Logo UMK Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SPRAWOZDANIA
Liczba odnalezionych rekordów: 169Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora

1/169


Aut.: Rokicka Karolina, Koziński Maciej
Tytuł: Marika Gdowska z UMK w Toruniu najlepsza : I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Administracyjnym, (25 kwietnia 2014 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu).
Czasopismo: Casus, Nr 72
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 79-80, il.
ISSN: 1427-2385
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Casus
Polskie słowa kluczowe: prawo administracyjne ; Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu ; Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Administracyjnym (2014) ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


2/169


Aut.: Kola Anna M., Chmielecki Przemysław
Tytuł: Uniwersytecki matrix : Kongres Kultury Akademickiej.
Czasopismo: Głos Uczel., R. 23 nr 5
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 30-31, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
http://glos.umk.pl/2014/05/GU_05-2014.pdf
Pełny tytuł czasop.: Głos Uczelni
Polskie słowa kluczowe: Kongres Kultury Akademickiej (Kraków, 2014) ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


3/169


Aut.: Dominiak Łukasz M.
Tytuł: Sprawozdanie z warsztatów naukowych pt. "Six centuries of Polish-Ottoman Encounters In Istanbul: Identities, Trajectories, and Intellectual Transfers=Sześć wieków polsko-tureckich spotkań w Stambule: tożsamości, trajektorie i intelektualne wymiany", Orient-Institut, Istanbul, 13-14 III 2014.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 29
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 283-285
ISSN: 1643-8191
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2500/KLIO.2014.038%2cDominiak.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: warsztaty naukowe ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


4/169


Aut.: Czarnecki Krzysztof, Pakuła Jacek
Tytuł: Pomoc materialna dla studentów i doktorantów : sprawozdanie z konferencji szkoleniowej, Toruń, 16-18 czerwca 2014 r.
Czasopismo: Prawo Budż. Państwa Samorz., R. 2 nr 2
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 151-156
ISSN: 2300-9853 ; eISSN: 2353-7086
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2270/PBPS.2014.024%2cPakula%2cCzarnecki.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


5/169


Aut.: Degen Robert
Tytuł: Podsumowanie obrad panelu "Wokół przyszłości archiwów i archiwistyki".
Tytuł wydawn. zbior.: Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość : pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław, 5-7 września, 2012 r. / red. Waldemar Chorążyczewski, Krzysztof Stryjkowski.
Opis wydawn.: Warszawa : Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, 2013
Opis fiz.: S. 23-24
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: PWP
Polskie słowa kluczowe: archiwistyka ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK


6/169


Aut.: Jabłońska Marlena
Tytuł: Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Toruniu za okres kadencji 2007-2012.
Czasopismo: Archiwista Pol., R. 18 nr 2
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 111-115
ISSN: 1425-9893
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Archiwista Polski
Polskie słowa kluczowe: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


7/169


Aut.: Degen Dorota
Tytuł: Typograficzne "dzierganie", czyli wystawa prac Bohdana Butenki.
Czasopismo: Szt. Edycji, nr 2 (5)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 150-154, il.
ISSN: 2084-7963 ; eISSN: 2391-7903
Uwaga: Tytuł tomu: Wokół typografii i idei pięknej książki
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2064/SE.2013.030%2cDegen.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Sztuka Edycji
Polskie słowa kluczowe: Butenko Bohdan ; ilustracje książkowe ; wystawy ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


8/169


Aut.: Malinowski Jan Adam
Tytuł: Refleksja naukowa nad kondycją i perspektywami edukacji przedmiotem tatrzańskiej debaty.
Czasopismo: Wych. Dzień, nr 7-8 (238-239)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 46
ISSN: 1230-7785
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Wychowanie na co Dzień
Polskie słowa kluczowe: sympozjum naukowe ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


9/169


Aut.: Kwiatkowski Krzysztof
Tytuł: 128. Pfingsttagung des Hansischen Geschichtsvereins "Hansestädte im Konflikt. Kriesenmanagement und bewaffnete Auseinandersetzung vom 13. bis zum 17. Jahrhundert", Lüneburg, 28-31 maja 2012 roku.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 22
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 210-216
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/776/KLIO.2012.052%2cKwiatkowski.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania ; miasta hanzeatyckie ; konflikty
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


10/169


Aut.: Niedźwiedzka Magdalena
Tytuł: Sprawozdanie z obchodów jubileuszu 90. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Tomczaka, 12 X 2012 r.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 23
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 226-228
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SPP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/769/KLIO.2012.071%2cNiedzwiedzka.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania ; jubileusze
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


11/169


Aut.: Kunz Mieczysław
Tytuł: XII Kujawsko-Pomorski Dzień GIS-u w Toruniu.
Czasopismo: Pol. Prz. Kartogr., T. 44 nr 1
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 89-90, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Polski Przegląd Kartograficzny
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania ; geoinformacja
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


12/169


Aut.: Wojtas Jarosław
Tytuł: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Europa Środkowo-Wschodnia w XXI wieku. Tożsamość. Polityka. Społeczeństwo", Toruń, 9 maja 2011 roku.
Czasopismo: Stud. Orient., nr 2 (2)
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 218-221
ISSN: 2299-1999
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Studia Orientalne
Polskie słowa kluczowe: konferencje międzynarodowe ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


13/169


Aut.: Gonet Sławomir S., Markiewicz Maciej
Tytuł: Gleba - człowiek - środowisko.
Czasopismo: Głos Uczel., R. 20 nr 10
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 23
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=71440&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
Pełny tytuł czasop.: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Polskie słowa kluczowe: kongresy ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


14/169


Aut.: Lachowski Jerzy, Król Weronika
Tytuł: Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego (Toruń, 20-22 IX 2010).
Czasopismo: Państ. Prawo, R. 66 z. 2
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 114-116
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Państwo i Prawo
Polskie słowa kluczowe: prawo karne ; konferencje ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


15/169


Aut.: Wałachowska Monika
Tytuł: Odpowiedzialność cywilna notariusza i jej ubezpieczenie : międzynarodowa konferencja naukowa, Toruń, 9 kwietnia 2011 r.
Czasopismo: Prawo Asekuracyjne, nr 2 (67)
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 94-96
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Prawo Asekuracyjne
Polskie słowa kluczowe: notariusze ; odpowiedzialność cywilna ; ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ; konferencje ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


16/169


Aut.: Murawska Iwona
Tytuł: V Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka Pedagog XXI wieku na drodze ku innowacjom, Toruń, 25.05.2011 r.
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 18
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 309-313
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: konferencje ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


17/169


Aut.: Piechota Grzegorz, Buczkowski Roman
Tytuł: Sprawozdanie z wizyty studyjnej projektu W2E do Szeged i Budapesztu, 10-11 czerwca 2010 r.
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: 12 s., il., tab.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 004
Typ merytoryczny publikacji: KSP
Sygnatura: Wydz. Ch. C. P. P. 2010, 4276
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/files/srodowisko/20110530_projekt/zalacznik_b.pdf
Polskie słowa kluczowe: odpady ; energetyka ; Węgry ; wizyty studyjne ; sprawozdania


18/169


Aut.: Piechota Grzegorz, Buczkowski Roman
Tytuł: Sprawozdanie z wizyty studyjnej projektu W2E do Kumbrii, Wielka Brytania, 4-7 maja 2010 r.
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: 3 s., il., tab.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 004
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Sygnatura: Wydz. Ch. C. P. P. 2010, 4275
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/files/srodowisko/20110530_projekt/zalacznik_a.pdf
Polskie słowa kluczowe: odpady ; energetyka ; Wielka Brytania ; wizyty studyjne ; sprawozdania


19/169


Aut.: Kwiatkowska Wiesława
Tytuł: Sekcja Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w latach 2007-2009
Czasopismo: Archiwista Pol., R. 15 nr 1
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 87-91
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SPP
Pełny tytuł czasop.: Archiwista Polski
Polskie słowa kluczowe: Sekcja Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


20/169


Aut.: Śliwińska Milena M.
Tytuł: Co się wydarzyło w Lublinie? : Forum Młodych Bibliotekarzy "Jakość w naszych rękach"
Czasopismo: Biul. EBIB, nr 8 (117)
Opis wydawn.: 2010
Uwaga: Dokument elektroniczny
Język: POL
Typ formalny publikacji: 004
Typ merytoryczny publikacji: SNP
http://www.ebib.info/2010/117/a.php?sliwinska
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn EBIB
Polskie słowa kluczowe: biblioteki ; bibliotekarze ; Forum Młodych Bibliotekarzy ; Lublin ; konferencje ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK


21/169


Aut.: Borowska-Beszta Beata
Tytuł: Tête-à-tête z Lyon i spécialité de la maison francuskiego systemu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością : sprawozdanie z pobytu studyjnego w Lyon, 18.09.2010-25.09.2010.
Czasopismo: Eduk. Otwarta, nr 2
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 215-225, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Edukacja Otwarta
Polskie słowa kluczowe: edukacja specjalna ; wyjazdy naukowe ; sprawozdania


22/169


Aut.: Ciechanowska Anna, Grzeliński Adam
Tytuł: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego
Czasopismo: Kult. Eduk., nr 1 (75)
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 108-111
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Kultura i Edukacja
Polskie słowa kluczowe: Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze ; zjazdy i konferencje ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


23/169


Aut.: Mateja Magdalena
Tytuł: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Główne nurty w literaturze XX i XXI wieku a dziennikarstwo", (Kraków, 20-21 kwietnia 2010 roku)
Czasopismo: Nowe Media (Toruń), Nr 1
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 253-254
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1570/2169%2cMateja.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Nowe Media (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: literatura ; dziennikarstwo ; medioznawstwo ; konferencje naukowe ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


24/169


Aut.: Horowski Jarosław
Tytuł: Aksjologiczne podstawy edukacji : milczenie, monolog, dialog, Bydgoszcz, 9-10 czerwca 2010 roku
Czasopismo: Paedagog. Christ., T. 25
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 251-254
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2157/PCh.2010.015%2cHorowski.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Paedagogia Christiana
Polskie słowa kluczowe: aksjologia ; edukacja ; konferencje ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


25/169


Aut.: Dragun-Gertner Maria
Tytuł: Sprawozdanie z prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego w 2009 r.
Czasopismo: Prawo Mor., T. 26
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 309-322
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Prawo Morskie
Polskie słowa kluczowe: Komisja Kodyfikacyjna Prawa Morskiego ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


26/169


Aut.: Leźnicki Marcin
Tytuł: Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - czy lekarz może tworzyć i niszczyć ludzkie embriony : sprawozdanie.
Czasopismo: Ruch Filoz., T. 67 nr 1
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 169-172
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1135/RF%202010%20nr%201%20-%20M.%20Le%C5%BAnicki.pdf?sequence=1
Pełny tytuł czasop.: Ruch Filozoficzny
Polskie słowa kluczowe: dylematy etyczne ; praktyka lekarska ; medycyna ; bioetyka ; embriologia ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


27/169


Aut.: Frydrych Anna
Tytuł: Sprawozdanie z III kolokwium polsko-włoskiego "Le evoluzioni Della legislazione elettorale di contorno in Europa", Rzym 10-11 czerwca 2010 r.
Czasopismo: Stud. Wybor., T. 10
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 125-127
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Studia Wyborcze
Polskie słowa kluczowe: kolokwium polsko-włoskie ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK


28/169


Aut.: Buszewski Bogusław, Kosobucki Przemysław
Tytuł: Konferencja chromatograficzna nt.: "Analityka substancji o charakterze jonowym" Łysomice koło Torunia, 22-24 kwietnia 2009 roku.
Czasopismo: Analityka, R. 10 nr 3
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 72-73
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Sygnatura: 0201 Wydz. Ch. Z. Ch. Ś. 2009, 3720
Pełny tytuł czasop.: Analityka
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania ; chemia analityczna ; chromatografia jonowa
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


29/169


Aut.: Kromp Dorota
Tytuł: System obozów niemieckich na Pomorzu i terenach sąsiednich (1939-1945).
Czasopismo: Biul. Fund. Arch. Muz. Pom. AK Wojsk. Służby Polek, nr 1
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 36-38, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek
Polskie słowa kluczowe: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej ; wojna światowa (1939-1945) ; sesje popularnonaukowe ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


30/169


Aut.: Wałęga Agnieszka
Tytuł: Sympozjum Historii Edukacji na XVIII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Olsztynie, 16-19 września 2009 r.
Czasopismo: Biul. Hist. Wych., Nr 25
Opis wydawn.: 2009 [2010]
Opis fiz.: S. 247-254
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Historii Wychowania
Polskie słowa kluczowe: historia edukacji ; konferencje ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


31/169


Aut.: Buszewski Bogusław
Tytuł: O etyce, nauce i tym co niesie życie codzienne : słów parę o III Europejskim Forum nt. Ethics and science for the environment.
Czasopismo: Orbital, nr 1
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 33-36
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Sygnatura: 0209 Wydz. Ch. Z. Ch. Ś. 2009, 3600
Pełny tytuł czasop.: Orbital (Warszawa)
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania ; konferencje ; etyka pracy naukowej
[sprawdź dostępność]


32/169


Aut.: Haffer Rafał, Karaszewski Robert
Tytuł: Pierwszy Kanadyjski Kongres Jakości.
Czasopismo: Probl. Jakości, R. 41 nr 11
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 17-19, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Problemy Jakości
Polskie słowa kluczowe: jakość ; kongresy ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


33/169


Aut.: Pacholik-Żuromska Anita
Tytuł: Argumentation as a cognitive process : sprawozdanie z konferencji.
Czasopismo: Ruch Filoz., T. 66 nr 2
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 329-333
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Ruch Filozoficzny
Polskie słowa kluczowe: logika ; kognitywistyka ; argumentacja ; proces poznawczy ; zjazdy i konferencje ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


34/169


Aut.: Kozak Piotr
Tytuł: X-lecie Koła Naukowego Rachunkowości w Toruniu.
Czasopismo: Zesz. Teor. Rachun., T. 53
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 321-327
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SPP
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości
Polskie słowa kluczowe: Koło Naukowe Rachunkowości ; Toruń ; studenci ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


35/169


Aut.: Horowski Jarosław
Tytuł: Zapoznane wymiary edukacji : sprawozdanie z polsko-niemieckiego kolokwium pedagogiczno-religijnego, Toruń, 10-11 października 2007 roku
Czasopismo: Ateneum Kapł., T. 150 z. 2
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 393-397
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Ateneum Kapłańskie
Polskie słowa kluczowe: edukacja religijna ; katecheza ; katolicyzm ; protestantyzm ; Polska ; Niemcy ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


36/169


Aut.: Famulska-Ciesielska Karolina
Tytuł: Co jest moje, co obce ...
Czasopismo: Głos Uczel., R. 17 nr 7-8
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 22, il.
ISSN: 1230-9710 ; eISSN: 1689-0612
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Polskie słowa kluczowe: Frajlich Anna ; Pracownia Badań Emigracji UMK ; Archiwum Emigracji (Toruń) ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


37/169


Aut.: Uscka-Kowalkowska Joanna
Tytuł: Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy : międzynarodowa konferencja naukowa, (Toruń, 11-13 X 2007).
Czasopismo: Prz. Geofiz., R. 53 z. 1
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 87-89, il.
ISSN: 0033-2135 ; eISSN: 2544-1655
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Geofizyczny
Polskie słowa kluczowe: klimat ziem polskich ; klimat Europy ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


38/169


Aut.: Wiśniewski Ryszard
Tytuł: VIII Polski Zjazd Filozoficzny.
Czasopismo: Ruch Filoz., T. 65 nr 4
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 563-569
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Ruch Filozoficzny
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania ; zjazd filozoficzny
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


39/169


Aut.: Roszak Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu XXXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej.
Czasopismo: Wiad. Hist., R. 51 nr 4
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 57-58, tab.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: IEP
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Historyczne
Polskie słowa kluczowe: olimpiady historyczne ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


40/169


Aut.: Sulkowska-Tuszyńska Krystyna
Tytuł: Badania archeologiczno-architektoniczne w Strzelnie.
Tytuł wydawn. zbior.: Wybrane problemy wieków średnich / [red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 176-178
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 16
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


41/169


Aut.: Szulta Wojciech
Tytuł: Badania podwodne wczesnośredniowiecznego mostu w Nętnie na Pomorzu Zachodnim w latach 2003-2004.
Tytuł wydawn. zbior.: Wybrane problemy wieków średnich / [red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 167-169, [2] s. tabl.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 16
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania
[sprawdź dostępność]


42/169


Aut.: Noryśkiewicz Agnieszka M.
Tytuł: Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Wybrane problemy wieków średnich / [red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 166-167
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 16
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


43/169


Aut.: Chęć Adam
Tytuł: Folwark i siedziba leśniczego krzyżackiego w Benowie na Pomorzu.
Tytuł wydawn. zbior.: Wybrane problemy wieków średnich / [red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 174-176
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 16
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


44/169


Aut.: Chudziak Wojciech
Tytuł: Ośrodek toruńskiej archeologii średniowiecza - tradycja i współczesność.
Tytuł równoległy: Thorner Archäologieforschung des Mittlealters - Tradition und Gegenwart.
Tytuł wydawn. zbior.: Wybrane problemy wieków średnich / [red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 157-162, streszcz. niem.
Bibliogr.: Bibliogr.
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 16
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: SPP
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


45/169


Aut.: Poliński Dariusz
Tytuł: Badania wykopaliskowe średniowiecznej warowni w Pniu w ziemi chełmińskiej w latach 2004-2005.
Tytuł wydawn. zbior.: Wybrane problemy wieków średnich / [red. nauk. Jerzy Olczak, Alina Sosnowska].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 169-173
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 16
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


46/169


Aut.: Skrzydlewska Elżbieta, Buszewski Bogusław
Tytuł: VII Konferencja Chromatograficzna "Chromatografia i techniki pokrewne a zdrowie człowieka", Białystok, 10-13 września 2006.
Czasopismo: Analityka, R. 8 nr 1
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 52-53
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Sygnatura: 0201 Wydz. Ch. Z. Ch. Ś. 2007 3424
Pełny tytuł czasop.: Analityka
Polskie słowa kluczowe: konferencja chromatograficzna ; sprawozdania ; Białystok
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


47/169


Aut.: Kromp Dorota, Minczykowska Katarzyna
Tytuł: Polkom walczącym o wolność i niepodległość Ojczyzny.
Czasopismo: Biul. Fund. Arch. Muz. Pom. AK Wojsk. Służby Polek, nr 2
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 47-48
Uwaga: Sprawozdanie z uroczystości odsłonięcia obelisku upamiętniającego Polki walczące o wolność i niepodległość Ojczyzny.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SPP
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania ; kombatanci ; Armia Krajowa
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


48/169


Aut.: Sobczyk Marek
Tytuł: Obrony prac doktorskich.
Czasopismo: Czas. Praw.-Hist., T. 59 z. 1
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 382-383
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: IEP
Pełny tytuł czasop.: Czasopismo Prawno-Historyczne
Polskie słowa kluczowe: prace doktorskie ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


49/169


Aut.: Buszewski Bogusław, Michel Monika
Tytuł: 11th EuCheMS DCE International Conference on Chemistry and the Environment : Toruń, Poland, September 9th to 12th, 2007 : Chemistry, Environment & Human Activity in Civilization Development.
Czasopismo: Environ. Sci. Pollut. Res., Vol. 14 no. 7
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 536
Uwaga: EuCheMS DCE = The European Association for Chemical and Molecular Sciences. Division of Chemistry and the Environment
Język: ENG
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNZ
Sygnatura: 0204 Wydz. Ch., Z. Ch. Ś. 2007, 3199
Pełny tytuł czasop.: Environmental Science and Pollution Research International
Polskie słowa kluczowe: konferencje ; chemia środowiska ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


50/169


Aut.: Buszewski Bogusław, Michel Monika
Tytuł: Jubileuszowy zjazd chemików : chemia, środowisko i aktywność człowieka w rozwoju cywilizacji.
Czasopismo: Głos Uczel., R. 16 nr 11
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 13, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Sygnatura: Wydz. Chem., Z. Ch. Ś. 2007, 3189
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=56054&from=publication
Pełny tytuł czasop.: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Polskie słowa kluczowe: zjazd PTChem ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


51/169


Aut.: Kufel Tadeusz, Piłatowska Mariola
Tytuł: Sprawozdanie z XXVI Międzynarodowej Konferencji Statystyków European meeting of statisticians, Toruń 2006
Czasopismo: Prz. Stat., T. 54 nr 3
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 103-105
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Statystyczny
Polskie słowa kluczowe: statystyka matematyczna ; konferencje ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


52/169


Aut.: Roszak Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie z przebiegu 33 Olimpiady Historycznej.
Czasopismo: Wiad. Hist., R. 50 nr 4
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 46-48, tab.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: IEP
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Historyczne
Polskie słowa kluczowe: olimpiady historyczne ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


53/169


Aut.: Pydyn Andrzej
Tytuł: Archeologiczne badania podwodne w Jeziorze Powidzkim.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 30
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 256-257
ISSN: 0137-6616
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania ; archeologia podwodna ; Jezioro Powidzkie
[sprawdź dostępność]


54/169


Aut.: Chęć Adam
Tytuł: Działalność Koła Naukowego Studentów Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w latach 2003-2004.
Czasopismo: Acta UNC Archeol., Z. 30
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 261-263
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: KSP
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania ; Koło Naukowe Studentów Archeologii UMK
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


55/169


Aut.: Burnicka Katarzyna
Tytuł: XV Pracownia Całodobowa
Czasopismo: NiM, Nr 58
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 2, 1 il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: NiM Nauczyciele i Matematyka
Polskie słowa kluczowe: Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki ; Pracownia Całodobowa ; Grupa Robocza "Warsztat Otwarty" ; Grudziądz ; konferencje ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


56/169


Aut.: Burnicka Katarzyna
Tytuł: Nauczanie zintegrowane, co się tam dzieje z matematyką? : krótkie impresje z dyskusji
Czasopismo: NiM, Nr 58
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 3
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: NiM Nauczyciele i Matematyka
Polskie słowa kluczowe: Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki ; nauczanie zintegrowane ; nauczanie ; Grudziądz ; konferencje ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


57/169


Aut.: Fedorowicz Małgorzata
Tytuł: Sprawozdanie z pobytu w Uniwersytecie w Ankarze.
Czasopismo: Szk. Spec., T. 67 nr 5
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 395
ISSN: 0137-818X
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SPP
Pełny tytuł czasop.: Szkoła Specjalna
Polskie słowa kluczowe: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK ; Instytut Zarządzania Informacją i Dokumentami Uniwersytet w Ankarze ; współpraca zagraniczna ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


58/169


Aut.: Roszak Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie z przebiegu 32 Olimpiady Historycznej.
Czasopismo: Wiad. Hist., R. 49 nr 4
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 39-42, tab.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: IEP
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Historyczne
Polskie słowa kluczowe: olimpiady historyczne ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


59/169


Aut.: Burnicka Katarzyna
Tytuł: Czternasta Pracownia Całodobowa
Czasopismo: NiM, Nr 55
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 2-3, 1 il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: NiM Nauczyciele i Matematyka
Polskie słowa kluczowe: Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki ; Pracownia Całodobowa ; konferencje ; Grudziądz ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


60/169


Aut.: Górska Liliana
Tytuł: XVI Sympozjum Teologiczne "Kościół a Żydzi i judaizm - Nostra aetate 40 lat później".
Czasopismo: Teol. Człow., Nr 6
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 281-283
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Teologia i Człowiek
Polskie słowa kluczowe: chrześcijaństwo ; judaizm ; sympozjum naukowe ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


61/169


Aut.: Dumanowski Jarosław, Roszak Stanisław
Tytuł: Międzynarodowa konferencja "Szlachta francuska - szlachta polska : pamięć, tożsamość, kultura" w Toruniu.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 70 z. 1
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 181-184
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: szlachta francuska ; szlachta polska ; konferencje ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


62/169


Aut.: Solarczyk Hanna
Tytuł: Edukacja kulturalna w Płocku : wprowadzenie
Tytuł wydawn. zbior.: Edukacja kulturalna dorosłych : raporty z badań międzykulturowych : praca zbiorowa / pod red. Henryka Depty, Józefa Półturzyckiego, Hanny Solarczyk.
Opis wydawn.: Warszawa ; Płock : Wydaw. Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004
Opis fiz.: S. 171-172
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: PWP
Polskie słowa kluczowe: edukacja kulturalna ; Płock ; sprawozdania ; projekty badawcze
[sprawdź dostępność]


63/169


Aut.: Chudziak Wojciech
Tytuł: Nowe odkrycie archeologów.
Czasopismo: Głos Uczel., R. 13 nr 11
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 11, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ARP
Pełny tytuł czasop.: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania
[sprawdź dostępność]


64/169


Aut.: Kufel Tadeusz, Piłatowska Mariola
Tytuł: Sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego : Dynamiczne modele ekonometryczne.
Czasopismo: Prz. Stat., T. 51 nr 1
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 97-98
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Statystyczny
Polskie słowa kluczowe: ekonometria ; modele ekonometryczne ; seminarium naukowe ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


65/169


Aut.: Pydyn Andrzej
Tytuł: Neue Perspektiven für die Unterwasserarchäologie in Polen : die Veränderungen im Ausbildungssystem an der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń.
Czasopismo: Skyllis, Jg. 6 H. 1-2
Opis wydawn.: 2003-2004 [2004]
Opis fiz.: S. 124-128, tab.
Język: GER
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SPZ
Pełny tytuł czasop.: Skyllis
Polskie słowa kluczowe: archeologia podwodna ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń) ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK


66/169


Aut.: Lewandowski Tadeusz
Tytuł: Sprawozdanie z obrad VII Kongresu Teologów Polskich.
Czasopismo: Teol. Człow., Nr 4
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 227-238
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Teologia i Człowiek
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


67/169


Aut.: Matlakiewicz Alina, Solarczyk Hanna
Tytuł: Sprawozdanie ze spotkania Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu z Ministrem Szkolnictwa Wyższego i Kształcenia Ustawicznego Wielkiej Brytanii.
Czasopismo: Eduk. Doros. (Toruń), nr 3
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 126-129
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SPP
Pełny tytuł czasop.: Edukacja Dorosłych (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: edukacja dorosłych ; Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu ; Polska ; Ministerstwo Edukacji i Umiejętności ; Wielka Brytania ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


68/169


Aut.: Matlakiewicz Alina, Solarczyk Hanna
Tytuł: Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych : konferencja pod patronatem Marszałka Senatu RP, Warszawa, 09.12.2003 : sprawozdanie.
Czasopismo: Eduk. Doros. (Toruń), nr 4
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 135-139
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Edukacja Dorosłych (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: szkoły wyższe ; kształcenie nauczycieli ; konferencje naukowe ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


69/169


Aut.: Burnicka Katarzyna
Tytuł: Tuzin pracowni.
Czasopismo: NiM, Nr 46
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 3-4
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: APP
Pełny tytuł czasop.: NiM Nauczyciele i Matematyka
Polskie słowa kluczowe: Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki ; konferencje ; Pracownia Całodobowa ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


70/169


Aut.: Burnicka Katarzyna
Tytuł: Kognitywistyka i technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji.
Czasopismo: NiM, Nr 47
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 9
Bibliogr.: Bibliogr.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: NiM Nauczyciele i Matematyka
Polskie słowa kluczowe: technologie informacyjne ; edukacja ; kognitywistyka ; konferencje naukowe ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


71/169


Aut.: Buszewski Bogusław
Tytuł: 8th International symposium on separation sciences, Toruń, 8-12 września 2002 r.
Czasopismo: Orbital, nr 1
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 32-34
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Sygnatura: Wydz. Ch. Z. Ch. Ś. 2003, 2195
Pełny tytuł czasop.: Orbital (Warszawa)
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania ; konferencje ; techniki separacyjne
[sprawdź dostępność]


72/169


Aut.: Matlakiewicz Alina, Solarczyk Hanna
Tytuł: Konferencja w Senacie RP Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych, Warszawa, 09.12.2003
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 10
Opis wydawn.: 2003 [2004]
Opis fiz.: S. 270-274
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: konferencje naukowe ; Senat RP ; Warszawa ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


73/169


Aut.: Jach Dariusz
Tytuł: Oświata dorosłych wobec wykluczenia społecznego : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, 12-14 września 2003 r., Gdańsk-Starbienino
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 10
Opis wydawn.: 2003 [2004]
Opis fiz.: S. 186-188
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: andragogika ; oświata dorosłych ; wykluczenie społeczne ; konferencje naukowe ; Gdańsk ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


74/169


Aut.: Rozynkowski Waldemar
Tytuł: Międzynarodowa konferencja naukowa "Gdańskie i europejskie dziedzictwo. Rola Zakonu Dominikanów w dziejach Gdańska".
Czasopismo: Zap. Hist., T. 68 z. 1
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 205-206
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


75/169


Aut.: Karasiewicz Mirosław T.
Tytuł: VI Międzynarodowe Sympozjum Drumlinowe, 17-23 VI 2001, Toruń-Górzno.
Czasopismo: Czas. Geogr., T. 73 z. 1-2
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 162-164
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Czasopismo Geograficzne
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania ; sympozja
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


76/169


Aut.: Chudziak Wojciech
Tytuł: Wokół współpracy UMK z Allianz.
Czasopismo: Głos Uczel., R. 11 nr 10
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 11
ISSN: 1230-9710 ; eISSN: 1689-0612
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ARP
Pełny tytuł czasop.: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania
[sprawdź dostępność]


77/169


Aut.: Michniewicz Hanna
Tytuł: Toruńscy geografowie w Moskwie.
Czasopismo: Głos Uczel., R. 11 nr 5
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 26
ISSN: 1230-9710 ; eISSN: 1689-0612
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SPP
http://www.kpbc.ukw.edu.pl/publication/48541
Pełny tytuł czasop.: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Polskie słowa kluczowe: wyjazdy zagraniczne ; Moskwa ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


78/169


Aut.: Buszewski Bogusław
Tytuł: Echa majowej konferencji naukowo-technicznej Osady '2002.
Czasopismo: Orbital, nr 6
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 250-251
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Sygnatura: Wydz. Ch., Z. Ch. Ś. 2002, 2229
Pełny tytuł czasop.: Orbital (Warszawa)
Polskie słowa kluczowe: konferencja OSADY'2002 ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


79/169


Aut.: Melosik Zbyszko
Tytuł: Sprawozdanie z Czwartego Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, Olsztyn, 20-22 września 2001 roku
Czasopismo: Rocz. Pedagog. (Wrocław), T. 25
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 31-34
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Pedagogiczny (Wrocław)
Polskie słowa kluczowe: Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny ; Olsztyn ; pedagogika ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


80/169


Aut.: Rozynkowski Waldemar
Tytuł: Sesja naukowa w rocznicę powstania opactwa cysterskiego w Pelplinie.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 67 z. 1
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 222-224
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


81/169


Aut.: Bojarski Jacek, Bokiniec Ewa, Chudziak Wojciech, Gackowski Jacek, Kukawka Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 1999 roku w strefie planowanej budowy autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego (b. woj. bydgoskie).
Tytuł wydawn. zbior.: Raport 96-99 : wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 1996-1999 / [red. Zbigniew Bukowski].
Opis wydawn.: Warszawa : Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych : Wydawnictwo DiG, 2001
Opis fiz.: S. 49-77, il., tab.
Bibliogr.: Bibliogr.
Seria: Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Seria B: Materiały Archeologiczne
ISSN: 1427-390X
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: badania ratownicze ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


82/169


Aut.: Jach Dariusz
Tytuł: Sprawozdanie z II Pomorskiego Forum Animatorów Kultury, Starbienino, 24-26 listopada 2000 r.
Czasopismo: Eduk. Doros. (Toruń), nr 1
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 95-100
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Edukacja Dorosłych (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: edukacja kulturalna ; kultura ludowa ; Pomorskie Forum Animatorów Kultury ; Starbienino ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


83/169


Aut.: Solarczyk Hanna
Tytuł: Posiedzenie Zespołu Pedagogiki Dorosłych Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w Radomiu.
Czasopismo: Eduk. Doros. (Toruń), nr 2
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 121-125
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Edukacja Dorosłych (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: Zespół Pedagogiki Dorosłych ; Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


84/169


Aut.: Bagrowicz Jerzy
Tytuł: Fides et ratio : w poszukiwaniu ideału człowieka XXI wieku / Ireneusz Mroczkowski, Eugenia Maria Wesołowska. Płock 2001.
Czasopismo: Eduk. Doros. (Toruń), nr 4
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 131-133
Uwaga: RECENZJA
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Edukacja Dorosłych (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: konferencje naukowe ; Płock ; Wyższe Seminarium Duchowne ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


85/169


Aut.: Rozynkowski Waldemar
Tytuł: Kulturtransfer Polen-Deutschland. Wechselbezienhungen in Sprache, Kultur und Gesellschaft / hrsf. v. Karol Sauerland. Bonn 1999.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 1
Opis wydawn.: 2001
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SPP
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


86/169


Aut.: Rozynkowski Waldemar
Tytuł: Zamki i przestrzeń społeczna w Europie Środkowej i Wschodniej, Częstochowa-Złoty Potok 10-14 X 2000.
Czasopismo: Kwart. Hist., R. 108 nr 4
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 159
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Historyczny
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


87/169


Aut.: Burnicka Katarzyna
Tytuł: Pracownia Całodobowa po raz... dziesiąty.
Czasopismo: NiM, Nr 37
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 16
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: NiM Nauczyciele i Matematyka
Polskie słowa kluczowe: Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki ; konferencje ; Pracownia Całodobowa ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


88/169


Aut.: Jach Dariusz
Tytuł: Szkolnictwo polskie w państwach nadbałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) po roku 1991 / Renata Runiewicz. Toruń 2001.
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 6
Opis wydawn.: 2001 [2002]
Opis fiz.: S. 226
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: REP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: andragogika ; doktoraty ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


89/169


Aut.: Solarczyk Hanna
Tytuł: Posiedzenie Zespołu Pedagogiki Dorosłych Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Radom 22.02.2001.
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 6
Opis wydawn.: 2001 [2002]
Opis fiz.: S. 229-233
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: andragogika ; Zespół Pedagogiki Dorosłych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


90/169


Aut.: Solarczyk Hanna, Jach Dariusz
Tytuł: Sprawozdanie z konferencji "Edukacja dorosłych szansą rozwoju obszarów wiejskich", Toruń-Przysiek 4-5 listopada 1999 r.
Tytuł wydawn. zbior.: Edukacja dorosłych szansą rozwoju obszarów wiejskich : materiały konferencyjne, Toruń-Przysiek, 4-5 listopada 1999 / [red. Jerzy Karpiński, Stella Kamińska].
Opis wydawn.: Toruń : Centrum Kształcenia Ustawicznego, [2000]
Opis fiz.: S. 7-14
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Polskie słowa kluczowe: edukacja dorosłych ; konferencje naukowe ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


91/169


Aut.: Matlakiewicz Alina
Tytuł: Posiedzenie Zespołu Pedagogiki Dorosłych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN Opole 23.03.2000 r. : sprawozdanie.
Czasopismo: Eduk. Doros. (Toruń), nr 2
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 155-159
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Edukacja Dorosłych (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: edukacja dorosłych ; Zespół Pedagogiki Dorosłych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


92/169


Aut.: Solarczyk Hanna
Tytuł: Planowanie i menedżment w edukacji dorosłych, Berlin 13-14.04.2000 : sprawozdanie z kolokwium badawczego.
Czasopismo: Eduk. Doros. (Toruń), nr 2
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 161-163
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Edukacja Dorosłych (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: edukacja dorosłych ; planowanie ; zarządzanie ; oświata dorosłych ; Niemcy ; seminaria ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


93/169


Aut.: Matlakiewicz Alina
Tytuł: Międzynarodowe seminarium edukacji dorosłych : doświadczenia państw Europy Wschodniej i Zachodniej, Tallin 25-28.11.1999.
Czasopismo: Eduk. Doros. (Toruń), nr 2
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 131-142
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Edukacja Dorosłych (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: edukacja dorosłych ; konferencje naukowe ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


94/169


Aut.: Adamski Adam
Tytuł: Aqua Foto '99.
Czasopismo: Foto Kurier, R. 9 nr 1
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 72-73, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ARP
Pełny tytuł czasop.: Foto Kurier
Polskie słowa kluczowe: Spotkania z Fotografią i Filmem Aqua Foto Toruń '99 ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


95/169


Aut.: Osmańska Krystyna
Tytuł: Sprawozdanie z obchodów dwudziestolecia Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych (Instytut Pedagogiki Specjalnej UMK w Toruniu).
Czasopismo: Paedagog. Christ., T. 2
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 165-170
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SPP
Pełny tytuł czasop.: Paedagogia Christiana
Polskie słowa kluczowe: Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych UMK ; jubileusze ; sprawozdania


96/169


Aut.: Matlakiewicz Alina
Tytuł: Posiedzenie Zespołu Pedagogiki Dorosłych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, (Opole, 29.03.2000).
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 5
Opis wydawn.: 2000 [2001]
Opis fiz.: S. 275-279
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: andragogika ; edukacja dorosłych ; Zespół Pedagogiki Dorosłych ; Komitet Nauk Pedagogicznych ; PAN ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


97/169


Aut.: Jach Dariusz
Tytuł: Sprawozdanie z II Pomorskiego Forum Animatorów Kultury, Starbienino, 24-26 listopada 2000 r.
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 5
Opis wydawn.: 2000 [2001]
Opis fiz.: S. 309-314
ISSN: 1429-186X ; eISSN: 2391-7571
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: edukacja kulturalna ; kultura ludowa ; Pomorskie Forum Animatorów Kultury ; Starbienino ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


98/169


Aut.: Matlakiewicz Alina
Tytuł: Sprawozdanie z seminarium "Kobiety a edukacja dorosłych", Toruń, 15.05.2000.
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 5
Opis wydawn.: 2000 [2001]
Opis fiz.: S. 285-294
ISSN: 1429-186X ; eISSN: 2391-7571
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: andragogika ; edukacja dorosłych ; kobiety ; seminaria ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


99/169


Aut.: Kalinowska Katarzyna
Tytuł: Historycy wychowania II Rzeczypospolitej : poglądy, postawy, idee : sprawozdanie z konferencji naukowej, Lubostroń 22-23 V 2000 r.
Czasopismo: Tor. Stud. Dydakt., R. 9 nr 15
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 264-266
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Dydaktyczne
Polskie słowa kluczowe: Druga Rzeczpospolita ; historia myśli pedagogicznej ; konferencje ; Lubostroń ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


100/169


Aut.: Chudziak Wojciech
Tytuł: Archeologia na bydgosko-toruńskim odcinku autostrady A-1.
Czasopismo: Z Otchłani Wieków, R. 55 nr 2
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 28-32, fot.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Z Otchłani Wieków
Polskie słowa kluczowe: odkrycia archeologiczne ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


101/169


Aut.: Rozynkowski Waldemar
Tytuł: Milenium zjazdu gnieźnieńskiego.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 65 z. 2
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 235-237
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


102/169


Aut.: Rozynkowski Waldemar
Tytuł: Gnieźnieńskie sympozjum poświęcone kanonizacji św.Wojciecha i jego kultowi.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 65 z. 2
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 231-233
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


103/169


Aut.: Wesołowska Eugenia Anna
Tytuł: Polityka Ministerstwa Edukacji Narodowej w dziedzinie wychowania dla pokoju.
Czasopismo: Eduk. Doros. (Toruń), nr 3
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 27-34, streszcz. ang., niem.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Edukacja Dorosłych (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: wychowanie dla pokoju ; Ministerstwo Edukacji Narodowej ; polityka ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


104/169


Aut.: Solarczyk Hanna
Tytuł: Sprawozdanie z VII Konferencji Andragogicznej "Reforma szkolnictwa w Polsce a potrzeby i zadania edukacji dorosłych i andragogiki", Toruń - Płock, 31.05-01.06.1999.
Czasopismo: Eduk. Doros. (Toruń), nr 3
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 99-104
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Edukacja Dorosłych (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: edukacja dorosłych ; andragogika ; konferencje naukowe ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


105/169


Aut.: Matlakiewicz Alina
Tytuł: Letnia Szkoła Młodych Andragogów, (Ochla, 13-19.09.1999 r.) : sprawozdanie.
Czasopismo: Eduk. Doros. (Toruń), nr 4 (25)
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 135-142
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Edukacja Dorosłych (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: edukacja dorosłych ; konferencje naukowe ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


106/169


Aut.: Jach Dariusz, Solarczyk Hanna
Tytuł: Edukacja dorosłych szansą rozwoju obszarów wiejskich, Toruń - Przysiek, 4-5.11.1999 r.
Czasopismo: Eduk. Doros. (Toruń), nr 4 (25)
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 149-156
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Edukacja Dorosłych (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: edukacja dorosłych ; konferencje naukowe ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


107/169


Aut.: Grzelak-Kostulska Elżbieta
Tytuł: Ruchliwość przestrzenna ludności.
Czasopismo: Głos Uczel., R. 8 nr 10
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 22
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ARP
Pełny tytuł czasop.: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Polskie słowa kluczowe: ruchliwość przestrzenna ludności ; konferencje ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


108/169


Aut.: Moczkodan Rafał
Tytuł: Trzeci warsztat tańca ludowego.
Czasopismo: Głos Uczel., R. 8 nr 2
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 25
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


109/169


Aut.: Kalinowska Katarzyna
Tytuł: Partnerka, matka, opiekunka - status kobiety w dziejach powszechnych : sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy, Bydgoszcz-Wielonek 11-13 V 1998.
Czasopismo: Paedagog. Christ., T. 3
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 205-207
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Paedagogia Christiana
Polskie słowa kluczowe: historia wychowania ; konferencje ; Bydgoszcz ; sprawozdania


110/169


Aut.: Kalinowska Katarzyna
Tytuł: Osobowość i koncepcje etyczno-wychowawcze o. Jacka Woronieckiego OP (1878-1949) : sprawozdanie z konferencji naukowej, Lublin 6 listopada 1999 r.
Czasopismo: Paedagog. Christ., T. 4
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 228-231
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Paedagogia Christiana
Polskie słowa kluczowe: pedagogika chrześcijańska ; konferencje naukowe ; Woroniecki Jacek ; dominikanie ; sprawozdania


111/169


Aut.: Pawłowski Bogusław
Tytuł: "Lód i Środowisko".
Czasopismo: Promocje Pom., R. 7 nr 5
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 24, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ARP
Pełny tytuł czasop.: Promocje Pomorskie
Polskie słowa kluczowe: Spitsbergen ; zjazdy i konferencje ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


112/169


Aut.: Kubiak Katarzyna
Tytuł: Seminarium "Lód i środowisko", Toruń - Włocławek, 12-13 II 1999r.
Czasopismo: Prz. Geogr., T. 71 z. 1-2
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 199-200
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Geograficzny
Polskie słowa kluczowe: seminaria ; sprawozdania ; glacjologia
[sprawdź dostępność]


113/169


Aut.: Marszelewski Włodzimierz
Tytuł: Zrównoważone gospodarowanie jeziorami : 8 Międzynarodowa Konferencja Ochrony i Gospodarowania Jeziorami - Lake 99, Kopenhaga, 17-21 maj 1999 r.
Czasopismo: Prz. Geogr., T. 71 z. 4
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 487-490
ISSN: 0033-2143
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Geograficzny
Polskie słowa kluczowe: konferencje ; ochrona jezior ; gospodarka wodna ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


114/169


Aut.: Matlakiewicz Alina
Tytuł: Międzynarodowe seminarium edukacji dorosłych Strategia oparta na rozwoju społeczeństwa uczącego się : doświadczenia państw wschodniej i zachodniej Europy (Tallin, 25-28.11.1999 r.).
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 4
Opis wydawn.: 1999 [2000]
Opis fiz.: S. 303-314
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: edukacja dorosłych ; Stowarzyszenie Estońskich Działaczy Edukacji Dorosłych ; Tallin ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


115/169


Aut.: Solarczyk Hanna
Tytuł: Sprawozdanie z VII konferencji andragogicznej: Reforma szkolnictwa w Polsce a potrzeby i zadania edukacji dorosłych i andragogiki, Toruń-Płock, 31.05.-01.06.1999 r.
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 4
Opis wydawn.: 1999 [2000]
Opis fiz.: S. 273-278
Uwaga: Toż w: Eduk. Doros. (Toruń) 1999 nr 3 S. 99-104
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: andragogika ; edukacja dorosłych ; konferencje naukowe ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


116/169


Aut.: Jach Dariusz, Solarczyk Hanna
Tytuł: Edukacja dorosłych szansą rozwoju obszarów wiejskich, Toruń-Przysiek, 04.-05.11.1999 r.
Czasopismo: Rocz. Andrag., T. 4
Opis wydawn.: 1999 [2000]
Opis fiz.: S. 295-303
Uwaga: Toż w: Eduk. Doros. (Toruń) 1999 nr 4 s. 149-156.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Andragogiczny
Polskie słowa kluczowe: edukacja dorosłych ; konferencje naukowe ; sprawozdania


117/169


Aut.: Szlendak Tomasz
Tytuł: Marriage, morality and emotions - updating Edward Westermarck : the Westermarck Society Symposium.
Czasopismo: Stud. Socjol., nr 2 (153)
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S.138-142
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Studia Socjologiczne
Polskie słowa kluczowe: sympozja ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


118/169


Aut.: Moczkodan Rafał
Tytuł: Poezja, teatr i ... publiczność.
Czasopismo: Tor. Vadem. Kult., nr 1
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 36-39
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SPP
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Vademecum Kultury
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania
[sprawdź dostępność]


119/169


Aut.: Góralska Renata, Matlakiewicz Alina
Tytuł: Sprawozdanie z posiedzenia Zespołu Pedagogiki Dorosłych Komitetu Badań Pedagogicznych PAN.
Czasopismo: Eduk. Doros. (Toruń), nr 2
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 125-126
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Edukacja Dorosłych (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: edukacja dorosłych ; Zespół Pedagogiki Dorosłych ; Komitet Badań Pedagogicznych ; PAN ; seminaria ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


120/169


Aut.: Solarczyk Hanna
Tytuł: Sprawozdanie ze zjazdu Niemieckiego Związku Wiejskich Uniwersytetów Ludowych (Lubmin 20-22.04.1998 r.).
Czasopismo: Eduk. Doros. (Toruń), nr 3
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 111-114
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Edukacja Dorosłych (Toruń)
Polskie słowa kluczowe: edukacja dorosłych ; Niemiecki Związek Wiejskich Uniwersytetów Ludowych ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


121/169


Aut.: Supruniuk Anna
Tytuł: Toruń w Rapperswilu.
Czasopismo: Głos Uczel., R. 7 nr 10
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 9
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=55859&from=publication
Pełny tytuł czasop.: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Polskie słowa kluczowe: 20 Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie ; Rapperswil ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


122/169


Aut.: Karasiewicz Mirosław T.
Tytuł: Geomorfolodzy w Lublinie.
Czasopismo: Głos Uczel., R. 7 nr 10
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 23, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ARP
Pełny tytuł czasop.: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


123/169


Aut.: Śmiechowska Marietta
Tytuł: Sprawozdanie z XI letniej szkoły młodych pedagogów, Bachotek 15-20 IX 1997.
Czasopismo: Kult. Eduk., nr 2
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 174-178
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Kultura i Edukacja
Polskie słowa kluczowe: Letnia Szkoła Młodych Pedagogów ; Bachotek ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


124/169


Aut.: Banach Mieczysław
Tytuł: Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Inżyniersko-geologiczne podstawy eksploatacji kopalin i ochrony środowiska", Perm (Rosja), 25-27 XI1997 r.
Czasopismo: Prz. Geogr., T. 70 z. 3-4
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 384-387
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Geograficzny
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania ; konferencje
[sprawdź dostępność]


125/169


Aut.: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Wyniki badań sondażowych przed jaskinią Kroczycką (stanowisko 3) w Kostkowicach, województwo częstochowskie.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1993 / [red. Eugeniusz Tomczak].
Opis wydawn.: Katowice : Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, 1997
Opis fiz.: S. 67-71, il., streszcz. słowac. i niem.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


126/169


Aut.: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Wyniki dotychczasowych badań wykopaliskowych w Jaskini Deszczowej (stanowisko 4) w Kostkowicach, województwo częstochowskie.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1994 / [red. Eugeniusz Tomczak].
Opis wydawn.: Katowice : Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, 1997
Opis fiz.: S. 36-46, il., streszcz. słowac. i niem.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Jaskinia Deszczowa ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


127/169


Aut.: Cyrek Krzysztof
Tytuł: Wyniki interdyscyplinarnych badań wykopaliskowych w schronisku skalnym Biśnik w Strzegowej, województwo katowickie.
Tytuł wydawn. zbior.: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1994 / [red. Eugeniusz Tomczak].
Opis wydawn.: Katowice : Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, 1997
Opis fiz.: S. 21-35, il., streszcz. słowac. i niem.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: FNP
Polskie słowa kluczowe: Jaskinia Biśnik ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


128/169


Aut.: Szulta Wojciech
Tytuł: Archeologiczne badania podwodne na Litwie w 1996 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z archeologii, historii i geografii historycznej / [red. nauk. Jerzy Olczak].
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 286-287
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 6
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania ; archeologia podwodna
[sprawdź dostępność]


129/169


Aut.: Chudziak Wojciech
Tytuł: Badania wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie, woj. toruńskie (1997 rok).
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z archeologii, historii i geografii historycznej / [red. nauk. Jerzy Olczak].
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 291-292
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 6
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania
[sprawdź dostępność]


130/169


Aut.: Poliński Dariusz
Tytuł: Badania wykopaliskowe w Chełmży koło Torunia.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z archeologii, historii i geografii historycznej / [red. nauk. Jerzy Olczak].
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 288-291
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 6
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania
[sprawdź dostępność]


131/169


Aut.: Markiewicz Małgorzata
Tytuł: Z dziejów szklarstwa na Ziemi Kłodzkiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z archeologii, historii i geografii historycznej / [red. nauk. Jerzy Olczak].
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 285-286
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 6
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: SPP
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania ; archeologia szkła
[sprawdź dostępność]


132/169


Aut.: Markiewicz Małgorzata
Tytuł: Posiedzenie Polskiego Komitetu Narodowego Association Internationale pour l'Histoire du Verre.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z archeologii, historii i geografii historycznej / [red. nauk. Jerzy Olczak].
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 286
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 6
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: SPP
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania
[sprawdź dostępność]


133/169


Aut.: Szulta Wojciech
Tytuł: Archeologiczne badania podwodne w Grösser Plöner koło Kilonii w Niemczech.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z archeologii, historii i geografii historycznej / [red. nauk. Jerzy Olczak]
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: S. 288
Seria: Archaeologia Historica Polona ; t. 6
Język: POL
Typ formalny publikacji: 013
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania ; archeologia podwodna
[sprawdź dostępność]


134/169


Aut.: Kozłowski Ryszard
Tytuł: Rok 1945 : województwo pomorskie : sprawozdania pełnomocników rządu i wojewody / red. nauk. Ryszard Kozłowski.
Opis wydawn.: Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1997
Opis fiz.: 157 s.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 008
Typ merytoryczny publikacji: EZP
Polskie słowa kluczowe: województwo pomorskie ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


135/169


Aut.: Grzelak-Kostulska Elżbieta
Tytuł: Ruchliwość przestrzenna ludności.
Czasopismo: Głos Uczel., R. 6 nr 10
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 25
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Polskie słowa kluczowe: migracje ; sprawozdania ; ruchliwość przestrzenna ludności
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


136/169


Aut.: Andrzejewski Leon
Tytuł: Geomorfolodzy na Niżu Polskim : warsztaty terenowe.
Czasopismo: Głos Uczel., R. 6 nr 9
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 22
ISSN: 1230-9710 ; eISSN: 1689-0612
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ARP
Pełny tytuł czasop.: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Polskie słowa kluczowe: warsztaty terenowe ; Niż Polski ; sprawozdania ; geomorfologia
[sprawdź dostępność]


137/169


Aut.: Burnicka Katarzyna
Tytuł: Igła z nitką.
Czasopismo: NiM, Nr 21
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 14
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: NiM Nauczyciele i Matematyka
Polskie słowa kluczowe: Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki ; Pracownia Całodobowa ; konferencje ; Piła ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


138/169


Aut.: Załęcki Paweł
Tytuł: Cultural Problems of Europe at the end of the 20th Century, Bachotek, 18-20 września 1996 i UNESCO Workshop on Anthropology of Politics in Postcommunist Societies, Bachotek, 20-22 września 1996.
Czasopismo: Stud. Socjol., nr 2 (145)
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 143-148
ISSN: 0039-3371
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Studia Socjologiczne
Polskie słowa kluczowe: konferencje ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


139/169


Aut.: Malinowski Jan Adam
Tytuł: Edukacja przyrodniczo-leśna w pracy leśników : (refleksje pokongresowe).
Czasopismo: Wych. Dzień, nr 7-8 (46-47)
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 27-29
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Wychowanie na co Dzień
Polskie słowa kluczowe: edukacja ekologiczna ; Piąty Kongres Leśników Polskich ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


140/169


Aut.: Kozieł Zenon
Tytuł: Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Toruniu.
Czasopismo: Czas. Geogr., T. 67 z. 1
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 130-132
ISSN: 0045-9453
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Czasopismo Geograficzne
Polskie słowa kluczowe: zjazdy ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


141/169


Aut.: Maik Wiesław
Tytuł: Toruńskie Spotkania Wschód-Zachód.
Czasopismo: Głos Uczel., R. 5 nr 11
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 11
ISSN: 1230-9710 ; eISSN: 1689-0612
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SPP
Pełny tytuł czasop.: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania ; konferencje ; Europa ; stosunki międzynarodowe
[sprawdź dostępność]


142/169


Aut.: Solarczyk Hanna
Tytuł: Uniwersytety regionalne : sprawozdanie z konferencji w Klagenfurcie.
Czasopismo: Kult. Eduk., nr 2
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 157-162
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Kultura i Edukacja
Polskie słowa kluczowe: Klagenfurt ; konferencje ; uniwersytety regionalne ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


143/169


Aut.: Lemańczyk Przemysław
Tytuł: Pedagogika ogólna : tradycja, teraźniejszość, nowe wyzwania : sprawozdanie z konferencji.
Czasopismo: Kult. Eduk., nr 3
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 197-199
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Kultura i Edukacja
Polskie słowa kluczowe: pedagogika ogólna ; konferencje ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


144/169


Aut.: Załuski Tomasz, Kupczyk Marzena
Tytuł: Zasoby populacyjne gatunków roślin chronionych i reliktowych w kompleksie torfowiskowym koło Koszelewek i w rezerwacie "Jar Brynicy".
Czasopismo: Ochr. Krajobrazu, Nr 1
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 18-20, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Ochrona Krajobrazu
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania ; rezerwaty ; rośliny chronione ; torfowiska
Angielskie słowa kluczowe: protected plants ; peat bog


145/169


Aut.: Kozieł Zenon
Tytuł: 44 Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 24-27 sierpnia 1995 rok.
Czasopismo: Poznaj Świat, nr 10
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 67-68, il.
ISSN: 0032-6143
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Poznaj Świat
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania ; zjazdy ; Polskie Towarzystwo Geograficzne
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


146/169


Aut.: Babiński Zygmunt
Tytuł: VI Międzynarodowe Sympozjum poświęcone uregulowanym potokom (SISORS II), Czeskie Budziejowice, 3-6 VIII 1994.
Czasopismo: Prz. Geogr., T. 67 z. 1-2
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 197-199
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Geograficzny
Polskie słowa kluczowe: sympozja ; sprawozdania ; potamologia
[sprawdź dostępność]


147/169


Aut.: Maik Wiesław
Tytuł: Międzynarodowa konferencja na temat przemian społecznych i ekonomicznych w Europie środkowo-wschodniej po 1989 r., Toruń, 22-24 IX 1994 r.
Czasopismo: Prz. Geogr., T. 67 z. 1-2
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 201-202
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Geograficzny
Polskie słowa kluczowe: konferencje ; sprawozdania ; geografia społeczna
[sprawdź dostępność]


148/169


Aut.: Maik Wiesław
Tytuł: Sprawozdanie z I międzynarodowej konferencji naukowej - "Toruńskie spotkania Wschód-Zachód".
Czasopismo: Prz. Region., R. 1 nr 1
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 173-174
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Regionalny
Polskie słowa kluczowe: konferencje ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


149/169


Aut.: Szulc Arleta
Tytuł: XI Konferencja Międzynarodowej Komisji Fonetyki i Fonologii, Toruń, 15-17 listopada 1994.
Czasopismo: Slav. Orient., T. 44 nr 3
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 457-458
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Slavia Orientalis
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania ; konferencje międzynarodowe
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


150/169


Aut.: Szymańska Daniela
Tytuł: Międzynarodowa Konferencja UNESCO "Kultura młodych miast".
Czasopismo: Czas. Geogr., T. 65 z. 1
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 93
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Czasopismo Geograficzne
Polskie słowa kluczowe: geografia miast ; konferencje ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


151/169


Aut.: Burnicka Katarzyna
Tytuł: Matematyczna rywalizacja z Kangurem.
Czasopismo: NiM, Nr 10
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 30
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ARP
Pełny tytuł czasop.: NiM Nauczyciele i Matematyka
Polskie słowa kluczowe: konkursy matematyczne ; Dzień Kangura ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


152/169


Aut.: Szymańska Daniela
Tytuł: Międzynarodowa Konferencja UNESCO "Culture of Young Cities", Nabereżnye Czełny, 13-18.IX.1993 r.
Czasopismo: Prz. Geogr., T. 65 z. 3-4
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 487
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Geograficzny
Polskie słowa kluczowe: konferencje ; sprawozdania ; nowe miasta
[sprawdź dostępność]


153/169


Aut.: Muszyńska Małgorzata
Tytuł: Pierwsza w Polsce wideokonferencja edukacyjna, (Toruń, 25-26 maja 1993 r.).
Czasopismo: Tor. Stud. Dydakt., R. 3 nr 4/5
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 504-505
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Dydaktyczne
Polskie słowa kluczowe: konferencje ; edukacja alternatywna ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


154/169


Aut.: Górniewicz Józef
Tytuł: Konferencje naukowo-metodyczne dla nauczycieli.
Czasopismo: Wych. Dzień, nr 6 (9)
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 36-37
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Pełny tytuł czasop.: Wychowanie na co Dzień
Polskie słowa kluczowe: konferencje ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


155/169


Aut.: Sadurski Andrzej
Tytuł: 8-th International Training Course on Environmental Assessment and Management.
Czasopismo: Biul. Komis. Ocen Oddział. Śr., Nr 13
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 27-28
Typ formalny publikacji: 002
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania


156/169


Aut.: Wysota Wojciech
Tytuł: IV Międzynarodowe Sympozjum Drumlinowe na temat procesów, osadów i form subglacjalnych, Coleraine (Irlandia Północna), 5-6.VII.1992 r.
Czasopismo: Prz. Geogr., T. 65 z. 1-2
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 230-231
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Geograficzny
Polskie słowa kluczowe: sympozja ; sprawozdania ; drumliny
[sprawdź dostępność]


157/169


Aut.: Szamotuła Beata
Tytuł: Nauki pedagogiczne w warunkach formowania nowego ładu społecznego.
Czasopismo: Kult. Eduk., nr 2
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 132-133
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Kultura i Edukacja
Polskie słowa kluczowe: konferencje ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


158/169


Aut.: Nalaskowski Aleksander
Tytuł: Edukacja alternatywna - dylematy teorii i praktyki.
Czasopismo: Kult. Eduk., nr 2
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 129
Uwaga: Sprawozdanie z konferencji naukowej w Dobieszkowie pod Łodzią, 15-17.10.1992 r.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Kultura i Edukacja
Polskie słowa kluczowe: konferencje ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


159/169


Aut.: Lang Wiesław, Dybowski Krzysztof
Tytuł: Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, (Toruń, 20-21 IX 1991).
Czasopismo: Państ. Prawo, R. 47 z. 5
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 109
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Państwo i Prawo
Polskie słowa kluczowe: państwo ; prawo ; konferencje ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


160/169


Aut.: Olszewski Antoni, Skowron Rajmund
Tytuł: XVI Sympozjum Polarne.
Czasopismo: Czas. Geogr., T. 62 z. 3
Opis wydawn.: 1991
Opis fiz.: S. 264-265
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Czasopismo Geograficzne
Polskie słowa kluczowe: sympozja ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


161/169


Aut.: Falkowski Jan, Jedut Ryszard
Tytuł: VII Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Lublin, 20-21.VI.1990 r.
Czasopismo: Prz. Geogr., T. 63 z. 3-4
Opis wydawn.: 1991
Opis fiz.: S. 464-457, il.
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Geograficzny
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania ; seminaria
[sprawdź dostępność]


162/169


Aut.: Niewiarowski Władysław
Tytuł: Sprawozdanie z XIII Kongresu INQUA w Pekinie : wybrane problemy.
Czasopismo: Spraw. TNT, Nr 45
Opis wydawn.: 1991
Opis fiz.: S. 68-71
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: ANP
Pełny tytuł czasop.: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania
[sprawdź dostępność]


163/169


Aut.: Olczak Jerzy
Tytuł: II Międzynarodowe Sympozjum Archeologów i Historyków Szkła.
Czasopismo: Slav. Antiq., T. 32
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 353-354
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Slavia Antiqua
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania
[sprawdź dostępność]


164/169


Aut.: Szczepkowski Jan
Tytuł: Seminarium "Miasta północnego Mazowsza", Łomża, 8-9 IV 1988 r.
Czasopismo: Prz. Geogr., T. 61 z. 1-2
Opis wydawn.: 1989
Opis fiz.: S. 181-182
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Geograficzny
Polskie słowa kluczowe: seminaria ; sprawozdania ; Mazowsze ; miasta
[sprawdź dostępność]


165/169


Aut.: Żytkowicz Roman, Giziński Andrzej
Tytuł: III międzynarodowa konferencja na temat ochrony i zagospodarowania jeziora Balaton '88, (Keszthely, Węgry, 11-17 IX 1988 r.).
Czasopismo: Wiad. Ekol., T. 35 z. 3-4
Opis wydawn.: 1989
Opis fiz.: S. 319-320
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Ekologiczne
Polskie słowa kluczowe: konferencja Balaton'88 ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


166/169


Aut.: Kozieł Zenon
Tytuł: XII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Toruniu.
Czasopismo: Pol. Prz. Kartogr., T. 20 nr 2
Opis wydawn.: 1988
Opis fiz.: S. 95-96
ISSN: 0324-8321
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Polski Przegląd Kartograficzny
Polskie słowa kluczowe: historycy kartografii ; sprawozdania
Praca afiliowana przez UMK
[sprawdź dostępność]


167/169


Aut.: Chudziakowa Jadwiga
Tytuł: Strzelno, woj. bydgoskie, stanowisko 1.
Czasopismo: Inf. Archeol., R. 1986
Opis wydawn.: 1987
Opis fiz.: S. 199-200
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Informator Archeologiczny
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania ; archeologia architektury ; Strzelno (województwo kujawsko-pomorskie)


168/169


Aut.: Kluba Mieczysław
Tytuł: Seminaryjne spotkania Komisji Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PTG, Toruń, 27-28 VI 1984; Wrocław, 27-28 VI 1985; Kraków 18-19 VI 1986 r.
Czasopismo: Prz. Geogr., T. 59 z. 3
Opis wydawn.: 1987
Opis fiz.: S. 457-458
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Geograficzny
Polskie słowa kluczowe: Komisja Geografii Rolnictwa ; sprawozdania
[sprawdź dostępność]


169/169


Aut.: Chudziakowa Jadwiga
Tytuł: Strzelno, woj. bydgoskie, stanowisko 1.
Czasopismo: Inf. Archeol., R. 1985
Opis wydawn.: 1986
Opis fiz.: S. 179-180
Język: POL
Typ formalny publikacji: 002
Typ merytoryczny publikacji: SNP
Pełny tytuł czasop.: Informator Archeologiczny
Polskie słowa kluczowe: sprawozdania ; archeologia architektury


stosując format:
Nowe wyszukiwanie