przekazywanie materiałów

Statystyka i analiza bibliometryczna Collegium Medicum w Bydgoszczy od 1996 r.

Baza tworzona w Bibliotece Collegium Medicum w Bydgoszczy.
więcej informacji o bazie Instrukcja jednostki organizacyjne skróty wydziałów typy publikacji Dostęp do bibliografii

Sposób wyszukiwania:

  • dane dla całej Uczelni: zaznaczyć rok i nacisnąć Szukaj; nie wybierać nic z indeksu Przykład
  • dane dla wybranego wydziału: zaznaczyć rok i wybrać wydział z indeksu Przykład
  • dane dla jednostki organizacyjnej: zaznaczyć rok i wybrać jednostkę z indeksu Przykład
  • dane dla autora: zaznaczyć rok i wybrać autora z indeksu Przykład

Prezentacja danych:

  • dane, które mają być wyświetlone zaznacza się w polach poniżej (np. Impact Factor, punktacja ministerstwa)
  • w tabelach można stosować pełne nazwy lub kody nazw publikacji (wybór u dołu strony)

Przy wyszukiwaniu należy korzystać z podpowiedzi automatycznego indeksu


Rok publikacji:    wszystkie lata   wybrany rok   zakres lat   Dane są rejestrowane na bieżąco.

Zakres analizy:

Prace z: z czasopism
z czasopism z tzw. Listy Filadelfijskiej (tj. ISI Master Journal List)
z czasopism z Impact Factor (wg bazy Journal Citation Reports)
punktacją ministerstwa (zasady punktacji)
Index Copernicus          
Punktacja wewnętrzna

Wyświetlaj liczbę publikacji oraz:

liczbę prac z: Impact Factor punktacją ministerstwa Index Copernicus
procentowy udział prac z: Impact Factor punktacją ministerstwa Index Copernicus
łączną wartość: Impact Factor punktacji ministerstwa Index Copernicus
średnią wartość: Impact Factor punktacją ministerstwa Index Copernicus

W tabelach stosuj