Instrukcja wyszukiwania danych

Po przeczytaniu instrukcja należy wybrać: powrót do systemu wyszukiwawczegoWyszukiwanie danych można prowadzić na dwa sposoby:
Uwaga: system jednakowo traktuje duże i małe litery.

Wyszukiwanie poprzez indeks

W celu przeprowadzenia wyszukiwania poprzez indeks należy:
  1. wybrać z listy pole, którego ma dotyczyć wyszukiwanie
  2. wpisać początkowe litery wyszukiwanego terminu
  3. nacisnąć klawisz Indeks znajdujący się z prawej strony


Na ekranie wyświetli się lista terminów wyszukiwawczych dotyczących danego pola (w rozważanym przypadku będą to prace podanego autora). Uwaga: Wystarczy wpisać początek, np.: Nowowiejska B
Po wybraniu dowolnego terminu program przeprowadzi wyszukiwanie i wyświetli odnalezione informacje.

Wyszukiwanie bezpośrednie

W tym celu należy:
  1. wybrać z listy pole, którego ma dotyczyć wyszukiwanie
  2. wpisać początkowe litery wyszukiwanego terminu
  3. nacisnąć klawisz Szukaj znajdujący się u dołu formularza

Program przeprowadzi wyszukiwanie i wyświetli odnalezione rekordy. Formularz składa się z trzech wierszy, w które można wpisać kilka warunków dotyczących różnych pól oraz z dwóch wierszy, z których można wybrać wydział i jednostkę organizacyjną. Zadane warunki można połączyć jednym z nasępujących operatorów logicznych:
Działanie operatorów jest następujące:
iloczyn wynikiem są rekordy spełniające wszystkie podane warunki
suma wynikiem są rekordy spełniające przynajmniej jeden z podanych warunków
różnica wynikiem są rekordy spełniające warunek podany w pierwszym okienku,
a nie spełniające warunku podanego w drugim okienku.

Iloczyn warunków
Iloczyn logiczny jest domyślnym połączeniem warunków podanych w formularzu. Wystarczy zatem wypełnić wpisać terminy wyszukiwawcze i nacisnąć przycisk Szukaj.
Przykład
Po wypełnieniu pól zgodnie z poniższym wzorem, i naciśnięciu klawisza Szukaj,
zostaną odnalezione prace Bożeny Nowowiejskiej na temat choroby trzewnej w roku 1995:
Łączenie warunków: Polskie znaki: Format:


Suma warunków
Jeśli efektem wyszukiwania ma być suma logiczna podanych warunków, czyli rekordy, które spełniają przynajmniej jeden z podanych warunków należy dodatkowo wybrać suma w opcji Łączenie warunków.
Przykład
Po wypełnieniu pól zgodnie z poniższym wzorem, i naciśnięciu klawisza Szukaj, na ekranie wyświetlą się prace, w których opisach wystąpił w dowolnym miejscu (słowo z tytułu, słowo klasyfikacji przedmiotowej) dowolny z poniższych terminów:

Łączenie warunków: Polskie znaki: Format:


Różnica warunków
W celu odnalezienia rekordów spełniających jeden warunek, a nie spełniajcych drugiego warunku, należy: Uwaga: nie należy wypełniać trzeciego okienka.

Przykład
Po wypełnieniu pól zgodnie z poniższym wzorem, i naciśnięciu klawisza Szukaj, na ekranie wyświetlą się prace opublikowane przez Bożenę Nowowiejską dotyczące innych zagadnień niż chroba trzewna:
Łączenie warunków: Polskie znaki: Format:

Format prezentacji danych
Opcja Format pozwala na wybór formatu prezentacji odnalezionych rekordów.
Dostępne są dwa formaty:

Standard polskich znaków
Opcja pozwala na wybór standardu kodowania polskich znaków
przy wyświetlaniu wyników wyszukiwania.


Strona główna Biblioteki