Tytuł: Moskovskij stoličnyj region. Moskva 1988.
Czasopismo: Czas. Geogr., T. 61 z. 3-4
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 219-220
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Czasopismo Geograficzne
Polskie słowa kluczowe: recenzje ; Moskwa
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


486/499


Aut.: Szczepanik Wiktor
Tytuł: The Greenpeace Book of Antarctica : a new view of seventh continent / May J. New York 1989.
Czasopismo: Gospod. Wod., R. 50 nr 9
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: okładka
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Gospodarka Wodna
Polskie słowa kluczowe: recenzje


487/499


Aut.: Kalinowska Maria
Tytuł: Antyk i chrześcijaństwo w twórczości Zygmunta Krasińskiego / Marian Śliwiński. Słupsk 1986.
Czasopismo: Pam. Lit., R. 81 z. 4
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 367-375
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Pamiętnik Literacki
Polskie słowa kluczowe: Krasiński Zygmunt ; romantyzm ; antyk ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


488/499


Aut.: Bączyk Mirosław, Lubiński Kazimierz
Tytuł: Z zagadnień prawa cywilnego materialnego i procesowego / pod red. Mieczysława Sawczuka. Lublin 1988.
Czasopismo: Ruch Praw. Ekon. Socjol., R. 52 z. 1
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 321-327
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
Polskie słowa kluczowe: prawo cywilne ; prawo materialne ; prawo procesowe ; recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


489/499


Aut.: Szymańska Daniela
Tytuł: Èkonomičeskaâ i socjalnaja geografiâ v SSSR : istoriâ i sovremennoje razvit'e / red. N.N. Baranskij. Moskva 1987.
Czasopismo: Czas. Geogr., T. 60 z. 3
Opis wydawn.: 1989
Opis fiz.: S. 342-343
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Czasopismo Geograficzne
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


490/499


Aut.: Strzemeski Krzysztof
Tytuł: Collins cobuild English language dictonary.
Czasopismo: Jęz. Obce Szk., R. 32 nr 4
Opis wydawn.: 1989
Opis fiz.: S. 367-369
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Języki Obce w Szkole
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


491/499


Aut.: Olszewski Wojciech
Tytuł: Skazki i pesni roždennye v doroge : cyganskij fol'klor / sost. i perev. Efim Druc i Aleksej Gessler. Moskva 1985.
Czasopismo: Etnogr. Pol., T. 32 z. 2
Opis wydawn.: 1988
Opis fiz.: S. 186-191
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Etnografia Polska
Polskie słowa kluczowe: mniejszości etniczne ; Cyganie ; folklor cygański ; recenzje
[sprawdź dostępność]


492/499


Aut.: Falkowski Jan
Tytuł: Gospodarowanie rolniczą przestrzenią produkcyjną w Polsce / Krzysztof R. Mazurski. Wrocław 1986
Czasopismo: Prz. Geogr., T. 60 z. 1-2
Opis wydawn.: 1988
Opis fiz.: S. 216-218
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Geograficzny
Polskie słowa kluczowe: recenzje
[sprawdź dostępność]


493/499


Aut.: Naworski Zbigniew
Tytuł: Uwagi o roli prowincji pruskiej w strukturze federacyjnej Rzeczypospolitej w XVII wieku.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 53 z. 1-2
Opis wydawn.: 1988
Opis fiz.: S. 131-142
Uwaga: Recenzja książki: Sejmiki i zjazdy szlacheckie województw poznańskiego i kaliskiego : ustrój i funkcjonowanie (1572-1632) = De conventibus virorum nobilium in palatinatu posnaniensi et calissiensi annis 1572-1632 habitis / Stanisław Płaza. Warszawa 1984.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: recenzje
Praca afiliowana przez UMK